Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Tạo Hóa Tiên Đế FULL

Dịch Trung Quốc Manga 1,618 chapters 2,315,649 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...


Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một  người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Long Hổ Đại Đan
#2 Chương 2: Lửa giận ngập trời
#3 Chương 3: Liều chết một kích! (1)
#4 Chương 4: Liều chết một kích! (2)
#5 Chương 5: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh
#6 Chương 6: Phá quan mà ra
#7 Chương 7: Khởi tử hồi sinh
#8 Chương 8: Trấn Quốc Võ Thành Vương
#9 Chương 9: Vạn cân cự lực (1)
#10 Chương 10: Vạn cân cự lực (2)
#11 Chương 11: Trùng Dương Điện
#12 Chương 12: Đương đường đối chất!
#13 Chương 13: Sinh tử ước chiến
#14 Chương 14: Giáng Long Phục Hổ Quyền (1)
#15 Chương 15: Giáng Long Phục Hổ Quyền (2)
#16 Chương 16: Khí huyết Huyền Hoàng
#17 Chương 17: Thay trời đổi đất
#18 Chương 18: Đan thư linh dịch
#19 Chương 19: Bạch Long Ngọc
#20 Chương 20: Đấu thú! (1)
#21 Chương 21: Đấu thú! (2)
#22 Chương 22: Bách Thảo Đường
#23 Chương 23: Phế ngươi một tay!
#24 Chương 24: Trân Bảo Các
#25 Chương 25: Hoang Thú chiến!
#26 Chương 26: Đi vận khí cứt chó (1)
#27 Chương 27: Đi vận khí cứt chó (2)
#28 Chương 28: Vô cùng hung hăng càn quấy!
#29 Chương 29: Lại đánh bạc một ván
#30 Chương 30: Tất cả đều quỳ xuống!
#31 Chương 31: 500 vạn lượng!
#32 Chương 32: Điêu vượn chiến (1)
#33 Chương 33: Điêu vượn chiến (2)
#34 Chương 34: Hắc Trân Bảo Lệnh
#35 Chương 35: Vương phủ đại quản gia
#36 Chương 36: Luyện chế linh dịch
#37 Chương 37: Hậu Thiên Lục Trọng
#38 Chương 38: Phong Lôi kiếm (1)
#39 Chương 39: Phong Lôi kiếm (2)
#40 Chương 40: Đại Hoang Sơn
#41 Chương 41: Săn giết Hoang Thú
#42 Chương 42: Núi hoang chặn giết!
#43 Chương 43: Trận chiến mở màn Tiên Thiên
#44 Chương 44: Huyền Hoàng không gian (1)
#45 Chương 45: Huyền Hoàng không gian (2)
#46 Chương 46: Lần nữa đột phá
#47 Chương 47: Tử Diệp Huyết Sâm
#48 Chương 48: Đuổi giết cùng trốn chết
#49 Chương 49: Hầu Nhi tửu cùng Thủy Linh Thạch
#50 Chương 50: Kim Long bang
#51 Chương 51: Hàng phục Xích Diễm Tước (1)
#52 Chương 52: Hàng phục Xích Diễm Tước (2)
#53 Chương 53: Tiểu Bạch nguy cơ
#54 Chương 54: Cấm Thần Phù
#55 Chương 55: Bảo tàng động phủ
#56 Chương 56: Túi Trữ Vật
#57 Chương 57: Cửu Trọng luyện tâm (1)
#58 Chương 58: Cửu Trọng luyện tâm (2)
#59 Chương 59: Đùa giỡn
#60 Chương 60: Phương Tình Tuyết
#61 Chương 61: Năm đó sự tình
#62 Chương 62: Thanh Thủy trấn
#63 Chương 63: Chữa thương
#64 Chương 64: Hiểu rõ chân tướng (1)
#65 Chương 65: Hiểu rõ chân tướng (2)
#66 Chương 66: Huyết hải thâm cừu
#67 Chương 67: Đoạn Tục Linh Đan
#68 Chương 68: Đấu giá hội khởi gợn sóng
#69 Chương 69: Trùng trùng điệp điệp sương mù (1)
#70 Chương 70: Trùng trùng điệp điệp sương mù (2)
#71 Chương 71: Lại dập đầu đã qua nhiều năm
#72 Chương 72: Mưa gió nổi lên
#73 Chương 73: Tuyệt đại Song Kiêu
#74 Chương 74: Cuộc chiến sinh tử (1)
#75 Chương 75: Cuộc chiến sinh tử (2)
#76 Chương 76: Phong Lôi Kiếm đối với Hàn Long đao
#77 Chương 77: Đỉnh phong quyết đấu
#78 Chương 78: Sinh tử tương bác
#79 Chương 79: Nghìn cân treo sợi tóc
#80 Chương 80: Thủ đoạn ra hết quyết sinh tử
#81 Chương 81: Đột nhiên làm khó dễ (1)
#82 Chương 82: Đột nhiên làm khó dễ (2)
#83 Chương 83: Năm năm trước âm mưu kinh thiên!
#84 Chương 84: Tiên Thiên cảnh
#85 Chương 85: Càn Nguyên vực nội Tam Tiên môn
#86 Chương 86: Trong Càn Khôn Lô tàng huyền cơ (1)
#87 Chương 87: Trong Càn Khôn Lô tàng huyền cơ (2)
#88 Chương 88: Thiên phú luyện đan kinh người!
#89 Chương 89: Độc kế sát cơ
#90 Chương 90: Cực phẩm Ngưng Chân Đan
#91 Chương 91: Linh Đan một viên nuốt vào bụng
#92 Chương 92: Khí thông trăm mạch phản Tiên Thiên (1)
#93 Chương 93: Khí thông trăm mạch phản Tiên Thiên (2)
#94 Chương 94: Tuyệt sắc khuynh thành
#95 Chương 95: Diệp Tích Quân
#96 Chương 96: Trú Nhan Trai
#97 Chương 97: Nguy cơ hàng lâm
#98 Chương 98: Cấp tốc
#99 Chương 99: Hận muốn điên! (1)
#100 Chương 100: Hận muốn điên! (2)
#101 Chương 101: Sát khí trùng thiên
#102 Chương 102: Diệt Thần phù
#103 Chương 103: Đối chọi gay gắt
#104 Chương 104: Ngươi thắng, ta không có thua! (1)
#105 Chương 105: Ngươi thắng, ta không có thua! (2)
#106 Chương 106: Đế vương tâm cơ
#107 Chương 107: Điên cuồng tu luyện
#108 Chương 108: Tuyệt đối không nghĩ tới
#109 Chương 109: Đan thành Tam phẩm phá linh huyệt
#110 Chương 110: Sinh Sinh Tạo Hóa Đan (1)
#111 Chương 111: Sinh Sinh Tạo Hóa Đan (2)
#112 Chương 112: Bát phương phong vân động
#113 Chương 113: Trân Bảo Các đấu giá hội
#114 Chương 114: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
#115 Chương 115: Làm khó dễ
#116 Chương 116: Đấu giá bắt đầu (1)
#117 Chương 117: Đấu giá bắt đầu (1)
#118 Chương 118: Đấu giá bắt đầu (2)
#119 Chương 119: Đại phát tài
#120 Chương 120: Kỳ dị Hắc Thạch
#121 Chương 121: Hắc Thạch cuối cùng nhập thủ (1)
#122 Chương 122: Hắc Thạch cuối cùng nhập thủ (2)
#123 Chương 123: Thần hồn uẩn dưỡng
#124 Chương 124: Thiên Hà Lưu Quang
#125 Chương 125: Minh Ngọc công chúa
#126 Chương 126: Hư Không Chủng Kim Liên (1)
#127 Chương 127: Hư Không Chủng Kim Liên (2)
#128 Chương 128: Tiên Thiên Hỏa Linh thể
#129 Chương 129: Ác khách lâm môn
#130 Chương 130: Tiên hạ thủ vi cường
#131 Chương 131: Tử Huyên đến
#132 Chương 132: Chân Cương Trung Thiên Giới (1)
#133 Chương 133: Chân Cương Trung Thiên Giới (2)
#134 Chương 134: Khương Tử Thanh
#135 Chương 135: Phong tuyết đại chiến bắt đầu
#136 Chương 136: Kim Kiếm Phù Bảo
#137 Chương 137: Hỏa Linh Tiễn chi uy (1)
#138 Chương 138: Hỏa Linh Tiễn chi uy (2)
#139 Chương 139: Thuần Quân Trọng Kiếm chiến Chân Thiên!
#140 Chương 140: Kinh thiên Kiếm Ý
#141 Chương 141: Càn Khôn sinh diệt
#142 Chương 142: Cường thế nghiền ép
#143 Chương 143: Đại sát tứ phương (1)
#144 Chương 144: Đại sát tứ phương (2)
#145 Chương 145: Một trận chiến đóng đô
#146 Chương 146: Cá lọt lưới
#147 Chương 147: Tế tổ thiên đàn
#148 Chương 148: Sinh tử ân cừu một khi không
#149 Chương 149: Vô tự huyết bia (1)
#150 Chương 150: Vô tự huyết bia (2)
#151 Chương 151: Chín đại Thiên Cảnh
#152 Chương 152: Huyết mạch thăng hoa
#153 Chương 153: Trúc Cơ Linh Đan
#154 Chương 154: Hoàng cung bảo khố
#155 Chương 155: Tinh Thần Quả (1)
#156 Chương 156: Tinh Thần Quả (2)
#157 Chương 157: Thiên Lôi Quyết
#158 Chương 158: Hành trình là Tinh Thần đại hải
#159 Chương 159: Tế thiên chi lễ
#160 Chương 160: Man tộc quốc sư (1)
#161 Chương 161: Man tộc quốc sư (2)
#162 Chương 162: Hổ Khiêu Hạp
#163 Chương 163: Nam Đẩu thần quyền
#164 Chương 164: Dịch Dung Đan
#165 Chương 165: Bạch Mã Thành
#166 Chương 166: Tinh quang chiếu thể (1)
#167 Chương 167: Tinh quang chiếu thể (2)
#168 Chương 168: Thông qua khảo nghiệm
#169 Chương 169: Chiến thuyền ngân sắc
#170 Chương 170: Bọ ngựa bắt ve
#171 Chương 171: Chim sẻ núp đằng sau
#172 Chương 172: Một lời bừng tỉnh (1)
#173 Chương 173: Một lời bừng tỉnh (2)
#174 Chương 174: Tín Ngưỡng Chi Lực
#175 Chương 175: Lẫn vào Tinh Thần Sơn
#176 Chương 176: Càn quét không còn
#177 Chương 177: Đánh lén trưởng lão Tinh Thần Điện
#178 Chương 178: Linh Thạch mạch khoáng (1)
#179 Chương 179: Linh Thạch mạch khoáng (2)
#180 Chương 180: Bạo lộ
#181 Chương 181: Nguy cơ hàng lâm
#182 Chương 182: Thần thông
#183 Chương 183: Khí thế ngập trời
#184 Chương 184: Kinh thiên đại chiến
#185 Chương 185: Long Hoàng (1)
#186 Chương 186: Long Hoàng (2)
#187 Chương 187: Long tinh chi độc
#188 Chương 188: Long Lân
#189 Chương 189: Bị cường đẩy rồi
#190 Chương 190: Dạy dỗ Long Hồn
#191 Chương 191: Thiên Lý Nhãn
#192 Chương 192: Về nhà (1)
#193 Chương 193: Về nhà
#194 Chương 194: Thương định đối sách
#195 Chương 195: Đại La Lệnh
#196 Chương 196: Cửu Trọng diễm
#197 Chương 197: Tam Sinh Vạn Vật Ấn
#198 Chương 198: Qua năm mới (1)
#199 Chương 199: Qua năm mới (2)
#200 Chương 200: Đồng thời vượt qua ải
#201 Chương 201: Tầng không gian thứ ba
#202 Chương 202: Thái Sơ Tiên Kiếm
#203 Chương 203: Thuyết phục
#204 Chương 204: Thiên Lôi cuồn cuộn (1)
#205 Chương 205: Thiên Lôi cuồn cuộn (2)
#206 Chương 206: Một trăm đạo Thiên Lôi
#207 Chương 207: Bố cục bắt đầu
#208 Chương 208: Tiêu Thiên Đức
#209 Chương 209: Dẫn quân nhập hũ
#210 Chương 210: Cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt
#211 Chương 211: Thảm thiết đại chiến (1)
#212 Chương 212: Thảm thiết đại chiến (2)
#213 Chương 213: Lưỡng bại câu thương
#214 Chương 214: Vô địch phong thái
#215 Chương 215: Bắt giữ hai đại cao thủ
#216 Chương 216: Cự đại thu hoạch
#217 Chương 217: Giao dịch (1)
#218 Chương 218: Giao dịch (2)
#219 Chương 219: Không Gian Bí Cảnh
#220 Chương 220: Thủ hộ chi đạo
#221 Chương 221: Tiến vào Tu Chân giới
#222 Chương 222: Lý Kim Long bí mật
#223 Chương 223: Thần Phù Kinh (1)
#224 Chương 224: Thần Phù Kinh (2)
#225 Chương 225: Hỏa Linh Thạch mạch khoáng
#226 Chương 226: Kiếm Ý tai hoạ ngầm
#227 Chương 227: Linh trận tự nhiên
#228 Chương 228: Luyện chế trận bàn
#229 Chương 229: Bát Hoang Hỏa Long Trận
#230 Chương 230: Càn Nguyên Sơn (1)
#231 Chương 231: Càn Nguyên Sơn (2)
#232 Chương 232: Tam tông tề tụ
#233 Chương 233: Tiến vào Bí Cảnh
#234 Chương 234: Hoang Thú rừng rậm
#235 Chương 235: Cứu viện
#236 Chương 236: Cổ Chiến chi địa
#237 Chương 237: Tuyết Linh Nhi (1)
#238 Chương 238: Tuyết Linh Nhi (2)
#239 Chương 239: Cường giả va chạm
#240 Chương 240: Hắc Phong quỷ dị
#241 Chương 241: Lòng đất huyệt động
#242 Chương 242: Thuần Dương Huyết Hoa cùng Chí Âm Hồn Nguyên
#243 Chương 243: Cổ Dược Viên (1)
#244 Chương 244: Cổ Dược Viên (2)
#245 Chương 245: Ngấp nghé
#246 Chương 246: Một kích tiếp cận Pháp Thiên Cảnh!
#247 Chương 247: Tranh đoạt Trường Sinh Thảo
#248 Chương 248: Đại Hoang Tháp (1)
#249 Chương 249: Đại Hoang Tháp (2)
#250 Chương 250: Cường giả chiếu hình
#251 Chương 251: Liền xông năm cửa!
#252 Chương 252: Quần ma loạn vũ
#253 Chương 253: Thái Âm Vọng Nguyệt Tộc
#254 Chương 254: Dưới trời sao
#255 Chương 255: Vô ngã mới có thể thắng ta!
#256 Chương 256: Khương Thái Hư (1)
#257 Chương 257: Khương Thái Hư (2)
#258 Chương 258: Thuần Dương Tiên khí
#259 Chương 259: Tạo Hóa thân thể tiểu thành
#260 Chương 260: Một quyền oanh bạo
#261 Chương 261: Lôi đình thủ đoạn
#262 Chương 262: Ra Bí Cảnh (1)
#263 Chương 263: Ra Bí Cảnh (2)
#264 Chương 264: Nộ hỏa phần thiên
#265 Chương 265: Không chết không ngớt
#266 Chương 266: Mưu đồ Tinh Thần Điện
#267 Chương 267: Thích Phong
#268 Chương 268: Âm mưu tới gần (1)
#269 Chương 269: Âm mưu tới gần (2)
#270 Chương 270: Huyết Hải sơ hiện
#271 Chương 271: Thiên Cương Huyết Sát đại trận
#272 Chương 272: Nghìn cân treo sợi tóc
#273 Chương 273: Không gian chí bảo
#274 Chương 274: Kíp nổ biển lửa (1)
#275 Chương 275: Kíp nổ biển lửa (2)
#276 Chương 276: Thần uy vô song
#277 Chương 277: Thiếu niên Chí Tôn
#278 Chương 278: Viện quân đến
#279 Chương 279: Dị biến sinh
#280 Chương 280: Huyết Ma thần thông (1)
#281 Chương 281: Huyết Ma thần thông (2)
#282 Chương 282: Đoạt xá
#283 Chương 283: Chui đầu vào lưới
#284 Chương 284: Diệt Tinh Thần Điện
#285 Chương 285: Thần Long Hóa Thiên Trảo
#286 Chương 286: Tinh Thần Thần Thai (1)
#287 Chương 287: Tinh Thần Thần Thai (2)
#288 Chương 288: Chia cắt bảo vật
#289 Chương 289: Trở về Đại Hoang Bí Cảnh
#290 Chương 290: Tử Mặc Nhiên
#291 Chương 291: Đại Ly Vương Triều
#292 Chương 292: Không phải thân huynh muội?
#293 Chương 293: Mới hành trình
#294 Chương 294: Tu hành lộ
#295 Chương 295: Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp
#296 Chương 296: Đại Thốc Tử (1)
#297 Chương 297: Đại Thốc Tử (2)
#298 Chương 298: Mê Vụ Đầm Lầy
#299 Chương 299: Đại La vực
#300 Chương 300: Đại Vương bảo ta đến tuần sơn
#301 Chương 301: Hắc Hùng Tinh
#302 Chương 302: Hùng Nhị (1)
#303 Chương 303: Hùng Nhị (2)
#304 Chương 304: Ngũ Sắc Ngưng Hồn Mộc
#305 Chương 305: Hóa Yêu Phù
#306 Chương 306: Hắc Lân Huyền Xà
#307 Chương 307: Huyền Minh Chân Cương Kình
#308 Chương 308: Chém giết Xà yêu
#309 Chương 309: Nhân tâm khó lường (1)
#310 Chương 310: Nhân tâm khó lường (1)
#311 Chương 311: Lòng mang oán hận
#312 Chương 312: Đại La Thiên Tông
#313 Chương 313: Âm mưu tính toán
#314 Chương 314: Nhập môn khảo hạch
#315 Chương 315: Ngũ Hành Thánh Thể (1)
#316 Chương 316: Ngũ Hành Thánh Thể (2)
#317 Chương 317: Chưởng giáo Chí Tôn
#318 Chương 318: Tuyệt thế thiên tư
#319 Chương 319: Vấn Tâm Lộ
#320 Chương 320: Đại La Thiên Lệnh (1)
#321 Chương 321: Đại La Thiên Lệnh (2)
#322 Chương 322: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
#323 Chương 323: Trận Vương
#324 Chương 324: Dịch Thiên Cơ
#325 Chương 325: Hiếm thấy Thiên Đạo Phong
#326 Chương 326: Huyền Hoàng Thánh Thể (1)
#327 Chương 327: Huyền Hoàng Thánh Thể (2)
#328 Chương 328: Sát ý bành trướng
#329 Chương 329: Vong ân phụ nghĩa
#330 Chương 330: Đại Phi ca uy mãnh khí phách
#331 Chương 331: Thập đại tông môn đỉnh cấp (1)
#332 Chương 332: Thập đại tông môn đỉnh cấp (2)
#333 Chương 333: Cải tạo Thiên Đạo Phong!
#334 Chương 334: Thần Thông Chi Sơn
#335 Chương 335: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh dị biến
#336 Chương 336: Thiên Phượng Lưu Hỏa đại thần thông! (1)
#337 Chương 337: Thiên Phượng Lưu Hỏa đại thần thông! (2)
#338 Chương 338: Cửu Âm Thánh Thủy
#339 Chương 339: Thanh Vân tiên chi
#340 Chương 340: Địa Linh Ma Tộc
#341 Chương 341: Thanh Vân đại đan
#342 Chương 342: Thiên Đạo Điện
#343 Chương 343: Như thế nào là trận? Như thế nào là pháp? (1)
#344 Chương 344: Như thế nào là trận? Như thế nào là pháp? (2)
#345 Chương 345: Ngưng kết thần thông Kim Đan
#346 Chương 346: Đại La trận điển
#347 Chương 347: Chu Thiên Thôn Lôi Thuật
#348 Chương 348: Kính Nguyệt hồ
#349 Chương 349: Đáy hồ Kinh hồn
#350 Chương 350: Hư Không Thiên Ma cường đại! (1)
#351 Chương 351: Hư Không Thiên Ma cường đại! (2)
#352 Chương 352: Tiên Tử đi tắm
#353 Chương 353: Song bào thai tỷ muội
#354 Chương 354: Linh Hạ thế giới
#355 Chương 355: Tu La Ma tộc
#356 Chương 356: Thần Hồn Nguyên tinh (1)
#357 Chương 357: Thần Hồn Nguyên tinh (2)
#358 Chương 358: Hỏa Diễm Cự Nhân
#359 Chương 359: Hỏa Diễm Đao đại thần thông
#360 Chương 360: Cường giả Hoàng Kim tộc!
#361 Chương 361: Long Huyết Quả Thụ!
#362 Chương 362: Mưu đoạt bảo vật (1)
#363 Chương 363: Mưu đoạt bảo vật (2)
#364 Chương 364: Đại Địa Ma Nguyên Trận
#365 Chương 365: Ngũ Hành Thánh Tông
#366 Chương 366: Tịch Diệt Thái Tử!
#367 Chương 367: Huyền Minh Băng Hoàng đạo
#368 Chương 368: Tiểu Na Di Đạo Phù
#369 Chương 369: Ném chuột sợ vỡ bình
#370 Chương 370: Thừa cơ áp chế (1)
#371 Chương 371: Thừa cơ áp chế (2)
#372 Chương 372: So tánh mạng quan trọng hơn!
#373 Chương 373: Long Linh tinh tủy
#374 Chương 374: Hoàng Tuyền Thánh Hà
#375 Chương 375: Ám Kim vòng tay
#376 Chương 376: Nhật Nguyệt thần giáo (1)
#377 Chương 377: Nhật Nguyệt thần giáo (2)
#378 Chương 378: Thái Âm Tiên Thạch
#379 Chương 379: Tìm được đường sống trong chỗ chết
#380 Chương 380: Gặp lại Tịch Diệt Thái Tử
#381 Chương 381: Thông thiên triệt địa
#382 Chương 382: Tịch Diệt Ma Luân
#383 Chương 383: Đẫm máu mà chiến (1)
#384 Chương 384: Đẫm máu mà chiến (2)
#385 Chương 385: Khủng bố Ngọc Hoàng phù
#386 Chương 386: Trận Vương giá lâm
#387 Chương 387: Ba Đại Ma Vương
#388 Chương 388: Tụ lý càn khôn
#389 Chương 389: Tru tiên tứ kiếm!
#390 Chương 390: Bá khí ngập trời! (1)
#391 Chương 391: Bá khí ngập trời! (2)
#392 Chương 392: Đại La chi kiếp
#393 Chương 393: Đại Na Di đạo phù
#394 Chương 394: Lại một kiện Linh khí Vương phẩm
#395 Chương 395: Long chi Nghịch Lân
#396 Chương 396: Long Hoàng thức tỉnh
#397 Chương 397: Kim Cương Trạc (1)
#398 Chương 398: Kim Cương Trạc (2)
#399 Chương 399: Sát cơ sơ hiện
#400 Chương 400: Tẩy luyện Yêu Anh
#401 Chương 401: Kim Đan một viên huyền Nhật Nguyệt
#402 Chương 402: Kim Đan Bát phẩm
#403 Chương 403: Ngăn cửa khiêu khích (1)
#404 Chương 404: Ngăn cửa khiêu khích (2)
#405 Chương 405: Thiên Phù thể lộ ra thần thông
#406 Chương 406: Huyết Sát Kiếm Đạo
#407 Chương 407: Khương Tư Nam ra tay
#408 Chương 408: Huyết Hải sinh diệt
#409 Chương 409: Liên tiếp khiêu khích (1)
#410 Chương 410: Liên tiếp khiêu khích (2)
#411 Chương 411: Biết rõ âm mưu
#412 Chương 412: Cuồng bạo Thiên Lôi
#413 Chương 413: Mọi người tâm gãy
#414 Chương 414: Phiên vân phúc vũ
#415 Chương 415: Ngư Hóa Long (1)
#416 Chương 416: Ngư Hóa Long (2)
#417 Chương 417: Sơn Hà đài
#418 Chương 418: Long Ngưng Tuyết
#419 Chương 419: Tuyệt thế thiên tài va chạm
#420 Chương 420: Chiến Long Thiên Đao Quyết
#421 Chương 421: Cửu Long đại thần thông!
#422 Chương 422: Thần thông ra hết! (1)
#423 Chương 423: Thần thông ra hết! (2)
#424 Chương 424: Tạo Hóa Thần Quyền kinh thiên địa
#425 Chương 425: Vạn Linh Hóa Long Quyết
#426 Chương 426: Sơn Hà Đài bên trên đột phá
#427 Chương 427: Long Linh chi khí
#428 Chương 428: Một ngộ phong vân liền hóa rồng!
#429 Chương 429: Vạn chúng chú mục (1)
#430 Chương 430: Vạn chúng chú mục (2)
#431 Chương 431: Ngươi quỳ xuống bái sư a!
#432 Chương 432: Ngư Hóa Long lựa chọn
#433 Chương 433: Phong Thiên Quân
#434 Chương 434: Hết thảy đều kết thúc (1)
#435 Chương 435: Hết thảy đều kết thúc (2)
#436 Chương 436: Cửu Long Thần Hỏa Tráo
#437 Chương 437: Trận đạo huyền ảo
#438 Chương 438: Chu Thiên Tinh Lạc
#439 Chương 439: Vạn đạo Tinh Thần Quang Trụ gia thân
#440 Chương 440: Vạn Tượng Thần Lôi (1)
#441 Chương 441: Vạn Tượng Thần Lôi (2)
#442 Chương 442: Nuốt lôi vào bụng
#443 Chương 443: Lôi đình tôi hồn
#444 Chương 444: Luân hồi chi lực
#445 Chương 445: *: Vượt qua nguy cơ
#446 Chương 446: Khương Tư Nam dã tâm
#447 Chương 447: Kim Đan Thập phẩm!
#448 Chương 448: Ông trời mắt bị mù?
#449 Chương 449: Tuyệt thế phế vật
#450 Chương 450: Có dám chiến một trận?
#451 Chương 451: Đánh xong má trái đánh má phải
#452 Chương 452: Khiếp sợ toàn trường
#453 Chương 453: Chân Tiên lâm phàm trần
#454 Chương 454: Đế Nhất hiện thân
#455 Chương 455: Tiếp ta một chưởng!
#456 Chương 456: Đại Ngũ Hành Luân Hồi Chưởng
#457 Chương 457: Tầng không gian thứ tư
#458 Chương 458: Lục Như Thương Long Quyết
#459 Chương 459: Truyền Công Điện
#460 Chương 460: Chín đại thần thông
#461 Chương 461: Thần Tiêu Chân Lôi Đạo
#462 Chương 462: Lại đến Kính Nguyệt hồ
#463 Chương 463: Hư không thông đạo
#464 Chương 464: Nhiệm Vụ đại điện
#465 Chương 465: Chân Truyền thí luyện
#466 Chương 466: Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma
#467 Chương 467: Sát cơ sôi trào
#468 Chương 468: Đông Hải Liệt Dương đảo
#469 Chương 469: Liệt Dương lão ma
#470 Chương 470: Dễ như trở bàn tay
#471 Chương 471: Chém liên tục bảy Đại Ma Đầu
#472 Chương 472: Phi Vân lão ma
#473 Chương 473: Bẫy rập sát cơ
#474 Chương 474: Chim sẻ núp đằng sau
#475 Chương 475: Đại phát thần uy
#476 Chương 476: Khiếp sợ
#477 Chương 477: Thái Thượng Vong Tình Đạo
#478 Chương 478: Ngũ Đức Chân Nhân
#479 Chương 479: Đột nhiên làm khó dễ
#480 Chương 480: Gian tế là bọn hắn?
#481 Chương 481: Ngũ Hành Luân Hồi đại trận
#482 Chương 482: Phá trận
#483 Chương 483: Thần bí ngọc phiến
#484 Chương 484: Trốn hướng Đại Hải
#485 Chương 485: Đông Hải Yêu Tộc
#486 Chương 486: Âu Dương Ngọc Thụ
#487 Chương 487: Ngọc Đỉnh Môn
#488 Chương 488: Thân phận tiết lộ
#489 Chương 489: Bí cảnh
#490 Chương 490: Linh khí cuồng bạo
#491 Chương 491: Tu vi đột phá
#492 Chương 492: Bí Cảnh quỷ dị
#493 Chương 493: Tam Tiên Đảo phong vân
#494 Chương 494: Đánh chết Thiên Cương đồng tử
#495 Chương 495: Triệu hoán Huyết Tổ
#496 Chương 496: Huyết Hải Ma ảnh
#497 Chương 497: Trước lang sau hổ
#498 Chương 498: Đại hỗn chiến
#499 Chương 499: Tam Tiên lão tổ
#500 Chương 500: Vi ngươi mà chiến
#501 Chương 501: Huyết Tổ xâm lấn
#502 Chương 502: Kiếm chỉ bát phương
#503 Chương 503: Cái kia một tia rung rung nội tâm
#504 Chương 504: Trốn hướng cổ chiến trường
#505 Chương 505: Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rung rung
#506 Chương 506: Phát hiện phong ấn
#507 Chương 507: Lục Như chi uy
#508 Chương 508: Hư không phong bạo
#509 Chương 509: Không hiểu thấu đột phá
#510 Chương 510: Huyết Phù Đồ Mảnh vỡ
#511 Chương 511: Trùng trùng điệp điệp nguy cơ
#512 Chương 512: Tam đại Vương giả
#513 Chương 513: Bài trừ phong ấn
#514 Chương 514: Thần Ma cổ chiến trường
#515 Chương 515: Cường hoành bá đạo
#516 Chương 516: Thiên kiêu tụ tập
#517 Chương 517: Phù văn trận đạo
#518 Chương 518: Phản đối giả đều giết
#519 Chương 519: Ngũ Hành viên mãn
#520 Chương 520: Kiếm Khôi Lỗi xa xỉ
#521 Chương 521: Đan Khí Tông
#522 Chương 522: Lôi đình thủ đoạn
#523 Chương 523: Khương Vũ Điệp tin tức
#524 Chương 524: Tinh Thần Huyễn Cảnh
#525 Chương 525: Ba mươi sáu viên phù văn
#526 Chương 526: Càn Khôn Sơn Hà
#527 Chương 527: Không hiểu địch ý
#528 Chương 528: Vong ân phụ nghĩa
#529 Chương 529: Ngang nhiên ra tay
#530 Chương 530: Sơ chiến Thông Thiên
#531 Chương 531: Diệt Thế Âm Dương Ma
#532 Chương 532: Mạc Bắc Tam Hùng
#533 Chương 533: Khiếu Thiên đại khí công
#534 Chương 534: Thiên Cẩu Thiên Miêu cùng Thiên Thử
#535 Chương 535: Uy bức lợi dụ
#536 Chương 536: Huyết sắc bình nguyên
#537 Chương 537: Lại thấy phù văn cổ trận
#538 Chương 538: Tây Phương giáo
#539 Chương 539: Tám kiện Linh khí Vương phẩm
#540 Chương 540: Hạch tâm năng lượng
#541 Chương 541: Thiên Duyên tiểu hòa thượng
#542 Chương 542: Hỗn chiến bắt đầu
#543 Chương 543: Huyền Vũ Thần Thú
#544 Chương 544: Bảy tượng đá
#545 Chương 545: Tinh Không thần trảo
#546 Chương 546: Thiên kiêu đại chiến
#547 Chương 547: Quỷ dị cánh tay
#548 Chương 548: Ma uy cái thế
#549 Chương 549: Đào thoát
#550 Chương 550: Tam tông lệnh truy sát
#551 Chương 551: Sôi trào Thần Ma cổ chiến trường
#552 Chương 552: Phù văn diệu dụng
#553 Chương 553: Tam Tài Hồn Thiên Đại Trận
#554 Chương 554: Huyết mạch phản tổ
#555 Chương 555: Ngũ Hành Bát Quái Hỗn Nguyên Kiếm Trận
#556 Chương 556: Trận thành khởi phong vân
#557 Chương 557: Trận đạo Tông Sư
#558 Chương 558: Huyết Ma Tông nhị thái tử
#559 Chương 559: Nguyên Thần Linh khí
#560 Chương 560: Huyết Sát kiếm
#561 Chương 561: Bại lộ!
#562 Chương 562: Chân Linh thần đồng
#563 Chương 563: Kiếm Khôi Lỗi lộ ra thần uy
#564 Chương 564: Kỳ quái mèo, kỳ quái người
#565 Chương 565: Huyết Hải thần quang
#566 Chương 566: Thiên kiếp tiêu tán
#567 Chương 567: Tam đại Thông Thiên Cảnh
#568 Chương 568: Tây Linh Thú Sơn
#569 Chương 569: Rắm chó có độc
#570 Chương 570: Thu hoạch tương đối khá
#571 Chương 571: Cái kia một tia tánh mạng kỳ tích
#572 Chương 572: Pho tượng Tứ thánh thú
#573 Chương 573: Lần thứ nhất gặp mặt (1)
#574 Chương 574: Lần thứ nhất gặp mặt (2)
#575 Chương 575: Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương
#576 Chương 576: Nhân quả, nghiệp lực
#577 Chương 577: Chữa trị tượng đá
#578 Chương 578: Thanh Long Điện dị động
#579 Chương 579: Vạn Tượng Trận
#580 Chương 580: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (1)
#581 Chương 581: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (2)
#582 Chương 582: Cải biến phương hướng
#583 Chương 583: Khắp nơi động tĩnh
#584 Chương 584: Đoan Mộc Hàn không bình tĩnh
#585 Chương 585: Thông Thiên Chi Lộ
#586 Chương 586: Dũng mãnh tinh tiến
#587 Chương 587: Thiên Ngoại Cửu Trọng điện (1)
#588 Chương 588: Thiên Ngoại Cửu Trọng điện (2)
#589 Chương 589: Hung hăng càn quấy thỏ gia
#590 Chương 590: Cửu Chuyển Kim Đan
#591 Chương 591: Khí điện
#592 Chương 592: Thuần Dương Đan
#593 Chương 593: Bị người chắn rồi!
#594 Chương 594: Các ngươi muốn chết sao?
#595 Chương 595: Tượng đá cuồng bạo (1)
#596 Chương 596: Tượng đá cuồng bạo (2)
#597 Chương 597: Cửu Thiên Tinh Lạc
#598 Chương 598: Tuyệt thế phong thái
#599 Chương 599: Âm u tâm lý
#600 Chương 600: Lão nương nhổ vào!
#601 Chương 601: Linh khí Hoàng đạo
#602 Chương 602: Ám Ma tộc (1)
#603 Chương 603: Ám Ma tộc (2)
#604 Chương 604: Tây Linh Vạn Thú Đỉnh
#605 Chương 605: Vương giả hàng lâm
#606 Chương 606: Hưng sư vấn tội
#607 Chương 607: Phù văn chi hải
#608 Chương 608: Nhân Quả Thiên Kinh
#609 Chương 609: Ma kiếp
#610 Chương 610: Muôn đời tuế nguyệt
#611 Chương 611: Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh (1)
#612 Chương 612: Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh (2)
#613 Chương 613: Cửu Thiên Thập Địa Tru Ma Đại Trận
#614 Chương 614: Nhân Ma ấn
#615 Chương 615: Ma lăng thiên hạ
#616 Chương 616: Linh khí Chí Tôn
#617 Chương 617: Thiên Sơn ấn
#618 Chương 618: Thế giới chi cơ
#619 Chương 619: Ma lăng thiên hạ
#620 Chương 620: Linh khí Chí Tôn
#621 Chương 621: Thiên Sơn ấn
#622 Chương 622: Thế giới chi cơ
#623 Chương 623: Nghiệp Hỏa đốt người (1)
#624 Chương 624: Nghiệp Hỏa đốt người (2)
#625 Chương 625: Nghìn cân treo sợi tóc
#626 Chương 626: Phong ấn Ma Tôn
#627 Chương 627: Hấp thu Nghiệp Hỏa
#628 Chương 628: Sắc mặt buồn nôn
#629 Chương 629: Giương cung bạt kiếm
#630 Chương 630: Nam Cung Cầm (1)
#631 Chương 631: Nam Cung Cầm (2)
#632 Chương 632: Vương Vũ Thần thức tỉnh
#633 Chương 633: Thiên Sơn Ấn chi uy
#634 Chương 634: Cổ chiến trường kết thúc
#635 Chương 635: Tình nghĩa huynh đệ
#636 Chương 636: Huynh đệ biệt ly (1)
#637 Chương 637: Huynh đệ biệt ly (2)
#638 Chương 638: Phản hồi Đại La Thiên Tông
#639 Chương 639: Đại La Thiên
#640 Chương 640: Chém giết Nhiệm Vụ Đại trưởng lão
#641 Chương 641: Cửu Trọng Thiên môn
#642 Chương 642: Vạn Thủy Thần Quyết
#643 Chương 643: Một quyền oanh phi (1)
#644 Chương 644: Một quyền oanh phi (2)
#645 Chương 645: Huynh đệ tề tụ
#646 Chương 646: Phân bảo đại hội
#647 Chương 647: Vương Lân giết đến
#648 Chương 648: Đánh chết con chết này!
#649 Chương 649: Hoàng Đạo Kỳ Lân quyền (1)
#650 Chương 650: Hoàng Đạo Kỳ Lân quyền (2)
#651 Chương 651: Nghịch thiên chiến lực
#652 Chương 652: Vũ nhục người khác thì bị người nhục
#653 Chương 653: Vạn Tông Minh Chủ
#654 Chương 654: Thiên Yêu Cung Thánh Nữ
#655 Chương 655: Lôi Giới tu luyện
#656 Chương 656: Anh Thiên Cảnh viên mãn (1)
#657 Chương 657: Anh Thiên Cảnh viên mãn (2)
#658 Chương 658: Đế Nhất lại hiện ra
#659 Chương 659: Đại La Tru Tâm Chú
#660 Chương 660: Cực hạn thân thể va chạm
#661 Chương 661: Linh Tê Nhất Chỉ
#662 Chương 662: Diệu Tật Như Phong Xâm Lược Như Hỏa (1)
#663 Chương 663: Diệu Tật Như Phong Xâm Lược Như Hỏa (2)
#664 Chương 664: Nói là làm ngay
#665 Chương 665: Tuyệt cảnh phản kích
#666 Chương 666: Trên đời chú mục
#667 Chương 667: Thiên Đạo Phong Đại sư huynh
#668 Chương 668: Chữa thương cùng nghĩ lại
#669 Chương 669: Tứ đại thần thông đỉnh cấp (1)
#670 Chương 670: Tứ đại thần thông đỉnh cấp (2)
#671 Chương 671: Lai lịch của Hoàng Thiên Y
#672 Chương 672: Nàng là nữ nhân của ta
#673 Chương 673: Vạn Tiên thành
#674 Chương 674: Đan Khí Tiên Duyên Hội
#675 Chương 675: Luyện Đan Sư ba cửa ải (1)
#676 Chương 676: Luyện Đan Sư ba cửa ải (2)
#677 Chương 677: Trời giáng kim quang
#678 Chương 679: Tôi linh quan*
#679 Chương 680: Thập Nhật Hoành Không
#680 Chương 681: Bạo Liệt Xích Dương Đan
#681 Chương 682: Dùng thân thử đan
#682 Chương 683: Lưu Phong chiến thuyền (1)
#683 Chương 684: Lưu Phong chiến thuyền (2)
#684 Chương 685: Tê Hà sơn
#685 Chương 686: Gặp lại Tử Huyên
#686 Chương 687: Xích Tiêu Cổ Kiếm
#687 Chương 688: Huyền Vũ vệ
#688 Chương 689: Chưởng giáo Đan Khí Tông
#689 Chương 690: Thiên Ngoại Xích Hà Hỏa (1)
#690 Chương 691: Thiên ngoại xích hà hỏa (2)
#691 Chương 692: Đan Khí Song Lệnh
#692 Chương 693: Tiên Thiên Hỏa Đức Thánh Thể
#693 Chương 694: Dung hợp Thiên Hỏa
#694 Chương 695: Xích Hà Trảm Long Kiếm
#695 Chương 696: Huynh muội tương kiến
#696 Chương 697: Đối chọi gay gắt (1)
#697 Chương 698: Đối chọi gay gắt (2)
#698 Chương 699: Đỉnh phong quyết đấu
#699 Chương 700: Xích Long chiến giáp
#700 Chương 701: Phương thức bạo lực nhất
#701 Chương 702: Hỏa Sí ra tay
#702 Chương 703: Lục đục với nhau
#703 Chương 704: Tương kế tựu kế (1)
#704 Chương 705: Tương kế tựu kế (2)
#705 Chương 706: Lai lịch Hỏa gia
#706 Chương 707: Lại thấy Huyết Liên
#707 Chương 708: Dùng thân mạo hiểm
#708 Chương 709: Liệt Hỏa đốt Kim Thân
#709 Chương 710: Thông Thiên Huyền Đan
#710 Chương 711: Hỏa Sí tính toán (1)
#711 Chương 712: Hỏa Sí tính toán (2)
#712 Chương 713: Chí cường Kim Thân
#713 Chương 714: Đan Khí thi đấu
#714 Chương 715: Ai là thiếu chưởng giáo?
#715 Chương 716: Diệp Tích Quân xuất hiện
#716 Chương 717: Luyện khí đỉnh phong quyết đấu (1)
#717 Chương 718: Luyện khí đỉnh phong quyết đấu (2)
#718 Chương 719: Thiên Địa Chân Hỏa bảng
#719 Chương 720: Thiên Phượng Thôn Hà Quyết
#720 Chương 721: Ngũ Hành lưu ly đỉnh
#721 Chương 722: Kết quả ra ngoài ý định
#722 Chương 723: Đan đạo quyết đấu
#723 Chương 724: Bát Cực Dưỡng Hồn Đan (1)
#724 Chương 725: Bát Cực Dưỡng Hồn Đan (2)
#725 Chương 726: Đan Kiếp hàng lâm
#726 Chương 727: Dị biến thay nhau nổi lên
#727 Chương 728: Chân tướng phơi bày
#728 Chương 729: Trục xuất tông môn
#729 Chương 730: Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão (1)
#730 Chương 731: Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão (2)
#731 Chương 732: Độc chiến hai đại Vương giả
#732 Chương 733: Bạo Dương Châu
#733 Chương 734: Đan Vương trẻ tuổi nhất
#734 Chương 735: Tặng bảo
#735 Chương 736: Ly khai Đan Khí Tông
#736 Chương 737: Thanh Hà Thành (1)
#737 Chương 738: Thanh Hà Thành (2)
#738 Chương 739: Thần Võ đấu giá hội
#739 Chương 740: Giáp Tử Đại Đan
#740 Chương 741: Thái Âm Thần Sa
#741 Chương 742: Thanh âm quen thuộc
#742 Chương 743: Gia tăng thọ nguyên Linh Đan (1)
#743 Chương 744: Gia tăng thọ nguyên Linh Đan (2)
#744 Chương 745: Vạn Niên Hàn Tủy
#745 Chương 746: Huyết Ẩm Đao Vương
#746 Chương 747: Địa đồ Xuất hiện
#747 Chương 748: Huyết Ẩm Ma Đao Quyết
#748 Chương 749: Tấm da thú
#749 Chương 750: Thần bí ngọc giản (1)
#750 Chương 751: Thần bí ngọc giản (2)
#751 Chương 752: Theo dõi
#752 Chương 753: Khủng bố Hắc bào nhân
#753 Chương 754: Tịch Diệt lĩnh vực
#754 Chương 755: Chạy ra tìm đường sống
#755 Chương 756: Thượng Cổ bảo tàng (1)
#756 Chương 757: Thượng Cổ bảo tàng (2)
#757 Chương 758: Thuần Dương Tịnh Thổ
#758 Chương 759: Dương Ngư Vương
#759 Chương 760: Thiên Địa chi môn
#760 Chương 761: Cưỡng ép vượt qua ải
#761 Chương 762: Bản ngã Nguyên Thần
#762 Chương 763: Cửu Trọng Lôi kiếp
#763 Chương 764: Cường giả tụ tập (1)
#764 Chương 765: Cường giả tụ tập (2)
#765 Chương 766: Thần Thú ấn ký
#766 Chương 767: U Minh Quỷ Hỏa
#767 Chương 768: Tâm Ma Kiếp
#768 Chương 769: Tranh đoạt chí bảo
#769 Chương 770: Hàng Ma Kim Cô
#770 Chương 771: Yêu Vương là hắn?
#771 Chương 772: Uy chấn bát phương (1)
#772 Chương 773: Uy chấn bát phương (2)
#773 Chương 774: Ra tay cướp đoạt
#774 Chương 775: Độc chiến nửa bước Vương giả!
#775 Chương 776: Chém giết Ngũ Đức Chân Nhân
#776 Chương 777: Thần Hư tướng quân
#777 Chương 778: Hoàng Thiên Y chết?
#778 Chương 779: Thụ Vương xuất hiện (1)
#779 Chương 780: Thụ Vương xuất hiện (2)
#780 Chương 781: Mở ra tầng không gian thứ sáu
#781 Chương 782: Kiếm Vương Khôi Lỗi
#782 Chương 783: Bạch Hổ sát
#783 Chương 784: Tiểu Hồng Điểu
#784 Chương 785: Dung hợp Bản Nguyên Chi Hỏa
#785 Chương 786: Thiên Địa làm lô Càn Khôn đúc đỉnh (1)
#786 Chương 787: Thiên Địa làm lô Càn Khôn đúc đỉnh (2)
#787 Chương 788: Bổn mạng thần thông
#788 Chương 789: Thiên Yêu Cung
#789 Chương 790: Tử Hàn
#790 Chương 791: Âm Dương Kính
#791 Chương 792: Thanh Loan Hồng Loan
#792 Chương 793: Trận chiến mở màn Vương giả (1)
#793 Chương 794: Trận chiến mở màn Vương giả (2)
#794 Chương 795: Phá toái hư không
#795 Chương 796: Tính toán Thanh Lân Yêu Vương
#796 Chương 797: Hận thấu xương
#797 Chương 798: Hùng bá thiên
#798 Chương 799: Tinh Tuyệt Cổ Thành
#799 Chương 800: Kỳ Lan Nguyên Quả
#800 Chương 801: Giết người cướp của
#801 Chương 802: Lại thấy phù văn cổ trận (1)
#802 Chương 803: Lại thấy phù văn cổ trận (2)
#803 Chương 804: Thuần Dương Đan trì
#804 Chương 805: Nhìn ra sơ hở
#805 Chương 806: Bẫy người không đền mạng
#806 Chương 807: Kim Phong Thiếu chủ
#807 Chương 808: Tu vi tăng vọt
#808 Chương 809: Một tay độc kháng Huyết Sát kiếm! (1)
#809 Chương 810: Một tay độc kháng Huyết Sát kiếm! (2)
#810 Chương 811: Huyết Ma đến thế gian
#811 Chương 812: Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang
#812 Chương 813: Thứ hai chỗ Thuần Dương chi địa
#813 Chương 814: Khổn Yêu Tác
#814 Chương 815: Kỳ Lân Vương giáp
#815 Chương 816: Thiên Cơ Trận Bàn (1)
#816 Chương 817: Thiên Cơ Trận Bàn (2)
#817 Chương 818: Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa
#818 Chương 819: Trọng Lê Trận Vương sát cơ
#819 Chương 820: Tinh Tuyệt Cổ Thành
#820 Chương 821: Nhật Thần Tử
#821 Chương 822: Đồng môn tương kiến (1)
#822 Chương 823: Đồng môn tương kiến (2)
#823 Chương 824: Kịch liệt va chạm
#824 Chương 825: Đạp Thiên Tam Bộ
#825 Chương 826: Vô địch hậu thế
#826 Chương 827: Không đánh mà chạy
#827 Chương 828: Gặp lại Hắc bào nhân
#828 Chương 829: Sóng to gió lớn (1)
#829 Chương 830: Sóng to gió lớn (2)
#830 Chương 831: Thỏ đại gia đến rồi!
#831 Chương 832: Hắc Dương Tỏa Không Đại Trận
#832 Chương 833: Thiên Phát Sát Cơ
#833 Chương 834: Hoàn mỹ tức sơ hở
#834 Chương 835: Tiểu Đô Thiên Thất Bảo thần trận
#835 Chương 836: Hoàng Kim quả
#836 Chương 837: Kỳ dị thạch điện
#837 Chương 838: La Á Thiếu chủ (1)
#838 Chương 839: La Á Thiếu chủ (2)
#839 Chương 840: Lực lượng của Kiếm Vương Khôi Lỗi!
#840 Chương 841: Ba huynh đệ
#841 Chương 842: Hoàng Kim tộc mưu đồ
#842 Chương 843: Âm mưu kinh thiên
#843 Chương 844: Đế Quân tiên quang (1)
#844 Chương 845: Đế Quân tiên quang (2)
#845 Chương 846: Phong ấn mở ra
#846 Chương 847: Khắp nơi động tĩnh
#847 Chương 848: Vương giả đánh lén
#848 Chương 849: Sát cơ lạnh thấu xương
#849 Chương 850: Một mẻ hốt gọn
#850 Chương 851: Thiên Cơ Trận Bàn chính thức lực lượng!
#851 Chương 852: Phượng Hoàng hư ảnh (1)
#852 Chương 853: Phượng Hoàng hư ảnh (2)
#853 Chương 854: Truyền thừa chi địa
#854 Chương 855: Tam trọng khảo nghiệm
#855 Chương 856: Hoàng Kim đại điện
#856 Chương 857: Lục tục đã đến
#857 Chương 858: Ngộ tính quan
#858 Chương 859: Hoàng Kim Đồng trạng thái hoàn mỹ
#859 Chương 860: Hoàng Kim thần kiếm (1)
#860 Chương 861: Hoàng Kim thần kiếm (2)
#861 Chương 862: Nổ nát cửa đá
#862 Chương 863: Chín đạo thần kiếm
#863 Chương 864: Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo
#864 Chương 865: Hắc bào nhân rời khỏi
#865 Chương 866: Huyết mạch khảo hạch
#866 Chương 867: Bảy đạo tiên quang (1)
#867 Chương 868: Bảy đạo tiên quang (2)
#868 Chương 869: Trảm Hồn kiếm phù
#869 Chương 870: Chí Tôn đoạt xá
#870 Chương 871: Tiên giới bí văn
#871 Chương 872: Lại thấy Linh khí Chí Tôn
#872 Chương 873: Hoàng Kim bảo tàng
#873 Chương 874: Kiếm đạo ý chí (1)
#874 Chương 875: Kiếm đạo ý chí (2)
#875 Chương 876: Thần Oa xuất thế
#876 Chương 877: Khương Vô Kỵ
#877 Chương 878: Một năm
#878 Chương 879: Thần phục hoặc là chết! (1)
#879 Chương 880: Thần phục hoặc là chết! (2)
#880 Chương 881: Mưu đồ Hoàng Kim tộc
#881 Chương 882: Ly khai Tinh Tuyệt Cổ Thành
#882 Chương 883: Chân Cương kịch biến
#883 Chương 884: Trảm Vương giả! (1)
#884 Chương 885: Trảm Vương giả! (2)
#885 Chương 886: Phản hồi Đại La Thiên Tông
#886 Chương 887: Ninh trực bất khuất!
#887 Chương 888: Kiếm Diệt thương khung
#888 Chương 889: Đối chiến Trần Nguyên Canh
#889 Chương 890: Huyền Kim Kiếm Điển
#890 Chương 891: Lục Chuyển Kim Thân Quyết
#891 Chương 892: Sâm La Thái Thượng trưởng lão (1)
#892 Chương 893: Sâm La Thái Thượng trưởng lão (2)
#893 Chương 894: Thập Nhị Đô Thiên Môn đại trận
#894 Chương 895: Giết Trần Nguyên Canh!
#895 Chương 896: Danh chấn Chân Cương giới!
#896 Chương 897: Ngũ Hành Thánh Sơn
#897 Chương 898: Cố nhân hạ lạc (1)
#898 Chương 899: Cố nhân hạ lạc (2)
#899 Chương 900: Kinh động
#900 Chương 901: Ta không đồng ý!
#901 Chương 902: Quyết đấu Đế Nhất!
#902 Chương 903: Thân thể chí cường
#903 Chương 904: Lưu Ly Thất Bảo thân (1)
#904 Chương 905: Lưu Ly Thất Bảo thân (2)
#905 Chương 906: Kinh thế thần thông
#906 Chương 907: Thăng Tiên ấn
#907 Chương 908: Sinh tử chém giết
#908 Chương 909: Lực lượng chú sát
#909 Chương 910: Phá rồi lại lập vô địch thiên hạ
#910 Chương 911: Mọi người tụ họp
#911 Chương 912: Hai phe giằng co (1)
#912 Chương 913: Hai phe giằng co (2)
#913 Chương 914: Kinh thiên một trận chiến!
#914 Chương 915: Hai phần đại lễ
#915 Chương 916: Trận Vương quyết đấu!
#916 Chương 917: Đánh Đế Nhất tơi bời!
#917 Chương 918: Thánh Tử hàng lâm
#918 Chương 919: Vô địch Thánh Tử (1)
#919 Chương 920: Vô địch Thánh Tử (2)
#920 Chương 921: Tinh Vân kiếm cùng Thiên Tinh đạo y
#921 Chương 922: Lừa bịp Thánh Tử
#922 Chương 923: Tam Cửu thiên kiếp
#923 Chương 924: Vạn lôi đuổi giết
#924 Chương 925: Thiên kiếp diệt cừu địch!
#925 Chương 926: Thiên Kiếm Thạch (1)
#926 Chương 927: Thiên Kiếm Thạch (2)
#927 Chương 928: Tranh thủ thời gian
#928 Chương 929: Ai là Thiếu chủ?
#929 Chương 930: Chín đại Hoàng giả!
#930 Chương 931: Một trận chiến kinh thiên! (1)
#931 Chương 932: Một trận chiến kinh thiên! (2)
#932 Chương 933: Hoàng đạo kim hà phù
#933 Chương 934: Vô đề
#934 Chương 935: Vô đề
#935 Chương 936: Hoàng nhi thân phận chân chính
#936 Chương 937: Vô đề
#937 Chương 938: Thân hóa Ngô Đồng
#938 Chương 939: Vô đề
#939 Chương 940: Vô đề
#940 Chương 941: Một quyền sinh thế giới
#941 Chương 942: Huyết Ma tộc?
#942 Chương 943: Thiên uy như ngục
#943 Chương 944: Trảm Thánh Tử!
#944 Chương 945: Ai họ Khương?
#945 Chương 946: Thiên Tuyệt Địa Diệt (1)
#946 Chương 947: Thiên Tuyệt Địa Diệt (2)
#947 Chương 948: Quỳ xuống cầu xin tha thứ
#948 Chương 949: Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh
#949 Chương 950: Hoàng Thiên Y tỉnh lại
#950 Chương 951: Thánh Dược cùng Tiên thạch
#951 Chương 952: Mộng Thương Sinh (1)
#952 Chương 953: Mộng Thương Sinh (2)
#953 Chương 954: Trời giáng pháp tắc
#954 Chương 955: Ma Khôi
#955 Chương 956: Chín dòng Thiên Hà
#956 Chương 957: Truyền Tống Trận vượt giới
#957 Chương 958: Về Càn Nguyên vực (1)
#958 Chương 959: Về Càn Nguyên vực (2)
#959 Chương 960: Hồng Mông Tạo Hóa biến
#960 Chương 961: Thiên Kiếm Tiên Sơn
#961 Chương 962: Thành tiên cơ duyên
#962 Chương 963: Đã lâu Ngọc Kinh Thành
#963 Chương 964: Lo lắng (1)
#964 Chương 965: Lo lắng (2)
#965 Chương 966: Căm giận ngút trời
#966 Chương 967: Lai lịch
#967 Chương 968: Đặng Á Lâm
#968 Chương 969: Trùng thiên sát ý
#969 Chương 970: Tam đại thành chủ!
#970 Chương 971: Thiên Cương Thần Kiếm Trận (1)
#971 Chương 972: Thiên Cương Thần Kiếm Trận (2)
#972 Chương 973: Hoàng giả phía sau màn
#973 Chương 974: Tề Thiên giáo
#974 Chương 975: Thần quang cùng kiếm khí
#975 Chương 976: Khương tộc bí mật
#976 Chương 977: Đoàn tụ
#977 Chương 978: Dã vọng của Khương Tư Nam (1)
#978 Chương 979: Dã vọng của Khương Tư Nam (2)
#979 Chương 980: Thủ hộ chi đạo
#980 Chương 981: Thiên Đế giác trục
#981 Chương 982: Trước khi rời đi
#982 Chương 983: Đại La Thiên Tâm Kinh
#983 Chương 984: Đoan Mộc Sương
#984 Chương 985: Lý Kim Long đột phá (1)
#985 Chương 986: Lý Kim Long đột phá (2)
#986 Chương 987: Hư Không bảo thuyền
#987 Chương 988: Ngọc Hoàng kiếm khí
#988 Chương 989: Sát cơ trong hư không loạn lưu
#989 Chương 990: Chạy ra tìm đường sống
#990 Chương 991: Sinh Cơ Đại Hoàn Đan
#991 Chương 992: Lam Tương Hàm (1)
#992 Chương 993: Lam Tương Hàm (2)
#993 Chương 994: Lam Ngọc Thành
#994 Chương 995: Khiêu khích
#995 Chương 996: Tranh chấp cùng âm mưu
#996 Chương 997: Thủy Hỏa Tôi Đan thánh pháp
#997 Chương 998: Thất Tinh Hợp Nguyên Đan
#998 Chương 999: Phú linh (1)
#999 Chương 1000: Phú linh (2)
#1,000 Chương 1001: Đến Cửa Khiêu Khích
#1,001 Chương 1002: Hung Hăng Càn Quấy
#1,002 Chương 1003: Huyền Minh Chi Độc
#1,003 Chương 1004: Hung Hăng Càn Quấy Sát Nhân
#1,004 Chương 1005: Lấy Oán Trả Ơn
#1,005 Chương 1006: Đan Vương
#1,006 Chương 1007: Tần Đại Sư (1)
#1,007 Chương 1008: Tần Đại Sư (2)
#1,008 Chương 1009: Tỷ Thí Đan Đạo
#1,009 Chương 1010: Ngọc Khê
#1,010 Chương 1011: Ngọc Hà Đối Chiến Lam Tương Hàm!
#1,011 Chương 1012: Lục Âm Quỷ Hỏa hiện
#1,012 Chương 1013: Thiên vị
#1,013 Chương 1014: Quyết đấu ra ngoài ý định
#1,014 Chương 1015: Mạnh nhất quyết đấu (1)
#1,015 Chương 1016: Mạnh nhất quyết đấu (2)
#1,016 Chương 1017: Thập Nhật Hoành Không
#1,017 Chương 1018: Ai thua ai thắng?
#1,018 Chương 1019: Vô sỉ sắc mặt
#1,019 Chương 1020: Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Lôi Vũ đại trận
#1,020 Chương 1021: Hữu duyên gặp lại
#1,021 Chương 1022: Cấm Ma Sơn Mạch
#1,022 Chương 1023: Thứ hai tòa Truyền Tống Trận vượt giới (1)
#1,023 Chương 1024: Thứ hai tòa Truyền Tống Trận vượt giới (2)
#1,024 Chương 1025: Khương Tư Nam chuẩn bị ở sau
#1,025 Chương 1026: Hung thú thế giới
#1,026 Chương 1027: Thanh quang cùng Cự Thú
#1,027 Chương 1028: 3000 Huyền Quan
#1,028 Chương 1029: Kinh biến
#1,029 Chương 1030: Đột phá Hoàng giả trung kỳ
#1,030 Chương 1031: Tần đại sư thần bí (1)
#1,031 Chương 1032: Tần đại sư thần bí (2)
#1,032 Chương 1033: Thượng Cổ chú đạo
#1,033 Chương 1034: Huyền Thiên động phủ
#1,034 Chương 1035: Nguyền rủa chi lực
#1,035 Chương 1036: Thạch châu cùng hắc thư
#1,036 Chương 1037: Trớ Chú Nguyên Châu
#1,037 Chương 1038: Chú Đạo Chân Giải
#1,038 Chương 1039: Ngư ông thủ lợi
#1,039 Chương 1040: Thu hoạch lớn
#1,040 Chương 1041: Đại La Thiên Thư (1)
#1,041 Chương 1042: Đại La Thiên Thư (2)
#1,042 Chương 1043: Giang Lăng thành
#1,043 Chương 1044: Thiên Đế Sơn tình thế
#1,044 Chương 1045: Thấy hơi tiền nổi máu tham
#1,045 Chương 1046: Bạch Cốt tông
#1,046 Chương 1047: Khương Linh San cùng Khương Như Phong
#1,047 Chương 1048: Hắc Sơn bộ lạc
#1,048 Chương 1049: Một tên cũng không để lại (1)
#1,049 Chương 1050: Một tên cũng không để lại (2)
#1,050 Chương 1051: Hoả tốc cứu viện
#1,051 Chương 1052: Khương tộc thiếu niên
#1,052 Chương 1053: Xảo diệu ngụy trang
#1,053 Chương 1054: Bạch Sát chi nộ
#1,054 Chương 1055: Hắc Sơn dị biến
#1,055 Chương 1056: Chí bảo xuất thế
#1,056 Chương 1057: Chân Long Tiên Linh (1)
#1,057 Chương 1058: Chân Long Tiên Linh (2)
#1,058 Chương 1059: Tính toán Chí Tôn
#1,059 Chương 1060: Vị thứ hai Tổ tộc Chí Tôn!
#1,060 Chương 1061: Khương Thái Xung
#1,061 Chương 1062: Kiếm tên Huyền Thiên
#1,062 Chương 1063: Hoan nghênh về nhà
#1,063 Chương 1064: Diệt sát cường giả Tổ tộc!
#1,064 Chương 1065: Thiên Đế Sơn
#1,065 Chương 1066: Linh Tâm Các (1)
#1,066 Chương 1067: Linh Tâm Các (2)
#1,067 Chương 1068: Khách không mời mà đến
#1,068 Chương 1069: Tất sát một kích
#1,069 Chương 1070: Vinh Trường Canh
#1,070 Chương 1071: Anh Linh Cốc
#1,071 Chương 1072: Thà bị gãy chứ không chịu cong
#1,072 Chương 1073: Đệ tử Khương tộc (1)
#1,073 Chương 1074: Đệ tử Khương tộc (2)
#1,074 Chương 1075: Huyết mạch thần thông
#1,075 Chương 1076: Kiếm khí thần quang
#1,076 Chương 1077: Luận bàn
#1,077 Chương 1078: Ngộ tính kinh người
#1,078 Chương 1079: Hoàng Thiên Y xuất quan
#1,079 Chương 1080: Hùng Hài Tử
#1,080 Chương 1081: Thiên Lôi Địa Hỏa (1)
#1,081 Chương 1082: Thiên Lôi Địa Hỏa (2)
#1,082 Chương 1083: Quy tông đại điển
#1,083 Chương 1084: Cửu Dương Huyết Trì
#1,084 Chương 1085: Phân tranh
#1,085 Chương 1086: Bạo tẩu a, Thần Oa!
#1,086 Chương 1087: Huyết Trì dị tượng
#1,087 Chương 1088: Đánh vỡ gông xiềng
#1,088 Chương 1089: Chín ngày (1)
#1,089 Chương 1090: Chín ngày (2)
#1,090 Chương 1091: Xuất quan
#1,091 Chương 1092: Đồng sinh bảy Dương
#1,092 Chương 1093: Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh
#1,093 Chương 1094: Chiến trường Thiên Ngoại Thiên
#1,094 Chương 1095: Thái Dương Thánh Thành
#1,095 Chương 1096: Tổ Tân (1)
#1,096 Chương 1097: Tổ Tân (2)
#1,097 Chương 1098: Quan báo tư thù
#1,098 Chương 1099: Thánh Thành cách cục
#1,099 Chương 1100: Vinh Diệu tiểu đội
#1,100 Chương 1101: Tinh không chiến trường
#1,101 Chương 1102: Ma Hồn Tinh Thạch (1)
#1,102 Chương 1103: Ma Hồn Tinh Thạch (2)
#1,103 Chương 1104: Cướp bóc
#1,104 Chương 1105: Ảnh Tử thần thông
#1,105 Chương 1106: Mộ Dung nhất tộc động tĩnh
#1,106 Chương 1107: Liên tiếp đột phá
#1,107 Chương 1108: Tu La tộc
#1,108 Chương 1109: Ma La Da (1)
#1,109 Chương 1110: Ma La Da (2)
#1,110 Chương 1111: Toàn bộ diệt sát
#1,111 Chương 1112: Ma La Thiên
#1,112 Chương 1113: Tu La đuổi giết
#1,113 Chương 1114: Kỳ dị đại lục
#1,114 Chương 1115: Cửu Phẩm Thiên Tâm Liên
#1,115 Chương 1116: Hung hăng càn quấy (1)
#1,116 Chương 1117: Hung hăng càn quấy (2)
#1,117 Chương 1118: Trả đũa
#1,118 Chương 1119: Chiến ý sôi trào
#1,119 Chương 1120: Tiên Hoàng động Cửu Thiên
#1,120 Chương 1121: Thiên Cơ Côn
#1,121 Chương 1122: Kinh thiên cơ duyên
#1,122 Chương 1123: Thiên Đế hành cung
#1,123 Chương 1124: Quỷ Thần Hoa (1)
#1,124 Chương 1125: Quỷ Thần Hoa (2)
#1,125 Chương 1126: Tám giọt tinh hoa dịch
#1,126 Chương 1127: Càn rỡ
#1,127 Chương 1128: Đằng Xà Thánh Địa
#1,128 Chương 1129: Mượn lực vượt ải
#1,129 Chương 1130: Tam đại Thú Hoàng (1)
#1,130 Chương 1131: Tam đại Thú Hoàng (2)
#1,131 Chương 1132: Lôi Đế Thiên Thư
#1,132 Chương 1133: Hoàng giả chặn giết
#1,133 Chương 1134: Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh
#1,134 Chương 1135: Quyết đấu Tổ Tú
#1,135 Chương 1136: Thiên Đế hành cung mở ra!
#1,136 Chương 1137: Tranh đoạt Tiên Kinh
#1,137 Chương 1138: Quỷ dị Chiến Linh
#1,138 Chương 1139: Tẩm bổ Nguyên Thần (1)
#1,139 Chương 1140: Tẩm bổ Nguyên Thần (2)
#1,140 Chương 1141: Thần Oa phát uy
#1,141 Chương 1142: Độc chiến quần hùng
#1,142 Chương 1143: Cường thế đột phá
#1,143 Chương 1144: Toái Tinh Trảm
#1,144 Chương 1145: Lôi quang diệu mười giới
#1,145 Chương 1146: Một đường đuổi giết (1)
#1,146 Chương 1147: Một đường đuổi giết (2)
#1,147 Chương 1148: Cửu Long Trấn Thiên quyền!
#1,148 Chương 1149: Chiến Ma La Thiên
#1,149 Chương 1150: Thân ảnh thần bí trong Lôi kiếp
#1,150 Chương 1151: Vạn Cổ Lôi Đế
#1,151 Chương 1152: Khương Vô Địch
#1,152 Chương 1153: Thất Dương ngang trời (1)
#1,153 Chương 1154: Thất Dương ngang trời (2)
#1,154 Chương 1155: Tam Đại Chí Tôn
#1,155 Chương 1156: Lừa gạt
#1,156 Chương 1157: Một bước cũng không nhường
#1,157 Chương 1158: Thiên Quỷ Kính
#1,158 Chương 1159: Một người độc chiến ngàn vạn quân (1)
#1,159 Chương 1160: Một người độc chiến ngàn vạn quân (2)
#1,160 Chương 1161: Khốn Tiên Tác cùng Tiên Chung
#1,161 Chương 1162: Hạo Thiên tháp
#1,162 Chương 1163: Hồng Phát Hoàng Thiên Y
#1,163 Chương 1164: Tấm lưới khổng lồ
#1,164 Chương 1165: Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận
#1,165 Chương 1166: Chí Tôn thân vẫn (Thượng)
#1,166 Chương 1167: Chí Tôn thân vẫn (Hạ)
#1,167 Chương 1168: Tử thương thảm trọng
#1,168 Chương 1169: Nghịch thiên đuổi giết
#1,169 Chương 1170: Đông Trạch Châu
#1,170 Chương 1171: Long Hoàng thức tỉnh
#1,171 Chương 1172: Yêu Đế
#1,172 Chương 1173: Sinh Thân Kim Liên
#1,173 Chương 1174: Lôi Hồn thảo
#1,174 Chương 1175: Lẩn vào Thần Tiêu sơn
#1,175 Chương 1176: Màn trời lôi quang
#1,176 Chương 1177: Hồ Sen Bát Bảo
#1,177 Chương 1178: Hắc Thủy Lôi Ma
#1,178 Chương 1179: Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm
#1,179 Chương 1180: Toàn bộ đào đi
#1,180 Chương 1181: Lôi Long Ngao Trạch
#1,181 Chương 1182: Quy thừa tướng
#1,182 Chương 1183: Tổ Long cung
#1,183 Chương 1184: Lẫn vào
#1,184 Chương 1185: Long Huyết Quả
#1,185 Chương 1186: Ngao Hinh Nhi
#1,186 Chương 1187: Sư báo Nhị Nguyên soái
#1,187 Chương 1188: Hóa Long Trì
#1,188 Chương 1189: Thần Tiêu cung người tới
#1,189 Chương 1190: Huyết mạch phản tổ
#1,190 Chương 1191: Chu Thiên Nguyên Thần Phần Tịch Đại Trận
#1,191 Chương 1192: Lôi Chấn
#1,192 Chương 1193: Long Ngũ xuất chiến
#1,193 Chương 1194: Ngũ Lôi Thiên Cương Chính Pháp
#1,194 Chương 1195: Cuồng Bá chi khí
#1,195 Chương 1196: Ngao Trác
#1,196 Chương 1197: Bại lộ!
#1,197 Chương 1198: Bức bách
#1,198 Chương 1199: Long Hoàng xuất quan
#1,199 Chương 1200: Đối chất
#1,200 Chương 1201: Thiên Long Đài
#1,201 Chương 1202: Tổ Long tỉ
#1,202 Chương 1203: Thiên Long Đài cuộc chiến
#1,203 Chương 1204: Xích Kim Thần Long
#1,204 Chương 1205: Bảy trảo huyết mạch
#1,205 Chương 1206: Chiến thắng
#1,206 Chương 1207: Lôi Càn Khôn đánh lén
#1,207 Chương 1208: Ngao Trác chết
#1,208 Chương 1209: Một quyền lui địch
#1,209 Chương 1210: Báo thù
#1,210 Chương 1211: Tổ Long Thiên Bích
#1,211 Chương 1212: Hồng Hoang trí nhớ
#1,212 Chương 1213: Cửu Thiên bí thuật
#1,213 Chương 1214: Thừa phong trở lại
#1,214 Chương 1215: Tử Mặc Nhiên tin tức
#1,215 Chương 1216: Liệt Diễm Phần Thiên
#1,216 Chương 1217: Tung tích của Đế Nhất
#1,217 Chương 1218: Nam Yêu Châu
#1,218 Chương 1219: Thần Cấm Chi Địa
#1,219 Chương 1220: Âm thầm đánh lén
#1,220 Chương 1221: Thiên Vi Tinh Tướng
#1,221 Chương 1222: Hoạt động ngầm
#1,222 Chương 1223: Chân Linh dị biến
#1,223 Chương 1224: Đột nhiên tăng mạnh
#1,224 Chương 1225: Tử Thuần Phong
#1,225 Chương 1226: Tử Lân tộc
#1,226 Chương 1227: Gặp thoáng qua
#1,227 Chương 1228: Thân phận bạo lộ
#1,228 Chương 1229: Sắc mặt vô sỉ
#1,229 Chương 1230: Xuất thế!
#1,230 Chương 1231: Cảm giác kỳ dị
#1,231 Chương 1232: Thập đại Chí Tôn Tinh Thần
#1,232 Chương 1233: Một thần
#1,233 Chương 1234: Cốt văn
#1,234 Chương 1235: Yêu Tôn đột kích
#1,235 Chương 1236: Khoa Phụ Trọng Mưu
#1,236 Chương 1237: Vô địch Khoa Phụ
#1,237 Chương 1238: Cửu Thần Thôn Thiên Liên
#1,238 Chương 1239: Hai đại Bảo thuật
#1,239 Chương 1240: Chủ thượng thần bí
#1,240 Chương 1241: Khoa Phụ huyết mạch
#1,241 Chương 1242: Bảo thuật nguyên vẹn
#1,242 Chương 1243: Chiến Chí Tôn!
#1,243 Chương 1244: Tử Lôi Diệt Thiên
#1,244 Chương 1245: Nghiền ép
#1,245 Chương 1246: Thiên Yêu điện
#1,246 Chương 1247: Yêu tử
#1,247 Chương 1248: Huyền Không Sơn, Khổng Huyền
#1,248 Chương 1249: Ngũ Sắc Thần Quang
#1,249 Chương 1250: Hỗn Độn Hải cấm địa
#1,250 Chương 1251: Cố nhân
#1,251 Chương 1252: Đại chiến Hổ Tôn
#1,252 Chương 1253: Thần bí tiên thi
#1,253 Chương 1254: Trốn vào Hỗn Độn Hải
#1,254 Chương 1255: Tịnh thổ dưới Hỗn Độn Hải
#1,255 Chương 1256: Bên cạnh trúc lâu
#1,256 Chương 1257: Thanh Khâu cổ địa
#1,257 Chương 1258: Chém liên tục Chí Tôn
#1,258 Chương 1259: Đuổi giết
#1,259 Chương 1260: Lực lượng to lớn của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp!
#1,260 Chương 1261: Trên đời đều địch
#1,261 Chương 1262: Làm như Cửu Thiên lâm phàm trần
#1,262 Chương 1263: Thập Đại Yêu Tôn
#1,263 Chương 1264: Toàn bộ đuổi giết
#1,264 Chương 1265: Gặp lại Khổng Huyền
#1,265 Chương 1266: Ngoại Vực Chí Tôn
#1,266 Chương 1267: Khắp nơi giác trục
#1,267 Chương 1268: Thái Nguyên chưởng giáo cùng Đế Nhất Thánh Tử
#1,268 Chương 1269: Yêu Thừa sát cơ
#1,269 Chương 1270: Thân tháp
#1,270 Chương 1271: Bản Nguyên Chi Hỏa bộc phát
#1,271 Chương 1272: Tiến vào tiên sơn
#1,272 Chương 1273: Thiên Kiếm Tâm kim sắc
#1,273 Chương 1274: Kỷ Ly
#1,274 Chương 1275: Nhuệ Kiếm pháp tắc
#1,275 Chương 1276: Lôi Kiếm Nhai
#1,276 Chương 1277: Thăng Tiên Thảo
#1,277 Chương 1278: Huyết Kiếm pháp tắc
#1,278 Chương 1279: Hiếm thấy chủ tớ
#1,279 Chương 1280: Thập Tự Quang Trảm
#1,280 Chương 1281: Dạ Phác Ân bi thúc
#1,281 Chương 1282: Bức hiếp
#1,282 Chương 1283: Lửa giận sôi trào
#1,283 Chương 1284: Huynh đệ gặp nhau
#1,284 Chương 1285: Tìm kiếm nhai
#1,285 Chương 1286: Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập
#1,286 Chương 1287: Năm vị Tiểu Tiên Vương
#1,287 Chương 1288: Đệ tử Vạn Phật Tông
#1,288 Chương 1289: Tôn Thần hàng lâm
#1,289 Chương 1290: Chiến Tôn Thần
#1,290 Chương 1291: Thủ Hộ Kiếm Ý
#1,291 Chương 1292: Kiếm đạo chân ý
#1,292 Chương 1293: Truyền thừa cuối cùng
#1,293 Chương 1294: Nền tảng đỉnh phong
#1,294 Chương 1295: Khảo hạch cuối cùng bắt đầu
#1,295 Chương 1296: Cửu U Luyện Tâm Lộ
#1,296 Chương 1297: Huyết diễm ngút trời
#1,297 Chương 1298: Chủ nhân Thiên Kiếm
#1,298 Chương 1299: Âm Dương kiếm hoàn
#1,299 Chương 1300: Sở hữu truyền thừa
#1,300 Chương 1301: Luyện hóa kiếm hoàn
#1,301 Chương 1302: Chủ nhân của Tôn Thần
#1,302 Chương 1303: Chiến Quân Lâm!
#1,303 Chương 1304: Vạn chúng đều địch
#1,304 Chương 1305: Huynh đệ tương kiến
#1,305 Chương 1306: Thiên kiếm truyền nhân
#1,306 Chương 1307: Chí Tôn sát cơ
#1,307 Chương 1308: Mang theo phong lôi mà kích!
#1,308 Chương 1309: Đuổi giết Chí Tôn
#1,309 Chương 1310: Liễu Phàm tôn giả
#1,310 Chương 1311: Thái Sơ tiên cung
#1,311 Chương 1312: Trước khi bão táp xảy ra
#1,312 Chương 1313: Hỗn chiến kịch liệt
#1,313 Chương 1314: Long Hoàng đuổi tới
#1,314 Chương 1315: Vô địch diệu thế
#1,315 Chương 1316: Liên sát hai đại Chí Tôn
#1,316 Chương 1317: Thiên Đế Sơn tới viện
#1,317 Chương 1318: Lệnh Hồ Phong
#1,318 Chương 1319: Khoa Phụ đi về!
#1,319 Chương 1320: Ngàn năm thọ nguyên
#1,320 Chương 1321: Chín đại bản nguyên thiên đạo
#1,321 Chương 1322: Thời quang chi hà
#1,322 Chương 1323: Chín tầng tiên tháp
#1,323 Chương 1324: Trăm ngày thủy động
#1,324 Chương 1325: Phàm trần Chân Tiên
#1,325 Chương 1326: Phản hồi Thiên Đế Sơn
#1,326 Chương 1327: Bên trong Chân Cương giới
#1,327 Chương 1328: Ngũ Hành Phong Thiên đại trận
#1,328 Chương 1329: Khương Tư Nam đi về
#1,329 Chương 1330: Tuyệt sát Tổ Vân
#1,330 Chương 1331: Nhất khí hóa tam thanh
#1,331 Chương 1332: Huyền Thiên Chí Tôn
#1,332 Chương 1333: Ngọc kinh dạ đàm
#1,333 Chương 1334: Bí mật trong huyết mạch
#1,334 Chương 1335: Tiên thi thần bí
#1,335 Chương 1336: Tiểu thế giới tàn phá
#1,336 Chương 1337: Thái Sơ phong vân động
#1,337 Chương 1338: Chân Tiên hàng lâm
#1,338 Chương 1339: Tam tiên Thiên Đế Sơn
#1,339 Chương 1340: Các phương tính toán
#1,340 Chương 1341: Cửa tháp mở
#1,341 Chương 1342: Cửu trọng thiên
#1,342 Chương 1343: Âm Hồn Tinh
#1,343 Chương 1344: Tuyệt thế chi tư
#1,344 Chương 1345: Huyết Phù Đồ Tái hiện
#1,345 Chương 1346: Cửu Dương Thần Lôi Hoàn
#1,346 Chương 1347: Âm Hồn Tinh màu vàng
#1,347 Chương 1348: Ngọc Hoàng Thiên Đình
#1,348 Chương 1349: Dã tâm của Tổ Tộc!
#1,349 Chương 1350: Phù Tang thần thụ
#1,350 Chương 1351: Chiến ba đại Chí Tôn
#1,351 Chương 1352: Ảnh Sát kiếm đánh lén
#1,352 Chương 1353: Hư vô hoả tai
#1,353 Chương 1354: Tổ Ma Đao
#1,354 Chương 1355: Chiến Chân Tiên!
#1,355 Chương 1356: Chí Tôn nhị tai
#1,356 Chương 1357: Thiên khung phá toái (Vòm trời vỡ tan)
#1,357 Chương 1358: Bản nguyên thứ tám kỳ Lạ
#1,358 Chương 1359: Thời quang chi hà
#1,359 Chương 1360: Chúng tiên uy bức
#1,360 Chương 1361: Vượt qua thời quang chi hà
#1,361 Chương 1362: Chín tầng quan tài
#1,362 Chương 1363: Thời gian đứng im
#1,363 Chương 1364: Thân phận thực sự của Đế Nhất!
#1,364 Chương 1365: Vạn năm thọ nguyên
#1,365 Chương 1366: Động thủ
#1,366 Chương 1367: Vạn bàn tạo hóa gia thân!
#1,367 Chương 1368: Một giọt tâm huyết của Khoa Phụ!
#1,368 Chương 1369: Lĩnh ngộ Tổ Long bảo thuật
#1,369 Chương 1370: Thỏ gia là khí linh?
#1,370 Chương 1371: Chân Tiên tan biến
#1,371 Chương 1372: Bảy đại cự đầu
#1,372 Chương 1373: Ba năm thời quang
#1,373 Chương 1374: Tuyệt sát chi lực
#1,374 Chương 1375: Thần Đạo và Tiên đạo
#1,375 Chương 1376: Tiên thần đồng tu
#1,376 Chương 1377: Thần hồn chia hai
#1,377 Chương 1378: Bảy đại Huyền Tiên
#1,378 Chương 1379: Tề Thiên giáo chủ
#1,379 Chương 1380: Quay về Chân Cương Giới
#1,380 Chương 1381: Xa cách gặp lại
#1,381 Chương 1382: Lăng Phong Huyền Tiên
#1,382 Chương 1383: Bạch Hổ Khiếu Thiên quyền!
#1,383 Chương 1384: Thủ đoạn ra hết
#1,384 Chương 1385: Thập Phương Hỗn Nguyên kiếm trận
#1,385 Chương 1386: Tuyệt thế chi lực
#1,386 Chương 1387: Hồng Mông lĩnh vực
#1,387 Chương 1388: Hoảng hốt tháo chạy
#1,388 Chương 1389: Binh phân 3 lộ
#1,389 Chương 1390: Thiên hạ đệ nhất nhân
#1,390 Chương 1391: Trấn sát toàn bộ
#1,391 Chương 1392: Hỗn Độn thần thiết
#1,392 Chương 1393: Thái Sơ Thánh Địa diệt
#1,393 Chương 1394: Thiên Đình lập!
#1,394 Chương 1395: Vận mệnh hư vô giả
#1,395 Chương 1396: Huyết mạch trớ chú
#1,396 Chương 1397: Thủy Hỏa Sát
#1,397 Chương 1398: Luyện chế bản mạng thần binh
#1,398 Chương 1399: Quang Minh tả hữu sử
#1,399 Chương 1400: Lôi kéo và Dụng ý
#1,400 Chương 1401: Lần nữa thăm dò Cấm Ma sơn mạch
#1,401 Chương 1402: Huyền quan tan biến
#1,402 Chương 1403: Tùy cơ truyền tống tiên trận
#1,403 Chương 1404: Phi thăng Tiên giới
#1,404 Chương 1405: Thông đạo thời không
#1,405 Chương 1406: Đại Yến Tiên quốc
#1,406 Chương 1407: Thế giới nhỏ Tiên Thiên
#1,407 Chương 1408: Vết nứt hư không
#1,408 Chương 1409: Trồng nô ấn
#1,409 Chương 1410: Sấm sét giết chết
#1,410 Chương 1411: Hỏa Diễm Tiên Thú
#1,411 Chương 1412: Tiên Linh Biến
#1,412 Chương 1413: Đạo Ý Tinh Thạch không gian
#1,413 Chương 1414: Yến Thanh Hồng
#1,414 Chương 1415: Diệt Thế Lôi Hoàn
#1,415 Chương 1416: Ngũ Long Trấn Thiên Kinh
#1,416 Chương 1417: Lòng tham lam
#1,417 Chương 1418: Hỗn Độn Định Thân Phù
#1,418 Chương 1419: Quen biết cũ của Cửu hoàng tử
#1,419 Chương 1420: Rời khỏi tiểu thế giới Tiên Thiên
#1,420 Chương 1421: Uy Hiếp
#1,421 Chương 1422: Tiên Vương linh thân
#1,422 Chương 1423: Yến Khinh Toàn
#1,423 Chương 1424: Thần Tiên học viện
#1,424 Chương 1425: Đại Yến Thiên Đô
#1,425 Chương 1426: Luyện hóa đạo ý tinh thạch
#1,426 Chương 1427: Tu vi tinh tiến
#1,427 Chương 1428: Thiên Xảo các
#1,428 Chương 1429: Xích Lưu Yên
#1,429 Chương 1430: Liên Hoa công tử
#1,430 Chương 1431: Phi Hoa kiếm vực
#1,431 Chương 1432: Đại La chi uy
#1,432 Chương 1433: Yến Thanh Hồng xuất quan
#1,433 Chương 1434: Tính toán khắp nơi
#1,434 Chương 1435: Bắt đầu thi đấu
#1,435 Chương 1436: Đại Hoang Cổ giới
#1,436 Chương 1437: Tiên Thiên chi khí
#1,437 Chương 1438: Hàn Diệt Hồn
#1,438 Chương 1439: Đột nhiên tăng mạnh
#1,439 Chương 1440: Hỗn Nguyên Tu Di Trận Đồ
#1,440 Chương 1441: Diêm Ma Thiên Tử
#1,441 Chương 1442: Quét sạch tám phương
#1,442 Chương 1443: Thần thú Cùng Kỳ
#1,443 Chương 1444: Tiểu thế giới
#1,444 Chương 1445: Thiên địa lôi chủng
#1,445 Chương 1446: Kim Đan bất diệt
#1,446 Chương 1447: Tự đánh mặt mình
#1,447 Chương 1448: Tăng tốc thời gian
#1,448 Chương 1449: Vòng đấu thứ hai
#1,449 Chương 1450: Ta muốn một đánh một ngàn
#1,450 Chương 1451: Thế không thể đỡ nổi
#1,451 Chương 1452: Hiến tế sinh mạng bản nguyên
#1,452 Chương 1453: Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến!
#1,453 Chương 1454: Top 80!
#1,454 Chương 1455: Yến Thanh Hồng chiến Hàn Diệt Hồn!
#1,455 Chương 1456: Long Tượng tiên kinh
#1,456 Chương 1457: Một đao kinh diễm!
#1,457 Chương 1458: Danh ngạch top 10!
#1,458 Chương 1459: Hàn U Lệ ti bỉ
#1,459 Chương 1460: Cuộc chiến xếp hạng top 10!
#1,460 Chương 1461: Khương Tư Nam vs Xích Lạc Lạc!
#1,461 Chương 1462: Tâm ma hư hỏa
#1,462 Chương 1463: Đao ý nhanh chậm
#1,463 Chương 1464: Phá Thiên tam đao!
#1,464 Chương 1465: Một kích kinh thế
#1,465 Chương 1466: 3 kiện bảo vật
#1,466 Chương 1467: Cố nhân chi vật
#1,467 Chương 1468: Tin tức Hoàng Kim tộc
#1,468 Chương 1469: Thất tinh cổ thần cảnh!
#1,469 Chương 1470: Hư không sát cơ
#1,470 Chương 1471: Tuyệt thế Thần Vương
#1,471 Chương 1472: Tung tích phân thân Đế Nhất
#1,472 Chương 1473: Cổ Thần viện và Đế Tiên viện
#1,473 Chương 1474: Tình cảnh thê thảm của Cổ Thần viện
#1,474 Chương 1475: Phong cấm chi tỏa
#1,475 Chương 1476: Tám đạo phong cấm chi tỏa
#1,476 Chương 1477: Thiên dục khuynh (Vòm trời chao đảo)!
#1,477 Chương 1478: Ngang ngược chặn cửa
#1,478 Chương 1479: Không kham nổi một kích
#1,479 Chương 1480: Đánh bại đệ tử cũ
#1,480 Chương 1481: Côn Trạch Thánh Vương
#1,481 Chương 1482: Hỗn Độn Điện
#1,482 Chương 1483: Ngũ Hành Quy Nhất đồ Khắc
#1,483 Chương 1484: Chín tầng chiến tháp
#1,484 Chương 1485: Cược lớn với Đế Tiên viện
#1,485 Chương 1486: Thế như chẻ tre
#1,486 Chương 1487: Diệt chín đại thiếu niên Thần Vương
#1,487 Chương 1488: Chiến cổ chi thiếu niên Đại Đế!
#1,488 Chương 1489: Dung hợp đạo ý tru sát Đại Đế
#1,489 Chương 1490: Âm Dương Biến
#1,490 Chương 1491: Tiểu thế giới hoàn mỹ
#1,491 Chương 1492: Rời khỏi Thần Tiên học viện
#1,492 Chương 1493: Chân Long tuyệt sát
#1,493 Chương 1494: Hùng Thiên Đô
#1,494 Chương 1495: Tứ đại công chúa
#1,495 Chương 1496: Đọ võ chiêu thân
#1,496 Chương 1497: Thiên kiêu vân tập
#1,497 Chương 1498: Bẫy rập
#1,498 Chương 1499: Một bộ Tiên Thiên Linh Bảo cực phẩm
#1,499 Chương 1500: Giết chóc vô tận
#1,500 Chương 1501: Sơ chiến Cửu Thiên Lôi Thần kiếm
#1,501 Chương 1502: Thần bí chi địa
#1,502 Chương 1503: Tiên Thiên linh trì
#1,503 Chương 1504: Cút!
#1,504 Chương 1505: Tính toán
#1,505 Chương 1506: Đan Dương Tử
#1,506 Chương 1507: Tà Thần
#1,507 Chương 1508: Đột phá cực hạn
#1,508 Chương 1509: Cửu Long Thần Hỏa Lô
#1,509 Chương 1510: Tuyệt sát Đan Dương Tử
#1,510 Chương 1511: Thân phận bạo lộ
#1,511 Chương 1512: Điên cuồng cướp đoạt
#1,512 Chương 1513: Cự thú tiền sử
#1,513 Chương 1514: Người Tổ Long cung đến
#1,514 Chương 1515: Ý Thức Thiên Tâm
#1,515 Chương 1516: Ngao Huyên Huyên
#1,516 Chương 1517: Tin tức Long Hoàng
#1,517 Chương 1518: Sát ý chiến hồn
#1,518 Chương 1519: Tiên Vương chiến hồn
#1,519 Chương 1520: Vạn Tượng Phong Ấn Đại Trận
#1,520 Chương 1521: Ngư ông đắc lợi
#1,521 Chương 1522: Yêu Đế cung
#1,522 Chương 1523: Mặt quỷ xuất hiện
#1,523 Chương 1524: Yêu Đế tàn hồn
#1,524 Chương 1525: Phượng Hoàng nhất tộc
#1,525 Chương 1526: Cắn nuốt Yêu Đế
#1,526 Chương 1527: Tàn hồn trốn thoát
#1,527 Chương 1528: Hỗn Độn nguyên thú
#1,528 Chương 1529: Đoạt tọa hóa thiên địa
#1,529 Chương 1530: Vô Thượng Thiên Đế đan!
#1,530 Chương 1531: Lửa giận của Quân Hạo
#1,531 Chương 1532: Cục diện hỗn loạn
#1,532 Chương 1533: Đại Ngũ Hành Tỏa Thiên kiếm trận
#1,533 Chương 1534: Tuyệt thế sát cơ
#1,534 Chương 1535: Bán bộ Tiên Đế
#1,535 Chương 1536: Thời khắc nguy cơ
#1,536 Chương 1537: Nhân quả số mệnh
#1,537 Chương 1538: Sinh tử tiêu tan
#1,538 Chương 1539: Tuyệt thế Thần Vương
#1,539 Chương 1540: Bạo tẩu đi, Khương Tư Nam!
#1,540 Chương 1541: Đại sát tứ phương
#1,541 Chương 1542: Ti bỉ vô sỉ
#1,542 Chương 1543: Bí mật của Hồng Mông Tạo Hóa tháp
#1,543 Chương 1544: Thần Hi nữ đế
#1,544 Chương 1545: Tuyệt đại phong hoa
#1,545 Chương 1546: Tuyệt thế chi chiến
#1,546 Chương 1547: Tương kiến vô thanh
#1,547 Chương 1548: Tin tức phụ mẫu
#1,548 Chương 1549: Thần Tiêu Thiên
#1,549 Chương 1550: Thiên Hương Thánh Địa
#1,550 Chương 1551: Lửa giận ngất trời
#1,551 Chương 1552: Tương kế tựu kế
#1,552 Chương 1553: Bí mật thành Đế
#1,553 Chương 1554: Tử Mặc Nhiên có vấn đề
#1,554 Chương 1555: Chuyển dời chiến trường
#1,555 Chương 1556: Tóc trắng 3000 trượng
#1,556 Chương 1557: Khe nứt Hỗn Độn
#1,557 Chương 1558: Một thương kinh diễm!
#1,558 Chương 1559: Kể lại quá khứ
#1,559 Chương 1560: Đạo tâm viên mãn
#1,560 Chương 1561: Bí mật hỗn độn
#1,561 Chương 1562: Vũ trụ bất hủ
#1,562 Chương 1563: Giá lâm Thái Sơ Thánh Địa
#1,563 Chương 1564: Thái Sơ Tru Ma
#1,564 Chương 1565: Liễu Chân Tông
#1,565 Chương 1566: Lục Đạo Luân Hồi
#1,566 Chương 1567: Tam đại Đạo Tôn
#1,567 Chương 1568: Thôn phệ đại trận
#1,568 Chương 1569: Thái Sơ Thiên Đế không có chết?
#1,569 Chương 1570: Luân Hồi Thiên Đế
#1,570 Chương 1571: Nhận chủ
#1,571 Chương 1572: Bí mật của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp
#1,572 Chương 1573: Hỗn Độn Thần Thương tiến hóa!
#1,573 Chương 1574: Dực Xà
#1,574 Chương 1575: Hai tay dâng
#1,575 Chương 1576: Thần Oa hạ lạc
#1,576 Chương 1577: Hư Vô Giới
#1,577 Chương 1578: Đại La Thần Quốc
#1,578 Chương 1579: Hỗn Độn Vực Hải
#1,579 Chương 1580: Ly khai Tiên giới
#1,580 Chương 1581: Chính thức Hỗn Độn Nguyên Thú!
#1,581 Chương 1582: Thôn phệ thần lực
#1,582 Chương 1583: Hỗn Độn Bí Cảnh
#1,583 Chương 1584: Hắc Ma Đế Thành
#1,584 Chương 1585: Thạch Long Côn
#1,585 Chương 1586: Lừa gạt
#1,586 Chương 1587: Thạch tộc
#1,587 Chương 1588: Bàn Long Thần Ngọc
#1,588 Chương 1589: Tổ Long di vật
#1,589 Chương 1590: Yêu nghiệt của Hắc Ma Đế Thành
#1,590 Chương 1591: Hỗn Độn Bí Cảnh
#1,591 Chương 1592: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
#1,592 Chương 1593: Hồng Mông Tử Khí đến tay
#1,593 Chương 1594: Hồng Mông thế giới biến hóa
#1,594 Chương 1595: Thần bí huyệt động
#1,595 Chương 1596: Giết chóc vô tận
#1,596 Chương 1597: Hỗn Độn cự hung
#1,597 Chương 1598: Mạc Không sơn kịch biến
#1,598 Chương 1599: Cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí
#1,599 Chương 1600: Vây công Đế Huyền Sát
#1,600 Chương 1601: Chiến Đế chi mộ
#1,601 Chương 1602: Cơ duyên của Triệu Thiên Xung
#1,602 Chương 1603: Nguy cơ tới gần
#1,603 Chương 1604: Điên cuồng thôn phệ cùng đột phá
#1,604 Chương 1605: Phấn Toái Chân Không
#1,605 Chương 1606: Luân Hồi đuổi giết
#1,606 Chương 1607: Chấn động Hỗn Độn
#1,607 Chương 1608: Tuyệt thế Thần Đế
#1,608 Chương 1609: Hoàng Tuyền hiện thú triều lâm
#1,609 Chương 1610: Thần Oa là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế?
#1,610 Chương 1611: Luân Hồi bí mật
#1,611 Chương 1612: Đại chiến thảm thiết
#1,612 Chương 1613: Đại Diễn thần trận, phá!
#1,613 Chương 1614: Ám sát Tổ Thú
#1,614 Chương 1615: Hiên Viên Đạo vẫn lạc!
#1,615 Chương 1616: Đế Huyền Sát vô địch
#1,616 Chương 1617: Vây giết Khương Tư Nam
#1,617 Chương 1618: Thôn phệ, Chúa Tể cảnh!
#1,618 Chương 1619: Khởi Nguyên Đại Lục (đại kết cục)