Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 day, 4 hours ago, 08/08/2022

Nhân Đạo Vĩnh Thinh (Nhân Đạo Vĩnh Xương) - 人道永昌

Convert Trung Quốc Web Novel 324 chapters 868746 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Tiểu Lâu Thính Phong Vân

Màn lớn kéo ra, quần hùng tranh giành!Nhân tộc, yêu tộc, loài đoản mệnh cùng loài trường sinh chi tranh!Nhân đạo, tiên đạo, phật đạo, ai người đứng đầu, ai có thể chí cao?Xuyên qua thành Đại Chu hành thương chi tử Trần Thắng, bản ý tạm thời an toàn tính mạng tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu, lại bị thời đại triều cường, từng bước một đẩy hướng đỉnh phong chi vị.Có người cố gắng, vì trở thành người trên người.Có người cố gắng, vì người bên trên... Không có người!PS: Đã có cao đặt trước phá vạn lượng trăm vạn chữ sách cũ « từ đại lão đến võ lâm minh chủ », tiết tấu vững chắc, văn phong cô đọng, cảm thấy quyển sách quá mức mầm non các lão gia, có thể dời bước nhìn qua.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Nhân Đạo Vĩnh Thinh (Nhân Đạo Vĩnh Xương) - 人道永昌
   #1-#3121.94 mb
   mobi Nhân Đạo Vĩnh Thinh (Nhân Đạo Vĩnh Xương) - 人道永昌
   #1-#3122.69 mb
   azw3 Nhân Đạo Vĩnh Thinh (Nhân Đạo Vĩnh Xương) - 人道永昌
   #1-#3122.88 mb