Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.

Ngày Tình Cho Cô Đơn

Chương 3

#3 18/09/2019 74 từ
Shortcut: ← →
Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau.

Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu.

Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua,

Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa.

Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh.

Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.

Cứ chỉ mong, những ngày qua,

Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi."

(Mùa xa nhau - Emily)
Shortcut: ← →