Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
Convert
768 chapters
Chương 800 : Ai sợ ai, bản cung cũng là luyện qua!

Ta Thật Không Phải Kiếm Tiên (Ngã Chân Bất Thị Kiếm Tiên) - 我真不是剑仙

Dịch
82 chapters
Chương 85

Trường Ninh Tướng Quân

Convert
1082 chapters
Chương 1129 : Âm mưu

Cuồng Thần Hình Thiên - 狂神刑天

Convert
23 chapters
Chương 25 : Trực tiếp đương quan?

Tòng Thần Tham Lý Nguyên Phương Khai Thủy - 从神探李元芳开始

Convert
665 chapters
Chương 540 : Ngoại viện

Thiên Mệnh Xa Đao Nhân - 天命赊刀人

Dịch
5 chapters
Chương 05

Hãy tìm Cheol Soo

Convert
83 chapters
Chương 88 : Có ức điểm quá phận

Tòng Tiểu Bài Cầu Khai Thủy Đích Chinh Đồ - 从小排球开始的征途

Dịch
388 chapters
Chương 374: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảNogari-cha--n-!!

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Dịch
64 chapters
Chương 65 - Mèo nuông chiều

Mandarin Orange, Kotatsu, And A Found Cat

Dịch
331 chapters
Chương 321 - Người trân trọng mình

Shimotsuki wa Mob ga Suki

Convert
1260 chapters
Chương 1280 : Sự kết thúc của một thời đại

Hắc Thạch Mật Mã - 黑石密码

Convert
619 chapters
Chương 626 : Sinh đôi, Hách Đông Mai khởi tâm tư

Thế Giới Điện Ảnh Và Truyền Hình Từ Tiểu Xá Đắc Bắt Đầu (Ảnh Thị Thế Giới Tòng Tiểu Xá Đắc Khai Thủy) - 影视世界从小舍得开始

Convert
551 chapters
Chương 558 : Trúng kế? Thử một lần liền biết!

Trong Tông Môn Trừ Ta Đều Là Nội Ứng (Tông Môn Lý Trừ Liễu Ngã Đô Thị Ngọa Để) - 宗门里除了我都是卧底

Convert
324 chapters
Chương 346 : Bom chi mẫu

Ngã Đích Mỹ Tổng Thế Giới - 我的美综世界

Dịch
96 chapters
Chương 92

Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Convert
279 chapters
Chương 282 : Đảo ngược

Nơi Này Cấm Chỉ Chơi Ngạnh (Thử Xử Cấm Chỉ Ngoạn Ngạnh) - 此处禁止玩梗

Convert
356 chapters
Chương 360 : Khi tử vong không còn bình đẳng

Này Thật Không Phải Đệ Tứ Thiên Tai (Giá Chân Bất Thị Đệ Tứ Thiên Tai) - 这真不是第四天灾

Convert
117 chapters
Chương 132 : Daredevil

Comic: Ta Ở Đại Khủng Hoảng Vẽ Siêu Nhân (Mỹ Mạn: Ngã Tại Đại Tiêu Điều Họa Siêu Nhân) - 美漫:我在大萧条画超人

Convert
284 chapters
Chương 23 : Cố nhân

Bắc Âm Đại Thánh - 北阴大圣

Convert
256 chapters
Chương 263 : Không phải hắn không thể sao?

Xin Đừng Dây Dưa Ta (Thỉnh Biệt Củ Triền Ngã Liễu) - 请别纠缠我了

Convert
478 chapters
Chương 477 : Một bước lên trời

Gia Tộc Tu Tiên: Ngộ Tính Của Ta Có Thể Chứa Đựng (Gia Tộc Tu Tiên: Ngã Đích Ngộ Tính Năng Trữ Tồn) - 家族修仙:我的悟性能储存

Convert
2934 chapters
Chương 2929 : Thanh Sơn đi tiền tuyến

Thanh Liên Chi Đỉnh - 青莲之巅

Convert
1590 chapters
Chương 1605 : Chen ngang

Hắc Ám Huyết Thời Đại - [Re-convert 2] - 黑暗血时代

Convert
533 chapters
Chương 542 : Vang bản hồng đàn, dao linh đánh trống

Cái Này Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Có Vấn Đề (Giá Cá Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Hữu Vấn Đề) - 这个剧本杀绝对有问题

Convert
62 chapters
Chương 63 : Huyền Nguyên

Đê Điều Tại Tu Tiên Thế Giới (Điệu Thấp Tại Tu Tiên Giới) - 低调在修仙世界

Convert
169 chapters
Chương 173 : Khả năng không chết

Giá Bất Thị Quái Đàm - 这不是怪谈

Convert
586 chapters
Chương 588 : 1 đao

Vạn Tướng Chi Vương - 万相之王

Convert
1510 chapters
Chương 1512 : Hiểu Ngầm

Liệp Thiên Tranh Phong - 猎天争锋

Convert
280 chapters
Chương 280 : Thỏa Thỏa Phản Phái Tướng

Mỗi Ngày Đều Cách Hiện Hình Càng Gần Một Bước (Mỗi Thiên Đô Ly Hiện Hình Canh Cận Nhất Bộ) - 每天都离现形更近一步

Convert
1274 chapters
Chương 810 : Mỗi Cái Có Các Nhiệm Vụ

Thiên A Giáng Lâm - 天阿降临