Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta FULL

Dịch Trung Quốc Manga 30 chapters 30,020 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Riz (Une Tasse de Riz)

Nhân vật chính: Thương Thịnh × Kiều Nhất Minh


Ly hôn rồi thì đường ai nấy đi, kiên quyết dứt khoát đoạn tuyệt mới là đấng nam nhi.


Thế nhưng chẳng hiểu sao tên chồng trước kia cứ nhăm nhe đột nhập vào nhà người ta. Thế này thì trinh tiết nam nhân của ta còn đâu nữa...