Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
4 days, 12 hours ago, 24/09/2022

Phản Hồi Sai Lầm

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Web Novel 14 chapters 6264 từ
Nguồn: loading9191.wordpress.
Tác giả: W Tòng Tinh

Văn Án

Người máy số 886 đang online sẵn sàng phục vụ ngài.

Câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ của một anh công bệnh kiều* cùng người máy số 886.

“Kỳ thật, bệnh kiều không bệnh kiều như thế, phòng tối nhỏ cũng không tối như vậy.”

(Bệnh kiều/yandere: Theo định nghĩa của baike thì ‘bệnh kiều’ là kiểu tinh thần bệnh tật, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với một sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác… kẻ điên vì tình)

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Phản Hồi Sai Lầm
   #1-#1444.38 kb
   mobi Phản Hồi Sai Lầm
   #1-#1464.49 kb
   azw3 Phản Hồi Sai Lầm
   #1-#1474.61 kb