Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Tam Thê Tứ Thiếp FULL

Dịch Trung Quốc Manga 98 chapters 185,637 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết cổ trang, giang hồ võ lâm, nhất công đa thụ (1×7), HE

Tình Trạng Edit: Hoàn - Chính Văn gồm 11 cuốn + Phiên Ngoại


Trích đoạn ngắn:


"Ôi Lão gia ngài thật sự quá lợi hại! Làm cho con được mở rộng tầm mắt. Nhưng mà Lão gia luyện công lúc nào? Tiểu nhân hằng ngày đi theo chỉ thấy ngài chơi điểu, hay bày trò trêu ghẹo thất vị chủ tử, không hề thấy ngài luyện võ gì cả."


"Nếu có thể bị ngươi phát hiện, ta làm sao là Lão gia của ngươi?" Tần Chính nghênh mặt lên trời cười đắc ý.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Tần phủ chủ tử
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12: Lộ thủy nhân duyên
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16: Khuynh thành chi luyến - bạch vân phi chi chương
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22: Bất Tố Kim Lan, Bất Thị Kim Lan - Triển Quần Ngạo, Nam Cung Kiệt chi chương
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35: Ngươi là Duy Nhất của ta - Triệu Duy Nhất chi chương
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46: Mỹ Nhân Cục - Tư Đồ Sĩ Thần chi chương
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54
#55 Chương 55
#56 Chương 56: Chỉ Phúc Vi Hôn - Lâm Tề chi chương
#57 Chương 57
#58 Chương 58
#59 Chương 59
#60 Chương 60
#61 Chương 61
#62 Chương 62
#63 Chương 63
#64 Chương 64
#65 Chương 65
#66 Chương 66: Xao Sơn Chấn Hổ
#67 Chương 67
#68 Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động
#69 Chương 69
#70 Chương 70
#71 Chương 71
#72 Chương 72
#73 Chương 73: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta - Ngụy Kỳ Nhi chi chương
#74 Chương 74
#75 Chương 75
#76 Chương 76
#77 Chương 77
#78 Chương 78
#79 Chương 79
#80 Chương 80
#81 Chương 81
#82 Chương 82
#83 Chương 83
#84 Chương 84
#85 Chương 85
#86 Chương 86
#87 Chương 87
#88 Chương 88
#89 Chương 89
#90 Chương 90
#91 Chương 91
#92 Chương 92
#93 Chương 93: Tam thê không đủ, Tứ thiếp càng ít
#94 Chương 94
#95 Chương 95
#96 Chương 96
#97 Chương 97: Vĩ thanh
#98 Chương 98: Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Dính nữ sắc