Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 week, 6 days ago, 25/11/2021

Thế Giới Shinobi

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Web Novel 59 chapters 109983 từ
Nguồn: sưu tầm
Tác giả: Haley Norah Victoria Kelsey

Tác giả: Haley Norah Victoria Kelsey

Thể loại: đồng nhân Naruto, tình cảm, phiêu lưu...

Giới thiệu:

"Sự quan tâm của tôi không thể dành cho tất cả mọi người, vậy nên tôi sẽ chỉ bảo vệ những người bên cạnh tôi."

"Và... tôi rất yêu...

... Uchiha Shisui."

Một câu chuyện tình cảm đẹp cùng sự hiến dâng cho hòa bình và lời hứa được mở ra!

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate