Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
Convert
1634 chapters
Chương 1640 : Đại kết cục

Đại Nghịch Chi Môn - 大逆之门

Dịch
37 chapters
Chương 38: 38: Nguồn Ô Nhiễm Bản Thể

Mặt Trăng Đỏ

Dịch
24 chapters
Chương 24: 24: Kiếm Tiền Nuôi Em

Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Convert
127 chapters
Chương 125 : Hắc hóa Cẩu Đản!

Ngã Hữu Nhất Quần Địa Cầu Ngoạn Gia - 我有一群地球玩家

Convert
64 chapters
Chương 66 : Phương không có sai, dược sai lầm rồi!

Trần Y Sinh, Biệt Túng(Trần Bác Sĩ, Đừng Sợ) - 陈医生, 别怂!

Dịch
36 chapters
Chương 17: Sản phẩm mới III

The Novice Alchemist's Store

Convert
40 chapters
Chương 40 : Yến nhi tỷ

Thiên Đình Tối Hậu Nhất Cá Đại Lão - 天庭最后一个大佬

Dịch
1 chapters
Chương 29: Món quà sinh nhật cho Nữ thần

Chẳng biết vì sao Nữ thần học đường lại thích ghé chơi nhà tôi

Convert
245 chapters
Chương 52 : Hành động kết thúc

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ - 宇宙职业选手

Convert
220 chapters
Chương 222 : Sắc thân, pháp thân, bát phong không lay động được, vỡ vụn Đại Kim Cương

Thần Quỷ Thế Giới, Ta Có Thể Sửa Chữa Số Mệnh (Thần Quỷ Thế Giới, Ngã Năng Tu Cải Mệnh Số) - 神诡世界, 我能修改命数

Convert
135 chapters
Chương 134 : Xúc tu "

Âm Ảnh Thệ Ước - 阴影誓约

Convert
375 chapters
Chương 378 : Cưỡi gió không nói gì

Tu Tiên Chính Là Như Vậy (Tu Tiên Tựu Thị Giá Dạng Tử Đích) - 修仙就是这样子的

Convert
1648 chapters
Chương 1648 : Mà du vân đã rơi lả tả

Xích Tâm Tuần Thiên - 赤心巡天

Convert
377 chapters
Chương 378 : Thần minh ở giữa đấu sức

Ta Chính Là Thần! (Ngã Tựu Thị Thần!) - 我就是神!

Convert
113 chapters
Chương 113 : Ngươi lừa ta gạt

Món Nợ Bất Tận (Vô Tẫn Trái Vụ) - 无尽债务

Convert
326 chapters
Chương 331 : Khinh người quá đáng

Cái Này Võ Thánh Siêu Có Tố Chất (Giá Cá Võ Thánh Siêu Hữu Tố Chất) - 这个武圣超有素质

Convert
186 chapters
Chương 190 : Mặc gia cơ quan thú —— biến đổi bắt đầu

Ngã Hữu Nhất Quyển Thiện Ác Thiên Thư - 我有一卷善恶天书

Convert
448 chapters
Chương 451 : Hồn đăng diệt!

Ngã Dĩ Kiếm Đạo Chứng Siêu Phàm - 我以剑道证超凡

Convert
119 chapters
Chương 120 : Lâm Tiêu: Ta từ nhỏ liền sẽ không giả bộ hồ đồ!

Tạp Sư Chỉ Nam - 卡师指南

Convert
311 chapters
Chương 315 : Tham lam chi hồn, pháp tài: Lòng tham lam!

Ta Có Một Cái Vô Hạn Giết Chóc Giao Diện (Ngã Hữu Nhất Cá Vô Hạn Sát Lục Giới Diện) - 我有一个无限杀戮界面

Convert
208 chapters
Chương 208 : 207 trên đường gặp cùng tập kích

Tinh Giới Sứ Đồ - 星界使徒

Convert
193 chapters
Chương 3 : Mèo thiên địch là cẩu

Khuynh Phúc Chi Tháp (Tòa Tháp Lật Úp) - 倾覆之塔

Convert
282 chapters
Chương 282 : Ăn mày' cùng người chơi

Này Thật Không Phải Đệ Tứ Thiên Tai (Giá Chân Bất Thị Đệ Tứ Thiên Tai) - 这真不是第四天灾

Convert
407 chapters
Chương 404 : Ngươi tại, nhà họ Trần ngay tại

Gia Tộc Tu Tiên: Ngộ Tính Của Ta Có Thể Chứa Đựng (Gia Tộc Tu Tiên: Ngã Đích Ngộ Tính Năng Trữ Tồn) - 家族修仙:我的悟性能储存

Convert
1011 chapters
Chương 1009 : : Hắc Hoàng Đế cùng Tiên Huyết nữ vương

Quái Vật Hợp Thành Đại Sư - 怪物合成大师

Convert
97 chapters
Chương 97 : Đại nho tụ tập, Quốc Tử giám sẽ giảng, khai tông lập ngôn thứ 1 bước!

Giá Cá Ngự Sử Năng Sở, Hữu Sự Tha Chân Phún - 这个御史能处, 有事他真喷

Convert
186 chapters
Chương 16 : Hiệp Khách Hành (mười sáu)

Truất Long - 黜龙

Convert
104 chapters
Chương 104 : 104

Trực Bá Toán Mệnh: Ngã Chấn Kinh Liễu Toàn Võng! - 直播算命:我震惊了全网!

Convert
950 chapters
Chương 947 : Chung cực lão Lục Diệp Tiểu Thiên, tử đạo hữu bất tử bần đạo!

Ngã Hữu Nhất Thân Bị Động Kỹ - 我有一身被动技

Convert
1168 chapters
Chương 1154 : Đại thế phát triển

Đỉnh Cấp Khí Vận, Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên - 顶级气运, 悄悄修炼千年