Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 1 month ago, 02/09/2020

The Tutorial Is Too Hard

튜토리얼이 너무 어렵다

Dịch Hàn Quốc Manga 32 chapters 63773 từ
Nguồn: hako.re

Một hôm buồn chán nọ, một tin nhắn xuất hiện mời hắn tham gia “Màn Hướng Dẫn”.

Đây là câu chuyện về thanh niên Lee Ho Jae và công cuộc vượt qua “Màn Hướng Dẫn”.

Trong lúc vô tình, hắn ta lỡ tay chọn mức độ khó nhất: Địa ngục.