Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Người Săn Ác Quỷ FULL

Dịch Trung Quốc Manga 82 chapters 115,897 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Nàng là học sinh lớp 12, là tập hợp của thiên sứ và ma nữ.


Chàng là bảo vệ riêng và thuộc hàng sát gái được bố nàng mời đến.


Lúc hai người mới bắt đầu đến với nhau, sẽ tạo nên kỳ tích về tình yêu thế nào?


Nàng kiêu nhạo như nữ hoàng, sẽ bị người tên Ngân Hách chinh phục?


Hãy hồi hộp chờ đợi vở kịch diễn ra!


ân oán, hận thù, họ sẽ giải quyết thế nào?

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân
#2 Chương 2: Tái ngộ
#3 Chương 3: Bắt đầu
#4 Chương 4: Xung đột đầu tiên
#5 Chương 5: Phản Công
#6 Chương 6
#7 Chương 7: Bí mật của Huệ Bân
#8 Chương 8: Hiểu lầm
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54
#55 Chương 55
#56 Chương 56
#57 Chương 57
#58 Chương 58
#59 Chương 59
#60 Chương 60
#61 Chương 61
#62 Chương 62
#63 Chương 63
#64 Chương 64
#65 Chương 65
#66 Chương 66
#67 Chương 67
#68 Chương 68
#69 Chương 69
#70 Chương 70
#71 Chương 71
#72 Chương 72
#73 Chương 73
#74 Chương 74
#75 Chương 75
#76 Chương 76
#77 Chương 77
#78 Chương 78
#79 Chương 79
#80 Chương 80
#81 Chương 81
#82 Chương 82: End