Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

[Thử Miêu] Toái Hồn FULL

Dịch Trung Quốc Manga 54 chapters 114,221 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Dịch + edit: Xuân Hương (aka Haruka)
Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, hiện đại, tiền kiếp hậu kiếp, nhất công nhất thụ.
Diễn viên: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, và các nhân vật khác.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (50 chương chính văn + 4 phiên ngoại)

Sau khi chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, vẫn có thể yêu nhau.

Nhưng người hắn yêu, chỉ có thể là một người.

Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn tay run rẩy không ngừng của Bội Bội

“Anh có thể vì em mà chết, nhưng anh, chỉ có thể vì Triển Chiêu mà sống.”

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Sơ ngộ (lần đầu gặp gỡ)
#2 Chương 2: Công việc mới, phát triển mới
#3 Chương 3: Tai nạn xe
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51: Hứa Phục Sinh phiên ngoại
#52 Chương 52: Phiên ngoại 2
#53 Chương 53: Phiên ngoại 3
#54 Chương 54: Phiên ngoại 4