Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật FULL

Dịch Trung Quốc Manga 84 chapters 173,112 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Hiện đại – Ấm áp – Vườn trường – Tiểu manh văn – Ngọt văn – 1×1 – HE.

Nhân vật chính: Trang Yến Bắc x Chu Nam Quân

Phối hợp diễn: Tạ Nghiêu Thần, Ân Gia Hậu,…

Editor: Rika


Trong giới điện ảnh luôn có những cặp đôi phim giả tình thật sau khi đóng chung với nhau, thì hai nhân vật chính này cũng như vậy.


Cơ duyên đưa họ đến với nhau lại là do một lần đánh cược, Chu Nam Quân bị trúc mã “uy hiếp” liền chạy tới diễn vai thụ trong một bộ phim đam mỹ.


Người diễn vai công trong phim được xưng “Răng nanh tiểu vương tử”, 15 tuổi đóng nam chính trong một MV cùng một nữ ca sĩ nổi tiếng, hai chiếc răng nanh nhỏ làm mê đắm hàng nghìn hàng vạn trái tim.


Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng lại có chút ngây ngô, còn có chút ngạo kiều với tạc mao.


Chu Nam Quân cảm thấy có chút hứng thú với nhóc con này, cũng không có việc gì làm liền đùa bỡn một phen.


Kết quả không cẩn thận liền cong.


Tóm lại, không cẩn thận... Liền diễn giả làm thật.


1, Thể loại niên hạ, hơn kém nhau ba tuổi, mỹ nhan thịnh thế thụ x niên hạ ngạo kiều công.


2, Diễn biến truyện tương đối chậm, công xuất hiện khi còn vị thành niên (16) nhưng nói chuyện yêu đương chắn chắn phải sau khi trưởng thành.


3, Có người nói bìa tự tay tôi vẽ có lỗi chính tả, ây da tôi liền không thèm nhìn nó.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Phương pháp thứ nhất
#2 Chương 2: Phương pháp thứ hai
#3 Chương 3: Phương pháp thứ ba
#4 Chương 4: Phương pháp thứ tư
#5 Chương 5: Phương pháp thứ năm
#6 Chương 6: Phương pháp thứ sáu
#7 Chương 7: Phương pháp thứ bảy
#8 Chương 8: Phương pháp thứ tám
#9 Chương 9: Phương pháp thứ chín
#10 Chương 10: Phương pháp thứ mười
#11 Chương 11: Phương pháp thứ mười một
#12 Chương 12: Phương pháp thứ mười hai
#13 Chương 13: Phương pháp thứ mười ba
#14 Chương 14: Phương pháp thứ mười bốn
#15 Chương 15: Phương pháp thứ mười lăm
#16 Chương 16: Phương pháp thứ mười sáu
#17 Chương 17: Phương pháp thứ mười bảy
#18 Chương 18: Phương pháp thứ mười tám
#19 Chương 19: Phương pháp thứ mười chín
#20 Chương 20: Phương pháp thứ hai mươi
#21 Chương 21: Phương pháp thứ hai mươi mốt
#22 Chương 22: Phương pháp thứ hai mươi hai
#23 Chương 23: Phương pháp thứ hai mươi ba
#24 Chương 24: Phương pháp thứ hai mươi tư
#25 Chương 25: Phương pháp thứ hai mươi lăm
#26 Chương 26: Phương pháp thứ hai mươi sáu
#27 Chương 27: Phương pháp thứ hai mươi bảy
#28 Chương 28: Phương pháp thứ hai mươi tám
#29 Chương 29: Phương pháp thứ hai mươi chín
#30 Chương 30: Phương pháp thứ ba mươi
#31 Chương 31: Phương pháp thứ ba mươi mốt
#32 Chương 32: Phương pháp thứ ba mươi hai
#33 Chương 33: Phương pháp thứ ba mươi ba
#34 Chương 34: Phương pháp thứ ba mươi tư
#35 Chương 35: Phương pháp thứ ba mươi lăm
#36 Chương 36: Phương pháp thứ ba mươi sáu
#37 Chương 37: Phương pháp thứ ba mươi bảy
#38 Chương 38: Phương pháp thứ ba mươi tám
#39 Chương 39: Phương pháp thứ ba mươi chín
#40 Chương 40: Phương pháp thứ bốn mươi
#41 Chương 41: Phương pháp thứ bốn mươi mốt
#42 Chương 42: Phương pháp thứ bốn mươi hai
#43 Chương 43: Phương pháp thứ bốn mươi ba
#44 Chương 44: Phương pháp thứ bốn mươi bốn
#45 Chương 45: Phương pháp thứ bốn mươi lăm
#46 Chương 46: Phương pháp thứ bốn mươi sáu
#47 Chương 47: Phương pháp thứ bốn mươi bảy
#48 Chương 48: Phương pháp thứ bốn mươi tám
#49 Chương 49: Phương pháp thứ bốn mươi chín
#50 Chương 50: Phương pháp thứ năm mươi
#51 Chương 51: Phương pháp thứ năm mươi mốt
#52 Chương 52: Phương pháp thứ năm mươi hai
#53 Chương 53: Phương pháp thứ năm mươi ba
#54 Chương 54: Phương pháp thứ năm mươi tư
#55 Chương 55: Phương pháp thứ năm mươi lăm
#56 Chương 56: Phương pháp thứ năm mươi sáu
#57 Chương 57: Phương pháp thứ năm mươi bảy
#58 Chương 58: Phương pháp thứ năm mươi tám
#59 Chương 59: Phương pháp thứ năm mươi chín
#60 Chương 60: Phương pháp thứ sáu mươi
#61 Chương 61: Phương pháp thứ sáu mươi mốt
#62 Chương 62: Phương pháp thứ sáu mươi hai
#63 Chương 63: Phương pháp thứ sáu mươi ba
#64 Chương 64: Phương pháp thứ sáu mươi tư
#65 Chương 65: Phương pháp thứ sáu mươi lăm
#66 Chương 66: Phương pháp thứ sáu mươi sáu
#67 Chương 67: Phương pháp thứ sáu mươi bảy
#68 Chương 68: Phương pháp thứ sáu mươi tám
#69 Chương 69: Phương pháp thứ sáu mươi chín
#70 Chương 70: Phương pháp thứ bảy mươi
#71 Chương 71: Chương thứ bảy mươi mốt
#72 Chương 72: Phương pháp thứ bảy mươi hai
#73 Chương 73: Phương pháp thứ bảy mươi ba
#74 Chương 74: Phương pháp thứ bảy mươi tư
#75 Chương 75: Phương pháp thứ bảy mươi lăm
#76 Chương 76: Phương pháp thứ bảy mươi sáu
#77 Chương 77: Phương pháp thứ bảy mươi bảy
#78 Chương 78: Phương pháp thứ bảy mươi tám
#79 Chương 79: Phương pháp thứ bảy mươi chín
#80 Chương 80: Phương pháp thứ tám mươi
#81 Chương 81: Phương pháp thứ tám mươi mốt
#82 Chương 82: Phương pháp thứ tám mươi hai
#83 Chương 83: Phiên ngoại 1
#84 Chương 84: Phiên ngoại 2