Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 02/09/2020

Sát Trận FULL

Dịch Trung Quốc Manga 46 chapters 112,542 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: hiện đại, võng du bàn phím, chủ công, thụ truy công, thoải mái, 1×1, HE( chính trực công x ngưu bì đường phúc hắc thụ )
Tình trạng: hoàn (45 chương + 1PN)

Rất thú vị võng du văn. Cao thủ trò chơi “Đông Thần ca” – chuyên sát hồng danh, một lần treo một hồng danh tiểu thái điểu, ngoài ý muốn được một đống kim tệ lớn. Từ nay về sau thái điểu đối cao thủ tử triền lạn đánh, do báo thù rửa hận đến ngưỡng mộ mượn sức, hoan hỉ oan gia hỉ gặp lại, theo võng lạc vẫn phát triển đến trong hiện thực. Thái điểu là thiếu gia nhà giàu, mỗi ngày câu cửa miệng chính là: “Ta có tiền, ta chính là có tiền”, liều mạng lấy tiền tạp cao thủ, ai ngờ nhân gia cao thủ phú quý bất năng *** (đại ý là không tham lam), hắn cùng tiền quả thực không đội trời chung, kết quả nhiều lần thất bại… Kết cục HE.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Sát thủ hồng danh
#2 Chương 2: Kẻ có tiền
#3 Chương 3: Nhanh chóng
#4 Chương 4: Sát trận công hội
#5 Chương 5: Đông Thần
#6 Chương 6: Âm hồn bất tán
#7 Chương 7: Mĩ Lệ Nhân Sinh
#8 Chương 8: Bi kịch
#9 Chương 9: Binh bất yếm trá
#10 Chương 10: Cặn bã
#11 Chương 11: Bổn điểu
#12 Chương 12: Oan gia
#13 Chương 13: Đều không phải ngẫu ngộ
#14 Chương 14: Hồng nhan họa thủy
#15 Chương 15: Hang hổ
#16 Chương 16: Chân tướng
#17 Chương 17: Thí nghiệm
#18 Chương 18: Hướng dẫn kỹ thuật
#19 Chương 19: Sào Huyệt Ma Nhân
#20 Chương 20: Thịnh tình không thể chối từ
#21 Chương 21: Trò chơi thuần khiết
#22 Chương 22: Tiêu tiền như nước
#23 Chương 23: Sự kiện hai chiếc thuyền
#24 Chương 24: Vay tiền
#25 Chương 25: Cừu nhân
#26 Chương 26: Quanh co
#27 Chương 27: Hai ngày một đêm[ Thượng]
#28 Chương 28: Hai ngày một đêm[ Hạ]
#29 Chương 29: Đại khai sát giới
#30 Chương 30: Sát Trận vs Quỷ Âm
#31 Chương 31: Thông báo
#32 Chương 32: Tam cá nhất bài
#33 Chương 33: Công hội chiến
#34 Chương 34: Ước hẹn tửu ba
#35 Chương 35: Tao ngộ
#36 Chương 36: Giá trị con người
#37 Chương 37: Tiền không phải vạn năng
#38 Chương 38: Tâm động không bằng hành động
#39 Chương 39: Tiến thêm một bước hành động
#40 Chương 40: Ăn năn
#41 Chương 41: Cha và con
#42 Chương 42: Chú ý
#43 Chương 43: Kỳ vọng
#44 Chương 44: Tính thắng lợi áp đảo
#45 Chương 45: Trời sinh một đôi
#46 Chương 46: PN1 Phu thê tướng tính – 100 câu hỏi