Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Thiên Toán (Thiên Tính) FULL

Dịch Trung Quốc Manga 96 chapters 213,227 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: cổ trang, xuyên không, ân oán giang hồ, lãnh mạc công x ôn nhu tàn tật thụ, cường cường 1×1, HE
Độ dài: 86 chương, 1 phiên ngoại
Pairing: Lục Đình Tiêu x Trầm Dung Dương
Editor: Hanamy
Beta Reader: Ami (Chương 1-7)

Thiếu niên Tô Cần lần đầu tiên ra giang hồ, phụng lệnh phụ thân đến Lâm gia ở Giang Tô, trên đường gặp phải Trầm Dung Dương hai chân tàn tật.

Từ cái chết của Lâm gia tam công tử, đến những người trong giang hồ cũng liên tục chết bất đắc kỳ tử, một hồi quần hùng tụ tập, đại hội thưởng kiếm ngay từ đầu đã tràn ngập bất an, phía sau rốt cuộc chôn dấu âm mưu cùng cố sự gì?

Người tính chung quy không bằng trời tính, tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, thế gian này có bao nhiêu ân oán tình cừu, tất cả đều không nằm ngoài hai chữ “lòng người”. (Nguyên văn là “nhân tính”)

Bạch y, luân ỷ, đao quang kiếm ảnh, ngươi lừa ta gạt, người nọ vẫn thủy chung lẳng lặng ngồi ở đó, nở nụ cười nhìn phong vân.

*Luân ỷ: xe lăn (ta sẽ để nguyên từ luân ỷ khi edit truyện nhé)

Hỏi thiên hạ, ai có thể cùng ngươi kề vai sát cánh?

Người ta nói, mắt thấy không nhất định phải là thật, chuyện trong văn án, cũng chưa hẳn là nhân vật chính, hắc.

(Câu cuối nằm trong văn án nhá, không phải ta chế =)))

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1: Thiếu niên tử đệ giang hồ Lão (Lớp thế hệ trẻ tuổi của giang hồ)
#2 Quyển 1 - Chương 2
#3 Quyển 1 - Chương 3
#4 Quyển 1 - Chương 4
#5 Quyển 1 - Chương 5
#6 Quyển 1 - Chương 6
#7 Quyển 1 - Chương 7
#8 Quyển 1 - Chương 8
#9 Quyển 1 - Chương 9
#10 Quyển 1 - Chương 10
#11 Quyển 1 - Chương 10-2: Vĩ thanh
#12 Quyển 2 - Chương 11: Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ (Đừng sợ con đường phía trước không có tri kỷ)
#13 Quyển 2 - Chương 12
#14 Quyển 2 - Chương 13
#15 Quyển 2 - Chương 14
#16 Quyển 2 - Chương 15
#17 Quyển 2 - Chương 16
#18 Quyển 2 - Chương 17
#19 Quyển 2 - Chương 18
#20 Quyển 2 - Chương 19
#21 Quyển 2 - Chương 20
#22 Quyển 2 - Chương 20-2: Vĩ thanh
#23 Quyển 3 - Chương 21: Hà phương ngâm khiếu thả từ hành (Vừa ngâm nga vừa cất bước)
#24 Quyển 3 - Chương 22
#25 Quyển 3 - Chương 23
#26 Quyển 3 - Chương 24
#27 Quyển 3 - Chương 25
#28 Quyển 3 - Chương 26
#29 Quyển 3 - Chương 27
#30 Quyển 3 - Chương 28
#31 Quyển 3 - Chương 29
#32 Quyển 3 - Chương 30
#33 Quyển 3 - Chương 30-2: Vĩ thanh
#34 Quyển 4 - Chương 31: Trì trì chung cổ sơ trường dạ (Tiếng chuông chầm chậm khua gõ trong đêm dài)
#35 Quyển 4 - Chương 32
#36 Quyển 4 - Chương 33
#37 Quyển 4 - Chương 34
#38 Quyển 4 - Chương 34-2: Phiên ngoại • chuyện cũ 1
#39 Quyển 4 - Chương 34-3: Phiên ngoại • chuyện cũ 2
#40 Quyển 4 - Chương 35
#41 Quyển 4 - Chương 36
#42 Quyển 4 - Chương 37
#43 Quyển 4 - Chương 38
#44 Quyển 4 - Chương 39
#45 Quyển 4 - Chương 40
#46 Quyển 4 - Chương 41
#47 Quyển 5 - Chương 42: Mãn đường hoa túy tam thiên khách (Hoa đầy sảnh đường, ba ngàn khách say)
#48 Quyển 5 - Chương 43
#49 Quyển 5 - Chương 44
#50 Quyển 5 - Chương 45
#51 Quyển 5 - Chương 46
#52 Quyển 5 - Chương 47
#53 Quyển 5 - Chương 48
#54 Quyển 5 - Chương 49
#55 Quyển 5 - Chương 50
#56 Quyển 5 - Chương 51
#57 Quyển 5 - Chương 52
#58 Quyển 5 - Chương 53
#59 Quyển 5 - Chương 54
#60 Quyển 5 - Chương 54-2: Vĩ thanh
#61 Quyển 6 - Chương 55: Nhất kiếm quang hàn thập tứ châu (Một thanh kiếm tỏa, lạnh mười bốn châu)
#62 Quyển 6 - Chương 56
#63 Quyển 6 - Chương 57
#64 Quyển 6 - Chương 58
#65 Quyển 6 - Chương 59
#66 Quyển 6 - Chương 60
#67 Quyển 6 - Chương 61
#68 Quyển 6 - Chương 62
#69 Quyển 6 - Chương 63
#70 Quyển 6 - Chương 64
#71 Quyển 6 - Chương 65
#72 Quyển 6 - Chương 66
#73 Quyển 6 - Chương 66-1: Phiên Ngoại • Trừ Tịch 1
#74 Quyển 6 - Chương 66-2: Phiên Ngoại • Trừ Tịch 2
#75 Quyển 7 - Chương 67
#76 Quyển 7 - Chương 68
#77 Quyển 7 - Chương 69
#78 Quyển 7 - Chương 70
#79 Quyển 7 - Chương 71
#80 Quyển 7 - Chương 72
#81 Quyển 7 - Chương 73
#82 Quyển 7 - Chương 74
#83 Quyển 7 - Chương 74-2: Phiên Ngoại • Hà Khổ
#84 Quyển 7 - Chương 75
#85 Quyển 7 - Chương 76
#86 Quyển 7 - Chương 77
#87 Quyển 7 - Chương 78
#88 Quyển 7 - Chương 79
#89 Quyển 7 - Chương 80
#90 Quyển 7 - Chương 81
#91 Quyển 7 - Chương 82
#92 Quyển 7 - Chương 83
#93 Quyển 7 - Chương 84
#94 Quyển 7 - Chương 85
#95 Quyển 7 - Chương 86
#96 Quyển 7 - Chương 87: Phiên ngoại • Đêm Xuân