Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
6 hours ago, 28/09/2022

Thảo Nghịch - 讨逆

Convert Trung Quốc Web Novel 900 chapters 2933328 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Địch Ba Lạp Tước Sĩ

Sử thượng thảm nhất tạo phản.Nhìn xem chỉ có hai người thủ hạ, Dương Huyền cảm thấy cái này tạo phản có phải là có chút trò đùa."Lang quân, không phải tạo phản. Là... Thảo nghịch!" Di nương nghiêm túc nói: "Lang quân mới là chính sóc, bây giờ Trường An thành bên trong là ngụy đế."Cho đến một ngày nào đó, Dương Huyền mở ra cái kia đến từ ngàn năm sau thần kỳ quyển trục.Nguyên lai tạo phản, không, nguyên lai thảo nghịch thật không là gì a!

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Thảo Nghịch - 讨逆
   #1-#8826.51 mb
   mobi Thảo Nghịch - 讨逆
   #1-#8829.2 mb
   azw3 Thảo Nghịch - 讨逆
   #1-#8829.84 mb