Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 day, 2 hours ago, 08/12/2021

Tả Đạo Vấn Tiên - 左道问仙

Convert Trung Quốc Web Novel 326 chapters 605565 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Oai Thập Tam

Giới thiệu vắn tắt : Nơi này , tiên phật đầy trời , thần quỷ đầy đất , yêu ma thiên hạ ............. " Yêu nghiệt phương nào , có dám xưng tên ra ? " " Ngô chính là Hắc Phong Sơn Mặc Lân đại vương ! " " Mặc Lân yêu vương ? " " Chính là Bản Vương ! " Vừa dứt lời , thanh niên bên hông hồ lô huyền quang chớp động … .....

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate