Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 10 months ago, 01/09/2020

Thiên Thế Khúc

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 52 chapters 49704 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Bộ truyện này là những mẫu truyện ngắn của tác giả được các editor tổng hợp lại với tên gọi là Thiên Thế Khúc, gồm 8 truyện ngắn và 4 truyện siêu ngắn. 


Có thể xem đây là đứa con tinh thần mới của Cửu Lộ Phi Hương fanpage ❤


Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

Danh sách Chapters

Chapter ⇵