Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
15 hours ago, 25/02/2021

Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

My Death Flags Show No Sign of Ending
Death Flag
MDFSNSOE
俺の死亡フラグが留まるところを知らない

Dịch Nhật Bản Manga 95 chapters 303,805 từ
Nguồn: hako.re

Một sinh viên đại học bình thường đến mức có thể tìm thấy ở bất kì đâu, Hirasawa Kazuki, đột nhiên nhận ra mình đang ở trong thân thể của một nhân vật trong game. Thảm hơn nữa, nhân vật có tên Harol Stokes này là nhân vật có biệt danh [Vua rác rưởi]. Bị hàng tấn Death Flag vây quanh như vậy thì liệu Kazuki có nhổ bay được chúng và tiến tới route sống sót hay không?

Danh sách Chapters

id Name
#1 WN - Tập 1 / Minh họa LN
#2 WN - Tập 1 / Chap 1
#3 WN - Tập 1 / Chap 2
#4 WN - Tập 1 / Chap 3
#5 WN - Tập 1 / Chap 4
#6 WN - Tập 1 / Chap 5
#7 WN - Tập 1 / Chap 6
#8 WN - Tập 1 / Chap 7
#9 WN - Tập 1 / Chap 8
#10 WN - Tập 1 / Chap 9
#11 WN - Tập 1 / Chap 10
#12 WN - Tập 1 / Chap 11
#13 WN - Tập 1 / Chap 12
#14 WN - Tập 1 / Chap 13
#15 WN - Tập 1 / Chap 14
#16 WN - Tập 1 / Chap 15
#17 WN - Tập 1 / Chap 16
#18 WN - Tập 1 / Chap 17
#19 WN - Tập 1 / Chap 18
#20 WN - Tập 1 / Chap 19
#21 WN - Tập 1 / Chap 20
#22 WN - Tập 1 / Chap 21
#23 WN - Tập 1 / Chap 22
#24 WN - Tập 2 / Minh họa LN
#25 WN - Tập 2 / Chap 23
#26 WN - Tập 2 / Chap 24
#27 WN - Tập 2 / Chap 25
#28 WN - Tập 2 / Chap 26
#29 WN - Tập 2 / Chap 27
#30 WN - Tập 2 / Chap 28
#31 WN - Tập 2 / Chap 29
#32 WN - Tập 2 / Chap 30
#33 WN - Tập 2 / Chap 31
#34 WN - Tập 2 / Chap 32
#35 WN - Tập 2 / Chap 33
#36 WN - Tập 2 / Chap 34
#37 WN - Tập 2 / Chap 35
#38 WN - Tập 2 / Chap 36
#39 WN - Tập 2 / Chap 37
#40 WN - Tập 2 / Chap 38
#41 WN - Tập 2 / Chap 39
#42 WN - Tập 2 / Chap 40
#43 WN - Tập 2 / Chap 41
#44 WN - Tập 2 / Chap 42
#45 WN - Tập 2 / Chap 43
#46 WN - Tập 2 / Chap 44
#47 WN - Tập 2 / Chap 45
#48 WN - Tập 2 / Chap 46
#49 WN - Tập 2 / Chap 47
#50 WN - Tập 3 / Minh họa
#51 WN - Tập 3 / Chap 48
#52 WN - Tập 3 / Chap 49
#53 WN - Tập 3 / Chap 50 - [Vén màn sân khấu]
#54 WN - Tập 3 / Chap 51 - [Mảnh ghép kỳ lạ đầu tiên]
#55 WN - Tập 3 / Chap 52 - Sức mạnh thật sự
#56 WN - Tập 3 / Chap 53 - Bước chuẩn bị cuối cùng
#57 WN - Tập 3 / Chap 54 - Lộ diện
#58 WN - Tập 3 / Chap 55 - Lại...thêm một death flag?
#59 WN - Tập 3 / Chap 56 - Bước đi tiếp theo?
#60 WN - Tập 3 / Chap 57 - [...]
#61 WN - Tập 3 / Chap 58
#62 WN - Tập 3 / Chap 59
#63 WN - Tập 3 / Chap 60
#64 WN - Tập 3 / Chap 61
#65 WN - Tập 3 / Chap 62
#66 WN - Tập 3 / Chap 63
#67 WN - Tập 3 / Chap 64
#68 WN - Tập 3 / Chap 65
#69 WN - Tập 3 / Chap 66
#70 WN - Tập 3 / Chap 67
#71 WN - Tập 3 / Chap 68: Cuộc trò chuyện.
#72 WN - Tập 3 / Chap 69
#73 WN - Tập 3 / Chap 70
#74 WN - Tập 3 / Chap 71
#75 WN - Tập 3 / Chap 72
#76 WN - Tập 3 / Chap 73
#77 WN - Tập 4 / Chap 74
#78 WN - Tập 4 / Chap 75
#79 Tập 04 / Chương 76
#80 Tập 04 / Chương 77
#81 Tập 04 / Chương 78
#82 Tập 04 / Chương 79
#83 Tập 04 / Chương 80
#84 Tập 04 / Chương 81
#85 Tập 04 / Chương 82
#86 Tập 04 / Chương 83
#87 Tập 04 / Chương 84
#88 Tập 04 / Chương 85
#89 Tập 04 / Chương 86
#90 Tập 04 / Chương 87
#91 Tập 04 / Chương 88
#92 Tập 04 / Chương 89
#93 Tập 04 / Chương 90
#94 Tập 04 / Chương 91
#95 Tập 04 / Chương 92