Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Phụ Tử Thâu Hoan FULL

Dịch Trung Quốc Manga 12 chapters 19,997 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, ngụy phụ tử, cao H, 1x1(phúc hắc x nữu thụ), HE. 

Tình trạng: Hoàn 12 chương

Edit: MOE 


Nội dung của chuyện vô cùng đơn giản chỉ là nói về cuộc sống của hai cha con riêng dâm loạn sinh hoạt!


........Thực tao!