Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
12 hours ago, 09/08/2022

Ngã Chân Đích Chích Tưởng Toàn Kinh Nghiệm A - 我真的只想攒经验啊

Convert Trung Quốc Web Novel 21 chapters 34666 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Tân Đình

Chung Minh xuyên qua, thế giới kia còn dừng lại tại hơi nước thời đại. Ngôn ngữ không thông, chưa quen cuộc sống nơi đây, may mắn, hắn kích hoạt lên một cái hệ thống. Chỉ có muốn người đối với hắn nói láo, liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm có thể dùng đến đề thăng kỹ năng, cũng có thể dùng để thêm điểm. Từ đây, Chung Minh trà trộn tại các thế lực lớn ở giữa, thấy được các phương đại lão là như thế nào bánh vẽ...

------------------------------------------------

P /s: Nếu bạn thấy truyện hay ủng hộ quăng phiếu truyện hoặc donate converter bằng MOMO: 0973295172, Vietcombank 0111001272556 Nguyễn Duy Thanh. Thanks.