Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 3 months ago, 01/09/2020

Python Nhập Môn Chỉ Nam

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 14 chapters 11546 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Chuyển ngữ: diuisca

Thể loại: Đoản văn, hài hước, ngọt ngào, niên thượng, có thịt


Khi lập trình viên đụng độ với phó lão bản...


Công lắm trò x thụ đã nghiện mà còn ngại