Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 days, 22 hours ago, 06/08/2022

Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện

Dịch Trung Quốc Web Novel 56 chapters 117931 từ
Nguồn: sưu tầm
Tác giả: Lục Nguyệt Thanh Sơn

Nhân vật phản diện vốn phản diện

Tác giả: Lục Nguyệt Thanh Sơn

Thể loại: Trọng sinh, xuyên thư, hệ thống, tu chân, công sủng thụ, trung khuyển hắc hóa đồ đệ công X BOSS ẩn ôn hòa (?) sư tôn thụ, mỹ nhân yêu nghiệt chủ thụ, ngược tra, 1x1, HE.

Tình trạng: Đang tiến hành

____

Diện Sân Lão tổ một đời ác danh, bóng ma mang tên lão tổ Ma tu một đời che trời lấp đất bao trùm giới tu chân.

Nhắc đến Diện Sân Lão tổ, nhân ma tiên kinh hách không phải vì độ lạm sát có xu hướng max như ác đồ thường thấy.

Chúng tu chân giả nghe tên Diện Sân liền sợ vỡ mật vì chính độ trâu bò của BOSS này, đi vô tung đến vô ảnh, tính khí âm u thất thường, đặc biệt máu trâu giết hoài không chết ngược lại máu và kỹ năng của mình ngày càng có xu thế rớt thẳng tắp chân mây.

Chúng tu chân tỏ vẻ, trời đã sinh ta, sao còn sinh Sân?

Được rồi, nhìn chung BOSS cuối giới tu chân rất khốc suất cuồng

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện
   #1-#56394.18 kb
   mobi Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện
   #1-#56462.6 kb
   azw3 Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện
   #1-#560.61 mb