Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 3 months ago, 02/09/2020

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 10 chapters 41404 từ
Nguồn: truyenfull.vn

CP: Dương Lạc (Bạch Ngọc Đường) x Triển Chiêu
Thể loại: chuyển thế, cổ xuyên kim, ấm áp, chủng điền văn, HE.
Chuyển ngữ: Long Nhi

Ở niên đại xa xôi này, bên cạnh đứng một người mang dung mạo tương đồng, nhưng không có ký ức tương đồng.

Dẫu biết rằng cậu chỉ vừa thấy mình ngất đi, đến khi tỉnh lại đã vượt qua ngàn năm…

Dẫu biết rằng hắn không phải Cẩm Mao Thử từng cùng cậu dây dưa không rõ…

Dẫu rằng… cậu biết rõ bộ bạch y phong lưu kia đã mất cùng Trùng Tiêu…

Tri kỷ như hình với bóng, Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh kính như phụ mẫu, bốn hộ vệ thân như tay chân,

Tất cả đã sớm hóa thành một làn khói xanh tan biến khỏi trần gian…

Một chút cũng không còn, chẳng thể quay về.

Chỉ lưu lại Triển Chiêu

Ebook Generate

epub Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không
#1-#10123.87 kb
mobi Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không
#1-#10192.56 kb
azw3 Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không
#1-#10212.23 kb