Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Thiên Thế Khúc FULL

Dịch Trung Quốc Manga 52 chapters 49,704 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Bộ truyện này là những mẫu truyện ngắn của tác giả được các editor tổng hợp lại với tên gọi là Thiên Thế Khúc, gồm 8 truyện ngắn và 4 truyện siêu ngắn. 


Có thể xem đây là đứa con tinh thần mới của Cửu Lộ Phi Hương fanpage ❤


Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1-1: Thái tử Chiêu Hoa - Tiết tử
#2 Quyển 1 - Chương 1-2
#3 Quyển 1 - Chương 2
#4 Quyển 1 - Chương 3
#5 Quyển 1 - Chương 4
#6 Quyển 1 - Chương 5
#7 Quyển 1 - Chương 6
#8 Quyển 1 - Chương 7
#9 Quyển 1 - Chương 8
#10 Quyển 1 - Chương 9
#11 Quyển 1 - Chương 10
#12 Quyển 1 - Chương 11
#13 Quyển 1 - Chương 12
#14 Quyển 1 - Chương 13
#15 Quyển 1 - Chương 14
#16 Quyển 1 - Chương 15
#17 Quyển 1 - Chương 16
#18 Quyển 1 - Chương 17
#19 Quyển 1 - Chương 18: (Chương Cuối)
#20 Quyển 2 - Chương 1: Kết tóc
#21 Quyển 3 - Chương 1: Lang yêu (sói yêu)
#22 Quyển 4 - Chương 1: Hóa yêu
#23 Quyển 5 - Chương 1: Dị đồng
#24 Quyển 6 - Chương 1: Trạc Nguyệt
#25 Quyển 6 - Chương 2
#26 Quyển 6 - Chương 3
#27 Quyển 6 - Chương 4
#28 Quyển 6 - Chương 5
#29 Quyển 6 - Chương 6
#30 Quyển 6 - Chương 7
#31 Quyển 6 - Chương 8
#32 Quyển 6 - Chương 9
#33 Quyển 6 - Chương 10
#34 Quyển 6 - Chương 11: Trạc Nguyệt - Vĩ thanh
#35 Quyển 7 - Chương 1: Kính Nguyệt - Tiết tử
#36 Quyển 7 - Chương 1-2: Kính Nguyệt
#37 Quyển 7 - Chương 2
#38 Quyển 7 - Chương 3
#39 Quyển 7 - Chương 4
#40 Quyển 7 - Chương 5
#41 Quyển 7 - Chương 6
#42 Quyển 7 - Chương 7
#43 Quyển 7 - Chương 8
#44 Quyển 7 - Chương 9
#45 Quyển 7 - Chương 10: (End)
#46 Quyển 8 - Chương 1: Lưu Niên Loạn
#47 Quyển 8 - Chương 2
#48 Quyển 8 - Chương 3
#49 Quyển 8 - Chương 4
#50 Quyển 8 - Chương 5
#51 Quyển 8 - Chương 6
#52 Quyển 8 - Chương 7: Lưu Niên Loạn - Đoạn kết