Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

The Tutorial Is Too Hard

튜토리얼이 너무 어렵다

Dịch Hàn Quốc Manga 32 chapters 63,773 từ
Nguồn: hako.re

Một hôm buồn chán nọ, một tin nhắn xuất hiện mời hắn tham gia “Màn Hướng Dẫn”.

Đây là câu chuyện về thanh niên Lee Ho Jae và công cuộc vượt qua “Màn Hướng Dẫn”.

Trong lúc vô tình, hắn ta lỡ tay chọn mức độ khó nhất: Địa ngục.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Tập 1 / Chương 1
#2 Tập 1 / Chương 2
#3 Tập 1 / Chương 3
#4 Tập 1 / Chương 4
#5 Tập 1 / Chương 5
#6 Tập 1 / Chương 6
#7 Tập 1 / Chương 7
#8 Tập 1 / Chương 8
#9 Tập 1 / Chương 9
#10 Tập 1 / Chương 10
#11 Tập 1 / Chương 11
#12 Tập 1 / Chương 12
#13 Tập 1 / Chương 13
#14 Tập 1 / Chương 14
#15 Tập 1 / Chương 15 : Vị Trí của Main hiện tại và Có Gái .
#16 Tập 1 / Chương 16
#17 Tập 1 / Chương 17
#18 Tập 1 / Chương 18
#19 Tập 1 / Chương 19
#20 Tập 1 / Chương 20
#21 Tập 1 / Chương 21
#22 Tập 1 / Chương 22
#23 Tập 1 / Chương 23
#24 Tập 1 / Chương 24
#25 Tập 1 / Chương 25
#26 Tập 1 / Chương 26
#27 Web Novel / Mở đầu
#28 Web Novel / Chương 1: Màn Hướng Dẫn Tầng 60 (Phần 1)
#29 Web Novel / Chương 2: Màn Hướng Dẫn Tầng 60 (Phần 2)
#30 Web Novel / Chương 3: Màn Hướng Dẫn Tầng 1, Phòng chờ (Phần 1)
#31 Web Novel / Chương 4: Màn Hướng Dẫn Tầng 1, Phòng chờ (Phần 2)
#32 Web Novel / Chương 5: Màn Hướng Dẫn Tầng 1, Phòng chờ (Phần 3)