Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Ngứa FULL

Dịch Trung Quốc Manga 15 chapters 39,729 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Thận trọng cao lãnh nhà thiết kế công x phú nhị đại lang thang thụ, bảy năm chi dương, hỗ sủng, thụ truy công, hiện đại, đoản văn.

Editor: Hướng Nhật Quỳ

CP chính: Lục Bán X Đường Nhận


Thận trọng cao lãnh công X phú nhị đại lang thang thụ


Một đoạn tình cảm lâu năm giữa công và thụ yêu nhau nhưng bỗng một ngày thụ lại muốn chia tay.


Ngày nào đó công tan tầm về đến nhà.


Công: Em còn chưa ngủ?


Thụ: Ly hôn đi.


Công: OK