Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ) FULL

Dịch Trung Quốc Manga 100 chapters 200,466 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Edit: Rùa River
Convert:  tiểu thư Dương Dung Nhung 
Thể loại: Xuyên không, HE
Độ dài: tròn 100 chương + 1 phiên ngoại. 

Bất nguyện nhiễm hồng trần,

Tự bị tiền duyên ngộ.

Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,

Tống lại đông quân chủ.

Khữ dã chung tu khứ,

Trụ dã như hà trụ,

Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu

Mạc vấn quy nô xử

*** 

(Không muốn nhiễm hồng trần

Lại như tình cờ gặp được tiền duyên

Hoa tàn hoa nở có mùa

Cuối cùng vẫn ỷ lại mùa xuân

Đi cuối cùng vẫn đi

Ở lại ra sao ở

Nếu khắp núi hoa đã nở đầy

Chớ hỏi thiếp đã về nơi đâu.)

Mỹ nữ Lục Chỉ Nguyên từ nhỏ đã được đào tạo trở thành một thục nữ tiêu chuẩn. Trong lúc gia đình hai bên nội ngoại ăn mừng đại công cáo thành thì mới phát giác ra một sự thật đau đớn, cháu gái yêu quý bấy lâu đào tạo bồi dưỡng bề ngoài là thục nữ, thực chất lại là một hồ ly tinh chín đuôi lợi hại..

Hồ ly tinh trong lốt thục nữ tình cờ xuyên không, không ngờ nhằm phải ngay một cô gái có số phận vô cùng bi thảm, bị đánh đập, ngược đãi, cường bạo, bị lừa, bị giết.., nói chung là thảm đến không thể nào thảm hơn được nữa.

Mỹ nữ ta làm sao có thể cam chịu số phận kinh khủng như vậy? Không đụng tới nàng thì thôi, chứ đã đụng tới nàng thì….Hậu quả không cần phải nói.

Muốn lừa nàng sao? Muốn lợi dụng nàng sao? Kiếp sau đi.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1
#2 Quyển 1 - Chương 2
#3 Quyển 1 - Chương 3
#4 Quyển 1 - Chương 4
#5 Quyển 1 - Chương 5
#6 Quyển 1 - Chương 6
#7 Quyển 1 - Chương 7
#8 Quyển 1 - Chương 8
#9 Quyển 1 - Chương 9
#10 Quyển 1 - Chương 10
#11 Quyển 1 - Chương 11
#12 Quyển 1 - Chương 12
#13 Quyển 1 - Chương 13
#14 Quyển 1 - Chương 14
#15 Quyển 1 - Chương 15
#16 Quyển 1 - Chương 16
#17 Quyển 1 - Chương 17
#18 Quyển 1 - Chương 18
#19 Quyển 1 - Chương 19
#20 Quyển 1 - Chương 20
#21 Quyển 1 - Chương 21
#22 Quyển 1 - Chương 22
#23 Quyển 1 - Chương 23
#24 Quyển 1 - Chương 24
#25 Quyển 1 - Chương 25
#26 Quyển 1 - Chương 26
#27 Quyển 1 - Chương 27
#28 Quyển 1 - Chương 28
#29 Quyển 1 - Chương 29
#30 Quyển 1 - Chương 30
#31 Quyển 1 - Chương 31
#32 Quyển 1 - Chương 32
#33 Quyển 1 - Chương 33
#34 Quyển 1 - Chương 34
#35 Quyển 1 - Chương 35
#36 Quyển 1 - Chương 36
#37 Quyển 1 - Chương 37
#38 Quyển 1 - Chương 38
#39 Quyển 1 - Chương 39
#40 Quyển 1 - Chương 40
#41 Quyển 1 - Chương 41
#42 Quyển 2 - Chương 1
#43 Quyển 2 - Chương 2
#44 Quyển 2 - Chương 3
#45 Quyển 2 - Chương 4
#46 Quyển 2 - Chương 5
#47 Quyển 2 - Chương 6
#48 Quyển 2 - Chương 7
#49 Quyển 2 - Chương 8
#50 Quyển 2 - Chương 9
#51 Quyển 2 - Chương 10
#52 Quyển 2 - Chương 11
#53 Quyển 2 - Chương 12
#54 Quyển 2 - Chương 13
#55 Quyển 2 - Chương 14
#56 Quyển 2 - Chương 15
#57 Quyển 2 - Chương 16
#58 Quyển 2 - Chương 17
#59 Quyển 2 - Chương 18
#60 Quyển 2 - Chương 19
#61 Quyển 2 - Chương 20
#62 Quyển 2 - Chương 21
#63 Quyển 2 - Chương 22
#64 Quyển 2 - Chương 23
#65 Quyển 2 - Chương 24
#66 Quyển 2 - Chương 25
#67 Quyển 2 - Chương 26
#68 Quyển 2 - Chương 27
#69 Quyển 2 - Chương 28
#70 Quyển 2 - Chương 29
#71 Quyển 2 - Chương 30
#72 Quyển 2 - Chương 31
#73 Quyển 2 - Chương 32
#74 Quyển 2 - Chương 33
#75 Quyển 2 - Chương 34
#76 Quyển 2 - Chương 35
#77 Quyển 2 - Chương 36: Phiên ngoại Hạ Lan Thuyền
#78 Quyển 3 - Chương 1
#79 Quyển 3 - Chương 2
#80 Quyển 3 - Chương 3
#81 Quyển 3 - Chương 4
#82 Quyển 3 - Chương 5
#83 Quyển 3 - Chương 6
#84 Quyển 3 - Chương 7
#85 Quyển 3 - Chương 8
#86 Quyển 3 - Chương 9
#87 Quyển 3 - Chương 10
#88 Quyển 3 - Chương 11
#89 Quyển 3 - Chương 12
#90 Quyển 3 - Chương 13
#91 Quyển 3 - Chương 14
#92 Quyển 3 - Chương 15
#93 Quyển 3 - Chương 16
#94 Quyển 3 - Chương 17
#95 Quyển 3 - Chương 18
#96 Quyển 3 - Chương 19
#97 Quyển 3 - Chương 20
#98 Quyển 3 - Chương 21
#99 Quyển 3 - Chương 22
#100 Quyển 3 - Chương 23