Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Tiên Nghịch

Dịch Trung Quốc Manga 2,085 chapters 5,072,880 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm - một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu". Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?


- Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình? Hãy cùng dõi theo bước chân của Vương Lâm qua 1976 chương Truyện Tiên Nghịch> để biết rõ những điều này bạn nhé!

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Ly hương.
#2 Chương 2 : Tiên Nhân
#3 Chương 3 : Trắc thí.
#4 Chương 4 : Vô tình.
#5 Chương 5 : Đường về.
#6 Chương 6 : Lợi thế.
#7 Chương 7 :  Lưu thư
#8 Chương 8 : Thạch châu.
#9 Chương 9 : Hạ nhai
#10 Chương 10 : Nhập môn
#11 Chương 11 : Trương Hổ
#12 Chương 12 : Tiên phù
#13 Chương 13 : Trưởng lão
#14 Chương 14 : Dị biến
#15 Chương 15 : Hoài nghi.
#16 Chương 16 : Đệ tử
#17 Chương 17 : Tu tiên
#18 Chương 18 :  Hồ lô
#19 Chương 19 : Trục môn
#20 Chương 20 : Cửu vân
#21 Chương 21 : Linh đan.
#22 Chương 22 : Tán công
#23 Chương 23 : Thập Vân
#24 Chương 24 : Tu Luyện.
#25 Chương 25 :  Ngưng khí
#26 Chương 26 : Sát ý
#27 Chương 27 : Tới chơi
#28 Chương 28 : Tạp vụ
#29 Chương 29 : Dâng tới tận cửa
#30 Chương 30 : Vương Hạo
#31 Chương 31 : Tuyết thuỷ
#32 Chương 32 : Giao dịch
#33 Chương 33 : Khẩu quyết
#34 Chương 34 : Tập huấn
#35 Chương 35 : Hậu sơn.
#36 Chương 36 : Thị phi.
#37 Chương 37 : Bốn năm.
#38 Chương 38 : Quang ban
#39 Chương 39 : Cụ phú
#40 Chương 40 : Khách đến
#41 Chương 41 : Ngô công
#42 Chương 42 : Ngô công ngộ địch
#43 Chương 43 : Bạn cũ
#44 Chương 44 : Lý Sơn
#45 Chương 45 : Đê tiện
#46 Chương 46 : Lão quái
#47 Chương 47 : Tỷ thí (1)
#48 Chương 48 : Tỷ thí (2)
#49 Chương 49 : Tỷ thí (3)
#50 Chương 50 : Tỷ thí (4)
#51 Chương 51 : Xuất trận (1)
#52 Chương 52 : Xuất trận (2)
#53 Chương 53 : Xuất trận (3)
#54 Chương 54 : Xuất trận (4).
#55 Chương 55 : Xuất trận (5)
#56 Chương 56 : Xuất trận (6)
#57 Chương 57 : Xuất trận (7)
#58 Chương 58 :  Kết Thúc
#59 Chương 59 : Chất vấn.
#60 Chương 60 : Trưởng Lão
#61 Chương 61 :  Sư Tổ
#62 Chương 62 : Lai Kiếp
#63 Chương 63 : Cường thế
#64 Chương 64 : Rời Phái
#65 Chương 65 : Tang Môn
#66 Chương 66 : 800 Phiếu
#67 Chương 67 : Âm Mưu
#68 Chương 68 : Khôi Lỗi Thuật
#69 Chương 70 : Hồi Gia
#70 Chương 71 :  Lại 4 Năm
#71 Chương 72 : Đoạt Cơ Pháp
#72 Chương 73 : Thiên Thủy Thành
#73 Chương 74 : Tai ương xì máu
#74 Chương 75 :  Tái ngộ cố nhân
#75 Chương 76 : Phi kiếm cổ quái
#76 Chương 77 : Tức Mặc Lã Nhân
#77 Chương 78 : Đằng Gia Thành
#78 Chương 79 : Tế luyện phi kiếm
#79 Chương 80 : Huyết Luyện Pháp
#80 Chương 81 : Đoạt cơ (1)
#81 Chương 82 :  Đoạt cơ (2)
#82 Chương 83 : Đoạt cơ (3)
#83 Chương 84 : Đoạt cơ (4)
#84 Chương 85 : Đoạt cơ (5)
#85 Chương 86 : Đống hoang tàn trong rừng
#86 Chương 87 : Hoàng tuyền hàn đan
#87 Chương 88 :  Lam phu quái nhân
#88 Chương 89 : Pháp bảo kinh nhân
#89 Chương 90 :  Sơ lộ dấu vết
#90 Chương 91 : Cực âm linh lực
#91 Chương 92 : Thi Âm tông (1)
#92 Chương 93 : Thi Âm tông (2)
#93 Chương 94 : Thi Âm tông (3)
#94 Chương 95 : Tiến vào tông.
#95 Chương 96 : Lô đỉnh
#96 Chương 97 : Đại biến
#97 Chương 98 : Vực ngoại chiến trường
#98 Chương 99 : Thạch châu biến
#99 Chương 100 : Tế luyện vỏ kiếm
#100 Chương 101 :  Ngọc giản hồn phách
#101 Chương 102 : Điệu kiếp (1)
#102 Chương 103 : Điệu kiếp (2)
#103 Chương 104 : Điệu kiếp (3)
#104 Chương 105 : Cực cảnh lâm thế
#105 Chương 106 : Lô đỉnh.
#106 Chương 107 : Mễ Lạp chi quang.
#107 Chương 108 : Cố nhân.
#108 Chương 109 : Hắn vỗ túi trữ vật
#109 Chương 110 : Liễu Mi.
#110 Chương 111 : Vương Lâm
#111 Chương 112 : Tư Đồ Nam
#112 Chương 113 : Quyết Minh cốc
#113 Chương 114 : Hợp Hoan tông
#114 Chương 115 : Đại sư huynh
#115 Chương 116 : Khiên cưỡng
#116 Chương 117 : Vương Lâm bỏ mạng
#117 Chương 118 : Ngoại Vực chiến trường
#118 Chương 119 : Thần Long thức tỉnh
#119 Chương 120 : Vương Lâm trở về.
#120 Chương 121 : Không biết sống chết
#121 Chương 122 : Đi giết hắn
#122 Chương 123 : Ma đầu
#123 Chương 124 : Pháp tắc giới luật
#124 Chương 125 : Thần thức cực cảnh
#125 Chương 126 : Tha hương ngoại quốc
#126 Chương 127 : Bế quan tại núi lửa.
#127 Chương 128 : Phần Kim sơn mạch.
#128 Chương 129 : Tự chế ma đầu (1+2)
#129 Chương 130 : Nguyên anh hốt lai
#130 Chương 131 : Hắn là dê béo?
#131 Chương 132 : Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (1)
#132 Chương 133 : Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (2)
#133 Chương 134 : Cử quốc thiên di (1+2)
#134 Chương 135 : Phong Vân biến sắc
#135 Chương 136 : Trung niên văn sĩ.
#136 Chương 137 : Tỏa Quốc đại trận
#137 Chương 138 : Thiên Ly đan
#138 Chương 139 : Giả đan cảnh giới.(1+2)
#139 Chương 140 :  Tu Ma hải.(1+2)
#140 Chương 141 : Đấu Tà phái. (1+2)
#141 Chương 142 : Một thân bảo vật
#142 Chương 143 : Ba viên hàn đan
#143 Chương 144 : Kết đan (1).
#144 Chương 145 : Kết đan (2)
#145 Chương 146 :  Kết đan (3)
#146 Chương 147 : Kết đan (4)
#147 Chương 148 : Kết đan (5)
#148 Chương 149 : Kết đan (6)
#149 Chương 150 : Sát
#150 Chương 151 : Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh
#151 Chương 152 : Sát phạt huyết lộ
#152 Chương 153 : Dương oai Nam Đấu thành
#153 Chương 154 : Đấu Long đại trận
#154 Chương 155 : Kiếm tu tàn ảnh
#155 Chương 156 :  Liều mạng với hắn
#156 Chương 157 : Vẻ đẹp thê lương
#157 Chương 158 : Sương mù thành biển
#158 Chương 159 : Lão nhân mặc thanh bào
#159 Chương 160 : Tu đan
#160 Chương 161 : Bát trảo thần thức
#161 Chương 162 : Đạt thành hiệp nghị.
#162 Chương 163 : Thần Đạo chi thuật
#163 Chương 164 : Thi hài thần bí (1+2)
#164 Chương 165 : Phanh nhiên tâm động
#165 Chương 166 : Cổ truyền tống trận
#166 Chương 167 : Tề tụ
#167 Chương 168 : Cổ thần chi địa(1+2).
#168 Chương 169 : Thủ tủy.
#169 Chương 170 : Thoát ly đội ngũ (1+2)
#170 Chương 171 : Ngọc giản của Lý Mộ Uyển
#171 Chương 172 : Hành Thổ chi địa (1+2)
#172 Chương 173 : Đệ nhị ma đầu
#173 Chương 174 : Ma đầu dị biến.
#174 Chương 175 : Đoạt bảo (1+2)
#175 Chương 176 : Cướp đoạt cơn lốc
#176 Chương 177 : Độc vương đỉnh (1+2).
#177 Chương 178 : Cấm Sơn
#178 Chương 179 : Học tập cấm chế(1+2)
#179 Chương 180 : Vận đen của Cổ Đế(1+2+3)
#180 Chương 181 : Vố số cấm chế bạo phát (1+2+3)
#181 Chương 182 : Cổ thần Đồ Ti (1+2)
#182 Chương 183 : Dị biến xảy ra (1+2).
#183 Chương 184 : Dị biến xảy ra (1+2+3)
#184 Chương 185 : Kẻ đứng đầu huyết hải (1+2)
#185 Chương 186 : Bên ngoài khí hải.
#186 Chương 187 : Cổ Thần truyền thừa (1)
#187 Chương 188 : Cổ Thần truyền thừa (2).
#188 Chương 189 : Cổ Thần truyền thừa (3)
#189 Chương 190 : Cổ Thần truyền thừa (4)
#190 Chương 191 :  Thần thức tử hải . (1+2+3)
#191 Chương 192 : Ngoài ý liệu.
#192 Chương 193 : Huyết hải phong ấn. (1+2)
#193 Chương 194 : Mở phong ấn
#194 Chương 195 : Tử hải nghi điểm
#195 Chương 196 : Lật lọng
#196 Chương 197 : Chân chánh truyền thừa
#197 Chương 198 : Trọng tổ thân thể.(1+2+3)
#198 Chương 199 : Cổ thần chi địa.
#199 Chương 200 : Nữ tử Vân Phi.(1+2)
#200 Chương 201 : Hai trăm năm
#201 Chương 202 : Giết người diệt khẩu(1+2).
#202 Chương 203 :  Kỳ Lân thú thành.
#203 Chương 204 : Cổ kính và Cấm phiên
#204 Chương 205 : Nguyên Anh Quy Tức
#205 Chương 206 : Thiên kiếp
#206 Chương 207 : Giết người lấy đan
#207 Chương 208 : Điểm cuối của cực cảnh (1+2+3+4)
#208 Chương 209 : Phương pháp không tán công.
#209 Chương 210 : Ngưng luyện phân thân. (1+2)
#210 Chương 211 : Vân Thiên tông. (1+2)
#211 Chương 212 : Xa xỉ. (1+2)
#212 Chương 213 : Cố nhân. (1+2+3)
#213 Chương 214 : Phiền muộn. (1+2)
#214 Chương 215 : La Nguyệt
#215 Chương 216 : Bổn tôn, hiện
#216 Chương 217 : Va chạm
#217 Chương 218 : Kiên quyết
#218 Chương 219 : Hai tháng. (1+2)
#219 Chương 220 : Đan dược
#220 Chương 221 : Tu vi tiêu thăng
#221 Chương 222 : Đoạt Thiên Thất đỉnh. (1+2)
#222 Chương 223 : Giải trừ phong ấn. (1+2)
#223 Chương 224 : Kết Anh. (1+2)
#224 Chương 225 : Cầm mà luyện đan. (1+2)
#225 Chương 226 : Rời khỏi Sở quốc. (1+2+3)
#226 Chương 227 : Tái ngộ cố nhân
#227 Chương 228 : Thu sủng
#228 Chương 229 : Văn thú
#229 Chương 230 : Sát nhân đoạt lệnh. (1+2)
#230 Chương 231 : Vị trí Triệu quốc. (1+2)
#231 Chương 232 : Vỏ kiếm
#232 Chương 233 : Dừng tay.
#233 Chương 234 : Đằng Hóa Nguyên (1+2)
#234 Chương 235 : Bởi vì hắn họ Đằng (1+2+3)
#235 Chương 236 : Chém nghìn người (1+2)
#236 Chương 237 : Vương … Vương Lâm (1+2).
#237 Chương 238 : Hạch tâm tộc nhân
#238 Chương 239 : Đại thụ sắp ngã. (1+2)
#239 Chương 240 : Đằng Tam
#240 Chương 241 : Vương Trác
#241 Chương 242 : Phác Nam Tử
#242 Chương 243 : Đằng Nhất
#243 Chương 244 : Diệt Đằng
#244 Chương 245 : Diệt Đằng gia (2).
#245 Chương 246 : Diệt Đằng gia (3)
#246 Chương 247 : Nam tử tà dị (1 + 2).
#247 Chương 248 : Tu tinh chi tinh
#248 Chương 249 : Hoá phàm
#249 Chương 250 : Ngưng sát
#250 Chương 251 : Quy ẩn (1 + 2)
#251 Chương 252 : Pháp bảo
#252 Chương 253 : Tượng khắc gỗ Giao long
#253 Chương 254 : Chưa gặp bao giờ
#254 Chương 255 : Đạo tặc
#255 Chương 256 : Lạnh giá
#256 Chương 257 : Là ngươi.
#257 Chương 258 : Thích Tông
#258 Chương 259 : Ý cảnh
#259 Chương 260 : Tổ linh bài
#260 Chương 261 : Tuổi già
#261 Chương 262 : Đồ chơi làm bằng đường
#262 Chương 263 : Trăm năm hẳn là phải chết
#263 Chương 264 :  Thiên đạo luân hồi
#264 Chương 265 : Tuyết biến
#265 Chương 266 : Tu sĩ Tuyết Vực
#266 Chương 267 : Giết người
#267 Chương 268 : Vũ Đỉnh
#268 Chương 269 : Thiên đạo vô tình.
#269 Chương 270 : Thiên chi kiều nữ
#270 Chương 271 : Thập niên Hóa Thần
#271 Chương 272 : Đại Ngưu
#272 Chương 273 : Tuyết Vực giáng lâm
#273 Chương 274 :  Tượng băng dưới lòng đất
#274 Chương 275 : Thương Long
#275 Chương 276 :  Đoạt Thổ linh
#276 Chương 277 : Hồng Điệp
#277 Chương 278 : Thiên kiếp
#278 Chương 279 : Thiên nghịch thay đổi
#279 Chương 280 : Sư tôn
#280 Chương 281 : Vinh dự
#281 Chương 282 : Triệu hồi Hóa Thần
#282 Chương 283 : Đốn ngộ
#283 Chương 284 : Bác Cực
#284 Chương 285 : Xử hóa
#285 Chương 286 : Bắt đầu thay đổi
#286 Chương 287 : Chuyển thế (1 + 2)
#287 Chương 288 : Vỏ kiếm đầu tiên
#288 Chương 289 : Cổ Thần tế bảo
#289 Chương 290 : Vô danh (1 + 2)
#290 Chương 291 : Trở về
#291 Chương 292 : Thiên đạo mở ra (1 + 2)
#292 Chương 293 : Khiếp sợ
#293 Chương 294 : Tiên giới bị phá nát
#294 Chương 295 : Tiên giới chi khí
#295 Chương 296 : Chết trong trứng nước (1)
#296 Chương 297 : Chết trong trứng nước (2)
#297 Chương 298 : . Ảo ảnh
#298 Chương 299 : Chiến Hồng Điệp
#299 Chương 300 : Tiên ngọc
#300 Chương 301 : Vương Lâm dùng thần thức đảo qua
#301 Chương 302 : Tái tham
#302 Chương 303 : Lòng mang tâm tư
#303 Chương 304 : Tiên giới toái phiến sụp đổ
#304 Chương 305 : Du hồn đãng uy
#305 Chương 306 : Nơi động phủ.
#306 Chương 307 : Xạ Thần chiến xa
#307 Chương 308 : Luyến nữ thi (*)
#308 Chương 309 : Chiến!
#309 Chương 310 : Mảnh nhỏ trọng điệp (*)
#310 Chương 311 : Tinh la bàn
#311 Chương 312 : Tự chuốc lấy phiền nhiễu
#312 Chương 313 :  Nữ thi rất tốt
#313 Chương 314 : Phụ thể
#314 Chương 315 : Đoạt thi
#315 Chương 316 : Tằng Ngưu, ngươi dám giết ta!
#316 Chương 317 : Người theo đạo. Sáng sinh chiều tử.
#317 Chương 318 : Hai lễ vật
#318 Chương 319 : Phản chủ
#319 Chương 320 : La Bàn
#320 Chương 321 : Kiếm cuồng
#321 Chương 322 : Sư huynh tương lai
#322 Chương 323 : Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu
#323 Chương 324 : Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình
#324 Chương 325 : Đột phá
#325 Chương 326 : Ngôi sao mới ở Chu Tước quốc
#326 Chương 327 : Trở về
#327 Chương 328 : Tâm động
#328 Chương 329 : Ta chính là Vương Lâm.(1)
#329 Chương 330 : Ta chính là Vương Lâm.(2)
#330 Chương 331 : Lỗ mãng?
#331 Chương 332 : Ở ẩn
#332 Chương 333 : Nhà mới
#333 Chương 334 :  Bạt sơn
#334 Chương 335 : Tu sĩ Hóa Thần của Luyện Khí Các
#335 Chương 336 : Phương thuốc lục phẩm
#336 Chương 337 : Không tha
#337 Chương 338 : Lý Mộ Uyển
#338 Chương 339 : Đầu thai sống lại
#339 Chương 340 : Sứ giả Chu Tước quốc
#340 Chương 341 : Chu Tước sơn ba lần đưa tin
#341 Chương 342 : Dã Nhân dư nghiệt.
#342 Chương 343 :  Chu Tước quốc
#343 Chương 344 : Còn nhớ rõ Cự Phú sao
#344 Chương 345 : Dã nhân
#345 Chương 346 : Thuật Chú Sư
#346 Chương 347 : Tiên Di Tộc
#347 Chương 348 : Luân Hồi Thụ
#348 Chương 349 : Nửa canh giờ
#349 Chương 350 : Uy lực của Xạ Thần Xa
#350 Chương 351 : Chạy trốn
#351 Chương 352 : Phù khôi
#352 Chương 353 : Thuộc tính Mộc
#353 Chương 354 :  Cắt đứt đường lui của ngươi
#354 Chương 355 : Dư nhân
#355 Chương 356 : Ly khai
#356 Chương 357 : Thúc thúc
#357 Chương 358 : Tư Đồ Nam
#358 Chương 359 : Chủ nhân Băng Tuyết Thần Điện (*)
#359 Chương 360 : Ước định mười năm (1)
#360 Chương 361 : Chu Tước quốc
#361 Chương 362 : Trận chiến với Hồng Điệp
#362 Chương 363 : Côn Cực tiên
#363 Chương 364 : Chiến xa nộ
#364 Chương 365 : Uy lực của ý cảnh
#365 Chương 366 : Âm mưu sơ hiện.
#366 Chương 367 : Liễu My và Kiền Phong
#367 Chương 368 : Đại kiếp
#368 Chương 369 : Nguyên nhân
#369 Chương 370 :  Lưỡng bại câu thương
#370 Chương 371 : Phàm nhân
#371 Chương 372 : Hỏa Vân trại
#372 Chương 373 : Văn thú
#373 Chương 374 : Vật dưới nước
#374 Chương 375 : Luyện Hồn tông
#375 Chương 376 : Ngày tất niên
#376 Chương 377 : Tụ linh
#377 Chương 378 : Điên cuồng khôi phục (1)
#378 Chương 379 : Điên cuồng khôi phục (2)
#379 Chương 380 : Truy tìm
#380 Chương 381 : Lần đầu giao phong
#381 Chương 382 : Cực cảnh và tử chú thuật
#382 Chương 383 : Nội môn Luyện Hồn tông
#383 Chương 384 : Hồn Thiên tam pháp
#384 Chương 385 : Kim sắc hồn phiên
#385 Chương 386 : Gặp lại Liễu My lần hai
#386 Chương 387 : Chiến chủ hồn
#387 Chương 388 : Thu Kỳ Lân hồn phiên
#388 Chương 389 : Tiểu hữu! Lão phu chờ ngươi đã lâu.
#389 Chương 390 : Ba phần đại lễ. .
#390 Chương 391 : Vân tước
#391 Chương 392 : Lục cấp tu chân quốc
#392 Chương 393 : Nhất tự ra oai.
#393 Chương 394 : Anh biến kỳ và Vương Lâm chân chính
#394 Chương 395 : Người có tư chất cao nhất Chu Tước tinh
#395 Chương 396 : Thập ức tôn hồn phiên
#396 Chương 397 : Cự ma tộc
#397 Chương 398 : Lựa chọn của Sất Hổ
#398 Chương 399 : Lão tổ xuất hiện
#399 Chương 400 : Hứa Lập Quốc
#400 Chương 401 : Chu Vũ Thái.
#401 Chương 402 : Diệt lão tổ.
#402 Chương 403 : Mỵ Cơ.
#403 Chương 404 : Chu Như
#404 Chương 405 : Tiểu Bạch
#405 Chương 406 : Kinh biến
#406 Chương 407 : Thiên đạo lai lâm
#407 Chương 408 : Thiên ý trêu người
#408 Chương 409 : Đạo tâm
#409 Chương 410 : Anh biến
#410 Chương 411 : Cố nhân
#411 Chương 412 : Dư bảo.
#412 Chương 413 : Thủy tổ.
#413 Chương 414 : Cự phú
#414 Chương 415 : Anh biến
#415 Chương 416 : Truyền thống
#416 Chương 417 : Cuộc chiến thứ hai của di tiên tộc.
#417 Chương 418 : Uy lực thực sự của thập ức tôn hồn phiên
#418 Chương 419 : Đệ nhị Chu Tước. Tư Đồ Nam?
#419 Chương 420 : Kiền Phong
#420 Chương 421 : Anh biến (chung).
#421 Chương 422 : Chu Tước tử.
#422 Chương 423 : Thông Minh Sao Bằng Bậc Đế Vương
#423 Chương 424 : Tư Đồ Nam
#424 Chương 425 : Tư Đồ Nam
#425 Chương 426 : Đồng tử.
#426 Chương 427 : Tu tinh chi tinh
#427 Chương 428 : Tổ linh thụ.
#428 Chương 429 : Tiểu Bắc Viêm Cực.
#429 Chương 430 : Chấp hành giả (1).
#430 Chương 431 : Cưu chiếm thước sào
#431 Chương 432 :  Tổ phù đầu cốt
#432 Chương 433 : Tam tổ là nàng
#433 Chương 434 :  Ngươi đồng ý, xuân phong nhất độ(2)
#434 Chương 435 : Người khổng lồ bên dưới Thi Âm Tông
#435 Chương 436 : Tào Nhất Đấu
#436 Chương 437 : Cứu ta ...
#437 Chương 438 : Lôi Cát.
#438 Chương 440 : Trên Vấn Đỉnh
#439 Chương 441 : Bất đồng.
#440 Chương 442 : Sự điên cuồng của Chu Tước Tử (2)
#441 Chương 443 : Người này là ai?
#442 Chương 444 : Linh hồn trên vùng đất khô cằn
#443 Chương 445 : Mộ Dung Vân
#444 Chương 446 : Tế Đàn
#445 Chương 447 : Xinh không thể tả được! (1)
#446 Chương 448 : Gặp Liễu Mi lần thứ ba
#447 Chương 449 : Một huyễn cuối cùng.
#448 Chương 450 : Thiên huyễn tình dục đạo
#449 Chương 451 : Mệnh hồn của Lý Mộ Uyển
#450 Chương 452 : Đoạt hồn (1)
#451 Chương 453 : Sứ giả của Thác Lâm
#452 Chương 454 : Kỳ bảo! (1)
#453 Chương 455 : Hồng Điệp
#454 Chương 456 : Đỏ bừng
#455 Chương 457 : Như điệp.
#456 Chương 458 : Tề tụ
#457 Chương 459 : Người lòng dạ sắt đá.
#458 Chương 460 : Kim giáp đại hán.
#459 Chương 461 : Sát khí.(1)
#460 Chương 462 : Diệp Vô Ưu.
#461 Chương 463 : Cướp đoạt.
#462 Chương 464 : Kế thừa Chu Tước (1).
#463 Chương 465 : Chiến Kiền Phong
#464 Chương 466 : Sát khí của Thác Sâm
#465 Chương 467 : Sứ Giả Tu Chân Liên Minh (1)
#466 Chương 468 : Bức màn Chu Tước
#467 Chương 469 : Một năm
#468 Chương 470 : Duyên phận đã hết
#469 Chương 471 : Luyện bảo
#470 Chương 472 : Chu Tước tinh
#471 Chương 473 : Giao Dịch Tinh.
#472 Chương 474 : Khôn Mộc Thạch
#473 Chương 475 : Bạch Vi (1).
#474 Chương 476 : Hành trình một mình
#475 Chương 477 : Tới Thiên Vận Tinh.
#476 Chương 478 : Vấn đạo (1)
#477 Chương 479 : Đạo!!
#478 Chương 480 : Tiểu đệ ra tay trước.
#479 Chương 481 : Ương ngạnh.
#480 Chương 482 : Tử Lâm Các.
#481 Chương 483 : Hóa ma chỉ (1)
#482 Chương 484 : Thiên Vận Tử.
#483 Chương 485 : Tiên thuật.
#484 Chương 486 : Thiên Vận Thất Tử
#485 Chương 487 : Kiếm ý.
#486 Chương 488 : Khốn địa tu luyện
#487 Chương 489 : Thọ yến
#488 Chương 490 : Tử khí đông lai.
#489 Chương 491 : Xông vào yến tiệc.
#490 Chương 492 : Cổ yêu
#491 Chương 493 : Cửu chuyển luyện tiên quyết
#492 Chương 494 : Tôn trưởng lão!
#493 Chương 495 : Hắn!
#494 Chương 496 : Gặp lại Lăng Thiên Hầu
#495 Chương 497 : Dẫn Tiên thuật!
#496 Chương 498 : Triệu Hân Mộng
#497 Chương 499 : Tử hệ Lão Lục
#498 Chương 500 : Chiến Vấn Đỉnh!
#499 Chương 501 : Toái Tiên chi địa
#500 Chương 502 : Ý cảnh nhập thể!
#501 Chương 503 : Hơn một người!
#502 Chương 504 : Sát Lục Tiên quyết
#503 Chương 505 : Huyền Uyên Phái
#504 Chương 506 : Sứ giả.
#505 Chương 507 : Địa Ma Bắc Giới.
#506 Chương 508 : Văn thú tiến hoá
#507 Chương 509 : Cửu Lê Trùng
#508 Chương 510 : Vỡ! Nát!
#509 Chương 511 : Chiến!
#510 Chương 512 : Giết!
#511 Chương 513 : Kim linh.
#512 Chương 514 : Mục tiêu - Đông Hải!
#513 Chương 515 : Vì sao Đông Hải.
#514 Chương 516 : Hành trình của Tham Lang
#515 Chương 517 : Tâm tư của Tham Lang
#516 Chương 518 : Thủy triều.
#517 Chương 519 :  Lệnh bài.
#518 Chương 520 : Đông Hải yêu linh
#519 Chương 521 : Sơn cốc.
#520 Chương 522 : Trưởng lão trong cốc.
#521 Chương 523 : Phá trận.
#522 Chương 524 : Hoàng Long.
#523 Chương 525 : Thiên Yêu quận
#524 Chương 526 : Hắc y nam tử
#525 Chương 527 : Sinh chi lạc ấn
#526 Chương 528 : Ma Cấm
#527 Chương 529 : Gạt Bỏ
#528 Chương 530 : Sưu hồn thuật
#529 Chương 531 : Thủy cảnh
#530 Chương 532 : Luyện Hồn tân tông.
#531 Chương 533 : Yêu lực kết tinh.
#532 Chương 534 : Thập tam.
#533 Chương 535 : Tán hồn dưỡng phách
#534 Chương 536 : Chiến thư.
#535 Chương 537 : Tịch Diệt Chỉ
#536 Chương 538 :  Vương Lâm hiện lên
#537 Chương 539 : Luyện Hồn
#538 Chương 540 : Rời đi. (1)
#539 Chương 541 : Rời đi. (2)
#540 Chương 542 : Khảo nghiệm của Yêu Tương
#541 Chương 543 : Ngộ trong chiến đấu.
#542 Chương 544 : Ma niệm
#543 Chương 545 : Thống lĩnh
#544 Chương 546 : Yêu binh
#545 Chương 547 : Doanh trại Hắc Giáp Quân
#546 Chương 548 : Sự im lặng đáng sợ.
#547 Chương 549 : Lập uy.
#548 Chương 550 : Diêu Tích Tuyết
#549 Chương 551 : Giao Dịch
#550 Chương 552 : Huyết Hồn đan
#551 Chương 553 : Tiên tinh
#552 Chương 554 : Sáu nét kim phù
#553 Chương 555 : Ba ký tự hợp làm một
#554 Chương 556 : Xoay chuyển càn khôn.(1)
#555 Chương 557 : Xoay chuyển càn khôn.(2)
#556 Chương 558 : Xoay chuyển càn khôn.(3)
#557 Chương 559 : Khu vườn
#558 Chương 560 : Ngủ say
#559 Chương 561 : Thu hoạch
#560 Chương 562 : Thực lực của Anh Biến Kỳ đại viên mãn
#561 Chương 563 : Cứu Thập Tam
#562 Chương 564 : Cứu Thập Tam(2)
#563 Chương 565 : Một chưởng
#564 Chương 566 : Hổ Bào, lão già và áo giáp
#565 Chương 567 : Hỏi Diêu Tích Tuyết
#566 Chương 568 : Người quen
#567 Chương 569 : Loạn kinh đô
#568 Chương 570 : Tiếng đàn.
#569 Chương 571 : Cố cười.
#570 Chương 572 : Sát lục tiên quyết.(1)
#571 Chương 573 : Sát lục tiên quyết.(2)
#572 Chương 574 : Sát lục tiên quyết.(3)
#573 Chương 575 : Đế Kiếm ủy khuất.
#574 Chương 576 : Toàn lực ra tay với ta
#575 Chương 577 : Hoạt động ngầm.
#576 Chương 578 : Sát lục đạo!!
#577 Chương 579 : Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.(1)
#578 Chương 580 :  Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.(2)
#579 Chương 581 : Cuộc chiến Yêu Tướng
#580 Chương 582 : Ngươi, bước ra khỏi hàng
#581 Chương 583 : Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc (1)
#582 Chương 584 : Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc (2)
#583 Chương 585 : Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (1)
#584 Chương 586 : Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (2)
#585 Chương 587 : Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (3)
#586 Chương 588 : Đánh cuộc.(1)
#587 Chương 589 : Đánh cuộc.(2)
#588 Chương 590 : Ngôn xuất pháp tùy
#589 Chương 591 : Thiên soái động dung
#590 Chương 592 : Ta phải Vấn Đỉnh
#591 Chương 593 : Nghịch
#592 Chương 594 : Kim giáp đã chết!
#593 Chương 595 : Thiên kiếp đơn giản nhất
#594 Chương 596 : Thiên uy.
#595 Chương 597 : Yêu Cổ..
#596 Chương 598 : Vấn Đỉnh Chi Tinh (1)
#597 Chương 599 : Vấn Đỉnh sơ kỳ.
#598 Chương 600 : Thăng Tiên Quả.
#599 Chương 601 : Hắc ảnh
#600 Chương 602 : Chiến Ý.
#601 Chương 603 : Có sát khí.
#602 Chương 604 : Mười năm giác ngộ, mười năm ngộ đạo hóa hoàng tuyền
#603 Chương 605 : Yêu vệ (1).
#604 Chương 606 : Thanh tỉnh..
#605 Chương 607 : Ngưng hóa tuyền hồn
#606 Chương 608 : Huyết Hồn đan
#607 Chương 609 : Cổ Yêu huyết ảnh. (1)
#608 Chương 610 : Đại công cáo thành
#609 Chương 611 : Chu Tước đệ nhất mạc
#610 Chương 612 : Đệ nhị nguyên thần
#611 Chương 613 : Kiếm khí của Tử Thử.
#612 Chương 614 : Ba đạo kiếm khí.
#613 Chương 615 : Hướng đi của Tham Lang.
#614 Chương 616 : Tiên đế Thanh Lâm (1)
#615 Chương 617 : Đạo phong ấn thứ hai
#616 Chương 618 : Biến hóa, Ngân Giác Lôi Thú
#617 Chương 619 : Xuống dưới cho ta!
#618 Chương 620 : Vật của tiên giới
#619 Chương 621 : Nhất đại tông sư!
#620 Chương 622 : Tiên thú chi lương
#621 Chương 623 : Van ngươi Khốn Tiên võng.
#622 Chương 624 : Trói hắn!
#623 Chương 625 : Thanh Sương
#624 Chương 626 : Thân phận của nữ thi áo trắng.
#625 Chương 627 : Xuất quan
#626 Chương 628 : Trăm vạn đạo Sát Lục khí!
#627 Chương 629 : Cuộc chiến với Cổ Yêu!
#628 Chương 630 : Thân ảnh màu xám
#629 Chương 631 : Đồng bạn của nó.
#630 Chương 632 : Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử
#631 Chương 633 : Tên nhà quê.
#632 Chương 634 : Tự tìm đau khổ
#633 Chương 635 : Vị trí của Chu Dật
#634 Chương 636 : Vị trí phong ấn
#635 Chương 637 : Cứu Chu Dật
#636 Chương 638 : Tâm tử
#637 Chương 639 : Bản mệnh kiếm khí của Chu Dật
#638 Chương 640 : Đại lễ!
#639 Chương 641 : Vân Tiên đạo lữ
#640 Chương 642 : Sương tím! Văn thú!
#641 Chương 643 : Cơ trí của Vương Lâm
#642 Chương 644 : Sương tím hợp lại.
#643 Chương 645 : Quyết đoán
#644 Chương 646 : Thần thông của Tham Lang
#645 Chương 647 : Đỉnh.
#646 Chương 648 : Thái cổ Lôi Long
#647 Chương 649 : Thiên soái động dung.
#648 Chương 650 : Nguyên thần biến dị.
#649 Chương 651 : Áo xám.
#650 Chương 652 : Luyện chế Tiên Vệ.
#651 Chương 653 : Khôi lỗi hùng mạnh
#652 Chương 654 : Tai họa ngầm của Sát Lục Tiên Quyết
#653 Chương 655 : Đệ tam thức.
#654 Chương 656 : Gỡ bỏ bí mật của bức tranh
#655 Chương 657 : Gỡ bỏ bí mật của bức tranh.(2)
#656 Chương 658 : Lão quái hàng lâm
#657 Chương 659 : Rời đi.
#658 Chương 660 :  Sơ nhập La Vân
#659 Chương 661 : Mi nhi.
#660 Chương 662 : Mưu Ngọc
#661 Chương 663 : Tôn lão
#662 Chương 664 :  Bỏ Qua
#663 Chương 665 : Cảnh Báo
#664 Chương 666 : Nữ giả nam
#665 Chương 667 : Pháp bảo đặc biệt nhằm vào Vương Lâm
#666 Chương 668 : Người bốn năm trước
#667 Chương 669 : Tôn Thái.
#668 Chương 670 : Trên sinh tử chính là nhân quả
#669 Chương 671 : Tiên phong khinh phất, thụ dục bất tĩnh
#670 Chương 672 : Nhân quả tuần hoàn, tầm sinh tầm tử
#671 Chương 673 : Vân hà hữu kim, ngũ hành khuyết nhất.
#672 Chương 674 : Thính vũ, hồi ức tri mi.
#673 Chương 675 : Tư Đồ Nam lại bế quan.
#674 Chương 676 : Huyễn Mi tới gần (1).
#675 Chương 677 : Lang yên khởi.
#676 Chương 678 : Tới rồi.
#677 Chương 679 : Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo
#678 Chương 680 : Pháp bảo đặc thù của Liễu Mi
#679 Chương 681 :  Vương Bình
#680 Chương 682 : Đạo nghĩa
#681 Chương 683 : Kinh thối Thiên Quỳ Tử (1)
#682 Chương 684 : Huyễn gia phân liệt !
#683 Chương 685 : Trảm La Quyết !
#684 Chương 686 : Tán Ma xuất hiện
#685 Chương 687 : Cắn nuốt
#686 Chương 688 : Cát bụi trở về với cát bụi.
#687 Chương 689 : Cả đời không cần tu đạo.
#688 Chương 690 : Tháo giáp
#689 Chương 691 : Rời đi.
#690 Chương 692 : Thăng hoa
#691 Chương 693 : Thanh Nghi.
#692 Chương 694 : Chỉ một lần thôi.
#693 Chương 695 : Yêu cầu của Vương Bình
#694 Chương 696 : Chia lìa
#695 Chương 697 : Năm tháng
#696 Chương 698 : Mẫu thân
#697 Chương 699 : Sứ giả Lôi Tiên Điện chân chính
#698 Chương 700 : Kinh biến
#699 Chương 701 : Tu vi
#700 Chương 702 : Im mồm.
#701 Chương 703 : Thần thông bước thứ hai
#702 Chương 704 : Một đời luân hồi, chấm dứt…
#703 Chương 705 : Tiên vệ thứ hai.
#704 Chương 706 : Tham Lang đáng thương.
#705 Chương 707 : Bản tiên thuật thiếu của Vương Lâm
#706 Chương 708 : Bản tôn, Thác Sâm, Chu Như.
#707 Chương 709 : Tu đạo bước thứ bốn…
#708 Chương 710 : Phụ thuộc.
#709 Chương 711 : Bài tiết
#710 Chương 712 : Tiểu bảo vật của Tham Lang.
#711 Chương 713 : Rút xương cốt của Vọng Nguyệt
#712 Chương 714 : Vọng Nguyệt thức tỉnh.
#713 Chương 715 : Trốn trốn trốn!
#714 Chương 716 : Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần
#715 Chương 717 : Chạy đằng trời!
#716 Chương 718 : Lôi ngục.
#717 Chương 719 : Thiên nghịch hấp thu và bảo vật của Tham Lang!
#718 Chương 720 : Thiên Nghịch viên mãn
#719 Chương 721 : Thiên Nghịch triệu tập.
#720 Chương 722 : Thiên Nghịch kinh biến.
#721 Chương 723 : Tầm đạo giả, vong sinh tri tử, hám nhĩ….(1)
#722 Chương 724 : Thấy được bước thứ ba.
#723 Chương 725 : Người thứ nhất dựa vào
#724 Chương 726 : Lôi nguyên ngưng tụ
#725 Chương 727 : Quy luật của sấm sét.
#726 Chương 728 : Nghi ngờ bên tai.
#727 Chương 729 : Lão tử rất lợi hại đấy.
#728 Chương 730 : Tu chân tinh của ta.
#729 Chương 731 : Pháp khí đại diện cho nhân quả ý cảnh.
#730 Chương 732 : Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc (1)
#731 Chương 733 : Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc (2)
#732 Chương 734 : Đoạt Lôi Đỉnh.
#733 Chương 735 : Có lợi hơn rất nhiều
#734 Chương 736 :  Chưa ai từng làm.
#735 Chương 737 : Lôi Tiên Giới.
#736 Chương 738 : Người có duyên.
#737 Chương 739 : Muốn giết người !
#738 Chương 740 : Đông Lâm Hứa gia
#739 Chương 741 : Tuyệt luân, đạo niệm chi chiến.
#740 Chương 742 : Cưu chiếm thước sào.
#741 Chương 743 : Ma Liên.
#742 Chương 744 : Lý Nguyên!
#743 Chương 745 : Mũi kiếm.
#744 Chương 746 : Rất tốt, rất tốt.
#745 Chương 747 : Bao nhiêu thành.
#746 Chương 748 : Thiêu đốt
#747 Chương 749 : Gây khó dễ.
#748 Chương 750 : Chuôi kiếm và mũi kiếm.
#749 Chương 751 : Nô ấn
#750 Chương 752 : Huyết Tổ tới.
#751 Chương 753 : Nhân quả
#752 Chương 754 : Bộ giáp bằng da Cổ Thần
#753 Chương 755 : Kinh biến.
#754 Chương 756 : Cạm bẫy (1)
#755 Chương 757 : Thú cốt.
#756 Chương 758 : Tiên nhân di vật.
#757 Chương 759 :  Sắp xếp chuẩn xác.
#758 Chương 760 : Rốt cục đến đây
#759 Chương 761 : Thí Tiên
#760 Chương 762 : Cơ Duyên(1)
#761 Chương 763 : Cơ duyên (1).
#762 Chương 764 : Thức tỉnh.
#763 Chương 765 : Huyết tinh (1)
#764 Chương 766 : Bảo vật thiên luyện.
#765 Chương 767 : Âm Hư.
#766 Chương 768 : Phản kích.
#767 Chương 769 : Lòng tin.
#768 Chương 770 : Diêu gia (1)
#769 Chương 771 : Diêu Gia(2)
#770 Chương 772 : Diêu gia (3)
#771 Chương 773 : Mười ba ngày
#772 Chương 774 : Tử mẫu đạo khô
#773 Chương 775 : Hắc động.
#774 Chương 776 : Cấm địa nghìn trượng, người vào - chết.
#775 Chương 777 : Hứa Mộc
#776 Chương 778 : Kịch biến.
#777 Chương 779 : Cực Cảnh lại xuất hiện
#778 Chương 780 : Chiến Không Liệt.
#779 Chương 781 : Tư cách.
#780 Chương 782 : Tư cách cửu phẩm tiên quân.
#781 Chương 783 : Thần thông của tiên đế
#782 Chương 784 : Thu tàng phẩm các.
#783 Chương 785 : Sống lại.
#784 Chương 786 : Ai cũng không thể rời khỏi.
#785 Chương 787 : Tôn chủ, ra tay đi (1)
#786 Chương 788 : Tôn chủ, ra tay đi (2)
#787 Chương 789 : Ra tay
#788 Chương 790 : Hỏa, viêm, diễm.
#789 Chương 791 : Mục đích.
#790 Chương 792 : Vùng đất gần viễn cổ tiên vực nhất.
#791 Chương 793 : Viêm Lôi Tử.
#792 Chương 794 : Tiên Quân Thanh Thủy.
#793 Chương 795 : Hiệp định.
#794 Chương 796 : Sư huynh?
#795 Chương 797 :  Lao ra!
#796 Chương 798 : Lao ra!
#797 Chương 799 : Lao ra!
#798 Chương 800 : Lực lượng cầu sinh.
#799 Chương 801 : Đại ân không bao giờ quên.
#800 Chương 802 : Cuối ranh giới.
#801 Chương 803 : Thượng tiên.
#802 Chương 804 : Tộc tiên tuyển
#803 Chương 805 : Vụ thú.
#804 Chương 806 : Huyền Âm đỉnh
#805 Chương 807 : Tiểu truyền tống trận
#806 Chương 808 : Bẩy cái ký hiệu.
#807 Chương 809 : Bộ tộc thấp hèn.
#808 Chương 810 : Cánh bướm. (1)
#809 Chương 811 : Cánh bướm. (2)
#810 Chương 812 : Cổ thần bì giáp.
#811 Chương 813 : Toái Tiên ấn, xuất thế!
#812 Chương 814 : Tháp Sơn, tiên vệ.
#813 Chương 815 : Quan tài pha lê.
#814 Chương 816 : Cốt.
#815 Chương 817 : Tị Thiên Quan (1)
#816 Chương 818 : Tị Thiên Quan (2)
#817 Chương 819 :  Tị Thiên Quan (3)
#818 Chương 820 : Hai sự kiện lớn.
#819 Chương 821 : Hứa Mộc!
#820 Chương 822 : Hai nén hương.
#821 Chương 823 : Diêu Trường Không
#822 Chương 824 : Tâm tư Huyết Thần Tử (1)
#823 Chương 825 : Tâm tư Huyết Thần Tử (2)
#824 Chương 826 : Tâm tư Huyết Thần Tử (3)
#825 Chương 827 :  Diêu Băng Vân.
#826 Chương 828 : Ma Đạo Tử.
#827 Chương 829 : Cửu Tuyệt Tổn Thần trận!
#828 Chương 830 : Kế hoạch lớn
#829 Chương 831 : Vọng Nguyệt.
#830 Chương 832 : Sự hưng phấn của Vọng Nguyệt.
#831 Chương 833 : Thức tỉnh.
#832 Chương 834 : Viêm Lôi Tử tái hiện!
#833 Chương 835 : Khí tức Bì giáp.
#834 Chương 836 : Bí mật của Vọng Nguyệt !
#835 Chương 837 : Đỉnh.
#836 Chương 838 : Băng Vân.
#837 Chương 839 : Phong ấn hoàn mỹ.
#838 Chương 840 : Kêu gọi trong cơ thể Vọng Nguyệt
#839 Chương 841 : Cổ Thần toái tinh.
#840 Chương 842 : Phong ấn Vọng Nguyệt (1)
#841 Chương 843 : Trở lại Thanh Linh Tinh.
#842 Chương 844 : Thôn phệ.
#843 Chương 845 : Mộng đạo.
#844 Chương 846 : Ngươi đã minh ngộ?
#845 Chương 847 : Thay đổi
#846 Chương 848 : Đạo của Diêu Băng Vân
#847 Chương 849 : Lui một bước
#848 Chương 850 : Nguyên lực thay đổi
#849 Chương 851 : Khuy Niết.
#850 Chương 852 : Huyết Thần Tử! (Thượng)
#851 Chương 853 :  Huyết Yến
#852 Chương 854 : Ngươi không có tư cách.
#853 Chương 855 : Phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh.
#854 Chương 856 : Vãi đậu thành binh
#855 Chương 857 : Bước thứ ba (Thượng)
#856 Chương 858 : Mục tiêu một trăm lẻ tám tiên
#857 Chương 859 : Tiến đến.
#858 Chương 860 : Cái ta muốn là vị trí thứ nhất
#859 Chương 861 : Đền ơn
#860 Chương 862 :  Cửu Khúc Thiên Đao
#861 Chương 863 : Lão tử thua rồi
#862 Chương 864 : Người cuối cùng
#863 Chương 865 : Hứa gia ở Đông Lâm Tinh
#864 Chương 866 : Tây Tử Phượng
#865 Chương 867 : Không đủ tư cách (1)
#866 Chương 868 : Không Đủ Tư Cách(2)
#867 Chương 869 : Thần Thức Thuật
#868 Chương 870 : Thanh Thủy bênh vực.
#869 Chương 871 : Hài đồng.
#870 Chương 872 : Mèo nào cắn mỉu nào
#871 Chương 873 : Quyền lực sử dụng sấm sét.
#872 Chương 874 : Thiên Chi Quan.
#873 Chương 875 : Con mắt thứ ba tiến hóa
#874 Chương 876 : Nhất Đường Thiên.
#875 Chương 877 :  Lôi diệt.
#876 Chương 878 : Con mắt thứ ba
#877 Chương 879 :  Phong Tiên.
#878 Chương 880 : Uyển Nhi (1+2)
#879 Chương 881 : Ta đồng ý
#880 Chương 882 : Bức tường không gian mở ra
#881 Chương 883 : Đông Lâm tinh.
#882 Chương 884 : Sinh cơ.
#883 Chương 885 : Món quà của Thanh Thủy
#884 Chương 886 : Tư Đồ Nam xuất quan
#885 Chương 887 : Chu Tước Tinh.
#886 Chương 888 : Pho tượng Vương Lâm.
#887 Chương 889 : Trở về.
#888 Chương 890 : Đồng tử đầu to
#889 Chương 891 : Tôi tớ
#890 Chương 892 : Về nhà
#891 Chương 893 : Cảm ơn các ngươi
#892 Chương 894 : Đại Vương triều
#893 Chương 895 : Nổi giận
#894 Chương 896 : Thi Âm Tông
#895 Chương 897 : Phong tảo tàn diệp
#896 Chương 898 : Lôi Cát.
#897 Chương 899 : Phó điện chủ của Oán Điện (1).
#898 Chương 900 : Phó điện chủ của Oán Điện (2).
#899 Chương 901 : Giải quyết nhân quả (1).
#900 Chương 902 : Giải quyết nhân quả (2).
#901 Chương 903 : Giải quyết nhân quả (3).
#902 Chương 904 :  Tìm bí mật của Tiên Di tộc.
#903 Chương 905 :  Hình phạt tiên nhân.
#904 Chương 906 : Hoàng Long tiến đến
#905 Chương 907 : Danh sách Chu Tước
#906 Chương 908 : Bỏ đi
#907 Chương 909 : Cho ngươi một kỳ tích
#908 Chương 910 : Hợp thể cực mạnh
#909 Chương 911 : Sát Vực Giới
#910 Chương 912 : Hỏi tội
#911 Chương 913 : Hoán Vũ
#912 Chương 914 : Đồ la kế hoạch
#913 Chương 915 : Mười tám tầng địa ngục
#914 Chương 916 : Cái giá lớn của liên minh
#915 Chương 917 : La Thiên phản kích
#916 Chương 918 : Chu Thiên (thượng)
#917 Chương 919 : Chu Thiên (trung)
#918 Chương 920 : Chu Thiên (hạ)
#919 Chương 921 : Ngọc giản màu xanh
#920 Chương 922 :  Cực Hiền Thiên
#921 Chương 923 : Đầu danh trạng
#922 Chương 924 : Công lớn
#923 Chương 925 : Bách vạn thú huyết tỏa thiên thần
#924 Chương 926 : Cự ma ngàn trượng nổ tung
#925 Chương 927 : Chàng không nhận ra thiếp
#926 Chương 928 : Ngũ hành Kim Thi
#927 Chương 929 : Của Vương Lâm ta!
#928 Chương 930 : Liên Minh Trưởng lão đoàn
#929 Chương 931 : Thứ Không Niết!
#930 Chương 932 :  Cổ Thần khí
#931 Chương 933 : Thanh Thuỷ tới
#932 Chương 934 : Tiến nhập Nguyệt khẩu
#933 Chương 935 : Lôi Thú uất ức
#934 Chương 936 : Ngư ông
#935 Chương 937 : Hoạ địa vi lao
#936 Chương 938 : Cổ Thần Khôi lỗi thuật
#937 Chương 939 : Lực lượng truyền thừa
#938 Chương 940 : Vương tộc Cổ Thần
#939 Chương 941 : Pháp khí của vương tộc
#940 Chương 942 : Nghịch Thiên Châu chấn động
#941 Chương 943 : Thiên đạo?
#942 Chương 944 : Nghịch Thiên Châu lại tái hiện
#943 Chương 945 : Bí ẩn
#944 Chương 946 : Mục đồng tay chỉ Hạnh Hoa Thôn
#945 Chương 947 : Tư cách
#946 Chương 948 :  Bức tranh chữ “chiến” huyền bí
#947 Chương 949 : U Minh Dẫn Lộ
#948 Chương 950 : Sát Vực Giới
#949 Chương 951 : Khuất phục cho ta
#950 Chương 952 : tung tích Tịch Niết
#951 Chương 953 : Trâm cài tóc
#952 Chương 954 : Thiếu gia
#953 Chương 955 : Đệ tử nội tông Thi Âm tông
#954 Chương 956 : Phấn y nữ tử
#955 Chương 957 : Tiến tới
#956 Chương 958 : Tán thành
#957 Chương 959 : Bí mật Thiên Vận Tử
#958 Chương 960 : Căn nguyên ban đầu
#959 Chương 961 : Vương Lâm xấu hổ
#960 Chương 962 : Hứa Lập Quốc thích nhất
#961 Chương 963 : Trần đạo tam tử
#962 Chương 964 : Hóa thù thành bạn
#963 Chương 965 : Linh Nhi
#964 Chương 966 : Hiểu ra chân tướng
#965 Chương 967 : Làm Thiên Vận Tử sai lầm một lần
#966 Chương 968 :  Nhất chỉ soán thiên vận
#967 Chương 969 : Tiến tới
#968 Chương 970 : phá chỉ
#969 Chương 971 : Bế tắc.
#970 Chương 972 : Thiên Vận Tử áo xám.
#971 Chương 973 : Nghịch âm dương.
#972 Chương 974 : Côn Hư thánh nữ.
#973 Chương 975 : Kinh hồn.
#974 Chương 976 : Thiên Nghịch lại mở ra (P1).
#975 Chương 977 : Thiên Nghịch lại mở ra (P2).
#976 Chương 978 : Đường hẹp.
#977 Chương 979 : Phù Phong Tử (P1).
#978 Chương 980 : Phù Phong Tử (P2).
#979 Chương 981 : Còn nhớ Linh nhi?.
#980 Chương 982 : Thanh quang thuẫn.
#981 Chương 983 : Thần thông bảo mệnh của Cổ Thần
#982 Chương 984 : Mộng như luân hồi.
#983 Chương 985 : Bảo Bình.
#984 Chương 986 : Thủy Cảnh.
#985 Chương 987 : Thần thông Tàn Dạ.
#986 Chương 988 : Tàn dạ chi lực.
#987 Chương 989 : Một khắc tối cường
#988 Chương 990 : Cướp người.
#989 Chương 991 : Gặp lại (P1).
#990 Chương 992 : Gặp lại (P2)
#991 Chương 993 : Độc.
#992 Chương 994 : Say
#993 Chương 995 : Hồn.
#994 Chương 996 : Đã đến.
#995 Chương 997 : Hư Không Tử.
#996 Chương 998 : Sự thù hận của Diêu Tích Huyết (1).
#997 Chương 999 : Sự thù hận của Diêu Tích Huyết (2).
#998 Chương 1000 : Tượng đá màu đen quỷ dị
#999 Chương 1001 : Phân thân thứ hai (1).
#1,000 Chương 1002 : Phân thân thứ hai (2).
#1,001 Chương 1003 : Ủy thác của Đế Quân.
#1,002 Chương 1004 : Sâu bên trong Tiên phủ.
#1,003 Chương 1005 : Hoa Tiên.
#1,004 Chương 1006 : Nguy cơ.
#1,005 Chương 1007 : Cảnh cáo.
#1,006 Chương 1008 : Táng hoa.
#1,007 Chương 1009 : Pho tượng của ai.
#1,008 Chương 1010 : Hoa Phi.
#1,009 Chương 1011 : Tiên Linh Thiên Cảnh.
#1,010 Chương 1012 : Cửu Long.
#1,011 Chương 1013 : Ma ảnh.
#1,012 Chương 1015 : Truy(2).
#1,013 Chương 1016 : Đại mạc cô yên.
#1,014 Chương 1017 : Phạm Thiên(P1).
#1,015 Chương 1018 : Phạm Thiên(P2).
#1,016 Chương 1019 : Phạm Thiên(P3).
#1,017 Chương 1020 : Thanh Lâm?.
#1,018 Chương 1021 : Chu Tước thức tỉnh
#1,019 Chương 1022 :  Sụp đổ!(1)
#1,020 Chương 1023 : Phá bình lao ra
#1,021 Chương 1024 : Nơi ấy chôn tiên
#1,022 Chương 1025 : Thánh tổ của Phù Tộc
#1,023 Chương 1026 : Thanh Lâm, ngươi gạt ta
#1,024 Chương 1027 : Chu Tước Thánh Tinh
#1,025 Chương 1028 : Định thân thuật
#1,026 Chương 1029 : Điểu tán
#1,027 Chương 1030 : Thật giả vĩnh hằng
#1,028 Chương 1031 : Khô Phù
#1,029 Chương 1032 : Sai lầm rồi
#1,030 Chương 1033 : Ngọn nguồn nhân quả đại thành.(1)
#1,031 Chương 1034 : Ngọn nguồn nhân quả đại thành.(2)
#1,032 Chương 1035 : Thế hệ(2)
#1,033 Chương 1036 : Tên gọi của ngươi
#1,034 Chương 1037 : Gặp lại
#1,035 Chương 1038 : Khuy Niết đỉnh phong
#1,036 Chương 1039 : Liễu Mi.(1)
#1,037 Chương 1040 : Liễu Mi.(2)
#1,038 Chương 1041 : Dưới hố sâu.
#1,039 Chương 1042 : Thiết kiếm.
#1,040 Chương 1043 : Hiểm trung thủ kiếm.
#1,041 Chương 1044 : Thử Không Niết (1)
#1,042 Chương 1045 : Thử Không Niết (2)
#1,043 Chương 1046 : Sát Khí Của Hư Không Tử
#1,044 Chương 1047 : Phản Kháng Truy
#1,045 Chương 1048 : Chí Bảo
#1,046 Chương 1049 : Bảo vật của Vương Mỗ, có giỏi thì tới
#1,047 Chương 1050 : Đệ Lục Tầng
#1,048 Chương 1051 : Chu Dật tái hiện
#1,049 Chương 1052 : Thân phận của Vân Tiên đạo lữ
#1,050 Chương 1053 : Hư Không Tử đổ mồ hôi lạnh
#1,051 Chương 1054 :  Bức áp Hư Không Tử
#1,052 Chương 1055 : Sơn băng (1)
#1,053 Chương 1056 : Sơn băng (2)
#1,054 Chương 1057 : Biến cố tầng thứ tám
#1,055 Chương 1058 : Thiên Hồn đạo
#1,056 Chương 1059 : Một quyền kinh thiên
#1,057 Chương 1060 :  Cổ Ma Tháp Già
#1,058 Chương 1061 : Cổ Ma Chi Uy (1)
#1,059 Chương 1062 : Cổ Ma Chi Uy (2)
#1,060 Chương 1063 : Một câu trước đoạt xá
#1,061 Chương 1064 : Thân phận người áo đen
#1,062 Chương 1065 : Tam tộc đoàn tụ
#1,063 Chương 1066 : Tam tộc đoàn tụ (2)
#1,064 Chương 1067 : Cổ chi tam tộc đoàn tụ.(3)
#1,065 Chương 1068 : Cổ Yêu Bối La.
#1,066 Chương 1069 : Phấn y nữ nhân
#1,067 Chương 1070 : Cổ Ma Tháp Già
#1,068 Chương 1071 : Thiên Vận Tử
#1,069 Chương 1072 : Tàn dạ, thần thông mạnh nhất
#1,070 Chương 1073 : Liều mạng
#1,071 Chương 1074 : Lực lượng chưởng tôn
#1,072 Chương 1075 : Chân linh dung hợp
#1,073 Chương 1076 : Quyết chiến bắt đầu
#1,074 Chương 1077 : Sư đồ chi chiến
#1,075 Chương 1078 : Tháp Sơn hiện thân
#1,076 Chương 1079 : Mộc Băng Mi
#1,077 Chương 1080 : Không cần nàng cứu
#1,078 Chương 1081 : Mộng hồi viễn cổ
#1,079 Chương 1082 : Mộng hồi viễn cổ (2)
#1,080 Chương 1083 : Tứ thánh khí
#1,081 Chương 1084 : Nghiệt duyên
#1,082 Chương 1085 : Hai năm.
#1,083 Chương 1086 : Tin tức về Thanh Thủy.
#1,084 Chương 1087 : Cửu Huyền đệ nhất biến
#1,085 Chương 1088 : Tân Thánh Hoàng
#1,086 Chương 1089 : Tân Thánh Hoàng(2)
#1,087 Chương 1090 : Mặc Trí tái hiện
#1,088 Chương 1091 : Oai lực ba thế hỏa nguyên lực!
#1,089 Chương 1092 : Tính toán của Vương Lâm.
#1,090 Chương 1093 : Ngươi muốn Vương Lâm?
#1,091 Chương 1094 : Nhận lỗi!
#1,092 Chương 1095 : Không biết thi này có thể thứ mấy?
#1,093 Chương 1096 : Bí mật kinh thiên(1)
#1,094 Chương 1097 : Bí mật kinh thiên(2)
#1,095 Chương 1098 : Đoạn Kiếm
#1,096 Chương 1099 : Ngoại Nhân
#1,097 Chương 1100 : Vũ Giới Mở Ra
#1,098 Chương 1101 :  Thần thông Sơn Băng
#1,099 Chương 1102 : Sát khí
#1,100 Chương 1103 : Vân hải
#1,101 Chương 1104 : Thiên kiếp
#1,102 Chương 1105 : Sơn băng
#1,103 Chương 1106 : Nhất Sơn Nhị Băng
#1,104 Chương 1107 : Tranh đoạt với Thiên
#1,105 Chương 1108 : Khí tức của viễn cổ tiên vực
#1,106 Chương 1109 : Thánh Hoàng qua đời
#1,107 Chương 1110 : Vũ giới mở ra
#1,108 Chương 1111 : Tác Sâm
#1,109 Chương 1112 : Vũ Giới kêu cứu
#1,110 Chương 1113 : Phá phong
#1,111 Chương 1114 : Máu thiên đạo!
#1,112 Chương 1115 : Tôn điện.
#1,113 Chương 1116 : Thanh Sương
#1,114 Chương 1117 : Truyền đạo.
#1,115 Chương 1118 : Cổ Ma đạo văn.
#1,116 Chương 1119 : Yên lặng.
#1,117 Chương 1120 : Tân Vũ giới
#1,118 Chương 1121 : Nỗi lo không chốn dung thân
#1,119 Chương 1122 : Chu Như
#1,120 Chương 1123 : Xin lỗi
#1,121 Chương 1124 : Ly biệt
#1,122 Chương 1125 : Cát Cùng
#1,123 Chương 1126 : Chiến đấu với Cát Cùng
#1,124 Chương 1127 : Một đầu!
#1,125 Chương 1128 : Cái chết của phân thân
#1,126 Chương 1129 : Thượng tôn
#1,127 Chương 1130 : Thi Âm Bát Vương
#1,128 Chương 1131 : Bị thương
#1,129 Chương 1132 :  Vô Cực Tử
#1,130 Chương 1133 : Tam tổn thất kiếp
#1,131 Chương 1134 : Thác Sâm xuất hiện
#1,132 Chương 1135 :  Sức mạnh của Cổ Thần
#1,133 Chương 1136 : Trốn tới nơi đất khách
#1,134 Chương 1137 : Tuyết
#1,135 Chương 1138 : Mưa
#1,136 Chương 1139 : Tằng Ngưu
#1,137 Chương 1140 : Quy Nguyên Tông
#1,138 Chương 1141 :  Lữ Yên Phỉ
#1,139 Chương 1142 : Tinh hồn
#1,140 Chương 1143 : Tử khí Tây lai
#1,141 Chương 1144 : Cầu vồng
#1,142 Chương 1145 : Một sợi lông
#1,143 Chương 1146 : Hy vọng Thiên Nghịch viên mãn lần thứ hai
#1,144 Chương 1147 : Sự đau lòng của Tôn Vân
#1,145 Chương 1148 : Man Hoang đại lục
#1,146 Chương 1149 : Điều động và điều khiển
#1,147 Chương 1150 : Kinh biến
#1,148 Chương 1151 : Tới nhanh lắm
#1,149 Chương 1152 : Trong sơn cốc
#1,150 Chương 1153 : Làm chuyện đại sự phải bình tĩnh
#1,151 Chương 1154 :  Hết sức căng thẳng
#1,152 Chương 1155 : Liên trảm
#1,153 Chương 1156 : Rời khỏi vòng xoáy
#1,154 Chương 1157 : Nhất tổn lưỡng kiếp
#1,155 Chương 1158 : Ngưng tụ thần cốt
#1,156 Chương 1159 : Uy
#1,157 Chương 1160 : Lý Thiến Mai
#1,158 Chương 1161 : Nuốt đan mà đạo lại mờ mịt
#1,159 Chương 1162 : Kẻ bị đánh sẽ trúng thương
#1,160 Chương 1163 : Tha tội
#1,161 Chương 1164 :  Ba vấn đề
#1,162 Chương 1165 : Lô Vân Tòng không thể bằng
#1,163 Chương 1166 : Thiên chỉ là lời bịa đặt
#1,164 Chương 1167 : Quay đầu mỉm cười
#1,165 Chương 1168 : Tinh vực cấp chín thần bí ở phía sau
#1,166 Chương 1169 : Ngươi là ai?
#1,167 Chương 1170 : Chuyện gì?
#1,168 Chương 1171 : Khó hiểu
#1,169 Chương 1172 : Toái Niết tụ hội
#1,170 Chương 1173 : Gió muốn bùng lên
#1,171 Chương 1174 : Ngươi đã tới chậm
#1,172 Chương 1175 : Đệ tử môn phái Thần Tông
#1,173 Chương 1176 : Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ
#1,174 Chương 1177 : Thần Ma Giáp
#1,175 Chương 1178 : Tư cách
#1,176 Chương 1179 :  Quần ma tụ hội
#1,177 Chương 1180 : Cao chót vót
#1,178 Chương 1181 : Vân Hồn Tử đâu rồi?
#1,179 Chương 1182 : Thế giới bảy màu
#1,180 Chương 1183 : Đừng cử động
#1,181 Chương 1184 : Dâng tặng tu chân hành
#1,182 Chương 1185 : Cửu Bộ Phong Tiên Trận
#1,183 Chương 1186 : Nên làm như thế
#1,184 Chương 1187 : Thu hoạch
#1,185 Chương 1188 : Đạo Kinh
#1,186 Chương 1189 : Thương Tùng Tử quá nhiều bảo vật
#1,187 Chương 1190 : Bình ngọc dưới bộ hài cốt
#1,188 Chương 1191 : Thiên Vận lại tái hiện
#1,189 Chương 1192 : Tam Xoa Kích
#1,190 Chương 1193 : Huyết chiến với Thương Tùng Tử.
#1,191 Chương 1194 : Phá La Bàn
#1,192 Chương 1195 : Đinh bảy màu
#1,193 Chương 1196 :  Bí mật của Tư Mã Mặc.
#1,194 Chương 1197 : Chưởng Tôn
#1,195 Chương 1198 : Đan dược
#1,196 Chương 1199 : Nghe đạo
#1,197 Chương 1200 : Đạo tán
#1,198 Chương 1201 : Thủ hộ
#1,199 Chương 1202 :  Loại đạo
#1,200 Chương 1203 : Đạo tủy
#1,201 Chương 1204 : Thiên Đạo Kế
#1,202 Chương 1205 : Ngạo
#1,203 Chương 1206 : Ta là tu sĩ, vì sao phải ngại một trận chiến?
#1,204 Chương 1207 : Lôi? Hỏa?
#1,205 Chương 1208 : Quy ước Thái Cổ
#1,206 Chương 1209 : Có thể sao?
#1,207 Chương 1210 : Chu Tước lam sắc
#1,208 Chương 1211 : Thanh Long Thánh Hoàng.
#1,209 Chương 1212 : Phong Diệt tộc.
#1,210 Chương 1213 : Đạo thuật.
#1,211 Chương 1214 : Thiết Trụ.
#1,212 Chương 1215 : Hương vị tuyệt vời.
#1,213 Chương 1216 : Những cây hoa bảy màu
#1,214 Chương 1217 : Thức tỉnh.
#1,215 Chương 1218 : Trận pháp Phong giới
#1,216 Chương 1219 : Bát Linh tái hiện
#1,217 Chương 1220 : Chủ nhân của Thiên Nghịch.
#1,218 Chương 1221 : Thân phận chủ nhân của Phong
#1,219 Chương 1222 : Sự kính sợ của Vân Hồn Tử
#1,220 Chương 1223 : Kinh biến
#1,221 Chương 1224 : Lòng bàn tay
#1,222 Chương 1225 : Ngón tay vỡ
#1,223 Chương 1226 : Ngươi là chưởng tôn
#1,224 Chương 1227 : Phúc hữu trăm năm trước.
#1,225 Chương 1228 : Lão phu Lưu Kim Bưu!!
#1,226 Chương 1229 : Phong tiên giới!
#1,227 Chương 1230 : Mạnh mẽ!
#1,228 Chương 1231 : Con rết lửa
#1,229 Chương 1232 : Kinh sợ
#1,230 Chương 1233 : Phong động
#1,231 Chương 1234 : Nghênh đón
#1,232 Chương 1235 : Tập hợp Văn Thú màu đỏ thẫm
#1,233 Chương 1236 : Một Văn Thú Vương khác
#1,234 Chương 1237 : Tới gần
#1,235 Chương 1238 : Tân vương
#1,236 Chương 1239 : Quy Nguyên Tông
#1,237 Chương 1240 : Lý Thiến Mai
#1,238 Chương 1241 : Hắn đến đây sao
#1,239 Chương 1242 : Sau Tàn Dạ
#1,240 Chương 1243 : Chín luồng quy tắc
#1,241 Chương 1244 : Lưu Nguyệt
#1,242 Chương 1245 : Một lần hít thở là trăm năm
#1,243 Chương 1246 : Nghịch Văn Thú
#1,244 Chương 1247 : Văn Vương biến dị
#1,245 Chương 1248 : Thu hoạch
#1,246 Chương 1249 : Mộc Băng Mi.
#1,247 Chương 1250 : Tung hoành Vô Cực (1)
#1,248 Chương 1251 : Tung hoành Vô Cực (2)
#1,249 Chương 1252 : Tung hoành Vô Cực (3)
#1,250 Chương 1253 : Tung hoành Vô Cực (4)
#1,251 Chương 1254 : Tung hoành Vô Cực (5)
#1,252 Chương 1255 : Tung hoành Vô Cực (6)
#1,253 Chương 1256 : Tung hoành Vô Cực (7)
#1,254 Chương 1257 : Tung hoành Vô Cực (8)
#1,255 Chương 1258 :  Tung hoành Vô Cực (9)
#1,256 Chương 1259 : Tung hoành Vô Cực (10), Lưu Nguyệt.
#1,257 Chương 1260 : Ẩn hiện sinh tử kiếp.
#1,258 Chương 1261 : Sát kiếp đến từ Thần Tông.
#1,259 Chương 1262 : Ta đã trở lại.
#1,260 Chương 1263 : Cá và chim
#1,261 Chương 1264 : Ta hiểu.
#1,262 Chương 1265 :  Kinh biến.
#1,263 Chương 1266 : Một đường sinh cơ
#1,264 Chương 1267 :  Ngươi là Lưu Kim Bưu sao?
#1,265 Chương 1268 : Thiên Nghịch biến mất.
#1,266 Chương 1269 : Không còn nhà (1)
#1,267 Chương 1270 : Không còn nhà (2).
#1,268 Chương 1271 : Đợi ngươi đến
#1,269 Chương 1272 : Xạ Thần Xa lại tái hiện.
#1,270 Chương 1273 : Tiến đến
#1,271 Chương 1274 : Biến sắc.
#1,272 Chương 1275 : Bốn cảnh giới của Đệ Tam Bộ.
#1,273 Chương 1276 : Phản kích
#1,274 Chương 1277 : Sống lại.
#1,275 Chương 1278 :  Một trăm quyền
#1,276 Chương 1279 : bị thương
#1,277 Chương 1280 : Ba luồng bản nguyên
#1,278 Chương 1281 : Ngọc của Phong Giới
#1,279 Chương 1282 :  Đại tạo hóa bắt đầu.
#1,280 Chương 1283 : Phong Giới tôn sư.
#1,281 Chương 1284 : Bảy Dặm
#1,282 Chương 1285 : Thức tỉnh! (1)
#1,283 Chương 1286 : Thức tỉnh! (2)
#1,284 Chương 1287 : Ngàn vạn người không ngăn nổi!
#1,285 Chương 1288 : Uy danh mười năm trước
#1,286 Chương 1289 : Cường giả vi tôn!
#1,287 Chương 1290 : Một câu nói.
#1,288 Chương 1291 : Cái khe Yêu Tông.
#1,289 Chương 1292 : Thân ảnh áo trắng trong hồng quang
#1,290 Chương 1293 : Trở thành vật cưỡi của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi!
#1,291 Chương 1294 : Đạo thuật
#1,292 Chương 1295 : Manh mối của Lý Thiến Mai.
#1,293 Chương 1296 : Tiếng kêu dài!
#1,294 Chương 1297 : Xông ra!!!
#1,295 Chương 1298 : Mở phong ấn!
#1,296 Chương 1299 : Cấp mười ba.
#1,297 Chương 1300 : Tế đàn của Cổ Thần.
#1,298 Chương 1301 : Thiên kiếp giáng xuống.
#1,299 Chương 1302 : Một tay che trời
#1,300 Chương 1303 : Phong giới đại trận
#1,301 Chương 1304 : Cửu cung bát quái.
#1,302 Chương 1305 : Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa.
#1,303 Chương 1306 : Cực cảnh sinh ra.
#1,304 Chương 1307 : Thôn Linh Phệ Thể Tuyệt Thiên đại pháp!
#1,305 Chương 1308 : Thác Sâm
#1,306 Chương 1309 : Truy sát
#1,307 Chương 1310 : Liên hệ
#1,308 Chương 1311 : Trận chiến định mệnh (1)
#1,309 Chương 1312 : Trận chiến định mệnh (2)
#1,310 Chương 1313 : Trận chiến định mệnh (3)
#1,311 Chương 1314 : Trận chiến định mệnh (4)
#1,312 Chương 1315 : Trận chiến định mệnh (5)
#1,313 Chương 1316 : Đưa nàng cho ta.
#1,314 Chương 1317 : Nối lại...
#1,315 Chương 1318 : Bạch y nữ tử.
#1,316 Chương 1319 : Lựa chọn.
#1,317 Chương 1320 : Dung.
#1,318 Chương 1321 : Bức tường ngăn cách bước thứ ba
#1,319 Chương 1322 : Dị biến.
#1,320 Chương 1323 : Hương hoả.
#1,321 Chương 1324 : Ra khỏi Lam Ti.
#1,322 Chương 1325 : Hình chiếu phân thân.
#1,323 Chương 1326 : Truy sát.
#1,324 Chương 1327 : Âm mưu
#1,325 Chương 1328 : Đoạt xá.
#1,326 Chương 1329 : Thiểm lôi bảng (1)
#1,327 Chương 1330 : Thiểm lôi bảng (2)
#1,328 Chương 1331 : Vì tiền bối
#1,329 Chương 1332 : Kình địch
#1,330 Chương 1333 : Thế này mới là sống chứ!
#1,331 Chương 1334 : Suy đoán đáng sợ
#1,332 Chương 1335 : Lôi tinh điện
#1,333 Chương 1336 : Chính thức tiến lên Thiểm Lôi Bảng
#1,334 Chương 1337 : Bí mật Thiểm Lôi Tộc
#1,335 Chương 1338 : Giết Chu Thiên Tử
#1,336 Chương 1339 : Không có ý tốt
#1,337 Chương 1340 : Đây là thiên kiếp sao?
#1,338 Chương 1341 : Ta chính là thiên kiếp
#1,339 Chương 1342 : Con đường lôi tu đại năng
#1,340 Chương 1343 : Mồi nhử
#1,341 Chương 1344 : Tán Linh Thượng Nhân
#1,342 Chương 1345 : Tận cùng thiên địa
#1,343 Chương 1346 : Chủ nhân ở đâu?
#1,344 Chương 1347 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (1)
#1,345 Chương 1348 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (2)
#1,346 Chương 1349 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (3)
#1,347 Chương 1350 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (4)
#1,348 Chương 1351 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (5)
#1,349 Chương 1352 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (6)
#1,350 Chương 1353 : Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (7)
#1,351 Chương 1354 : Thất kiếm trảm thiên sơn (1)
#1,352 Chương 1355 : Thất kiếm trảm thiên sơn (2)
#1,353 Chương 1356 : Thất kiếm trảm thiên sơn (3)
#1,354 Chương 1357 : Thất kiếm trảm thiên sơn (4)
#1,355 Chương 1358 : Thất kiếm trảm thiên sơn (5)
#1,356 Chương 1359 : Truyền thuyết...
#1,357 Chương 1360 : Trụ tinh thần sụp đổ
#1,358 Chương 1361 : Xuống cho ta
#1,359 Chương 1362 : Sứ giả thiên đạo xuất hiện
#1,360 Chương 1363 : Thời gian yên bình.
#1,361 Chương 1364 : Thái Cổ Tinh Thần Lệnh.
#1,362 Chương 1365 : Ba hình ảnh
#1,363 Chương 1366 : Cực cảnh năm màu.
#1,364 Chương 1367 : Tư Mặc Tử.
#1,365 Chương 1368 : Cánh cửa Không Chi.
#1,366 Chương 1369 : Sấm sét vang trời.
#1,367 Chương 1370 : Nhận lầm người
#1,368 Chương 1371 : Ta không thể nhịn!(1)
#1,369 Chương 1372 : Viêm hỏa dị tinh.(1)
#1,370 Chương 1373 : Viêm hỏa dị tinh.(2)
#1,371 Chương 1374 : Tư Mặc Tử tới rồi.
#1,372 Chương 1375 : Sơ ngộ Hỏa tước.
#1,373 Chương 1376 : Có dám đánh một trận!(1)
#1,374 Chương 1377 : Có dám đánh một trận!(2)
#1,375 Chương 1378 : Đại tông sư.
#1,376 Chương 1379 : Đại đế!
#1,377 Chương 1380 : Bốn nhịp thở!
#1,378 Chương 1381 : Thiếu đế.
#1,379 Chương 1382 : Cố nhân.
#1,380 Chương 1383 : Tham Lang.
#1,381 Chương 1384 : Chim sợ cành cong.(1)
#1,382 Chương 1385 : Chim sợ cành cong.(2)
#1,383 Chương 1386 : Thu bảo.
#1,384 Chương 1387 : Đầu mối.
#1,385 Chương 1388 : Không phải sợ!
#1,386 Chương 1389 : Thân phận và lai lịch pho tượng.(1)
#1,387 Chương 1390 : Thân phận và lai lịch pho tượng.(2)
#1,388 Chương 1391 : Lừa đảo.
#1,389 Chương 1392 : Chu Tước đời thứ sáu.
#1,390 Chương 1393 : Lại là bảy màu!(1)
#1,391 Chương 1394 : Lại là bảy màu!(2)
#1,392 Chương 1395 : Gió nổi
#1,393 Chương 1396 : Sóng dâng
#1,394 Chương 1397 : Thình thịch
#1,395 Chương 1398 : Hoàng mao nha đầu
#1,396 Chương 1399 : Cổ hồn cấm !
#1,397 Chương 1400 : Hồ tâm tàng nguyệt
#1,398 Chương 1401 : Câu rồng.
#1,399 Chương 1402 : Chu Tước lão tổ
#1,400 Chương 1403 : Dùng lực chứng đạo
#1,401 Chương 1404 : Lão Chu Tước bao che
#1,402 Chương 1405 : Phù sinh nhược mộng
#1,403 Chương 1406 : Nhược hồn bi
#1,404 Chương 1407 : Ta không muốn!
#1,405 Chương 1408 : Nghiệp hỏa hồn trung khởi
#1,406 Chương 1409 : Lang yên thương hương nhiên
#1,407 Chương 1410 : Kinh biến.
#1,408 Chương 1411 : Tỉnh giấc lần thứ tư
#1,409 Chương 1412 : Chín màu hợp nhất!
#1,410 Chương 1413 : Thiên Nghịch chi biến!
#1,411 Chương 1414 : Vang dội Điên Lạc
#1,412 Chương 1415 : Cổ mộ chi địa ... Khai!
#1,413 Chương 1416 : Tam đại nghiệt tước
#1,414 Chương 1417 : Tu hành như chưởng
#1,415 Chương 1418 : Cũng có thể
#1,416 Chương 1419 : Tới đây!
#1,417 Chương 1420 : Chiến!!
#1,418 Chương 1421 : Hương hỏa nhất bái.
#1,419 Chương 1422 : Phong hương hỏa giới
#1,420 Chương 1423 : Nhân tài.
#1,421 Chương 1424 : Mộng đạo chủng ma.
#1,422 Chương 1425 : Có lẽ sẽ có một ngày...
#1,423 Chương 1426 : Chia tay.
#1,424 Chương 1427 : Quyết tâm!
#1,425 Chương 1428 : Ý tưởng điên cuồng
#1,426 Chương 1429 : Mò trăng đáy giếng!
#1,427 Chương 1430 : Mở ô diệt thế!
#1,428 Chương 1431 : Ngày này đã tới!
#1,429 Chương 1432 : Tình và ân
#1,430 Chương 1433 : Hắn có phải là Chưởng Tôn không?
#1,431 Chương 1434 : Phụng Thiên Lang
#1,432 Chương 1435 : Vương Lâm phục kích!!
#1,433 Chương 1436 : Cổ mộ mở ra
#1,434 Chương 1437 : Âm mưu đáng sợ!
#1,435 Chương 1438 : Tam tỷ, tứ muội !
#1,436 Chương 1439 : Tình ngữ, sát kiếp!
#1,437 Chương 1440 : Ba người, ba người lại ba người!
#1,438 Chương 1441 : Nghe đồn, nghe đồn lại nghe đồn!
#1,439 Chương 1442 : Cơ hội trị thương
#1,440 Chương 1443 : Tu sĩ hư hỏa !!
#1,441 Chương 1444 : Địch tới
#1,442 Chương 1445 : Nhị giai mộ thai.
#1,443 Chương 1446 : Bọ ngựa rình ve sầu.
#1,444 Chương 1447 : Ai là hoàng tước (1) !
#1,445 Chương 1448 : Thừa dịp giết người
#1,446 Chương 1449 :  Bí mật của ngôi mộ
#1,447 Chương 1450 : Ban cho tên Cổ Nô Tử
#1,448 Chương 1451 : Câu trả lời.
#1,449 Chương 1452 : Đại Hoang Lão Độc.
#1,450 Chương 1453 : Lạnh lùng nhìn trời.
#1,451 Chương 1454 : Chia rẽ.
#1,452 Chương 1455 : Đòn sát thủ!
#1,453 Chương 1456 : Ba lần sát cơ
#1,454 Chương 1457 : Thêm một cái.
#1,455 Chương 1458 : Giả thiết.
#1,456 Chương 1459 : Ban thưởng đạo
#1,457 Chương 1460 : Bốn niềm vui.
#1,458 Chương 1461 : Chế địch
#1,459 Chương 1462 : Phá vỡ quy tắc
#1,460 Chương 1463 : Gian lận
#1,461 Chương 1464 : Người nào nhanh hơn
#1,462 Chương 1465 : Cổ Yêu còn sống
#1,463 Chương 1466 :  Một cái vỗ tay
#1,464 Chương 1467 : Kịch chiến trong cổ mộ
#1,465 Chương 1468 : Mượn khí thế
#1,466 Chương 1469 : Truyền thừa(1)
#1,467 Chương 1470 : Truyền thừa (2)
#1,468 Chương 1471 : Truyền thừa (3)
#1,469 Chương 1472 : Thất tinh cổ thần!
#1,470 Chương 1473 : Sức Mạnh Của Một Tiếng Rống
#1,471 Chương 1474 : Chủ động!
#1,472 Chương 1475 : Trận chiến định mệnh thứ hai
#1,473 Chương 1476 : Trận chiến định mệnh thứ hai (p2)
#1,474 Chương 1477 : Đạo cổ truyền thừa
#1,475 Chương 1478 : Về nhà!
#1,476 Chương 1479 : La Thiên chuẩn bị cho cuộc chiến!
#1,477 Chương 1480 : Gặp lại cố nhân.
#1,478 Chương 1481 : Hôm nay mây giăng mưa đổ.
#1,479 Chương 1482 : Đông Lâm Tinh Hướng gia
#1,480 Chương 1483 : Việc này không ngại
#1,481 Chương 1484 : Sai lầm của Lỗ Phu Tử
#1,482 Chương 1485 : Viễn cổ chiếu viết
#1,483 Chương 1486 : Thần trưởng lão!
#1,484 Chương 1487 : Vãng tích hồng nhan mộng.
#1,485 Chương 1488 : Sớm mai mông lung lệ
#1,486 Chương 1489 : Tây Tử quên mong tình
#1,487 Chương 1490 :  Nhằm vào Lỗ Phu Tử.
#1,488 Chương 1491 : Một tiếng đạo hữu thật tang thương
#1,489 Chương 1492 : Văn đấu!
#1,490 Chương 1493 : Không ngại thử một lần
#1,491 Chương 1494 : Linh Động hiện!
#1,492 Chương 1495 :  Không phải chỉ có một!
#1,493 Chương 1496 : Những người đó!
#1,494 Chương 1497 : Vương tộc Yêu Đao!
#1,495 Chương 1498 : Một chém hết ân oán!
#1,496 Chương 1499 : Tai họa ngầm của Thất Thải Giới!
#1,497 Chương 1500 : Tuổi già thoái chí!
#1,498 Chương 1501 : Săn U Minh Thú!
#1,499 Chương 1502 : Săn U Minh Thú! (2)
#1,500 Chương 1503 : Săn U Minh Thú! (3)
#1,501 Chương 1504 : Săn U Minh Thú! (4)
#1,502 Chương 1505 : Luyện!
#1,503 Chương 1506 : Bổn mệnh thú
#1,504 Chương 1507 : Tế đàn của Phong Diệt Tộc
#1,505 Chương 1508 : Hèn hạ!
#1,506 Chương 1509 : Một trận chiến này!
#1,507 Chương 1510 : Vinh quang của Vân Hải!
#1,508 Chương 1511 : Yếu yếu yếu!
#1,509 Chương 1512 : Chiếc chuông vàng
#1,510 Chương 1513 : Cơn lốc màu vàng!
#1,511 Chương 1514 : Bọ ngựa ngáng xe
#1,512 Chương 1515 : Phong Tôn!
#1,513 Chương 1516 :  Một trận chiến nhập giới!
#1,514 Chương 1517 : Phá trận!
#1,515 Chương 1518 : Không thể lui.
#1,516 Chương 1519 : Phản kích.
#1,517 Chương 1520 : Linh thần.
#1,518 Chương 1521 : Thử sam, phi sam! (1)
#1,519 Chương 1522 : Ba đạo phong ấn!
#1,520 Chương 1523 : Thất bại!
#1,521 Chương 1524 : Nắm lấy Khai Thiên Phủ!
#1,522 Chương 1525 : Chôn cất không có người thương tiếc!
#1,523 Chương 1526 : Nam Chiếu Vong
#1,524 Chương 1527 : La Thiên, Triệu Hà Động
#1,525 Chương 1528 : Nữ tu Triệu Hà
#1,526 Chương 1529 : Trận chiến kết thúc
#1,527 Chương 1530 : Cây cung của Lý Quảng
#1,528 Chương 1531 : Cung ở nơi này
#1,529 Chương 1532 : Chiến lão quỷ!
#1,530 Chương 1533 : U Minh thức tỉnh
#1,531 Chương 1534 : Tìm kiếm
#1,532 Chương 1535 : Người điên!
#1,533 Chương 1536 : Bổn vương nghỉ thôi
#1,534 Chương 1537 : Thân thể bất diệt của Tiên Tộc
#1,535 Chương 1538 : Kim thiên hắc địa
#1,536 Chương 1539 : Cổ Quốc tam tính.
#1,537 Chương 1540 : Thần thông.
#1,538 Chương 1541 : Hơi vô sỉ rồi
#1,539 Chương 1542 : Kinh hãi
#1,540 Chương 1543 : Nhận ta làm đồ đệ đi
#1,541 Chương 1544 : Rời đi
#1,542 Chương 1545 : Ba bảo vật
#1,543 Chương 1546 : Ta đã trở về rồi.
#1,544 Chương 1547 : Biến hóa trong vài thập niên
#1,545 Chương 1548 : Dư uy của Vương Lâm
#1,546 Chương 1549 : Hỏi thiên hạ ai nắm quyền sinh sát
#1,547 Chương 1550 :  Long Bàn Tử
#1,548 Chương 1551 : Sơn Hà Đồ
#1,549 Chương 1552 : Ngươi nói cái gì
#1,550 Chương 1553 : Trọng Huyền Tử
#1,551 Chương 1554 : Huyền Vũ
#1,552 Chương 1555 : Thanh Thủy
#1,553 Chương 1556 : Ánh mắt cổ quái
#1,554 Chương 1557 : Rút cọc
#1,555 Chương 1558 : Thân ảnh bảy màu
#1,556 Chương 1559 :  Đa tạ
#1,557 Chương 1560 : Rượu mạnh
#1,558 Chương 1561 : Tình yêu, tặng bảo!
#1,559 Chương 1562 : Triệu Hà
#1,560 Chương 1563 : Đạo quả thứ ba!
#1,561 Chương 1564 : Thập Tam
#1,562 Chương 1565 : Ngươi là Chu Tử Hồng
#1,563 Chương 1566 : Tiếng gào thét của người điên
#1,564 Chương 1567 : Ta không làm gì hết!
#1,565 Chương 1568 : Thu thập ác nô.
#1,566 Chương 1569 : Chu Tước Tinh
#1,567 Chương 1570 : Lá rụng về cội
#1,568 Chương 1571 : Lá rụng về cội (2)
#1,569 Chương 1572 : Ôn lại chuyện xưa
#1,570 Chương 1573 : Thanh ti hồn
#1,571 Chương 1574 : Bí mật tầng mười chín
#1,572 Chương 1575 :  Khởi đầu
#1,573 Chương 1576 : Nguyên nhân
#1,574 Chương 1577 : Vực ngoại
#1,575 Chương 1578 : Thiên biến
#1,576 Chương 1579 : Sát kiếp của Phong Tôn
#1,577 Chương 1580 : Kịch chiến
#1,578 Chương 1581 : Giết một người
#1,579 Chương 1582 : Âm nguyệt hữu tình
#1,580 Chương 1583 : Tiên nhân bất diệt thể
#1,581 Chương 1584 : Thiên Tôn đoạt xá.
#1,582 Chương 1585 : Uy lực của một tiễn
#1,583 Chương 1586 : Tiên, cổ phân
#1,584 Chương 1587 :  Ân đoạn
#1,585 Chương 1588 : Sinh tử
#1,586 Chương 1589 : Mộng tiên hay là tiên mộng
#1,587 Chương 1590 : Mộng như nhân sinh
#1,588 Chương 1591 : Vẫn chưa tỉnh lại.
#1,589 Chương 1592 : Nhân sinh như trò đùa, ta là ai?
#1,590 Chương 1593 :  Cổ miếu dạ vũ quy hồn lai
#1,591 Chương 1594 : Cổ miếu dạ vũ quy hồn lai.
#1,592 Chương 1595 : Người của Luyện Hồn Tông.
#1,593 Chương 1596 : Quả của Luyện Hồn tông
#1,594 Chương 1597 : Một câu nói mấy trăm năm trước
#1,595 Chương 1598 : Một lần ước hẹn
#1,596 Chương 1599 : Tô Đạo
#1,597 Chương 1600 : Mười năm
#1,598 Chương 1601 : Thư nhà
#1,599 Chương 1602 :  Ngươi dám
#1,600 Chương 1603 : Nhà dưới Hằng Nhạc Sơn
#1,601 Chương 1604 : Hoài trung lão phụ minh(1)
#1,602 Chương 1605 : Liễu Mi, Mi nghĩa là lông mày
#1,603 Chương 1606 : Khách đến từ Tuyết Vực
#1,604 Chương 1607 :  Lý Mộ Uyển.
#1,605 Chương 1608 : Một ánh mắt
#1,606 Chương 1609 : Mộng hỏi bản thân
#1,607 Chương 1610 : Duyên khởi không
#1,608 Chương 1611 : Hồng nhan
#1,609 Chương 1612 : Hội ngộ với bản thân
#1,610 Chương 1613 : Mộng tỉnh (hóa phàm chung)
#1,611 Chương 1614 : Nhân Quả ấn
#1,612 Chương 1615 : Trước mặt chúng tu không môn hiện
#1,613 Chương 1616 : Bổn nguyên xuất, vạn nhân kinh
#1,614 Chương 1617 : Nơi đây là Tiên Cương đại lục
#1,615 Chương 1618 : Mở cửa chính là bậc toàn năng
#1,616 Chương 1619 : Một tiếng lôi đình bốn biển ầm vang
#1,617 Chương 1620 : Mở cửa một bước thành danh
#1,618 Chương 1621 : Vạn Không Cốt Môn
#1,619 Chương 1622 : Xuất thủ đại đạo
#1,620 Chương 1623 : Hư Thần Thiên Tôn
#1,621 Chương 1624 : Bước thứ ba giương cung
#1,622 Chương 1625 : Khôi phục bảo vật cũ
#1,623 Chương 1626 : Người thứ ba
#1,624 Chương 1627 : Kiếp của ta!
#1,625 Chương 1628 : Huyễn Chân Kiếp
#1,626 Chương 1629 : Không chịu nổi một đòn
#1,627 Chương 1630 : Phong Mệnh Hoàn
#1,628 Chương 1631 : Viễn cổ tiên vực
#1,629 Chương 1632 : Bổn ngã kiếp
#1,630 Chương 1633 : Trảm bổn ngã
#1,631 Chương 1634 : Một động phủ
#1,632 Chương 1635 : Chúa tể vận mệnh
#1,633 Chương 1636 : Tàn tiên chữa thương
#1,634 Chương 1637 : Định Không Thuật
#1,635 Chương 1638 : Phong ấn hiện
#1,636 Chương 1639 : Ký ức tiên nhân
#1,637 Chương 1640 : Thất Đạo Tông
#1,638 Chương 1641 : Tiên nhân là phải như vậy
#1,639 Chương 1642 : Hổ khiếu sơn hà
#1,640 Chương 1643 : Kỵ hổ bất hạ
#1,641 Chương 1644 : Tĩnh!
#1,642 Chương 1645 : Giao Dịch
#1,643 Chương 1646 : Cùng Tư Đồ say một trận
#1,644 Chương 1647 : Đảm đương
#1,645 Chương 1648 : Rất yên tĩnh
#1,646 Chương 1649 : Còn chưa đủ
#1,647 Chương 1650 : Chém bước thứ ba
#1,648 Chương 1651 : Phương pháp
#1,649 Chương 1652 : Mạnh mẽ
#1,650 Chương 1653 : Hướng về La Thiên
#1,651 Chương 1654 : Nữ nhi của Thanh Thủy
#1,652 Chương 1655 : Chưởng Tôn hiện !
#1,653 Chương 1656 : Đại bộc phát!
#1,654 Chương 1657 : Quyết chiến (nhất)
#1,655 Chương 1658 : Quyết chiến (nhị)
#1,656 Chương 1659 : Quyết chiến (tam)
#1,657 Chương 1660 : Quyết chiến (tứ)
#1,658 Chương 1661 : Hồi phục
#1,659 Chương 1662 : Bát phi.
#1,660 Chương 1663 : Hủy trận
#1,661 Chương 1664 : Tân kỷ nguyên
#1,662 Chương 1665 : Khai ích
#1,663 Chương 1666 : Tế bái
#1,664 Chương 1667 : Lập lại thế giới
#1,665 Chương 1668 : Thuộc về Tây Tử một năm
#1,666 Chương 1669 : Rượu còn chưa đủ ấm
#1,667 Chương 1670 : Viễn cổ mãnh thú
#1,668 Chương 1671 : Là mắt trái sao
#1,669 Chương 1672 : Cổ tộc chiến ấn
#1,670 Chương 1673 : Diệp Mịch không có con trai !
#1,671 Chương 1674 : Tê thiên (1)
#1,672 Chương 1675 : Một năm
#1,673 Chương 1676 : Lý Thiến Mai gầy gò
#1,674 Chương 1677 : Hai năm lại sáu tháng
#1,675 Chương 1678 : Hay là tiếp nhận đi
#1,676 Chương 1679 : Gặp lại Văn thú
#1,677 Chương 1680 : Phát hiện ngoài ý muốn
#1,678 Chương 1681 : Mũi kiếm tiến vào Tiên Cương
#1,679 Chương 1682 : Người từ bên ngoài tới
#1,680 Chương 1683 : Tiến bước nghịch tiên
#1,681 Chương 1684 : Tiên long hiển đạo
#1,682 Chương 1685 : Một con rắn
#1,683 Chương 1686 : Tiểu Hồng
#1,684 Chương 1687 : Viễn Cổ tiên vực mở ra
#1,685 Chương 1688 : Cút ra mau
#1,686 Chương 1689 : Lực lượng hai cung
#1,687 Chương 1690 : Tuyệt đối không sai
#1,688 Chương 1691 : Tuyệt đối không sai
#1,689 Chương 1692 : Ước định năm đó
#1,690 Chương 1693 : Đạo nhân bảy màu đã tới
#1,691 Chương 1694 : Phàn San Mộng
#1,692 Chương 1695 : Ba hồn bảy phách
#1,693 Chương 1696 : Phản khách
#1,694 Chương 1697 : Mặt quỷ trên cánh buồm
#1,695 Chương 1698 : Giả dối sao !
#1,696 Chương 1699 : Huyễn trung huyễn
#1,697 Chương 1700 : Quyết Định
#1,698 Chương 1701 : Nguyên nhân
#1,699 Chương 1702 : Rống chấn Thất Thải
#1,700 Chương 1703 : Tham Lang tái hiện
#1,701 Chương 1704 : Ký ức đau lòng hiện ra
#1,702 Chương 1705 :  Bát tinh Đạo Cổ hiện ra
#1,703 Chương 1706 : Cổ Mạch Thương Khung Huyết
#1,704 Chương 1707 : Chờ mong tại Tiên Cương
#1,705 Chương 1708 : Người đầu tiên
#1,706 Chương 1709 : Hoàng Tôn đố kỵ
#1,707 Chương 1710 : Một tia hồn phách
#1,708 Chương 1711 : Cổ Đạo nghịch
#1,709 Chương 1712 : Tam mệnh thuật
#1,710 Chương 1713 : Trảm tam thân
#1,711 Chương 1714 : Cấm chế bổn nguyên
#1,712 Chương 1715 : Mộc ti như tắc
#1,713 Chương 1716 : Tính Thiên Vận Tử
#1,714 Chương 1717 : Thiên Vận Tử
#1,715 Chương 1718 :  Luân hồi nhất thể
#1,716 Chương 1719 : Quỷ Dị
#1,717 Chương 1720 : Thiên Vận Tử ngươi có thể sao
#1,718 Chương 1721 : Thiên Vận Tử Trúng kế
#1,719 Chương 1722 : Thân phận của hắn
#1,720 Chương 1723 : Thiên Đạo
#1,721 Chương 1724 : Bổn tôn của Thiên Vận Tử
#1,722 Chương 1725 : Tư cách trục lộc(1)
#1,723 Chương 1726 : Ngưng tụ bổn nguyên
#1,724 Chương 1727 : Ngăn trở
#1,725 Chương 1728 : Huyền La nhập phủ
#1,726 Chương 1729 : Ngũ hành tinh
#1,727 Chương 1730 : Đại địa bổn nguyên
#1,728 Chương 1731 : Quân Hỏa như gia
#1,729 Chương 1732 : Hóa ra hắn tên là Vương Lâm
#1,730 Chương 1733 : Càn khôn nhất tích(1)
#1,731 Chương 1734 :  Đại ân như vậy
#1,732 Chương 1735 : Bộ đạp tí đoạn
#1,733 Chương 1736 : Cửu chuyển tâm luân
#1,734 Chương 1737 : Duy tâm cố động
#1,735 Chương 1738 : Thân tình dẫn tâm
#1,736 Chương 1739 : Tai vách mạch rừng
#1,737 Chương 1740 : Song hành khải
#1,738 Chương 1741 : Huyền La Đại Thiên Tôn
#1,739 Chương 1742 : Một ngày đặc biệt
#1,740 Chương 1743 : Hạnh phúc trong mộng ảo
#1,741 Chương 1744 : Tìm kiếm hồn thứ ba
#1,742 Chương 1745 : Thất phách tương ứng
#1,743 Chương 1746 : Tam hồn quy vị
#1,744 Chương 1747 : Hồn thứ ba là hắn
#1,745 Chương 1748 : Hồn thứ ba là hắn
#1,746 Chương 1749 : Không Diệt sơ hiện
#1,747 Chương 1750 : Động phủ mở ra
#1,748 Chương 1751 : Nhân tụ
#1,749 Chương 1752 :  Cuộc săn
#1,750 Chương 1753 : Ba trăm tàn giới
#1,751 Chương 1754 : Định quy tắc
#1,752 Chương 1755 : Tử Hà
#1,753 Chương 1756 : Chương 1756
#1,754 Chương 1757 : Ván cờ
#1,755 Chương 1758 : Một đao chờ sẵn
#1,756 Chương 1759 : Bảy màu đã tới
#1,757 Chương 1760 : Tâm cơ
#1,758 Chương 1761 : Thất phục sát
#1,759 Chương 1762 : Tiểu quyết chiến
#1,760 Chương 1763 : Phục sát động
#1,761 Chương 1764 : Thất thải kiếp
#1,762 Chương 1765 : Đạo Phi xuất hiện
#1,763 Chương 1766 : Đông Lâm tông
#1,764 Chương 1767 : Tàn thần dục đoạt
#1,765 Chương 1768 : Cánh tay trái của Diệp Mịch
#1,766 Chương 1769 : Lại tới cổ mộ
#1,767 Chương 1770 : Dĩ ti chi khôi
#1,768 Chương 1771 : Ngươi có dám đường đường đánh một trận
#1,769 Chương 1772 : Huyền La xuất thủ
#1,770 Chương 1773 : Con thú cùng đường
#1,771 Chương 1774 : Hồn Chưởng Tôn
#1,772 Chương 1775 : Cổ mộ truyền thừa
#1,773 Chương 1776 : Quần chiến Chiến lão quỷ
#1,774 Chương 1777 : Tâm động lôi âm
#1,775 Chương 1778 : Đạo cổ vô tiên
#1,776 Chương 1779 : Vũ lạc đông lâm thanh yên khởi
#1,777 Chương 1780 : Vân Đạo càn khôn nghịch!
#1,778 Chương 1781 : Thôn vân thổ vụ nhất môn hiện
#1,779 Chương 1782 : Càn khôn đệ nhất quan
#1,780 Chương 1783 : Tô Đạo nhất biến thiên địa băng
#1,781 Chương 1784 : Đông Lâm Trì nội ngư long biến!
#1,782 Chương 1785 : Phần sí dục tầm Tiên Cương mộng (l)
#1,783 Chương 1786 : Ôm quyền nhất bái trần thổ tán
#1,784 Chương 1787 : Ta và thê tử quyết không rời nhau
#1,785 Chương 1788 : Vô hối hệt năm xưa
#1,786 Chương 1789 : Tâm trạng lúc biệt ly
#1,787 Chương 1790 : Tâm trạng lúc biệt ly
#1,788 Chương 1791 : Tứ linh mở đường Mộng Đạo
#1,789 Chương 1792 : Hôm nay Vương mỗ tới nơi này đưa ngươi đi đầu thai!
#1,790 Chương 1793 : Gặp nhau ở Tiên Cương đại lục
#1,791 Chương 1794 : Một tiếng sư tôn bảo vệ Đạo Cổ nhất mạch
#1,792 Chương 1795 : Hoàng tông nhất niệm họa căn hiện
#1,793 Chương 1796 : Ý chí quật cường!
#1,794 Chương 1797 : Bạch quang kỳ dị
#1,795 Chương 1798 : Phân thân mạnh nhất!
#1,796 Chương 1799 : Tiên Cương rung động!
#1,797 Chương 1800 : Tiên Cương đại lục, ta tới rồi!
#1,798 Chương 1801 : Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối
#1,799 Chương 1802 : Mang hung thần về phủ
#1,800 Chương 1803 :  Địa hỏa biến
#1,801 Chương 1804 : Trận chiến đầu tiên ở Tiên Cương đại lục!
#1,802 Chương 1805 : Lão Tổ trở về!
#1,803 Chương 1806 : Vấn đề Không Gian trữ vật
#1,804 Chương 1807 : Nhớ tới Tham Lang!
#1,805 Chương 1808 : Đại bổ!
#1,806 Chương 1809 : Đỗ Thanh hoảng sợ!
#1,807 Chương 1810 : Quần long nhất tước thôn địa mạch!
#1,808 Chương 1811 :  Khiến Đỗ Thanh kinh hãi!
#1,809 Chương 1812 : Vương Lâm so bổn nguyên
#1,810 Chương 1813 : Quá gian xảo!
#1,811 Chương 1814 : Cảm ứng của Huyền La
#1,812 Chương 1815 : Ngưng tụ bổn nguyên chân thân!
#1,813 Chương 1816 : Nuối tiếc chân thân
#1,814 Chương 1817 : Thanh Ngưu chân nhân
#1,815 Chương 1818 : Không biết lượng sức?
#1,816 Chương 1819 : Tuyết trên Thiên Sơn
#1,817 Chương 1820 : Đại Hồn Môn
#1,818 Chương 1821 : Tha hương gặp cố nhân
#1,819 Chương 1822 : Địa hỏa chủ mạch!
#1,820 Chương 1823 : Thiếu phụ tính sai!
#1,821 Chương 1824 : Tỏ rõ ý chí!
#1,822 Chương 1825 : Tiên Tổ bát cực!
#1,823 Chương 1826 : Phân thân kinh khủng!
#1,824 Chương 1827 : Bốn chữ!
#1,825 Chương 1828 : Trưởng lão Đại Hồn Môn!
#1,826 Chương 1829 : Thiên Ngưu tử hồn!
#1,827 Chương 1830 :  Khắc chết hắn đi!
#1,828 Chương 1831 : Hồn diễn đạo lôi!
#1,829 Chương 1832 : Tàn hồn!
#1,830 Chương 1833 :  Đánh cuộc!
#1,831 Chương 1834 : Muốn đạp bước tận trời xanh
#1,832 Chương 1835 : Lại đánh cuộc một lần!
#1,833 Chương 1836 : Phân thân trấn áp!
#1,834 Chương 1837 : Hồn Diễn Đạo!
#1,835 Chương 1838 :  Ba phần lễ vật
#1,836 Chương 1839 : Bổn nguyên thứ tám!
#1,837 Chương 1840 : Cực Thiên thảo nguyên
#1,838 Chương 1841 : Kinh biến!
#1,839 Chương 1842 : Tu sĩ Lục Ma!
#1,840 Chương 1843 : ChưĐột phá!
#1,841 Chương 1844 : Gặp lại cố nhân!
#1,842 Chương 1845 : Thiên tài Đông Châu Vân Không!
#1,843 Chương 1846 : Lần đầu gặp mặt!
#1,844 Chương 1847 : Hồi mã thương!
#1,845 Chương 1848 : Ẩn nấp
#1,846 Chương 1849 : Đan Hải tiên đan
#1,847 Chương 1850 : Tiên đan băng!
#1,848 Chương 1851 : Hồn Nhất Lệnh
#1,849 Chương 1852 : Dự đoán
#1,850 Chương 1853 : Quỷ ám
#1,851 Chương 1854 : Lữ Văn Nhiễm
#1,852 Chương 1855 : Thiên Ngưu tam huyệt
#1,853 Chương 1856 : Giết tới!
#1,854 Chương 1857 : Lưu Chi Nguyên
#1,855 Chương 1858 : Phục kiếp!
#1,856 Chương 1859 : Người tên Vương Lâm
#1,857 Chương 1860 : Khách không mời!
#1,858 Chương 1861 : Tâm trạng trong đêm
#1,859 Chương 1862 : Hứa Đức Tài
#1,860 Chương 1863 : Thôn Thiên Đạo!
#1,861 Chương 1864 : Kim thiền thoát xác
#1,862 Chương 1865 : Vây Hứa!
#1,863 Chương 1866 : Đèn lồng!
#1,864 Chương 1867 : Tốc Thần Quyết
#1,865 Chương 1868 : Trương Đạo Tông!
#1,866 Chương 1869 : Kịch biến!
#1,867 Chương 1870 : Hồn khải!
#1,868 Chương 1871 : Ta không đồng ý!
#1,869 Chương 1872 : Đầu lâu!
#1,870 Chương 1873 : Thẹn quá hóa giận!
#1,871 Chương 1874 : Hồn Khải nhận chủ
#1,872 Chương 1875 : Giết Lữ Văn Nhiễm!
#1,873 Chương 1876 : Thất thải tam biến!
#1,874 Chương 1877 : Tàn Dạ biến!
#1,875 Chương 1878 : Tín thuật!
#1,876 Chương 1879 : Hồn Khải tán
#1,877 Chương 1880 : Kế hoạch tuyệt mật!
#1,878 Chương 1881 : Kẻ hư hỏng
#1,879 Chương 1882 : Bất công!
#1,880 Chương 1883 : Phản bội Thiên Ngưu Châu!
#1,881 Chương 1884 : Thiên Ngưu đỉnh dương
#1,882 Chương 1885 : Câu nói kia!
#1,883 Chương 1886 : Bồi thường, ban thưởng
#1,884 Chương 1887 : Ngăn trở
#1,885 Chương 1888 : Lời thề!
#1,886 Chương 1889 : Đạo Ma Tông chủ!
#1,887 Chương 1890 : Kiếp nạn? Cơ duyên?
#1,888 Chương 1891 : Tá lôi mạt thần
#1,889 Chương 1892 : Tích mộng thành chân!
#1,890 Chương 1893 : Có mưu đồ!
#1,891 Chương 1894 : Nhất tràng tuế nguyệt niên hoa
#1,892 Chương 1895 : Bản nguyên thứ chín
#1,893 Chương 1896 : Cơ duyên điên cuồng!
#1,894 Chương 1897 : Lục Ma Lô!
#1,895 Chương 1898 : Khí tuyệt!
#1,896 Chương 1899 : Dâng hiến!
#1,897 Chương 1900 : Tu vi bạo tăng!
#1,898 Chương 1901 : Lôi!
#1,899 Chương 1902 : Trên đài nhìn Huyền Kiếp!
#1,900 Chương 1903 : Yếu!
#1,901 Chương 1904 : Huyền Kiếp làm gì được!
#1,902 Chương 1905 : Hồn tam kiếp!
#1,903 Chương 1906 : Không Kiếp!
#1,904 Chương 1907 : Đại môn Thiên Nghịch!
#1,905 Chương 1908 : Thiếu một!
#1,906 Chương 1909 : Kim, thiên, dược!
#1,907 Chương 1910 : Kiếp nạn của Đạo Ma Tông!
#1,908 Chương 1911 : Hai châu quyết chiến
#1,909 Chương 1912 : Thánh chỉ tới!
#1,910 Chương 1913 : Lão tổ Hải Long!
#1,911 Chương 1914 : Dám nghịch chỉ?
#1,912 Chương 1915 : Trước mắt tối sầm!
#1,913 Chương 1916 : Thiên Tôn tới!
#1,914 Chương 1917 : Tiên Tộc Đại Thiên Tôn
#1,915 Chương 1918 : Thân thể chính là đạo!
#1,916 Chương 1919 : Mặc Hồn Khải!
#1,917 Chương 1920 : Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết!
#1,918 Chương 1921 : Nơi Thiên Tôn thí luyện
#1,919 Chương 1922 : Một cố nhân
#1,920 Chương 1923 : Gặp lại
#1,921 Chương 1924 : Đợi được thu phong
#1,922 Chương 1925 : Thiên Môn
#1,923 Chương 1926 : Năm mươi năm
#1,924 Chương 1927 : Thiên Tôn Niết
#1,925 Chương 1928 : Xông lên
#1,926 Chương 1929 : Hải Tử
#1,927 Chương 1930 : Không phải sinh linh Tiên Cương!
#1,928 Chương 1931 : Khuôn mặt!
#1,929 Chương 1932 : Đoạn chưởng!
#1,930 Chương 1933 : Chuyển biến!
#1,931 Chương 1934 : Một nam một nữ
#1,932 Chương 1935 : Bàn tay này của ai!
#1,933 Chương 1936 : Nửa trượng
#1,934 Chương 1937 : Cho Đại Thiên Tôn nhìn thấy!
#1,935 Chương 1938 : Cố chấp bất hối
#1,936 Chương 1939 : Kim Bưu đại tiên!
#1,937 Chương 1940 :  Man thiên quá hải!
#1,938 Chương 1941 : Chủ nhân nhà ta
#1,939 Chương 1942 : Ngươi là ai!
#1,940 Chương 1943 : Dưới màn mưa
#1,941 Chương 1944 : Mộng chướng luân hồi
#1,942 Chương 1945 : Tử Tông
#1,943 Chương 1946 : Khí tức của Thiên Vận Tử!
#1,944 Chương 1947 : Bong bóng tan biến
#1,945 Chương 1948 : Đông Lâm Trì
#1,946 Chương 1949 : Thái Sơ và Mặc Diệt
#1,947 Chương 1950 : Lại tới!
#1,948 Chương 1951 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (1)
#1,949 Chương 1952 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (2)
#1,950 Chương 1953 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (3)
#1,951 Chương 1954 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (4)
#1,952 Chương 1955 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (5)
#1,953 Chương 1956 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (6)
#1,954 Chương 1957 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (7)
#1,955 Chương 1958 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (8)
#1,956 Chương 1959 : Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh (9)
#1,957 Chương 1960 : Không xông lên nữa sao!
#1,958 Chương 1961 : Quay ngược lại!
#1,959 Chương 1962 : Là ai!
#1,960 Chương 1963 : Đuổi lại!
#1,961 Chương 1964 : Đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn
#1,962 Chương 1965 : Nhìn thấy chưa?
#1,963 Chương 1966 : Đại Thiên Tôn mời chào
#1,964 Chương 1967 : Tiểu Vương Lâm!
#1,965 Chương 1968 : Giả, giả đó
#1,966 Chương 1969 : Âm mưu của Tiên Hoàng!
#1,967 Chương 1970 : Tiên Tộc đệ nhất thành!
#1,968 Chương 1971 : Lý Phủ!
#1,969 Chương 1972 : Tên!
#1,970 Chương 1973 : Bạch Phát Dược Thiên Tôn!
#1,971 Chương 1974 : Nếp nhăn năm tháng
#1,972 Chương 1975 : Tiên Hoàng tứ bảo!
#1,973 Chương 1976 : Người điên!
#1,974 Chương 1977 : Giết chóc ẩn trong gió tuyết!
#1,975 Chương 1978 : Phố dài!
#1,976 Chương 1979 : Huyết chiến!
#1,977 Chương 1980 : Không đi!
#1,978 Chương 1981 : Vương Lâm tóc đen!
#1,979 Chương 1982 : Hải Tử trầm mặc
#1,980 Chương 1983 : Trên núi có hổ!
#1,981 Chương 1984 :  Đi tới!
#1,982 Chương 1985 : Quốc sư!
#1,983 Chương 1986 : Tin ta một lần!
#1,984 Chương 1987 : Tiên lô hóa sơn!
#1,985 Chương 1988 : Tiên sơn!
#1,986 Chương 1989 : Hắn, Liên Vân Quyết!
#1,987 Chương 1990 : Giải phong ấn Điệu Vong Tộc!
#1,988 Chương 1991 : Sự tự tin của Tiên Hoàng!
#1,989 Chương 1992 : Năm Đại Thiên Tôn!
#1,990 Chương 1993 : Quốc sư thật sự!
#1,991 Chương 1994 : Trớ Thuật!
#1,992 Chương 1995 : Vật này, người này, Vương mỗ đều muốn!
#1,993 Chương 1996 : Làm càn!
#1,994 Chương 1997 : Đại Thiên Tôn chi dương!
#1,995 Chương 1998 : Lưu lại Đạo Phi!
#1,996 Chương 1999 : Khúc chung nhân tán không sầu mạc!
#1,997 Chương 2000 : Lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ!
#1,998 Chương 2001 : Biển
#1,999 Chương 2002 : Đường lối
#2,000 Chương 2003 : Sứ đoàn Đạo Cổ
#2,001 Chương 2004 : Kế Đô hoàng tử
#2,002 Chương 2005 : Người con gái tên Tống Trí!
#2,003 Chương 2006 : Một chiếc lá che mắt
#2,004 Chương 2007 : Đường lui!
#2,005 Chương 2008 : Một vái lư hương, hoàng tôn biến sắc
#2,006 Chương 2009 : Nhất bôi nhiệt trà noàn như gia.(l)
#2,007 Chương 2010 :  Sư tôn như cha!
#2,008 Chương 2011 : Tiếng chuông trên đỉnh Cổ Đạo Sơn
#2,009 Chương 2012 : Nhất bộ đoạn tuyệt nhiên!
#2,010 Chương 2013 : Hắn là ai...
#2,011 Chương 2014 : Ngàn năm một thuở!
#2,012 Chương 2015 : Cửu Khúc Tam Tướng
#2,013 Chương 2016 :  Cửu Khúc Tam Tướng (2)
#2,014 Chương 2017 : Yêu cầu tới từ hoàng cung
#2,015 Chương 2018 : Một chỉ của Cổ Tổ
#2,016 Chương 2019 : Phong khởi Đạo Cổ!
#2,017 Chương 2020 : Dạ yến
#2,018 Chương 2021 : Yên lặng quay đầu!
#2,019 Chương 2022 : Trùng quan nhất nộ! (1)
#2,020 Chương 2023 : Trùng quan nhất nộ! (2)(*)
#2,021 Chương 2024 : Trùng quan nhất nộ! (3)
#2,022 Chương 2025 : Trùng quan nhất nộ!(4)
#2,023 Chương 2026 : Trùng quan nhất nộ! (5)
#2,024 Chương 2027 : Trùng quan nhất nộ! (6)
#2,025 Chương 2028 : Trùng quan nhất nộ! (7)
#2,026 Chương 2029 : Trùng quan nhất nộ! (8)
#2,027 Chương 2030 : Trùng quan nhất nộ!(9)
#2,028 Chương 2031 : Trùng quan nhất nộ! (10)
#2,029 Chương 2032 : Trùng quan nhất nộ! (kết)
#2,030 Chương 2033 : Cái chết của hoàng tôn!
#2,031 Chương 2034 : Cố nhân
#2,032 Chương 2035 : Hoàng tôn tương lai
#2,033 Chương 2036 : Đạo Cổ quốc sư
#2,034 Chương 2037 : Phá giới
#2,035 Chương 2038 : Thái Cổ Thần Cảnh
#2,036 Chương 2039 : Định đoạt
#2,037 Chương 2040 : Không nói ra miệng.
#2,038 Chương 2041 : Ngày mai
#2,039 Chương 2042 : Hồn hoàn chỉnh
#2,040 Chương 2043 : Thời gian
#2,041 Chương 2044 : Thiên địa dị tượng!
#2,042 Chương 2045 : Chân thân dung hợp!
#2,043 Chương 2046 : Hình Phạt Lục Mặc!
#2,044 Chương 2047 : Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo!
#2,045 Chương 2048 : Một trăm linh tám sinh linh khẩn cầu!
#2,046 Chương 2049 : Dừng bước!
#2,047 Chương 2050 : Hắc, bạch, kim!
#2,048 Chương 2051 : Mười mặt trời!
#2,049 Chương 2052 : Chiến Tống Thiên!
#2,050 Chương 2053 : Thành toàn!
#2,051 Chương 2054 : Tam Tổn nhị kiếp
#2,052 Chương 2055 : Cổ Đạo tam phân thần!
#2,053 Chương 2056 : Hoàn mỹ!
#2,054 Chương 2057 : Thất bại
#2,055 Chương 2058 : Thân ảnh kia
#2,056 Chương 2059 : Từng thấy
#2,057 Chương 2060 : Thiên địa..
#2,058 Chương 2061 : Rời khỏi.
#2,059 Chương 2062 : Trận chiến đầu tiên của tiên cương!
#2,060 Chương 2063 : Khu vụ
#2,061 Chương 2064 : Đạp Thiên Nhất Bộ!
#2,062 Chương 2065 : Toàn bộ Cửu Khúc Tam Tướng.
#2,063 Chương 2066 : Ước định.
#2,064 Chương 2067 : Tìm không được...
#2,065 Chương 2068 : Vui sướng và trách nhiệm
#2,066 Chương 2069 : Ti Nam!
#2,067 Chương 2070 : Ngươi là Tư Đồ Nam!
#2,068 Chương 2071 : Thanh hồng trong mưa
#2,069 Chương 2072 : Tâm vong, tất vong.
#2,070 Chương 2073 :  Động phủ giới.
#2,071 Chương 2074 : Xích Hồn Tử!
#2,072 Chương 2075 :  Ước định.
#2,073 Chương 2076 : Nằm mơ.
#2,074 Chương 2077 : Quen biết Đạo Nhất!
#2,075 Chương 2078 : Hai điểm.
#2,076 Chương 2079 : Khi lại mở mắt ra.
#2,077 Chương 2080 : Cái gì là chân tướng.
#2,078 Chương 2081 : Tới biển
#2,079 Chương 2082 :  Kinh biến.
#2,080 Chương 2083 : Tư cách bước vào.
#2,081 Chương 2084 : Nữ tử Đông Mai.
#2,082 Chương 2085 : Thiếu một người.
#2,083 Chương 2086 : Luân hồi ở chỗ này.
#2,084 Chương 2087 : Uyển nhi, tinh lại đi!
#2,085 Chương 2088 : Bỗng nhiên quay đầu (kết cục)