Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 01/09/2020

Phượng Nghịch Thiên Hạ - 穿越之绝色兽妃: 凤逆天下

Dịch Trung Quốc Manga 1,151 chapters 1,328,718 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.


Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.


Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.


Khi tiểu thư ma ốm bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.


Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ...


Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình...


Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau…

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Xuyên qua (1)
#2 Chương 2 : Xuyên qua (2)
#3 Chương 3 : Cường giả vi tôn (1)
#4 Chương 4 : Cường giả vi tôn (2)
#5 Chương 5 : Cường giả vi tôn (3)
#6 Chương 6 : Cường giả vi tôn (4)
#7 Chương 7 : Cường giả vi tôn (5)
#8 Chương 8 : Cường giả vi tôn (6)
#9 Chương 9 : Cường giả vi tôn (7)
#10 Chương 10 : Cường giả vi tôn (8)
#11 Chương 11 : Cường giả vi tôn (9)
#12 Chương 12 : Cường giả vi tôn (10)
#13 Chương 13 : Hồng phát tựa hỏa diễm (1)
#14 Chương 14 : Hồng phát tựa hỏa diễm (2)
#15 Chương 15 : Hồng phát tựa hỏa diễm (3)
#16 Chương 16 : Hồng phát tựa hỏa diễm (4)
#17 Chương 17 : Hồng phát tựa hỏa diễm (5)
#18 Chương 18 : Hồng phát tựa hỏa diễm (6)
#19 Chương 19 : Hồng phát tựa hỏa diễm (7)
#20 Chương 20 : Hồng phát tựa hỏa diễm (8)
#21 Chương 21 : Hồng phát tựa hỏa diễm (9)
#22 Chương 22 : Hồng phát tựa hỏa diễm (10)
#23 Chương 23 : Vô cùng nhục nhã (1)
#24 Chương 24 : Vô cùng nhục nhã (2)
#25 Chương 25 : Vô cùng nhục nhã (3)
#26 Chương 26 : Vô cùng nhục nhã (4)
#27 Chương 27 : Vô cùng nhục nhã (5)
#28 Chương 28 : Vô cùng nhục nhã (6)
#29 Chương 29 : Vô cùng nhục nhã (7)
#30 Chương 30 : Vô cùng nhục nhã (8)
#31 Chương 31 : Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 1 )
#32 Chương 32 : Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 2 )
#33 Chương 33 : Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 3 )
#34 Chương 34 : Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 4 )
#35 Chương 35 : Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 5 )
#36 Chương 36 : Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 6 )
#37 Chương 37 : Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 7 )
#38 Chương 38 : Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 8 )
#39 Chương 39 : Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 9 )
#40 Chương 40 : Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 10 )
#41 Chương 41 : Thiên Tài ( 1 )
#42 Chương 42 : Thiên Tài ( 2 )
#43 Chương 43 : Thiên Tài ( 3 )
#44 Chương 44 : Thiên Tài ( 4 )
#45 Chương 45 : Thiên Tài ( 5 )
#46 Chương 46 : Thiên Tài ( 6 )
#47 Chương 47 : Thiên Tài ( 7 )
#48 Chương 48 : Thiên Tài ( 8 )
#49 Chương 49 : Đại Hội Đấu Giá ( 1 )
#50 Chương 50 : Đại Hội Đấu Giá ( 2 )
#51 Chương 51 : Đại Hội Đấu Giá ( 3 )
#52 Chương 52 : Đại Hội Đấu Giá ( 4 )
#53 Chương 53 : Đại Hội Đấu Giá ( 5 )
#54 Chương 54 : Đại Hội Đấu Giá ( 6 )
#55 Chương 55 : Đại Hội Đấu Giá ( 7 )
#56 Chương 56 : Đại Hội Đấu Giá ( 8 )
#57 Chương 57 : Đại Hội Đấu Giá ( 9 )
#58 Chương 58 : Đại Hội Đấu Giá ( 10 )
#59 Chương 59 : Âm Ngươi Một Phát ( 1 )
#60 Chương 60 : Âm Ngươi Một Phát ( 2 )
#61 Chương 61 : Âm Ngươi Một Phát ( 3 )
#62 Chương 62 : Âm Ngươi Một Phát ( 4 )
#63 Chương 63 : Âm Ngươi Một Phát ( 5 )
#64 Chương 64 : Âm Ngươi Một Phát ( 6 )
#65 Chương 65 : Âm Ngươi Một Phát ( 7 )
#66 Chương 66 : Âm Ngươi Một Phát ( 8 )
#67 Chương 67 : Cung Đình Dạ Yến ( 1 )
#68 Chương 68 : Cung Đình Dạ Yến ( 2 )
#69 Chương 69 : Cung Đình Dạ Yến ( 3 )
#70 Chương 70 : Cung Đình Dạ Yến ( 4 )
#71 Chương 71 : Cung Đình Dạ Yến ( 5 )
#72 Chương 72 : Cung Đình Dạ Yến ( 6 )
#73 Chương 73 : Cung Đình Dạ Yến ( 7 )
#74 Chương 74 : Cung Đình Dạ Yến ( 8 )
#75 Chương 75 : Cung Đình Dạ Yến ( 9 )
#76 Chương 76 : Cung Đình Dạ Yến ( 10 )
#77 Chương 77 : Cường Giả Khiêu Khích (1)
#78 Chương 78 : Cường Giả Khiêu Khích (2)
#79 Chương 79 : Cường Giả Khiêu Khích (3)
#80 Chương 80 : Cường Giả Khiêu Khích (4)
#81 Chương 81 : Cường Giả Khiêu Khích (5)
#82 Chương 82 : Cường Giả Khiêu Khích (6)
#83 Chương 83 : Cường Giả Khiêu Khích (7)
#84 Chương 84 : Cường Giả Khiêu Khích (8)
#85 Chương 85 : Cường Giả Khiêu Khích (9)
#86 Chương 86 : Cường Giả Khiêu Khích (10)
#87 Chương 87 : Linh Ương Học Viện (1)
#88 Chương 88 : Linh Ương Học Viện (2)
#89 Chương 89 : Linh Ương Học Viện (3)
#90 Chương 90 : Linh Ương Học Viện (4)
#91 Chương 91 : Linh Ương Học Viện (5)
#92 Chương 92 : Linh Ương Học Viện (6)
#93 Chương 93 : Linh Ương Học Viện (7)
#94 Chương 94 : Linh Ương Học Viện (8)
#95 Chương 95 : Linh Ương Học Viện (9)
#96 Chương 96 : Linh Ương Học Viện (10)
#97 Chương 97 : Võ Đài Luận Võ (1)
#98 Chương 98 : Võ Đài Luận Võ (2)
#99 Chương 99 : Võ Đài Luận Võ (3)
#100 Chương 100 : Võ Đài Luận Võ (4)
#101 Chương 101 : Võ Đài Luận Võ (5)
#102 Chương 102 : Võ Đài Luận Võ (6)
#103 Chương 103 : Võ Đài Luận Võ (7)
#104 Chương 104 : Võ Đài Luận Võ (8)
#105 Chương 105 : Võ Đài Luận Võ (9)
#106 Chương 106 : Võ Đài Luận Võ (10)
#107 Chương 107 : Ném Đá Dấu Tay (1)
#108 Chương 108 : Ném Đá Dấu Tay (2)
#109 Chương 109 : Ném Đá Dấu Tay (3)
#110 Chương 110 : Ném Đá Dấu Tay (4)
#111 Chương 111 : Ném Đá Dấu Tay (5)
#112 Chương 112 : Ném Đá Dấu Tay (6)
#113 Chương 113 : Ném Đá Dấu Tay (7)
#114 Chương 114 : Ném Đá Dấu Tay (8)
#115 Chương 115 : Ném Đá Dấu Tay (9)
#116 Chương 116 : Ném Đá Dấu Tay (10)
#117 Chương 117 : Ném Đá Dấu Tay (11)
#118 Chương 118 : Ném Đá Dấu Tay (12)
#119 Chương 119 : Ném Đá Dấu Tay (13)
#120 Chương 120 : Ném Đá Dấu Tay (14)
#121 Chương 121 : Ném Đá Dấu Tay (15)
#122 Chương 122 : Ném Đá Dấu Tay (16)
#123 Chương 123 : Ném Đá Dấu Tay (17)
#124 Chương 124 : Ném Đá Dấu Tay (18)
#125 Chương 125 : Ném Đá Dấu Tay (19)
#126 Chương 126 : Ném Đá Dấu Tay (20)
#127 Chương 127 : Minh Tranh Ám Đấu (1)
#128 Chương 128 : Minh Tranh Ám Đấu (2)
#129 Chương 129 : Minh Tranh Ám Đấu (3)
#130 Chương 130 : Minh Tranh Ám Đấu (4)
#131 Chương 131 : Minh Tranh Ám Đấu (5)
#132 Chương 132 : Minh Tranh Ám Đấu (6)
#133 Chương 133 : Minh Tranh Ám Đấu (7)
#134 Chương 134 : Minh Tranh Ám Đấu (8)
#135 Chương 135 : Minh Tranh Ám Đấu (9)
#136 Chương 136 : Minh Tranh Ám Đấu (10)
#137 Chương 137 : Minh Tranh Ám Đấu (11)
#138 Chương 138 : Minh Tranh Ám Đấu (12)
#139 Chương 139 : Minh Tranh Ám Đấu (13)
#140 Chương 140 : Minh Tranh Ám Đấu (14)
#141 Chương 141 : Linh Giả Chí Tôn (1)
#142 Chương 142 : Linh Giả Chí Tôn (2)
#143 Chương 143 : Linh Giả Chí Tôn (3)
#144 Chương 144 : Linh Giả Chí Tôn (4)
#145 Chương 145 : Linh Giả Chí Tôn (5)
#146 Chương 146 : Linh Giả Chí Tôn (6)
#147 Chương 147 : Linh Giả Chí Tôn (7)
#148 Chương 148 : Linh Giả Chí Tôn (8)
#149 Chương 149 : Linh Giả Chí Tôn (9)
#150 Chương 150 : Linh Giả Chí Tôn (10)
#151 Chương 151 : Trừng Phạt Chi Hỏa (1)
#152 Chương 152 : Trừng Phạt Chi Hỏa (2)
#153 Chương 153 : Trừng Phạt Chi Hỏa (3)
#154 Chương 154 : Trừng Phạt Chi Hỏa (4)
#155 Chương 155 : Trừng Phạt Chi Hỏa (5)
#156 Chương 156 : Trừng Phạt Chi Hỏa (6)
#157 Chương 157 : Trừng Phạt Chi Hỏa (7)
#158 Chương 158 : Trừng Phạt Chi Hỏa (8)
#159 Chương 159 : Trừng Phạt Chi Hỏa (9)
#160 Chương 160 : Trừng Phạt Chi Hỏa (10)
#161 Chương 161 : Trừng Phạt Chi Hỏa (11)
#162 Chương 162 : Trừng Phạt Chi Hỏa (12)
#163 Chương 163 : Trừng Phạt Chi Hỏa (13)
#164 Chương 164 : Trừng Phạt Chi Hỏa (14)
#165 Chương 165 : Trừng Phạt Chi Hỏa (15)
#166 Chương 166 : Trừng Phạt Chi Hỏa (16)
#167 Chương 167 : Trừng Phạt Chi Hỏa (17)
#168 Chương 168 : Trừng Phạt Chi Hỏa (18)
#169 Chương 169 : Trừng Phạt Chi Hỏa (19)
#170 Chương 170 : Trừng Phạt Chi Hỏa (20)
#171 Chương 171 : Luyện Dược Thuật (1)
#172 Chương 172 : Luyện Dược Thuật (2)
#173 Chương 173 : Luyện Dược Thuật (3)
#174 Chương 174 : Luyện Dược Thuật (4)
#175 Chương 175 : Luyện Dược Thuật (5)
#176 Chương 176 : Luyện Dược Thuật (6)
#177 Chương 177 : Luyện Dược Thuật (7)
#178 Chương 178 : Luyện Dược Thuật (8)
#179 Chương 179 : Luyện Dược Thuật (9)
#180 Chương 180 : Luyện Dược Thuật (10)
#181 Chương 181 : Luyện Dược Thuật (11)
#182 Chương 182 : Luyện Dược Thuật (12)
#183 Chương 183 : Luyện Dược Thuật (13)
#184 Chương 184 : Luyện Dược Thuật (14)
#185 Chương 185 : Luyện Dược Thuật (15)
#186 Chương 186 : Luyện Dược Thuật (16)
#187 Chương 187 : Luyện Dược Thuật (17)
#188 Chương 188 : Luyện Dược Thuật (18)
#189 Chương 189 : Luyện Dược Thuật (19)
#190 Chương 190 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (1)
#191 Chương 191 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (2)
#192 Chương 192 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (3)
#193 Chương 193 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (4)
#194 Chương 194 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (5)
#195 Chương 195 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (6)
#196 Chương 196 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (7)
#197 Chương 197 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (8)
#198 Chương 198 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (9)
#199 Chương 199 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (10)
#200 Chương 200 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (11)
#201 Chương 201 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (12)
#202 Chương 202 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (13)
#203 Chương 203 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (14)
#204 Chương 204 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (15)
#205 Chương 205 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (16)
#206 Chương 206 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (17)
#207 Chương 207 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (18)
#208 Chương 208 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (19)
#209 Chương 209 : Khác Nhau Một Trời Một Vực (20)
#210 Chương 210 : Mã Trường Kinh Biến (1)
#211 Chương 212 : Mã Trường Kinh Biến (3)
#212 Chương 213 : Mã Trường Kinh Biến (4)
#213 Chương 214 : Mã Trường Kinh Biến (5)
#214 Chương 215 : Mã Trường Kinh Biến (6)
#215 Chương 216 : Mã Trường Kinh Biến (7)
#216 Chương 217 : Mã Trường Kinh Biến (8)
#217 Chương 218 : Mã Trường Kinh Biến (9)
#218 Chương 219 : Mã Trường Kinh Biến (10)
#219 Chương 220 : Mã Trường Kinh Biến (11)
#220 Chương 221 : Mã Trường Kinh Biến (12)
#221 Chương 222 : Mã Trường Kinh Biến (13)
#222 Chương 223 : Mã Trường Kinh Biến (14)
#223 Chương 224 : Mã Trường Kinh Biến (15)
#224 Chương 225 : Mã Trường Kinh Biến (16)
#225 Chương 226 : Mã Trường Kinh Biến (17)
#226 Chương 227 : Mã Trường Kinh Biến (18)
#227 Chương 228 : Mã Trường Kinh Biến (19)
#228 Chương 229 : Mã Trường Kinh Biến (20)
#229 Chương 230 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (1)
#230 Chương 231 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (2)
#231 Chương 232 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (3)
#232 Chương 233 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (4)
#233 Chương 234 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (5)
#234 Chương 235 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (6)
#235 Chương 236 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (7)
#236 Chương 237 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (8)
#237 Chương 238 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (9)
#238 Chương 239 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (10)
#239 Chương 240 : Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (11)
#240 Chương 241 : Âm Mưu Tính Toán (1)
#241 Chương 242 : Âm Mưu Tính Toán (2)
#242 Chương 243 : Âm Mưu Tính Toán (3)
#243 Chương 244 : Âm Mưu Tính Toán (4)
#244 Chương 245 : Âm Mưu Tính Toán (5)
#245 Chương 246 : Âm Mưu Tính Toán (6)
#246 Chương 247 : Âm Mưu Tính Toán (7)
#247 Chương 248 : Âm Mưu Tính Toán (8)
#248 Chương 249 : Chỉnh Đốn Gia Phong (1)
#249 Chương 250 : Chỉnh đốn gia phong (2)
#250 Chương 251 : Chỉnh đốn gia phong (3)
#251 Chương 252 : Chỉnh đốn gia phong (4)
#252 Chương 253 :  Chỉnh đốn gia phong (5)
#253 Chương 254 : Chỉnh đốn gia phong (6)
#254 Chương 255 : Chỉnh đốn gia phong (7)
#255 Chương 256 : Chỉnh đốn gia phong (8)
#256 Chương 257 : Chỉnh đốn gia phong (9)
#257 Chương 258 : Chỉnh đốn gia phong (10)
#258 Chương 259 : Ai dám động đến ta (1)
#259 Chương 260 : Ai dám động đến ta (2)
#260 Chương 261 : Ai dám động đến ta (3)
#261 Chương 262 : Ai dám động đến ta (4)
#262 Chương 263 : Ai dám động đến ta (5)
#263 Chương 264 : Ai dám động đến ta (6)
#264 Chương 265 : Ai dám động đến ta (7)
#265 Chương 266 : Ai dám động đến ta (8)
#266 Chương 267 : Ai dám động đến ta (9)
#267 Chương 268 : Ai dám động đến ta (10)
#268 Chương 269 : Nhất gia chi chủ (1)
#269 Chương 270 : Nhất gia chi chủ (2)
#270 Chương 271 : Nhất gia chi chủ (3)
#271 Chương 272 : Nhất gia chi chủ (4)
#272 Chương 273 : Nhất gia chi chủ (5)
#273 Chương 274 : Nhất gia chi chủ (6)
#274 Chương 275 : Nhất gia chi chủ (7)
#275 Chương 276 : Nhất gia chi chủ (8)
#276 Chương 277 : Nhất gia chi chủ (9)
#277 Chương 278 : Nhất gia chi chủ (10)
#278 Chương 279 : Nhất gia chi chủ (11)
#279 Chương 280 : Nhất gia chi chủ (12)
#280 Chương 281 :  Nhất gia chi chủ (13)
#281 Chương 282 : Nhất gia chi chủ (14)
#282 Chương 283 : Nhất gia chi chủ (15)
#283 Chương 284 : Nhất gia chi chủ (16)
#284 Chương 285 : Nhất gia chi chủ (17)
#285 Chương 286 : Nhất gia chi chủ (18)
#286 Chương 287 : Sư phụ tại thượng (1)
#287 Chương 288 : Sư phụ tại thượng (2)
#288 Chương 289 : Sư phụ tại thượng (3)
#289 Chương 290 : Sư phụ tại thượng (4)
#290 Chương 291 : Sư phụ tại thượng (5)
#291 Chương 292 : Sư phụ tại thượng (6)
#292 Chương 293 : Sư phụ tại thượng (7)
#293 Chương 294 : Sư phụ tại thượng (8)
#294 Chương 295 : Sư phụ tại thượng (9)
#295 Chương 296 : Sư phụ tại thượng (10)
#296 Chương 297 : Trả lại gấp mười lần (1)
#297 Chương 298 : Trả lại gấp mười lần (2)
#298 Chương 299 : Trả lại gấp mười lần (3)
#299 Chương 300 : Trả lại gấp mười lần (4)
#300 Chương 301 : Trả lại gấp mười lần (5)
#301 Chương 302 : Trả lại gấp mười lần (6)
#302 Chương 303 :  Trả lại gấp mười lần (7)
#303 Chương 304 : Trả lại gấp mười lần (8)
#304 Chương 305 : Trả lại gấp mười lần (9)
#305 Chương 306 : Trả lại gấp mười lần (10)
#306 Chương 307 : Trả lại gấp mười lần (11)
#307 Chương 308 : Trả lại gấp mười lần (12)
#308 Chương 309 : Trả lại gấp mười lần (13)
#309 Chương 310 : Trả lại gấp mười lần (14)
#310 Chương 311 : Trả lại gấp mười lần (15)
#311 Chương 312 : Trả lại gấp mười lần (16)
#312 Chương 313 : Trả lại gấp mười lần (17)
#313 Chương 314 : Trả lại gấp mười lần (18)
#314