Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
56 minutes ago, 21/05/2022

Nhân Đạo Đại Thánh - 人道大圣

Convert Trung Quốc Web Novel 708 chapters 1742621 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Mạc Mặc - 莫默

Sau bộ truyện Vũ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mặc viết bộ mới Thiên Đạo Đại Thánh. Nội dung còn chưa rõ ràng...

Kẻ yếu khàn cả giọng, cũng không người quan tâm, cường giả nhẹ giọng thì thầm, lại có thể xâm nhập lòng người.Một gốc cháy hừng hực Thiên Phú Thụ, mỗi một cái lá cây đều gánh chịu lấy khác biệt linh văn, tông môn bị diệt, biến thành quáng nô Lục Diệp bằng này trở thành tu sĩ, quấy Cửu Châu Phong Vân.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵