Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 31/08/2020

Nguyên Tôn

Dịch Trung Quốc Manga 750 chapters 1,581,529 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Trong truyện tiên hiệp hay nhất từ tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu có tựa đề Nguyên Tôn, ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh.Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.Đường báo thù, cùng ta đồng hành.Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh huyền huyễn.Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông. Mời bạn đọc truyện và thưởng thức cùng tác giả.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Mãng tước nuốt rồng
#2 Chương 2 : Nguyên văn
#3 Chương 3 : Tô Ấu Vi
#4 Chương 4 : Nguyên văn lực lượng
#5 Chương 5 : Tề Nhạc, Liễu Khê
#6 Chương 6 : Tổ địa từ đường
#7 Chương 7 : Thần bí chi địa
#8 Chương 8 : Tìm tám mạch
#9 Chương 9 : Tám mạch hiện
#10 Chương 10 : Đến thụ cơ duyên
#11 Chương 11 : Tề Vương khẩu vị
#12 Chương 12 : Nguyên thực
#13 Chương 13 : Xung mạch
#14 Chương 14 : Thần hồn
#15 Chương 15 : Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp
#16 Chương 16 : Đào góc tường
#17 Chương 17 : Lâm Phong
#18 Chương 18 : Văn Võ
#19 Chương 19 : Khai mạch
#20 Chương 20 : Nguyên thuật
#21 Chương 21 : Long Bộ, Long Bi Thủ
#22 Chương 22 : Đại khảo tiến đến
#23 Chương 23 : Sơ lộ tranh vanh
#24 Chương 24 : Hiển uy
#25 Chương 25 : Chiến Lâm Phong
#26 Chương 26 : Quật khởi chi thế
#27 Chương 27 : Thi phủ kết thúc
#28 Chương 28 : Nhập Giáp viện
#29 Chương 29 : Ngọc Linh bộc
#30 Chương 30 : Mở ba mạch
#31 Chương 31 : Lập uy
#32 Chương 32 : Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn
#33 Chương 33 : Hai nữ gặp nhau
#34 Chương 34 : Mưu linh bộc
#35 Chương 35 : Ngọc Linh bộc chi đấu
#36 Chương 36 :  Ám chiêu
#37 Chương 37 : Song song đột phá
#38 Chương 38 : Hắc Lâm sơn mạch
#39 Chương 39 : Gặp địch
#40 Chương 40 : Chỉ còn cái này
#41 Chương 41 : Huyền Mang Thuật
#42 Chương 42 : Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn
#43 Chương 43 : Tu luyện Huyền Mang Thuật
#44 Chương 44 : Tô Ấu Vi tiến bộ
#45 Chương 45 : Thi phủ trước đó
#46 Chương 46 : Thi phủ bắt đầu
#47 Chương 47 : Dị dạng
#48 Chương 48 : Kế tiếp
#49 Chương 49 : Chiến Liễu Khê
#50 Chương 50 : Kinh diễm toàn trường
#51 Chương 51 : Chu Nguyên chiến Tề Nhạc
#52 Chương 52 : Thực lực chân chính
#53 Chương 53 : Ta cũng biết
#54 Chương 54 : Đắc thắng
#55 Chương 55 : Vệ Thương Lan
#56 Chương 56 : Võ Hoàng
#57 Chương 57 : Tổ Long Kinh
#58 Chương 58 : Nguyên tài
#59 Chương 59 : Hư cảnh trung kỳ
#60 Chương 60 : Lên đường
#61 Chương 61 : Âm Dương Khí Phủ
#62 Chương 62 : Thương Lan quận, Vệ Thanh Thanh
#63 Chương 63 : Một chiêu lập uy
#64 Chương 64 : Doanh đại sư
#65 Chương 65 : Trừ độc
#66 Chương 66 : Vạch trần
#67 Chương 67 : Thiên Nghĩ Thực Độc Văn
#68 Chương 68 : Chuẩn bị
#69 Chương 69 : Lộ ra thủ đoạn
#70 Chương 70 : Tới tay
#71 Chương 71 : Lôi kéo
#72 Chương 72 : Hắc Độc Vương
#73 Chương 73 : Tiến vào Hắc Uyên
#74 Chương 74 : Ngọc bài màu đen
#75 Chương 75 : Mạch thứ tám
#76 Chương 76 : Mở Khí Phủ
#77 Chương 77 : Ngọc Anh Quả
#78 Chương 78 : Lên đảo chi pháp
#79 Chương 79 : Sợ hãi
#80 Chương 80 : Được bảo
#81 Chương 81 : Trong cốc đại chiến
#82 Chương 82 : Thôn Thôn hiển uy
#83 Chương 83 : Tranh đoạt
#84 Chương 84 : Bá đạo Oán Long Độc
#85 Chương 85 : Chiến Tề Hạo
#86 Chương 86 : Ăn mòn
#87 Chương 87 : Chém giết
#88 Chương 88 : Hỏa Linh Tuệ tới tay
#89 Chương 89 : Hàng phục
#90 Chương 90 : Di bảo
#91 Chương 91 : Địa cung
#92 Chương 92 : Bảo bối
#93 Chương 93 : Ngân Ảnh
#94 Chương 94 : Tề Vương phản loạn
#95 Chương 95 : Tranh luận
#96 Chương 96 : Năm vị
#97 Chương 97 : Chiến thư
#98 Chương 98 : Thông Thiên Huyền Mãng Khí
#99 Chương 99 : Tề Vương vây thành
#100 Chương 100 : Bảy Thái Sơ
#101 Chương 101 : Đại chiến tiến đến
#102 Chương 102 : Vây thành chi chiến
#103 Chương 103 : Khởi động
#104 Chương 104 : Ngân Ảnh lực lượng
#105 Chương 105 : Một kiếm kia phong tình
#106 Chương 106 : Chu Nguyên chém Thái Sơ
#107 Chương 107 : Đại thế đã mất
#108 Chương 108 : Võ Vương thánh chỉ
#109 Chương 109 : Đánh vỡ bóng ma
#110 Chương 110 : Đại chiến kết thúc
#111 Chương 111 : Lão nhân mặc hôi bào
#112 Chương 112 : Tô Ấu Vi duyên phận
#113 Chương 113 : Một phần tạo hóa
#114 Chương 114 : Thánh Tích Chi Địa
#115 Chương 115 : Thiếu nữ áo tím
#116 Chương 116 : Phong vân hội tụ
#117 Chương 117 : Huyền Mãng Lân
#118 Chương 118 : Cổ Cảnh
#119 Chương 119 : Thiếu nữ tóc lục
#120 Chương 120 : Cổ Linh
#121 Chương 121 : Thú Tâm Thông Minh Giả
#122 Chương 122 : Luyện Hồn Tháp?
#123 Chương 123 : Tạp ngư
#124 Chương 124 : Phá Thiên
#125 Chương 125 : Thủy tinh cầu màu đen
#126 Chương 126 : Toàn thân trở ra
#127 Chương 127 : Phân bảo
#128 Chương 128 : Thanh niên mặc áo bào xám
#129 Chương 129 : Thánh Tích thành
#130 Chương 130 : Kiêu Tử lâu
#131 Chương 131 : Thiên La Kích
#132 Chương 132 : Vật tới tay
#133 Chương 133 : Tiểu Thiên Nguyên Thuật
#134 Chương 134 : Cổ Linh
#135 Chương 135 : Tả Khâu Thanh Ngư
#136 Chương 136 : Bắt đầu thấy Võ Hoàng
#137 Chương 137 : Hư cảnh hậu kỳ
#138 Chương 138 : Đại thúc đi chân trần
#139 Chương 139 : Xuất thủ
#140 Chương 140 : Thánh Tích Chi Địa
#141 Chương 141 : Oan gia ngõ hẹp
#142 Chương 142 : Tình thế nguy hiểm
#143 Chương 143 : Khí lưu màu trắng
#144 Chương 144 : Văn thứ ba
#145 Chương 145 : Tứ phẩm Nguyên thú
#146 Chương 146 : Thánh Tích Đội
#147 Chương 147 : Huyền Trọng Nê
#148 Chương 148 : Tọa sơn quan hổ đấu
#149 Chương 149 : Ngồi thu ngư ông lợi
#150 Chương 150 : Tiểu Thiên Nguyên Thuật, Đại Phong Lôi
#151 Chương 151 : Thánh Bia
#152 Chương 152 : Khí trùng Thiên Quan
#153 Chương 153 : Lấy trượng đo nguyên khí
#154 Chương 154 : Huyền Mãng Lân màu vàng
#155 Chương 155 : Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền
#156 Chương 156 : Mãng nuốt ma luân
#157 Chương 157 : Thu hoạch
#158 Chương 158 : Hợp tác
#159 Chương 159 : Vây quét
#160 Chương 160 : Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương
#161 Chương 161 : Truy sát
#162 Chương 162 : Thanh Ngư tương trợ
#163 Chương 163 : Ngẫu nhiên gặp
#164 Chương 164 : Lục La mưu Kim Trì
#165 Chương 165 : Đông Huyền đột kích
#166 Chương 166 : Chúc Anh
#167 Chương 167 : Đấu Chúc Anh
#168 Chương 168 : Gặp lại
#169 Chương 169 : Võ Hoàng sát ý
#170 Chương 170 : Chặn giết
#171 Chương 171 : Thần bí chi thú
#172 Chương 172 : Thôn Thôn nổi giận
#173 Chương 173 : Thánh Bia lưu danh
#174 Chương 174 : Kim Trì
#175 Chương 175 : Thánh văn
#176 Chương 176 : Thực lực đại tiến
#177 Chương 177 : Thánh Tháp
#178 Chương 178 : Hội tụ
#179 Chương 179 :  Tiến Thánh Tháp
#180 Chương 180 : Dòng lũ màu xanh
#181 Chương 181 : Các hiển thần thông
#182 Chương 182 : Đuổi theo
#183 Chương 183 : Cứu giúp
#184 Chương 184 : Thánh Thê bệ đá
#185 Chương 185 : Long hấp
#186 Chương 186 : Sóng xanh ngăn Thánh Lộ
#187 Chương 187 : Trèo lên mây xanh
#188 Chương 188 : Song Long hội
#189 Chương 189 : Huyền Mãng nuốt Kim Ô
#190 Chương 190 : Lấy mệnh tương bác
#191 Chương 191 : Thiên nguyên thuật
#192 Chương 192 : Thiên Quy kết giới
#193 Chương 193 : Thánh văn chi lực
#194 Chương 194 : Long Biến
#195 Chương 195 : Xích Long Tức
#196 Chương 196 : Cái thứ nhất
#197 Chương 197 : Song Long đấu, thắng cùng bại
#198 Chương 198 : Phân Thánh Long khí
#199 Chương 199 : Quốc vận bị hao tổn
#200 Chương 200 : Đãi ngộ chi kém
#201 Chương 201 : Thương Huyền lão tổ
#202 Chương 202 : Thánh tộc
#203 Chương 203 : Bốn đạo thánh văn
#204 Chương 204 : Một bước trèo lên Thái Sơ
#205 Chương 205 : Thánh Tích kết thúc
#206 Chương 206 : Nhập tông môn
#207 Chương 207 : Một chưởng
#208 Chương 208 : Rời đi trước đó
#209 Chương 209 : Thương Huyền khí vận, Thánh Châu sáu phần
#210 Chương 210 : Đệ tử tam đẳng
#211 Chương 211 : Thẩm Vạn Kim
#212 Chương 212 : Nhập Thương Huyền
#213 Chương 213 : La Tùng
#214 Chương 214 : Nhất đẳng
#215 Chương 215 : Lầu nhỏ
#216 Chương 216 : Kéo bè kết phái
#217 Chương 217 : Nguyên Sơn
#218 Chương 218 : Một quyền là đủ
#219 Chương 219 : Lập uy
#220 Chương 220 : Thái Sơ Thiên
#221 Chương 221 : Lần thứ nhất vận chuyển
#222 Chương 222 : Nguyên Khí Tinh Thần
#223 Chương 223 : Nguyên ngọc trọng yếu
#224 Chương 224 : Hóa giải
#225 Chương 225 : Hóa Hư Thuật
#226 Chương 226 : Chúc Nhạc
#227 Chương 227 : Trả thù
#228 Chương 228 : Khiếu huyệt
#229 Chương 229 : Kiếm lời nguyên ngọc
#230 Chương 230 : Thuyết phục
#231 Chương 231 : Bản sự
#232 Chương 232 : Gây sự
#233 Chương 233 : Kim Cương Bất Hoại
#234 Chương 234 : Đánh một đám
#235 Chương 235 : Chu Nguyên phản kích
#236 Chương 236 : Oanh động
#237 Chương 237 : Trước mặt mọi người xuất thủ
#238 Chương 238 : Thu hoạch đại phong
#239 Chương 239 : Lão giả áo xám
#240 Chương 240 : Chúc Nhạc thủ đoạn
#241 Chương 241 : Tông Minh
#242 Chương 242 : Tỷ thí đến
#243 Chương 243 : Thanh sơn so Hóa Hư
#244 Chương 244 : Nhanh như điện chớp
#245 Chương 245 : Thực cảnh
#246 Chương 246 : Thủ thắng
#247 Chương 247 : Cửu Long Điển
#248 Chương 248 : Xung đột
#249 Chương 249 : Chia cắt danh ngạch
#250 Chương 250 : Long chúc Nguyên thú tinh huyết
#251 Chương 251 : Ngũ phẩm
#252 Chương 252 : Lấy máu
#253 Chương 253 : Luyện hóa tinh huyết
#254 Chương 254 : Ứng đối chi pháp
#255 Chương 255 : Lộ ra thủ đoạn
#256 Chương 256 : Tới cửa phiền phức
#257 Chương 257 : Trấn áp
#258 Chương 258 : Ngừng
#259 Chương 259 : Chỉ điểm
#260 Chương 260 : Bí ẩn
#261 Chương 261 : Lục Huyền Âm
#262 Chương 262 : Nguyên Tôn
#263 Chương 263 : Yêu Yêu xuất thủ
#264 Chương 264 : Chấn nhiếp
#265 Chương 265 : Đại điển đến
#266 Chương 266 : Nguyên Tôn
#267 Chương 267 : Đại điển bắt đầu
#268 Chương 268 : Thủ tịch chi tranh
#269 Chương 269 : Hồng Y tương trợ
#270 Chương 270 : Phong Hải Thuật
#271 Chương 271 : Át chủ bài tầng ra
#272 Chương 272 : Thiên Nguyên Bút tiến hóa
#273 Chương 273 : Văn thứ tư, Vạn Kình
#274 Chương 274 : Cửu Long Điển chi uy
#275 Chương 275 : Đột phá
#276 Chương 276 : Đại điển thứ nhất
#277 Chương 277 : Chọn ngọn núi
#278 Chương 278 : Khen thưởng
#279 Chương 279 : Đại điển kết thúc
#280 Chương 280 : Thánh Tử phong
#281 Chương 281 : Người quét núi
#282 Chương 282 : Phong ấn chủ phong
#283 Chương 283 : Tuyển mạch nhập môn
#284 Chương 284 : Kim đái đệ tử
#285 Chương 285 : Tử Nguyên động phủ
#286 Chương 286 : Động thí
#287 Chương 287 : Tào Sư
#288 Chương 288 : Kim đái ghế thứ ba
#289 Chương 289 : Xin đi giết giặc
#290 Chương 290 : Một trận đọ sức
#291 Chương 291 : Đoạt Thánh Chiến
#292 Chương 292 : Thái Sơ Bích
#293 Chương 293 : Lịch đại thứ nhất
#294 Chương 294 : 6,700 hơi thở rung động
#295 Chương 295 : Hai mạch phản ứng
#296 Chương 296 : Chuẩn bị
#297 Chương 297 : Tỷ thí
#298 Chương 298 : Tiệc
#299 Chương 299 : Chấn nhiếp toàn trường
#300 Chương 300 : Động tĩnh
#301 Chương 301 : Tẩy lễ tiến đến
#302 Chương 302 : Nguyên Long Mạch
#303 Chương 303 : Long Nguyên Tủy
#304 Chương 304 : Nguyên Trì mở
#305 Chương 305 : Không thích hợp
#306 Chương 306 : Vây giết
#307 Chương 307 : Tay chân
#308 Chương 308 : Hoàn mỹ hợp tác
#309 Chương 309 : Thánh Tử chi đấu
#310 Chương 310 : Họa từ trong nước đến
#311 Chương 311 : Truy sát
#312 Chương 312 : Hai nữ giằng co
#313 Chương 313 : Điều tiết
#314 Chương 314 : Hợp tác
#315 Chương 315 : Hai nữ liên thủ
#316 Chương 316 : Dây dưa
#317 Chương 317 : Hai nữ đấu Song Thánh
#318 Chương 318 : Biện pháp
#319 Chương 319 : Cải tạo nguyên văn kết giới
#320 Chương 320 : Đắc thủ
#321 Chương 321 : Đắc tội
#322 Chương 322 : Mồi nhử
#323 Chương 323 : Tới tay
#324 Chương 324 : Tẩy lễ mở
#325 Chương 325 : Bát Long tái hiện
#326 Chương 326 : Tương trợ
#327 Chương 327 : Lục Long Chu Thái
#328 Chương 328 : Như thế nào rung động
#329 Chương 329 : Tam trọng thiên
#330 Chương 330 : Đánh giá
#331 Chương 331 : Thánh Nguyên phong oanh động
#332 Chương 332 : Động thí động tĩnh
#333 Chương 333 : Động thí bắt đầu
#334 Chương 334 : Phá Nguyên Thủ
#335 Chương 335 : Lục trọng thiên
#336 Chương 336 : Xuống tới
#337 Chương 337 : Một quyền chi uy
#338 Chương 338 : Chu Nguyên thực lực
#339 Chương 339 : Huyền Giao Lân
#340 Chương 340 : Đại Hắc Ma
#341 Chương 341 : Cửu Long
#342 Chương 342 : Cửu Long diệt Hắc Ma
#343 Chương 343 : Bốn đại cảnh giới
#344 Chương 344 : Oanh động
#345 Chương 345 : Khen thưởng
#346 Chương 346 : Tử đái tuyển bạt
#347 Chương 347 : Từ Viêm thủ đoạn
#348 Chương 348 : Nguyên Tinh Đan
#349 Chương 349 : Linh Văn điện trước
#350 Chương 350 : Khiêu chiến Linh Văn phong
#351 Chương 351 : Liên thủ vào trận
#352 Chương 352 : Hai vị người trấn thủ
#353 Chương 353 : Kim Chương, Hạ Vũ
#354 Chương 354 : Nguyên văn đấu (thượng)
#355 Chương 355 : Nguyên văn đấu (hạ)
#356 Chương 356 : Yêu Yêu thủ đoạn
#357 Chương 357 : Thần hồn áp chế
#358 Chương 358 : Thần hồn thác ấn
#359 Chương 359 : Đột phá, Thực cảnh trung kỳ!
#360 Chương 360 : Phá trận
#361 Chương 361 : Nhập điện
#362 Chương 362 : Nâng giết
#363 Chương 363 : Đào Yêu Nhưỡng
#364 Chương 364 : Trước tuyển bạt
#365 Chương 365 : Mở ra
#366 Chương 366 : Tuyển bạt chi tranh
#367 Chương 367 : Một quyền
#368 Chương 368 : Săn bắn
#369 Chương 369 : Kiếm khóa cốc
#370 Chương 370 : Hóa hư ẩn nấp
#371 Chương 371 : Kết giới
#372 Chương 372 : Lôi hỏa che đậy sơn cốc
#373 Chương 373 : Thiên Lôi Huyền Hỏa chi uy
#374 Chương 374 : Đoàn diệt Kiếm Lai phong
#375 Chương 375 : Thập phong phía dưới
#376 Chương 376 : Mười vị trí đầu
#377 Chương 377 : Khôi thủ chi tranh
#378 Chương 378 : Lực đấu Từ Viêm
#379 Chương 379 : Nguyệt Vẫn Thuật
#380 Chương 380 : Nguyên khí đối bính
#381 Chương 381 : Bá đạo Oán Long Độc
#382 Chương 382 : Khôi thủ
#383 Chương 383 : Kiếm Lai phong trừng phạt
#384 Chương 384 : Ban thưởng
#385 Chương 385 : Năm đó tiểu đồng tử
#386 Chương 386 : Tuyển bảo
#387 Chương 387 : Thái Ất Thanh Mộc Ngấn
#388 Chương 388 : Thiên công
#389 Chương 389 : Luyện hóa Nguyên Tinh Đan
#390 Chương 390 : Oán Long Độc bộc phát
#391 Chương 391 : Trấn áp
#392 Chương 392 : Hai vị đội trưởng
#393 Chương 393 : Thiên cấp nhiệm vụ
#394 Chương 394 : Phản đối
#395 Chương 395 : Tranh chấp
#396 Chương 396 : Một chiêu
#397 Chương 397 : Đại kim chung
#398 Chương 398 : Xác định danh ngạch
#399 Chương 399 : Lên đường
#400 Chương 400 : Yêu Yêu rời núi
#401 Chương 401 : Người quen biết cũ
#402 Chương 402 : Gặp lại Thanh Ngư
#403 Chương 403 : Phân phối nhiệm vụ
#404 Chương 404 : Cược Viêm Thạch
#405 Chương 405 : Tặng thưởng
#406 Chương 406 : Gian lận
#407 Chương 407 : Thả pháo hoa
#408 Chương 408 : Thông sát
#409 Chương 409 : Bế quan
#410 Chương 410 : Thái Ất sơ hiển
#411 Chương 411 : Viêm Tủy Mạch
#412 Chương 412 : Tiến hóa hiện ra
#413 Chương 413 : Thanh Ngư cảnh báo
#414 Chương 414 : Thú triều đánh tới
#415 Chương 415 : Thiên Nguyên Bút tiến hóa
#416 Chương 416 : Thiên Nguyên Bút chi uy
#417 Chương 417 : Văn thứ năm: Phá Nguyên
#418 Chương 418 : Thánh Cung động thủ
#419 Chương 419 : Dương Huyền
#420 Chương 420 : Nghiêng về một bên cục diện
#421 Chương 421 : Đoàn diệt?
#422 Chương 422 : Muốn chết a?
#423 Chương 423 : Chu Nguyên đấu Dương Huyền
#424 Chương 424 : Chu Nguyên hiển uy
#425 Chương 425 : Khó giải quyết Dương Huyền
#426 Chương 426 : Bát trọng thiên?
#427 Chương 427 : Thủ đoạn nhiều lần ra
#428 Chương 428 : Một ngụm thanh hỏa đốt cốt giáp
#429 Chương 429 : Ngăn cơn sóng dữ
#430 Chương 430 : Viên mãn
#431 Chương 431 : Luận công
#432 Chương 432 : Về tông
#433 Chương 433 : Oanh động
#434 Chương 434 : Tham dự thủ tịch chi tranh
#435 Chương 435 : Hối đoái thiên công
#436 Chương 436 : Tiểu Huyền Thánh Thể
#437 Chương 437 : Long Lân Hòe Thụ
#438 Chương 438 : Lấy vảy
#439 Chương 439 : Yêu Yêu trở về
#440 Chương 440 : Sở Thanh
#441 Chương 441 : Phong phú động phủ
#442 Chương 442 : Danh ngạch xác định
#443 Chương 443 : Thủy Hỏa Đoán Long Đài
#444 Chương 444 : Lời nói giao phong
#445 Chương 445 : Nghị luận
#446 Chương 446 : Nghị Sự điện
#447 Chương 447 : Ngọc Bì cảnh
#448 Chương 448 : Xung đột
#449 Chương 449 : Ngô Hải
#450 Chương 450 : Một quyền
#451 Chương 451 : Cường ngạnh Chu Nguyên
#452 Chương 452 : Viên Hồng cường đại
#453 Chương 453 : Ảnh hưởng
#454 Chương 454 : Cấp thứ ba
#455 Chương 455 :  Yêu Yêu lửa giận
#456 Chương 456 : Nói chuyện
#457 Chương 457 : Thủ Tịch phong
#458 Chương 458 : Thập Thánh Tử
#459 Chương 459 : Thủ tịch chi tranh mở ra
#460 Chương 460 : Một kiếm
#461 Chương 461 : Một quyền
#462 Chương 462 : Đệ nhất thắng
#463 Chương 463 : Chỉ còn ba cái
#464 Chương 464 : Cục diện dần dần chuyển
#465 Chương 465 : Phản sát
#466 Chương 466 : Ai muốn xong?
#467 Chương 467 : Chướng ngại vật
#468 Chương 468 : Sau cùng Viên Hồng
#469 Chương 469 : Chương 469
#470 Chương 470 : Đánh đủ chưa?
#471 Chương 471 : Ngân Cốt cảnh!
#472 Chương 472 : Rung động tứ phương
#473 Chương 473 : Thảm liệt
#474 Chương 474 : Tự Kiếm Thuật
#475 Chương 475 : Đột phá!
#476 Chương 476 : Tứ trọng thiên!
#477 Chương 477 :  Vấn đỉnh
#478 Chương 478 : Xong
#479 Chương 479 : Thủ tịch vị trí
#480 Chương 480 : Bảy đại thủ tịch
#481 Chương 481 : Thái Huyền Thánh Linh Thuật
#482 Chương 482 : Huyền lão hiện thân
#483 Chương 483 : Đại yến
#484 Chương 484 : Áp chế Chúc Nhạc
#485 Chương 485 : Thánh Cung Võ Hoàng
#486 Chương 486 : Cửu Thần Phủ
#487 Chương 487 : Xông sơn
#488 Chương 488 : Đường núi thí luyện
#489 Chương 489 : Tâm tính
#490 Chương 490 : Bá đạo Thần Ma
#491 Chương 491 : Quang lưu màu vàng
#492 Chương 492 : Thiên Dương
#493 Chương 493 : Qua ba cửa ải
#494 Chương 494 : Huyền Chung vang
#495 Chương 495 : Thanh ngọc lão tổ tượng
#496 Chương 496 : Địa Thánh Văn
#497 Chương 497 : Nguyên Trì Tế
#498 Chương 498 : Tìm ấn
#499 Chương 499 : Chủ mạch
#500 Chương 500 : Phong hội
#501 Chương 501 : Trao đổi
#502 Chương 502 : Điều kiện
#503 Chương 503 : Cầu viện
#504 Chương 504 : Thánh Linh Chủng Tử Nguyên Tôn
#505 Chương 505 : Danh sách Nguyên Tôn
#506 Chương 506 : Điều kiện
#507 Chương 507 : Đối sách
#508 Chương 508 : Mê Thiên kết giới
#509 Chương 509 : Hạt giống tiểu thành
#510 Chương 510 : Tính toán
#511 Chương 511 : Phản ứng
#512 Chương 512 : Lần đầu nghe thấy Huyền Nguyên
#513 Chương 513 : Nguyên Trì lại mở
#514 Chương 514 : Chạy!
#515 Chương 515 : Chuẩn bị
#516 Chương 516 : Kiếm Lai vây đảo
#517 Chương 517 : Tuyên chiến
#518 Chương 518 : Tức giận Kiếm Lai phong
#519 Chương 519 : Kiếm Lai đại quân
#520 Chương 520 : Kiếm Lai vây đảo
#521 Chương 521 : Đại trận khải
#522 Chương 522 : Mê Thiên hiển uy
#523 Chương 523 : Ra không được
#524 Chương 524 : Tướng đối với tướng
#525 Chương 525 : Hai đỉnh núi chi đấu
#526 Chương 526 : Thiên Sương Phong Cấm Thuật
#527 Chương 527 : Phá Nguyên Huyết Thuật
#528 Chương 528 : Thần Hồn Phá Cấm Thuật
#529 Chương 529 : Đãng Ma Kiếm Hoàn
#530 Chương 530 : Ngươi có Kiếm Hoàn, ta có Thánh Linh!
#531 Chương 531 : Đập nát Kiếm Hoàn
#532 Chương 532 : Phân ra thắng bại
#533 Chương 533 : Cùng đồ mạt lộ Kiếm Lai phong
#534 Chương 534 : Vạn trượng
#535 Chương 535 : Thất phong liên thủ
#536 Chương 536 : Ma luyện
#537 Chương 537 : Thủy Thú công đảo
#538 Chương 538 : Chúng thánh chiến vạn trượng Thủy Thú
#539 Chương 539 : Long Tiên Chân Thủy
#540 Chương 540 : Chu Nguyên tham chiến
#541 Chương 541 : Phá giải chân thủy
#542 Chương 542 : Thu chân thủy
#543 Chương 543 : Diệt vạn trượng
#544 Chương 544 : Nguyên Tủy phân phối
#545 Chương 545 : Nguyên Tủy quang trụ
#546 Chương 546 : Cửu Long tẩy lễ
#547 Chương 547 : Lại một năm nữa tuyển sơn đại điển
#548 Chương 548 : Mục Tiểu Man
#549 Chương 549 : Nguyên khí hóa tinh đấu
#550 Chương 550 : Tuyển nhận đệ tử mới
#551 Chương 551 : Khắc nghiệt Tổ Long Kinh
#552 Chương 552 : Động Thiên sắp mở
#553 Chương 553 : Trúc Thần dị bảo
#554 Chương 554 : Nhiệm vụ
#555 Chương 555 : Xuất chinh
#556 Chương 556 : Các phương tụ tập
#557 Chương 557 : Tần Lăng
#558 Chương 558 : Phân phối
#559 Chương 559 : Đội ngũ
#560 Chương 560 : Huyền Đồng Trùng Thụ
#561 Chương 561 : Thu thập
#562 Chương 562 : Lôi Thanh Hải
#563 Chương 563 : Một chưởng vỗ chết
#564 Chương 564 : Lôi Vương Ấn
#565 Chương 565 : Nghiền ép
#566 Chương 566 : Bảo địa sáu màu
#567 Chương 567 : Lệnh viện binh
#568 Chương 568 : Vây khốn
#569 Chương 569 : Ninh Mặc
#570 Chương 570 : Nợ máu trả bằng máu
#571 Chương 571 : Cường thế
#572 Chương 572 : Giúp đỡ
#573 Chương 573 : Phạm Yêu
#574 Chương 574 : Gặp Bách Hoa
#575 Chương 575 : Ba bên hội tụ
#576 Chương 576 : Âm hiểm
#577 Chương 577 : Thăm dò
#578 Chương 578 : Đàm phán
#579 Chương 579 : Lục Thải Hồ
#580 Chương 580 : Tam Đầu Linh Quỷ Mãng
#581 Chương 581 : Mê Thiên tỏa mãng
#582 Chương 582 : Bảo thụ
#583 Chương 583 : Phạm Yêu tàn nhẫn
#584 Chương 584 : Hỗn loạn
#585 Chương 585 : Chiến Phạm Yêu
#586 Chương 586 : Ác chiến
#587 Chương 587 : Thánh Linh đấu Huyết Yêu
#588 Chương 588 : Không từ thủ đoạn
#589 Chương 589 : Địa Thánh Văn sơ hiển uy
#590 Chương 590 : Hài cốt không còn
#591 Chương 591 : Rung động toàn trường
#592 Chương 592 : Thu hoạch
#593 Chương 593 : Đáy hồ
#594 Chương 594 : Ám hồi
#595 Chương 595 : Lục La bản sự
#596 Chương 596 : Đáy hồ không gian
#597 Chương 597 : Đáy hồ bí bảo
#598 Chương 598 : Chạy tới chỗ sâu
#599 Chương 599 : Kim Huyết chi cảnh
#600 Chương 600 : Các phương chú ý
#601 Chương 601 : Hoắc Thiên, Triệu Kình
#602 Chương 602 : Hiện thân
#603 Chương 603 : Ba thành chi lực
#604 Chương 604 : Kim Cương Tu La
#605 Chương 605 : Thánh Tử ra
#606 Chương 606 : Kim Thiềm Tử
#607 Chương 607 : Muốn để hắn chết?
#608 Chương 608 : Yêu Yêu xuất thủ
#609 Chương 609 : Hồn Viêm
#610 Chương 610 : Hóa giải
#611 Chương 611 : Đại Huyền sơn mạch cơ duyên
#612 Chương 612 : Kế hoạch
#613 Chương 613 : Huyền Bia Lệnh
#614 Chương 614 : Thất thải
#615 Chương 615 : Thủ vệ bảo địa
#616 Chương 616 : Khai chiến
#617 Chương 617 : Khương Thái Thần thủ đoạn
#618 Chương 618 : Thánh Cung đột nhập
#619 Chương 619 : Trì Lôi, Sài Doanh
#620 Chương 620 : Trận đầu Thánh Tử
#621 Chương 621 : Bành trướng
#622 Chương 622 : Cực hạn
#623 Chương 623 : Thương Giao diệt Kim Đan
#624 Chương 624 : Thương Huyền tông Thánh Tử mới
#625 Chương 625 : Thánh Cung lui
#626 Chương 626 : Độc chiếm thất thải
#627 Chương 627 : Một ngụm nuốt
#628 Chương 628 : Hỏa Liên
#629 Chương 629 : Nợ nần
#630 Chương 630 : Thảm hại hơn
#631 Chương 631 : Bẫy rập
#632 Chương 632 : Thánh Cung trả thù
#633 Chương 633 : Hảo hữu
#634 Chương 634 : Lấy một địch hai
#635 Chương 635 : Hung uy
#636 Chương 636 : Cửu U Lôi Quyết
#637 Chương 637 : Một quyền oanh sát
#638 Chương 638 : To gan lớn mật
#639 Chương 639 : Cơ duyên hiện thế
#640 Chương 640 : Ngọc bích thần bí
#641 Chương 641 : Đạo thánh văn thứ ba
#642 Chương 642 : Đại chiến bắt đầu
#643 Chương 643 : Đấu pháp
#644 Chương 644 : Quá hạn
#645 Chương 645 : Sở Thanh hình thái chiến đấu
#646 Chương 646 : Hai nữ
#647 Chương 647 : Vòng thứ ba
#648 Chương 648 : Ác chiến
#649 Chương 649 : Thế yếu
#650 Chương 650 : Thay đổi
#651 Chương 651 : Đại Yêu Thiềm Thuật
#652 Chương 652 : Trầm bổng chập trùng
#653 Chương 653 : Ngân Ảnh tái hiện
#654 Chương 654 : Chém giết
#655 Chương 655 : Thay đổi thế cục
#656 Chương 656 : Yêu Yêu chi uy
#657 Chương 657 : Thu hoạch
#658 Chương 658 : Thiên Tru
#659 Chương 659 : Bá đạo
#660 Chương 660 : Viên mãn
#661 Chương 661 : Kết thúc
#662 Chương 662 : Chiến quả chấn lòng người
#663 Chương 663 : Tức giận Tần Lăng
#664 Chương 664 : Ngụy Pháp Vực
#665 Chương 665 : Trừng phạt
#666 Chương 666 : Về tông
#667 Chương 667 : Thánh Tử thứ hai
#668 Chương 668 : Đại Chu
#669 Chương 669 : Đệ nhất đổi chủ
#670 Chương 670 : Thực lực tăng vọt
#671 Chương 671 : Đoạt Thánh Chiến!
#672 Chương 672 : Cao nhất vinh quang
#673 Chương 673 : Chọn lựa đầu tiên
#674 Chương 674 : Thế như chẻ tre
#675 Chương 675 : Ảnh Tiên cùng Kiếm Hoàn
#676 Chương 676 : Chúc Thánh Tử Thủ
#677 Chương 677 : Ước định
#678 Chương 678 : Ba hũ Đào Yêu Nhưỡng
#679 Chương 679 : Yêu Yêu lễ vật
#680 Chương 680 : Chôn rượu
#681 Chương 681 : Huyền Thánh Thể thành
#682 Chương 682 : Đường về nhà
#683 Chương 683 : Bạn tụ
#684 Chương 684 : Gặp lại Võ Hoàng
#685 Chương 685 : Túc địch chi chiến
#686 Chương 686 : Dùng mệnh sao?
#687 Chương 687 : Huyết Tu La chi hồn
#688 Chương 688 : So át chủ bài
#689 Chương 689 : Tu La Thánh Long Biến vs Oán Long Biến
#690 Chương 690 : Nhục thân làm mồi nhử
#691 Chương 691 : Gạt bỏ
#692 Chương 692 : Trở lại
#693 Chương 693 : Đại Võ phạt Chu
#694 Chương 694 : Đoạn Long thành
#695 Chương 694 : Võ Vương!
#696 Chương 695 : Thần Phủ quang hoàn
#697 Chương 696 : Đâu phải riêng ngươi?
#698 Chương 697 : Hỗn Độn quang hoàn
#699 Chương 698 : Đấu Võ Vương
#700 Chương 699 : Thần Phủ cảnh trung kỳ
#701 Chương 700 : Chém Võ Vương
#702 Chương 701 : Đại Chu phản công
#703 Chương 702 : Chấn tứ phương
#704 Chương 703 : Một bộ hồng y
#705 Chương 704 : Võ Dao
#706 Chương 705 : Long Hoàng gặp nhau
#707 Chương 706 : Cửu Thần Phủ
#708 Chương 707 : Yêu Yêu cùng Võ Dao
#709 Chương 708 :  Triệu Vân Tiêu
#710 Chương 709 : Thánh Nguyên chi mưu
#711 Chương 710 : Ẩn vào Lôi Kích Chi Địa
#712 Chương 711 : Thần Phủ bảo dược
#713 Chương 712 : Kẻ ngoại lai
#714 Chương 713 : Bắt đền
#715 Chương 714 : Chốn cũ
#716 Chương 715 : Điều tra Hắc Uyên
#717 Chương 716 : Hai thước Pháp Vực
#718 Chương 717 : Trước Thánh Ấn
#719 Chương 718 : Rung chuyển
#720 Chương 719 : Tụ tập
#721 Chương 720 : Gợn sóng
#722 Chương 721 : Có quỷ
#723 Chương 722 : Khương Lôi Quân
#724 Chương 723 : Thánh Giả chi hỏa
#725 Chương 724 : Thiêu đốt Nguyên Anh
#726 Chương 725 : Thánh Nguyên lựa chọn
#727 Chương 726 : Kinh thiên chi chiến
#728 Chương 727 : Thiên Thánh điện điện chủ
#729 Chương 728 : Phong ấn phá toái
#730 Chương 729 : Yêu Yêu lực lượng
#731 Chương 730 : Kinh khủng nguyên văn tạo nghệ
#732 Chương 731 : Tru Linh Đồ
#733 Chương 732 : Thánh Giả chi tâm
#734 Chương 733 : Đạo thánh văn thứ tư
#735 Chương 734 : Gặp lại lão tổ
#736 Chương 735 : Biến cố
#737 Chương 736 : Đánh rớt
#738 Chương 737 : Thương Huyền đấu pháp
#739 Chương 738 : Tiếp dẫn
#740 Chương 739 : Hủy ấn
#741 Chương 740 : Tự bạo
#742 Chương 741 : Đụng nát Kim Liên
#743 Chương 742 : Thánh Nguyên trốn chạy
#744 Chương 743 : Yêu Yêu băng phong
#745 Chương 744 : Thần Phủ cảnh trung kỳ
#746 Chương 745 : Tổ Long đồ vật
#747 Chương 746 : Tách rời
#748 Chương 747 : Truyền tống
#749 Chương 748 : Y gia tỷ muội
#750 Chương 749 : Khâu Kỷ