Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
Convert
1523 chapters
Chương 1609 : Thế kỷ hôn lễ (đại kết cục)

Ngã Tại Mạt Thế Hữu Sáo Phòng (Ta Ở Mạt Thế Có Căn Nhà) - 我在末世有套房

Dịch
1226 chapters
Chương 1306

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Dịch
359 chapters
Chương 175

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay

Convert
348 chapters
Chương 370 : Lang Nha bổng: Rốt cục có lão tử phần diễn!

Konoha Chi Tối Cường Nhục Độn - 木叶之最强肉遁

Convert
461 chapters
Chương 467 : Giải quyết

Đạo Quỷ Dị Tiên - 道诡异仙

Convert
949 chapters
Chương 953 : Ứng Đối

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư - 黄金召唤师

Convert
1480 chapters
Chương 1487 : Ba bên kết toán hệ thống

Đại Anh Công Vụ Viên - 大英公务员

Convert
594 chapters
Chương 587 : Thanh niên nhiệt huyết Princip

Ta Đích Ý Ngốc Lợi (Ngã Đích Ý Ngốc Lợi) - 我的意呆利

Convert
373 chapters
Chương 374 : Doanh Khuyết cùng Thánh Chủ Đế Hâm quyết nhất tử chiến! Kết cục đã định!

Ta Ở Bãi Tha Ma Hoạ Bì Mười Lăm Năm (Ngã Tại Phần Tràng Họa Bì Thập Ngũ Niên) - 我在坟场画皮十五年

Dịch
140 chapters
Chương 142: 142: Sau Khi Tỉnh Dậy Liền Bị Từ Hôn Abo 8

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Dịch
39 chapters
Chương 40

Ánh Trăng Không Biết

Dịch
185 chapters
Chương 202

Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Convert
839 chapters
Chương 10 : Chân chính Thất Tuyệt cổ

Đại Phụng Đả Canh Nhân - 大奉打更人

Convert
1358 chapters
Chương 1362 : Đêm giữa hạ chi mộng

Thiên Khải Dự Báo - 天启预报

Dịch
7 chapters
Chương 1.7: Sự Kích Hoạt Của Hệ Thống Hầm Ngục

Dungeon Buster

Convert
235 chapters
Chương 237 : Võ đạo phi thăng pháp

Trạch Nhật Phi Thăng - 择日飞升

Convert
816 chapters
Chương 815 : Mai phục

Quốc Triều 1980 - 国潮1980

Convert
395 chapters
Chương 234 : Một chương: Đào vong vu yêu

Bước Đến Klimasha (Mại Hướng Khắc Lý Mã Sa) - 迈向克里玛莎

Convert
1730 chapters
Chương 1482 : Long Hậu có thưởng! (bốn hợp một đại chương! Cầu đặt mua! )

Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân - 我只想安静的做个苟道中人

Convert
56 chapters
Chương 60 : Thi đấu cuối cùng

Đạo Môn Sinh - 道门生

Convert
789 chapters
Chương 792 : Đào mộ người

Ngã Đích Trị Dũ Hệ Du Hí - 我的治愈系游戏

Convert
246 chapters
Chương 250 : Mười vạn hùng binh

Do Ta Viết Tự Truyện Không Thể Nào Là Bi Kịch [Ngã Tả Tự Truyện Bất Khả Năng Thị Bi Kịch] - 我写的自传不可能是悲剧

Convert
754 chapters
Chương 769 : Gellert · Grindelwald

Hoắc Cách Ốc Tỳ Đích Đức Lỗ Y Đại Sư (Hogwarts Đại Sư Druid) - 霍格沃茨的德鲁伊大师

Convert
297 chapters
Chương 302 : Nhị long muốn gặp nhau, Yến vương Bạch Hành Trần

Thần Quỷ Thế Giới, Ta Có Thể Sửa Chữa Số Mệnh (Thần Quỷ Thế Giới, Ngã Năng Tu Cải Mệnh Số) - 神诡世界, 我能修改命数

Convert
102 chapters
Chương 119 : Nổi giận

Giá Cá Võ Giả Thái Nguy Hiểm - 这个武者太危险

Convert
763 chapters
Chương 766 : Đồn điền

Thảo Nghịch - 讨逆

Convert
1042 chapters
Chương 1053 : Lên Cấp Truyền Kỳ

Thần Bí Chi Kiếp - 神秘之劫

Convert
191 chapters
Chương 200 : Hai người này mới là quái vật a

Người Khác Ngự Thú Ta Ngự Yêu (Biệt Nhân Ngự Thú Ngã Ngự Yêu) - 别人御兽我御妖

Convert
1054 chapters
Chương 1066 : Bạch Vân Thâm chỗ có Tiên gia

Ta Có Một Quyển Quỷ Thần Đồ Lục ( Ngã Hữu Nhất Quyển Quỷ Thần Đồ Lục ) - 我有一卷鬼神图录

Convert
1130 chapters
Chương 1132 : Cưới sau lữ hành

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư - 哈利波特之炼金术师