Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
9 minutes ago, 21/05/2022

Nhất Kiếm Độc Tôn - 一剑独尊

Convert Trung Quốc Web Novel 2958 chapters 7431020 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵