Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 months ago, 02/09/2020

Sword Art Online

Dịch Nhật Bản Manga 150 chapters 1,602,470 từ
Nguồn: hako.re

Đọc light novel để ủng hộ nhà xuất bản: https://tiki.vn/search?q=Sword+Art+Online

Không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với "cái chết" theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào "Sword Art Online", game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Một mình tham gia vào trò chơi, Kirito đã nhanh chóng chấp nhận «sự thật» này. Và ở trong thế giới này, bên trong một tòa tháp lơ lửng giữa không trung tên là "Aincrad", cậu ta chấp nhận là một người chơi solo. Với mục tiêu tiến đến tầng cao nhất để phá đảo game, Kirito tiếp tục mạo hiểm chiến đấu đơn độc. Vì một lời mời hấp dẫn từ nữ kiếm sĩ và đồng thời là một người dùng liễu kiếm điêu luyện, Asuna, cậu ta quyết định chiến đấu cùng cô ấy. Cuộc gặp gỡ đem đến một cơ hội có thể nói là định mệnh của Kirito.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Tập 1 - Aincrad / Minh họa
#2 Tập 1 - Aincrad / Lời dẫn
#3 Tập 1 - Aincrad / Chương 1
#4 Tập 1 - Aincrad / Chương 2
#5 Tập 1 - Aincrad / Chương 3
#6 Tập 1 - Aincrad / Chương 4
#7 Tập 1 - Aincrad / Chương 5
#8 Tập 1 - Aincrad / Chương 6
#9 Tập 1 - Aincrad / Chương 7
#10 Tập 1 - Aincrad / Chương 8
#11 Tập 1 - Aincrad / Chương 9
#12 Tập 1 - Aincrad / Chương 10
#13 Tập 1 - Aincrad / Chương 11
#14 Tập 1 - Aincrad / Chương 12
#15 Tập 1 - Aincrad / Chương 13
#16 Tập 1 - Aincrad / Chương 14
#17 Tập 1 - Aincrad / Chương 15
#18 Tập 1 - Aincrad / Chương 16
#19 Tập 1 - Aincrad / Chương 17
#20 Tập 1 - Aincrad / Chương 16.5
#21 Tập 1 - Aincrad / Chương 18
#22 Tập 1 - Aincrad / Chương 19
#23 Tập 1 - Aincrad / Chương 20
#24 Tập 1 - Aincrad / ​Chương 21
#25 Tập 1 - Aincrad / Chương 22
#26 Tập 1 - Aincrad / Chương 23
#27 Tập 1 - Aincrad / Chương 24
#28 Tập 1 - Aincrad / Chương 25
#29 Tập 1 - Aincrad / Lời bạt
#30 Tập 2 - Aincrad / Minh họa
#31 Tập 2 - Aincrad / Mở đầu
#32 Tập 2 - Aincrad / Hắc kiếm sĩ (Aincrad tầng thứ 35, Tháng Hai năm 2024)
#33 Tập 2 - Aincrad / Hơi ấm trái tim (Aincrad tầng 48, tháng Sáu năm 2024)
#34 Tập 2 - Aincrad / Bé gái trong sương sớm (Aincrad tầng thứ 22, Tháng Mười năm 2024)
#35 Tập 2 - Aincrad / Chú tuần lộc mũi đỏ (Aincrad tầng thứ 46, tháng Mười Hai năm 2023)
#36 Tập 2 - Aincrad / Lời bạt
#37 Tập 2 - Aincrad / [Extra] Hơi ấm cơ thể
#38 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Minh họa
#39 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Mở đầu
#40 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Chương 1
#41 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Chương 2
#42 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Chương 3
#43 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Chương 4
#44 Tập 3 - Vũ khúc tinh linh / Lời bạt
#45 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Minh họa
#46 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Mở đầu
#47 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Chương 5
#48 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Chương 6
#49 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Chương 7
#50 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Chương 8
#51 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Chương 9
#52 Tập 4 - Vũ khúc tinh linh / Lời bạt
#53 Tập 5 - Ma đạn / Minh họa
#54 Tập 5 - Ma đạn / Mở đầu
#55 Tập 5 - Ma đạn / Chương 1
#56 Tập 5 - Ma đạn / Chương 2
#57 Tập 5 - Ma đạn / Chương 3
#58 Tập 5 - Ma đạn / Chương 4
#59 Tập 5 - Ma đạn / Chương 5
#60 Tập 5 - Ma đạn / Chương 6
#61 Tập 5 - Ma đạn / Chương 7
#62 Tập 5 - Ma đạn / Lời bạt
#63 Tập 6 - Ma đạn / Minh Họa
#64 Tập 6 - Ma đạn / Chương 7
#65 Tập 6 - Ma đạn / Chương 8
#66 Tập 6 - Ma đạn / Chương 9
#67 Tập 6 - Ma đạn / Chương 10
#68 Tập 6 - Ma đạn / Chương 11
#69 Tập 6 - Ma đạn / Chương 12
#70 Tập 6 - Ma đạn / Chương 13
#71 Tập 6 - Ma đạn / Chương 14
#72 Tập 6 - Ma đạn / Chương 15
#73 Tập 6 - Ma đạn / Chương 16
#74 Tập 6 - Ma đạn / Lời bạt
#75 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Minh Họa
#76 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Mở đầu
#77 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 1
#78 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 2
#79 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 3
#80 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 4
#81 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 5
#82 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 6
#83 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 7
#84 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 8
#85 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 9
#86 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 10
#87 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 11
#88 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Chương 12
#89 Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ / Lời bạt
#90 Tập 8 - Sớm và Muộn / Minh họa
#91 Tập 8 - Sớm và Muộn / Một vụ án mạng trong vùng (Aincrad tầng 57, Tháng Tư năm 2024)
#92 Tập 8 - Sớm và Muộn / Caliber (Alfheim, Tháng Mười Hai năm 2025)
#93 Tập 8 - Sớm và Muộn / Ngày đầu tiên (Aincrad tầng 1, Tháng Mười Một năm 2022)
#94 Tập 8 - Sớm và Muộn / Lời bạt
#95 Tập 9 - Alicization Beginning / Minh họa
#96 Tập 9 - Alicization Beginning / Mở đầu I
#97 Tập 9 - Alicization Beginning / Mở đầu II
#98 Tập 9 - Alicization Beginning / Giao đoạn I
#99 Tập 9 - Alicization Beginning / Chương 1 - Underworld
#100 Tập 9 - Alicization Beginning / Lời bạt
#101 Tập 10 - Alicization Running / Minh họa
#102 Tập 10 - Alicization Running / Chương 2 - Project Alicization
#103 Tập 10 - Alicization Running / Chương 3 - Giải đấu kiếm thuật Zakkaria
#104 Tập 10 - Alicization Running / Chương 4 - Học Viện Kiếm Thuật
#105 Tập 10 - Alicization Running / Giao đoạn II
#106 Tập 10 - Alicization Running / Lời bạt
#107 Tập 11 - Alicization Turning / Minh họa
#108 Tập 11 - Alicization Turning / Chương 5 - Phong ấn của Mắt phải
#109 Tập 11 - Alicization Turning / Giao đoạn III
#110 Tập 11 - Alicization Turning / Chương 6 - Tù Nhân Và Hiệp Sĩ
#111 Tập 11 - Alicization Turning / Lời bạt
#112 Tập 12 - Alicization Rising / Hình minh họa
#113 Tập 12 - Alicization Rising / Chương 7 - Hai Nhà Quản Lý
#114 Tập 12 - Alicization Rising / Chuơng 8 Thánh đuờng Trung Tâm Tháng thứ 5 năm 380 Lịch Nhân Giới
#115 Tập 13 - Alicization Chia rẽ / Hình minh họa
#116 Tập 13 - Alicization Chia rẽ / Giai đoạn IV
#117 Tập 13 - Alicization Chia rẽ / Chương 9 - Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice (tháng thứ Năm năm 380 lịch Nhân Giới)
#118 Tập 13 - Alicization Chia rẽ / Chương 10 - Chỉ Huy Hiệp Sĩ Hợp Nhất Bercouli (tháng thứ Năm năm 380 lịch Nhân Giới)
#119 Tập 13 - Alicization Chia rẽ / Chương 11 - Bí Mật của Nguyên Lão Viện (tháng thứ Năm năm 380 lịch Nhân Giới)
#120 Tập 14 - Alicization Hợp nhất / Hình minh họa
#121 Tập 14 - Alicization Hợp nhất / Chương mở đầu
#122 Tập 14 - Alicization Hợp nhất / Chương 12 – Giáo Sĩ Tối Cao Administrator
#123 Tập 14 - Alicization Hợp nhất / Chương 13 – Quyết Chiến
#124 Tập 14 - Alicization Hợp nhất / Lời Bạt
#125 Tập 15 - Alicization Invading / Hình minh họa
#126 Tập 15 - Alicization Invading / Chương 14 – Kẻ Đánh Cắp Linh Hồn – Subtilizer
#127 Tập 15 - Alicization Invading / Chương 15 – Ở Vùng Đất Phía Bắc
#128 Tập 15 - Alicization Invading / Chương 16 – Tập Kích Ocean Turtle
#129 Tập 15 - Alicization Invading / Chương 17 – Dark Territory
#130 Tập 15 - Alicization Invading / Lời bạt
#131 Tập 16 - Alicization Exploding / Minh họa
#132 Tập 16 - Alicization Exploding / Chương 18 – Đại Chiến Underworld
#133 Tập 16 - Alicization Exploding / Chương 19 – Vu Nữ Ánh Sáng
#134 Tập 16 - Alicization Exploding / Lời bạt
#135 Tập 17 - Alicization Awakening / Minh họa Illu 17
#136 Tập 18 - Alicization Lasting / Minh họa Illu 18
#137 Tập 19 - Moon Cradle / Minh họa Illu 19
#138 Tập 20 - Moon Cradle / Minh họa Illu 20
#139 Ngoại truyện / Khúc ca giữa đêm không sao - Aincrad tầng thứ 1, Tháng Mười Hai 2022
#140 Ngoại truyện / Địêu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo - (Aincrad tầng thứ 2, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2022 - part 11/40 completed - ongoing)
#141 Ngoại truyện / Suối Nước Nóng - Aincrad, ngày 1 tháng Tám năm 2024
#142 Ngoại truyện / Ngày Hôm Trước - Aincrad tầng thứ 22, ngày 24 tháng Mười năm 2024
#143 Ngoại truyện / Tiếng của nước, tiếng của búa - Aincrad tầng thứ 48, tháng Tám năm 2024
#144 Ngoại truyện / Mùa thu thứ mười bốn - Aincrad tầng thứ 35, ngày 4 tháng Mười năm 2024
#145 Ngoại truyện / Tiên nữ màu thiên thanh - Saitama, Tháng tư năm 2025
#146 Ngoại truyện / Ngày Hôm Sau - Tân Aincrad, tháng Sáu năm 2025
#147 Ngoại truyện / Caliber SS - Thất bại tạm thời
#148 Ngoại truyện / Tia nắng ngày đông - Tân Aincrad tầng thứ 22, tháng Mười Hai năm 2025
#149 Ngoại truyện / Đối đầu - Roppongi, Tháng Tư năm 2026
#150 Ngoại truyện / Chỉ có một cách duy nhất