Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 week, 2 days ago, 08/05/2021

The Undetectable Strongest Job

Sacchi Sarenai Rule Breaker
察知されない最強職《ルール・ブレイカー》

Dịch Nhật Bản Light Novel 22 chapters 67521 từ
Nguồn: hako.re

Do yểu mệnh, Hikaru đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi đang xếp hàng, chờ đợi phán xét ở thiên đường thì cậu nhận được một lời đề nghĩ chuyển giao linh hồn cậu vào cơ thể của một người khác ở một thế giới khác. Ở đó cậu nhận được một kĩ năng được gọi là ,  thứ giúp cậu phân bố điểm vào các Kĩ năng khiến cho cậu trở nên mạnh hơn.
Nhưng tất cả chỉ là một trò lừa
[ Tôi muốn cậu trả thù một người cho tôi trong vòng một giờ, nếu cậu từ chối, tôi sẽ phá hủy linh hồn cậu]
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cậu đã đổ hết điểm mình có vào bộ kĩ năng (Ẩn Mật)
Đây là một câu chuyện về một chàng trai chuyên về kĩ năng . Với bộ kĩ năng như một vũ khí, cậu sẽ chứng tỏ một sức mạnh vô địch của mình ở một thế giới khác