Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 01/09/2020

Thoát Bắc Giả

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 94 chapters 224382 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Gián điệp, nữ cường nam cường, GE/HE

Số chương: 92 chương + 1 NT

Editor: Qin Zồ


Sống trong cùng một thế giới rộng lớn thì chúng mình đã thân như là tay liền chân.


Mặc dù phải đối mặt với biển lửa kế bên, em bé nhỏ ơi nào sợ hãi,


Bởi bố chúng mình ở nơi đây.


Trên thế giới này, liệu ai hạnh phúc hơn mình?

__________

Nữ điệp viên x nam đặc công

Danh sách Chapters

Chapter ⇵