Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 days, 20 hours ago, 18/05/2022

Ta Như Thế Nào Còn Sống? (Ngã Chẩm Yêu Hoàn Hoạt Trứ?) - 我怎么还活着?

Convert Trung Quốc Web Novel 134 chapters 313531 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Thị Tử Kình

Thể loại : quỷ bí ,các thần( giống cổ thần) hàng lâm,thời hiện đại.

Nhân vật chính chuyển sinh mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối liều mạng xâm nhập bí cảnh zzz( cấp thần) thức tỉnh dị năng sinh mệnh ngân hàng ( thần cấp),nvc chiến đấu không vì cái gì cả chỉ vì còn sống ,sống được tốt hơn thôi.ps mới đọc không biết có gái gú gì không.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate