Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
5 months ago, 20/04/2021

오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.

Dịch Hoàn thành Hàn Quốc Light Novel 231 chapters 647814 từ
Nguồn: shinigamilnteam.com

Tại một thế giới nơi mà sức mạnh, quyền lực và tiền bạc trở thành những phương tiện chính để người ta theo đuổi.

Ở một thế giới, bị sự tham lam và ích kỷ làm cho ô uế.

Trong một thế giới nơi mà danh dự, công lý, niềm tin cùng các giá trị tốt đẹp khác đã đi vào quên lãng.

------------------------

Một chiến binh Orc xuất hiện, chứng tỏ điều ngược lại.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵