Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 10 months ago, 01/09/2020

Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 7 chapters 3101 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Mỗi người đều có những cách lựa chọn của riêng mình.


Cũng như cách cậu ấy chọn lựa lại là im lặng bỏ mặc tôi.. 


Tôi đâu còn cách nào khác.. 


Vì cậu ấy đã quyết tâm để tôi phải từ bỏ như vậy mà..


Mặc kệ tôi đau đến thế nào..:)


Thật lòng xin lỗi cậu, rất nhiều..