Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
4 days, 12 hours ago, 24/09/2022

Nguyệt Tân Lưỡng Vạn Ngã Thành Liễu Thủ Phủ - 月薪两万我成了首富

Convert Trung Quốc Web Novel 807 chapters 1808812 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Y Thập Nhị

Tỉnh lại sau giấc ngủ, hạ lạnh phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi, giá hàng cuồng ngã.Ra mắt đối phương thế mà chỉ cần năm lông lễ hỏi!Nội thành phòng ở chỉ cần một trăm khối liền có thể mua xuống một tòa!Nguyên lai giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao chỉ cần mấy chục khối!Nhìn xem số dư còn lại mười hai vạn, hạ lạnh phát hiện, mình giống như thành nhà giàu nhất!

p/s: các bạn có thể donate ủng hộ để cvt có thể ra chương nhanh nhất vào các stk sau :D

- momo: 0941209390

- vpbank: 168389698 Phan Vũ Hoàng Anh

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Nguyệt Tân Lưỡng Vạn Ngã Thành Liễu Thủ Phủ - 月薪两万我成了首富
   #1-#8074.2 mb
   mobi Nguyệt Tân Lưỡng Vạn Ngã Thành Liễu Thủ Phủ - 月薪两万我成了首富
   #1-#8075.68 mb
   azw3 Nguyệt Tân Lưỡng Vạn Ngã Thành Liễu Thủ Phủ - 月薪两万我成了首富
   #1-#8076.18 mb