Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Ôn Mộc Thành Lâm FULL

Dịch Trung Quốc Manga 41 chapters 72,405 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Ếch Kì Diệu

Tình trạng bản gốc: Hoàn (39 chương + 2 phiên ngoại)

Thể loại: lạnh lùng thâm tình công X dương quang đáng yêu thụ, ngọt là chính, ngược xíu hết liền, thụ theo đuổi công


Có thể là một lạnh lùng công X không lạnh lùng như vậy thụ


Chuyện tình yêu của họ được bắt đầu từ chuyến nghỉ hè của Ôn Mộc khi cậu đi làm thêm,và đụng phải Cố Thành Lâm…