Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Tàn Thứ Phẩm FULL

Dịch Trung Quốc Manga 203 chapters 712,357 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Độ dài: 197 chương + 6 ngoại truyện

Thể loại: Đam mỹ, tương lai, vũ trụ, niên hạ


“Được xem như một thời đại tuyệt vời nhất, nhưng mà cũng là thời đại tồi tệ nhất.” Trích: Chuyện hai thành phố – Dickens.


“Từ lâu trong lòng ta ôm mối hận thù ẩn sâu trong máu xương và âm mưu ấp ủ nhiều năm, biến mình thành một âm hồn chết đi sống lại, chìm vào đầm lầy, chìm xuống vực sâu. Ta muốn cắm bộ rễ thối nát, mọc ra bụi gai kịch độc, đâm xuyên nền văn minh dối trá này.


Ta xuống tận cùng bùn lầy… nhặt được một vì sao.”


Tượng đất mang trên vai gánh nặng ba tấn khờ khạo công vs lòng dạ thâm trầm đầu đảng lưu manh thụ.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1: Hành tinh hoang mạc
#2 Quyển 1 - Chương 2
#3 Quyển 1 - Chương 3
#4 Quyển 1 - Chương 4
#5 Quyển 1 - Chương 5
#6 Quyển 1 - Chương 6
#7 Quyển 1 - Chương 7
#8 Quyển 1 - Chương 8
#9 Quyển 1 - Chương 9
#10 Quyển 1 - Chương 10
#11 Quyển 1 - Chương 11
#12 Quyển 1 - Chương 12
#13 Quyển 1 - Chương 13
#14 Quyển 1 - Chương 14
#15 Quyển 1 - Chương 15
#16 Quyển 1 - Chương 16
#17 Quyển 1 - Chương 17
#18 Quyển 1 - Chương 18
#19 Quyển 1 - Chương 19
#20 Quyển 1 - Chương 20
#21 Quyển 1 - Chương 21
#22 Quyển 1 - Chương 22
#23 Quyển 1 - Chương 23
#24 Quyển 1 - Chương 24
#25 Quyển 1 - Chương 25
#26 Quyển 1 - Chương 26
#27 Quyển 1 - Chương 27
#28 Quyển 1 - Chương 28
#29 Quyển 2 - Chương 29: Con đường gai giăng
#30 Quyển 2 - Chương 30
#31 Quyển 2 - Chương 31
#32 Quyển 2 - Chương 32
#33 Quyển 2 - Chương 33
#34 Quyển 2 - Chương 34
#35 Quyển 2 - Chương 35
#36 Quyển 2 - Chương 36
#37 Quyển 2 - Chương 37
#38 Quyển 2 - Chương 38
#39 Quyển 2 - Chương 39
#40 Quyển 2 - Chương 40
#41 Quyển 2 - Chương 41
#42 Quyển 2 - Chương 42
#43 Quyển 2 - Chương 43
#44 Quyển 2 - Chương 44
#45 Quyển 2 - Chương 45
#46 Quyển 2 - Chương 46
#47 Quyển 2 - Chương 47
#48 Quyển 2 - Chương 48
#49 Quyển 2 - Chương 49
#50 Quyển 2 - Chương 50
#51 Quyển 2 - Chương 51
#52 Quyển 2 - Chương 52
#53 Quyển 2 - Chương 53
#54 Quyển 2 - Chương 54
#55 Quyển 2 - Chương 55
#56 Quyển 2 - Chương 56
#57 Quyển 2 - Chương 57
#58 Quyển 2 - Chương 58
#59 Quyển 3 - Chương 59: Nơi đầu sóng dữ
#60 Quyển 3 - Chương 60
#61 Quyển 3 - Chương 61
#62 Quyển 3 - Chương 62
#63 Quyển 3 - Chương 63
#64 Quyển 3 - Chương 64
#65 Quyển 3 - Chương 65
#66 Quyển 3 - Chương 66
#67 Quyển 3 - Chương 67
#68 Quyển 3 - Chương 68
#69 Quyển 3 - Chương 69
#70 Quyển 3 - Chương 70
#71 Quyển 3 - Chương 71
#72 Quyển 3 - Chương 72
#73 Quyển 3 - Chương 73
#74 Quyển 3 - Chương 74
#75 Quyển 3 - Chương 75
#76 Quyển 3 - Chương 76
#77 Quyển 3 - Chương 77
#78 Quyển 3 - Chương 78
#79 Quyển 3 - Chương 79
#80 Quyển 3 - Chương 80
#81 Quyển 3 - Chương 81
#82 Quyển 3 - Chương 82
#83 Quyển 3 - Chương 83
#84 Quyển 3 - Chương 84
#85 Quyển 4 - Chương 85: Đại Dương Xanh Thẳm
#86 Quyển 4 - Chương 86
#87 Quyển 4 - Chương 87
#88 Quyển 4 - Chương 88
#89 Quyển 4 - Chương 89
#90 Quyển 4 - Chương 90
#91 Quyển 4 - Chương 91
#92 Quyển 4 - Chương 92
#93 Quyển 4 - Chương 93
#94 Quyển 4 - Chương 94
#95 Quyển 4 - Chương 95
#96 Quyển 4 - Chương 96
#97 Quyển 4 - Chương 97
#98 Quyển 4 - Chương 98
#99 Quyển 4 - Chương 99
#100 Quyển 4 - Chương 100
#101 Quyển 4 - Chương 101
#102 Quyển 4 - Chương 102
#103 Quyển 4 - Chương 103
#104 Quyển 4 - Chương 104
#105 Quyển 4 - Chương 105
#106 Quyển 4 - Chương 106
#107 Quyển 4 - Chương 107
#108 Quyển 4 - Chương 108
#109 Quyển 4 - Chương 109
#110 Quyển 4 - Chương 110
#111 Quyển 4 - Chương 111
#112 Quyển 4 - Chương 112
#113 Quyển 4 - Chương 113
#114 Quyển 4 - Chương 114
#115 Quyển 4 - Chương 115
#116 Quyển 4 - Chương 116
#117 Quyển 4 - Chương 117
#118 Quyển 4 - Chương 118
#119 Quyển 5 - Chương 119: Tòa Tháp Sụp Đổ
#120 Quyển 5 - Chương 120
#121 Quyển 5 - Chương 121
#122 Quyển 5 - Chương 122
#123 Quyển 5 - Chương 123
#124 Quyển 5 - Chương 124
#125 Quyển 5 - Chương 125
#126 Quyển 5 - Chương 126
#127 Quyển 5 - Chương 127
#128 Quyển 5 - Chương 128
#129 Quyển 5 - Chương 129
#130 Quyển 5 - Chương 130
#131 Quyển 5 - Chương 131
#132 Quyển 5 - Chương 132
#133 Quyển 5 - Chương 133
#134 Quyển 5 - Chương 134
#135 Quyển 5 - Chương 135
#136 Quyển 5 - Chương 136
#137 Quyển 5 - Chương 137
#138 Quyển 5 - Chương 138
#139 Quyển 5 - Chương 139
#140 Quyển 5 - Chương 140
#141 Quyển 5 - Chương 141
#142 Quyển 5 - Chương 142
#143 Quyển 6 - Chương 143: Mân Côi Chi Tâm
#144 Quyển 6 - Chương 144
#145 Quyển 6 - Chương 145
#146 Quyển 6 - Chương 146
#147 Quyển 6 - Chương 147
#148 Quyển 6 - Chương 148
#149 Quyển 6 - Chương 149
#150 Quyển 6 - Chương 150
#151 Quyển 6 - Chương 151
#152 Quyển 6 - Chương 152
#153 Quyển 6 - Chương 153
#154 Quyển 6 - Chương 154
#155 Quyển 6 - Chương 155
#156 Quyển 6 - Chương 156
#157 Quyển 6 - Chương 157
#158 Quyển 6 - Chương 158
#159 Quyển 6 - Chương 159
#160 Quyển 6 - Chương 160
#161 Quyển 6 - Chương 161
#162 Quyển 6 - Chương 162
#163 Quyển 6 - Chương 163
#164 Quyển 6 - Chương 164
#165 Quyển 6 - Chương 165
#166 Quyển 6 - Chương 166
#167 Quyển 6 - Chương 167
#168 Quyển 6 - Chương 168
#169 Quyển 6 - Chương 169
#170 Quyển 6 - Chương 170
#171 Quyển 6 - Chương 171
#172 Quyển 6 - Chương 172
#173 Quyển 6 - Chương 173
#174 Quyển 6 - Chương 174
#175 Quyển 6 - Chương 175
#176 Quyển 6 - Chương 176
#177 Quyển 6 - Chương 177
#178 Quyển 6 - Chương 178
#179 Quyển 6 - Chương 179
#180 Quyển 6 - Chương 180
#181 Quyển 6 - Chương 181
#182 Quyển 6 - Chương 182
#183 Quyển 6 - Chương 183
#184 Quyển 6 - Chương 184
#185 Quyển 6 - Chương 185
#186 Quyển 6 - Chương 186
#187 Quyển 6 - Chương 187
#188 Quyển 6 - Chương 188
#189 Quyển 6 - Chương 189
#190 Quyển 6 - Chương 190
#191 Quyển 6 - Chương 191
#192 Quyển 6 - Chương 192
#193 Quyển 6 - Chương 193
#194 Quyển 6 - Chương 194
#195 Quyển 6 - Chương 195
#196 Quyển 6 - Chương 196: Kết cục (thượng)
#197 Quyển 6 - Chương 197: Kết cục (hạ)
#198 Quyển 6 - Chương 198: Ngoại truyện 1 – Chuyện đêm hôn lễ (1)
#199 Quyển 6 - Chương 199: Ngoại truyện 2 – Chuyện đêm hôn lễ (2)
#200 Quyển 6 - Chương 200: Ngoại truyện 3 – Chuyện đêm hôn lễ (3)
#201 Quyển 6 - Chương 201: Ngoại truyện 4 – Chuyện đêm hôn lễ (hoàn)
#202 Quyển 6 - Chương 202: Ngoại truyện 5 Cuộc sống “về hưu”
#203 Quyển 6 - Chương 203: Ngoại truyện 6 Mười tám năm sau