Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 months ago, 31/08/2020

The Emperor Of Solo Play

솔플의 제왕

Dịch Hàn Quốc Manga 10 chapters 22,536 từ
Nguồn: hako.re

Năm 2035. Game thực tế ảo, Warlord, đã thay đổi cả thế giới. An Jaehyun là một trong số những người mong ước được thay đổi của đời cậu thông qua trò chơi này. Sau khi cống hiến cả cuộc sống vào game, cậu đã bị phản bội bởi những người đồng đội của cậu. Kết quả là cậu mất đi mọi thứ. Nhưng cậu đã được cho một cơ hội, một cơ hội để làm lại từ đầu! “Mình sẽ không chơi với bất kì ai khác nữa. Dù là chuyện gì có đến đi chăng nữa, mình sẽ chứng minh rằng mình có thể tự thân hoàn thành nó.” Những người khác thì chia năm sẻ bảy nhưng chiến lợi phẩm cho nhau, còn An Jaehuyn thì tự hưởng một mình. Đó là khởi đầu của cuộc sống chơi Solo của An Jaehuyn