Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt! FULL

Dịch Trung Quốc Manga 17 chapters 30,494 từ
Nguồn: truyenfull.vn

CP: Hữu Mỹ x Hải Đông


Dương quang công x xấu tính thụ, thanh xuân vườn trường nhưng thịt thà đầy đủ...


Văn án: 


Từ cái việc bị tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ gặp đủ các thứ chuyện, 


Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!


Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ?