Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
4 days ago, 17/05/2022

Thanh Vân Thư - 青云书

Convert Trung Quốc Web Novel 26 chapters 43600 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Hoàng Ngư Phát Ngốc

Quang minh bắt nguồn từ hắc ám, hắc ám hiện lên quang minh! Lục Liễu thôn sau cùng di châu, không cha không mẹ, không có thiên phú. May mắn lắm thì sau khi chết, mới có thể được số lượng không nhiều bạn thân vụng trộm lập cái không bài mộ phần nho nhỏ thân phận. Trong cái thời đại không cần anh hùng nhất và cái thế giới cần anh hùng nhất này. Một mình trở thành một cái mưu toan lật đổ thế gian quy tắc cô độc dũng giả. Một sự bi ai, cũng là một sự vinh quang. Khi mà Lý Nhất Trình quyết ý muốn lật tung cái này bị tiên nhân khống chế thế giới, không phải đi lên đỉnh núi, chính là rơi vào vực sâu. Diêm La bên trái, chiến sĩ bên phải!