Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Nếu Không Phải Là Anh FULL

Dịch Trung Quốc Manga 50 chapters 76,563 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Trần Gia Nhi một sinh viên đang ở độ tuổi thật đẹp và mơ mộng - tuổi hai mươi vì hoàn cảnh mà đưa đẩy cô đến con đường khốn khó.


Cao Nguyên, chủ tịch của một công ty lớn lại vướn vào câu chuyện mà tự tay anh dàn dựng nên.


Và Nguyễn Minh Huy, chàng trai si tình, cũng vì tình mà cuộc đời anh thể hiện qua hai chữ "nghiệt ngã".


Mỗi người có một câu chuyện riêng, và họ lại gặp được nhau trên dòng đời này, cuộc sống bất đầu thay đổi từ đây....

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Vợ thuê
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6: Ngọc trong đá
#7 Chương 7: Hình tương mẫu mực
#8 Chương 8: Không thể hiểu được
#9 Chương 9: Kẻ đáng đươc yêu
#10 Chương 10
#11 Chương 11: Mẹ chồng
#12 Chương 12: Nụ hôn
#13 Chương 13: Nhật kí
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17: Lương duyên trời định
#18 Chương 18
#19 Chương 19: Sự thật
#20 Chương 20
#21 Chương 21: Nhịp đập trái tim
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50