Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Thốn Mang - 寸芒

Dịch Trung Quốc Manga 444 chapters 1,401,556 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho độc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng Thị (Lão Cà Chua) nói về võ thuật mang hơi hương đô thị, với tình tiết hấp dẫn cũng sẽ làm cho đọc giả ngây ngất...

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Tinh La
#2 Chương 2 : Phi Đao Biến Hướng
#3 Chương 3 : Tử vong thối pháp
#4 Chương 4 : Cơ nhân dược thủy
#5 Chương 5 : Khương Tuyết
#6 Chương 6 : Tuyết dạ
#7 Chương 7 : Tẩy tủy đan
#8 Chương 8 : Thoát thai hoán cốt
#9 Chương 9 : Đột phi mãnh tiến
#10 Chương 10 : Khảo hạch
#11 Chương 11 : Toản giới
#12 Chương 12 : Lệ khí
#13 Chương 13 : Đại nghĩa
#14 Chương 14 : Bá Vương Hạng Vũ
#15 Chương 15 : Thuế biến
#16 Chương 16 : B1 cơ nhân dược thủy
#17 Chương 17 : Tiên thiên
#18 Chương 18 : Ám đấu
#19 Chương 19 : Siêu cấp cao thủ
#20 Chương 20 : Hải khoát bằng ngư dược
#21 Chương 1 : Địa hạ quyền đàn
#22 Chương 2 : Vũ si Điền Cương
#23 Chương 3 : Sát thủ giới
#24 Chương 4 : Sát thủ “Tử Đạn”
#25 Chương 5 : Thập ức Mỹ kim
#26 Chương 6 : Chiến
#27 Chương 7 : Địa hạ thế giới
#28 Chương 8 : Kinh hỉ
#29 Chương 9 : Ma thần lục tuyệt
#30 Chương 10 : Đoạn xuyên phân hải
#31 Chương 11 : Tuyết lang nhân
#32 Chương 12 : Hỗn độn đại la thiên đạo
#33 Chương 13 : Thái bạch tửu lâu
#34 Chương 14 : Thương Thủ tổ chức
#35 Chương 15 : Sư bá
#36 Chương 16 : Thất Diệu Tinh Cực
#37 Chương 17 : Thu đồ
#38 Chương 18 : Hồng Y đại giáo chủ
#39 Chương 19 : Thiên phú
#40 Chương 20 : Bá Vương thu đồ
#41 Chương 21 : Lý Thạc
#42 Chương 22 : Văn tử
#43 Chương 23 : Thanh Bang thái thượng trưởng lão
#44 Chương 24 : Liễu ám hoa minh
#45 Chương 25 : Nhiệm vụ đáo thủ
#46 Chương 26 : Lang vương
#47 Chương 27 : Đao khí
#48 Chương 28 : Miễu sát
#49 Chương 1 : Thanh Bang khách khanh trưởng lão
#50 Chương 2 : Xà hạt
#51 Chương 3 : Huyết độn
#52 Chương 4 : Huyết tộc tinh huyết
#53 Chương 5 : Lâm gia chi biến
#54 Chương 6 : Thối luyện
#55 Chương 7 : Trùng kích Kim Đan
#56 Chương 8 : Thập tam thị tộc đích quyền uy
#57 Chương 9 : Ma Vương chi chiến
#58 Chương 10 : Huynh đệ
#59 Chương 11 : Hợp mưu
#60 Chương 12 : Ngư ông đắc lợi
#61 Chương 13 : Sơ vi nhân sư
#62 Chương 14 : Huyết tộc khiêu chiến giả
#63 Chương 15 : Cát Hân
#64 Chương 16 : Chung cực huyền thưởng
#65 Chương 17 : Hí sái Anthony
#66 Chương 18 : Phong cuồng
#67 Chương 19 : Tổng công
#68 Chương 20 : Vi liễu gia tộc
#69 Chương 21 : Tử đích an tâm
#70 Chương 22 : Bỉ tái
#71 Chương 23 : Thành vi Huyết tộc
#72 Chương 24 : Kim đan cảnh giới
#73 Chương 25 : New York nguy cơ
#74 Chương 26 : Ma đạo thiên thành
#75 Chương 27 : Bạo tạc đích dư ba
#76 Chương 28 : Linh tinh
#77 Chương 29 : Hành động khai thuỷ
#78 Chương 30 : Tồi khô lạp hủ
#79 Chương 31 : Phế vật lợi dụng
#80 Chương 32 : Chủ Nhân Tập Đoàn Tuyết Lan
#81 Chương 1 : Nhị thập nhất vị quyền thủ
#82 Chương 2 : Linh hồn ấn ký
#83 Chương 3 : Điễn Sí huyền công
#84 Chương 4 : Cực Thối đạo
#85 Chương 5 : Cực Thối đạo đích ba sáo thối pháp
#86 Chương 6 : Trục Bộ Phát Triển
#87 Chương 7 : Nhất Tinh Cấp huấn luyện viên
#88 Chương 8 : Thánh Lâm tập đoàn đích yêu thỉnh
#89 Chương 9 : Mỏ dầu
#90 Chương 10 : Lâm Thiên Vũ đến thăm
#91 Chương 11 : Ngươi là
#92 Chương 12 : Kí kết hợp đồng
#93 Chương 13 : Thất đại đệ tử
#94 Chương 14 : Kinh thiên động địa
#95 Chương 15 : Khai nghiệp đại điển
#96 Chương 16 : Khả liên đích Lâm Thiên Vũ
#97 Chương 17 : Hương hỏa
#98 Chương 18 : Thích quán
#99 Chương 19 : Linh quang
#100 Chương 20 : Thanh thế
#101 Chương 21 : Tuyết Lan đảo
#102 Chương 22 : Chiến đấu
#103 Chương 23 : Grim
#104 Chương 24 : Điền Cương xuất quan
#105 Chương 25 : Nhập ma cuồng hóa
#106 Chương 26 : Cát Lỗ Phổ đích sát ý
#107 Chương 27 : Sơn vũ dục lai
#108 Chương 28 : Tuyệt Sát
#109 Chương 29 : Bí mật chi địa
#110 Chương 30 : Tây Bá Lợi á huấn luyện doanh
#111 Chương 31 : Mãi nhân
#112 Chương 32 : Cấp nhu
#113 Chương 33 : Hoành phúc
#114 Chương 34 : Nộ
#115 Chương 35 : Quỷ vực
#116 Chương 36 : Quỷ cốc tiên phủ
#117 Chương 37 : Thiên diễn bí quyển
#118 Chương 38 : Cực từ ma sát
#119 Chương 39 : Ngưu Ma vương đích ngoại tu chi pháp
#120 Chương 40 : Sáu năm
#121 Chương 41 : Trở về
#122 Chương 42 : Nhật tân nguyệt dị
#123 Chương 1 : Tích nhật huynh đệ
#124 Chương 2 : Sư huynh Huyết Nguyệt
#125 Chương 3 : Côn Luân tiên cảnh
#126 Chương 4 : Tinh Cực tông
#127 Chương 5 : Ảo Quang chân nhân
#128 Chương 6 : Bí mật của Ảo Quang chân nhân
#129 Chương 7 : Âm Dương đao
#130 Chương 8 : Biệt khí (nén giận)
#131 Chương 9 : Thiên kiếp
#132 Chương 10 : Thân thế chi mê
#133 Chương 11 : Thục Sơn kiếm phái
#134 Chương 12 : Thục Sơn đệ tử
#135 Chương 13 : Trần Kiếm Phong
#136 Chương 14 : Trần Kiếm Phong đích lễ vật
#137 Chương 15 : Trùng quan nhất nộ
#138 Chương 16 : Phá sơn liệt không
#139 Chương 17 : Tiêu Diêu tán tiên
#140 Chương 18 : Sơn trung tam niên
#141 Chương 19 : Hồng Trần Luyện Tâm khúc
#142 Chương 20 : Thất Sắc Hạnh Linh hoa
#143 Chương 21 : Phụ Tử
#144 Chương 22 : Cường Thủ Hào Đoạt
#145 Chương 23 : Cẩu Thí Bất Thị
#146 Chương 24 : Thâu tập
#147 Chương 25 : Tán tiên
#148 Chương 26 : Nhất xúc tức phát
#149 Chương 27 : Nguyên Anh Kim Huyết
#150 Chương 28 : Nộ xích
#151 Chương 29 : Đại Chiến
#152 Chương 30 : Kỵ Hổ Nan Hạ
#153 Chương 31 : Kiếm Chi Bi Sát
#154 Chương 1 : Lớn mạnh
#155 Chương 2 : Thân tình
#156 Chương 03 : Tu luyện
#157 Chương 4 : Tiên giới chi bí
#158 Chương 5 : Độ Kiếp kỳ
#159 Chương 6 : Tầm Mịch nhạc chương
#160 Chương 7 : Lục Giới
#161 Chương 8 : Luyện đan
#162 Chương 9 : Âm mai
#163 Chương 10 : Cố Chấp
#164 Chương 11 : Tinh hỏa liệu nguyên
#165 Chương 12 : Liên phiên lai nhân
#166 Chương 13 : Vân Vụ sơn
#167 Chương 14 : Độ kiếp
#168 Chương 15 : Khinh tùng (Nhẹ nhàng)
#169 Chương 16 : Huyền bí
#170 Chương 17 : Đao Chi Bí Sát
#171 Chương 18 : Thiên Nhàn li khứ
#172 Chương 19 : Tiên nhân hàng thế (hạ thế)
#173 Chương 20 : Đại loạn
#174 Chương 21 : Kinh hãi
#175 Chương 22 : Tề tụ Vân Vụ sơn
#176 Chương 23 : Sấm trận
#177 Chương 24 : Mê huyễn sát kiếp
#178 Chương 25 : Ngũ lôi oanh đỉnh
#179 Chương 26 : Chung kiến thần kiếm
#180 Chương 27 : Phúc hề họa hề
#181 Chương 28 : Cước đạp Thanh Vân
#182 Chương 29 : Nguy cơ tử vong
#183 Chương 30 : Nguyên thần bất diệt tức vi bất tử (1)
#184 Chương 31 : Lý Dương tử liễu (chết rồi) Thượng
#185 Chương 32 : Lý Dương đã chết? (hạ)
#186 Chương 33 : Đồ lục (Tàn sát)
#187 Chương 1 : Độ kiếp trung kỳ
#188 Chương 2 : Cửu vi liễu
#189 Chương 3 : Chiến Thần Ngõa
#190 Chương 4 : Cường thưởng
#191 Chương 5 : Tuyết
#192 Chương 6 : Nhất kích tất sát
#193 Chương 7 : Bá Vương truyền nhân
#194 Chương 8 : Tụ thủ (tập hợp)
#195 Chương 9 : Nhĩ ngu ngã trá
#196 Chương 10 : Hắc hoa chi tráo
#197 Chương 11 : Hắc Diệm linh châu chi diệu dụng
#198 Chương 12 : Huyết Vũ
#199 Chương 13 : Ma Cung cung chủ
#200 Chương 14 : Trở lại thế tục
#201 Chương 15 : Lý thị hào môn
#202 Chương 16 : Phục cừu hành động khai thủy (bắt đầu hành động phục thù)
#203 Chương 17 : Tu ma giả đại quân
#204 Chương 18 : Đồ sát lệnh
#205 Chương 19 : Lâm gia đích phong cuồng
#206 Chương 20 : Lưu huyết đích dạ
#207 Chương 21 : Nhân quả tuần hoàn
#208 Chương 22 : Điền Cương đích sư môn
#209 Chương 23 : Thánh khí tiên khí?
#210 Chương 24 : Huyết ngục nhất tộc
#211 Chương 25 : Thần chi huyết dịch
#212 Chương 26 : Ngộ kiến Lâm Thiên Vũ
#213 Chương 27 : Truy sát lâm thiên vũ
#214 Chương 28 : Thiên đàng tới địa ngục
#215 Chương 29 : Lâm Thiên Vũ đích mạt thiên
#216 Chương 30 : Thuế biến
#217 Chương 31 : Kim sắc huyết dịch
#218 Chương 32 : Hắc Long
#219 Chương 33 : Kỳ dị đích thiên kiếp (Thiên kiếp kì dị)
#220 Chương 34 : Nhất phi xung thiên
#221 Chương 35 : Trảm long
#222 Chương 36 : Phi thăng Ma giới
#223 Chương 1 : Tầm tuyết đích biện pháp (Biện pháp để tìm Tuyết)
#224 Chương 2 : Tâm linh thuế biến
#225 Chương 3 : Bích Lan sơn
#226 Chương 4 : Trúc cơ
#227 Chương 5 : Tình thế nghiêm túc
#228 Chương 6 : Tế đao
#229 Chương 7 : Ma nguyên thạch
#230 Chương 8 : Bát phương liên quân
#231 Chương 9 : Hoành tảo
#232 Chương 10 : Dụng nhân khứ điền
#233 Chương 11 : Cuồng oanh loạn tạc
#234 Chương 12 : Bính tử nhất chiến
#235 Chương 13 : Bá Vương Hạng Vũ
#236 Chương 14 : Nguyên thần chi biến
#237 Chương 15 : Lục giới tối đại đích bí mật (bí mật lớn nhất trong lục giới)
#238 Chương 16 : Tam Phân
#239 Chương 17 : Nữ Thần phong
#240 Chương 18 : Hỉ sự
#241 Chương 19 : Uyển Linh đan
#242 Chương 20 : Hắc a! (Lòng dạ đen tối)
#243 Chương 21 : Nguy cơ
#244 Chương 22 : Kha Phong Ma Vương
#245 Chương 23 : Kha Phong đích thí tham
#246 Chương 24 : Hạng Vũ xuất quan
#247 Chương 25 : Ly biệt
#248 Chương 26 : Thiên Linh Thạch
#249 Chương 27 : Sát hướng Hỏa Vụ Sơn
#250 Chương 28 : Cận thân chi chiến
#251 Chương 29 : Nhất thống
#252 Chương 30 : Phệ Tâm Trùng
#253 Chương 31 : Xuất thế
#254 Chương 32 : Thuế biến hậu đích Lý Dương
#255 Chương 33 : Mị lực
#256 Chương 34 : Bất khả nhục
#257 Chương 35 : Hoán nhân liễu!
#258 Chương 36 : Hạng Vũ lai nhân
#259 Chương 37 : Lâm Chiêu
#260 Chương 38 : Huyết vụ
#261 Chương 39 : Nhục thể bị hủy
#262 Chương 40 : Hổ cản đường
#263 Chương 41 : Phá trận
#264 Chương 42 : Xích Huyết Linh Quả
#265 Chương 43 : Thế
#266 Chương 44 : Đã muộn một bước
#267 Chương 45 : Sinh tử chi chiến
#268 Chương 46 : Tình thế thay đổi
#269 Chương 47 : Tin tức của Tuyết
#270 Chương 48 : Đan lô
#271 Chương 49 : Huyết Lăng Đan
#272 Chương 50 : Li Khai Phiêu Tuyết Sơn Mạch
#273 Chương 1 : Ma Thần cung
#274 Chương 2 : Ma Đế Li Lộc
#275 Chương 3 : Cùng Xi Vưu đối kháng
#276 Chương 4 : Triệu kiến
#277 Chương 5 : Thần thức biến thái
#278 Chương 6 : Lục giới bí tân
#279 Chương 7 : Lôi Viêm Địa Ngục
#280 Chương 8 : Cơ hội tốt
#281 Chương 9 : Kịch độc
#282 Chương 10 : Đồng tổ
#283 Chương 11 : Chiến
#284 Chương 12 : Quyết chiến
#285 Chương 13 : Xá mệnh tương cứu
#286 Chương 14 : Nhất nộ sát nhân
#287 Chương 15 : Phản ứng của Xi Vưu
#288 Chương 16 : Tử diễm vô hạn
#289 Chương 17 : Thần thức diệu dụng
#290 Chương 18 : Đao Phách Ma Vương biến
#291 Chương 19 : Chiến giáp
#292 Chương 20 : Thanh Diệu Băng Thạch
#293 Chương 21 : Tiên tha Hạng Vũ
#294 Chương 22 : Trước hết giết Lý Dương
#295 Chương 23 : Hậu diệt Hạng Vũ
#296 Chương 24 : Không phải do ngươi
#297 Chương 25 : Cấm vực chi biến
#298 Chương 26 : Tối trường đich nhất mộng
#299 Chương 27 : Kinh hoảng
#300 Chương 28 : Trực sấm
#301 Chương 29 : Lòng dạ đàn bà?
#302 Chương 30 : Luyện khí
#303 Chương 1 : Ly Khai Ma giới
#304 Chương 2 : Đao Phách chi tốc
#305 Chương 3 : Khó tìm Minh Đế
#306 Chương 4 : Đế cung
#307 Chương 5 : Hồn Băng thần bí
#308 Chương 6 : Tích Địa Ma Phủ
#309 Chương 7 : Linh Linh
#310 Chương 8 : Đông Phương Minh Đế hiện tung
#311 Chương 9 : Quỷ Đế Băng Hồn
#312 Chương 10 : Nằm mơ
#313 Chương 11 : Thưởng
#314 Chương 12 :
#315 Chương 13 : Bắt
#316 Chương 14 : Tu Linh thảo
#317 Chương 15 : Nhất ngôn vi định
#318 Chương 16 : Ngưu Ma Vương
#319 Chương 17 : Bằng Ma Vương
#320 Chương 18 : Thiết Oa Chân Nhân
#321 Chương 19 : Sơn nhân tự có diệu kế
#322 Chương 20 : Yêu Đế Thạch Đông
#323 Chương 21 : Thủ chu đãi thỏ (1)
#324 Chương 22 : Biến hóa thuật
#325 Chương 23 : Chương 23
#326 Chương 24 : Chương 24
#327 Chương 25 :
#328 Chương 26 : Âm mưu
#329 Chương 27 : Quang can ti lệnh
#330 Chương 28 : Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể
#331 Chương 29 : Thổ huyết
#332 Chương 30 : Thúy Vân sơn
#333 Chương 31 : Ta đập
#334 Chương 32 : Hung tàn
#335 Chương 33 : Bắt Lý Dương
#336 Chương 34 : Cuồng nộ
#337 Chương 35 : Ngưu giác đỉnh đầu
#338