Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ FULL

Dịch Trung Quốc Manga 116 chapters 247,025 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Huyền huyễn, yêu nghiệt thụ, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, nguỵ phụ tử, xuyên qua, HE

Editor: al


Trong cuộc sống này liệu ai quy định là một sát thủ phải tàn nhẫn ác độc…


Cũng chẳng ai quy định tinh linh là không được BL..


Gỉa sử có thể kéo dài tuổi thọ như thế giới này...


Vậy bước chân theo đuổi tình yêu có kéo dài theo không


Nếu như trong tinh linh sinh ra thiện lương tốt đẹp


Vậy ta cũng có thể tốt đẹp như trong thánh ca chứ


Tình yêu phải chăng cần trải qua thử thách của thời gian

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1: Ngọc lục bảo: Thụ Hải ôn nhu
#2 Quyển 1 - Chương 2
#3 Quyển 1 - Chương 3
#4 Quyển 1 - Chương 4
#5 Quyển 1 - Chương 5
#6 Quyển 1 - Chương 6
#7 Quyển 1 - Chương 6-2: Phiên ngoại 1
#8 Quyển 1 - Chương 7
#9 Quyển 1 - Chương 8
#10 Quyển 1 - Chương 9
#11 Quyển 1 - Chương 10
#12 Quyển 1 - Chương 11
#13 Quyển 1 - Chương 12
#14 Quyển 1 - Chương 13
#15 Quyển 1 - Chương 14
#16 Quyển 1 - Chương 15
#17 Quyển 1 - Chương 15-2: Phiên ngoại 2
#18 Quyển 1 - Chương 16
#19 Quyển 1 - Chương 17
#20 Quyển 1 - Chương 18
#21 Quyển 1 - Chương 19
#22 Quyển 1 - Chương 20
#23 Quyển 1 - Chương 21
#24 Quyển 1 - Chương 22
#25 Quyển 1 - Chương 23
#26 Quyển 1 - Chương 24
#27 Quyển 1 - Chương 25
#28 Quyển 1 - Chương 26
#29 Quyển 1 - Chương 27
#30 Quyển 1 - Chương 28
#31 Quyển 1 - Chương 29
#32 Quyển 1 - Chương 30
#33 Quyển 1 - Chương 31
#34 Quyển 1 - Chương 32
#35 Quyển 1 - Chương 33
#36 Quyển 1 - Chương 34
#37 Quyển 1 - Chương 35
#38 Quyển 1 - Chương 36
#39 Quyển 1 - Chương 37
#40 Quyển 1 - Chương 38
#41 Quyển 1 - Chương 39
#42 Quyển 1 - Chương 40
#43 Quyển 1 - Chương 41
#44 Quyển 1 - Chương 42
#45 Quyển 1 - Chương 43
#46 Quyển 1 - Chương 44
#47 Quyển 1 - Chương 45
#48 Quyển 1 - Chương 46
#49 Quyển 1 - Chương 47
#50 Quyển 1 - Chương 48
#51 Quyển 1 - Chương 49
#52 Quyển 1 - Chương 50
#53 Quyển 2 - Chương 51: Mã não nâu sắc: Thần khiển
#54 Quyển 2 - Chương 52
#55 Quyển 2 - Chương 53
#56 Quyển 2 - Chương 54
#57 Quyển 2 - Chương 55
#58 Quyển 2 - Chương 56
#59 Quyển 2 - Chương 57
#60 Quyển 2 - Chương 58
#61 Quyển 2 - Chương 59
#62 Quyển 2 - Chương 60
#63 Quyển 2 - Chương 61
#64 Quyển 2 - Chương 62
#65 Quyển 2 - Chương 63
#66 Quyển 2 - Chương 64
#67 Quyển 2 - Chương 65
#68 Quyển 2 - Chương 66
#69 Quyển 2 - Chương 67
#70 Quyển 2 - Chương 68
#71 Quyển 2 - Chương 69
#72 Quyển 2 - Chương 70
#73 Quyển 2 - Chương 71
#74 Quyển 2 - Chương 72
#75 Quyển 2 - Chương 73
#76 Quyển 2 - Chương 74
#77 Quyển 2 - Chương 75
#78 Quyển 2 - Chương 76
#79 Quyển 2 - Chương 77
#80 Quyển 2 - Chương 78
#81 Quyển 2 - Chương 79
#82 Quyển 2 - Chương 80
#83 Quyển 2 - Chương 81
#84 Quyển 2 - Chương 82
#85 Quyển 2 - Chương 83
#86 Quyển 2 - Chương 84
#87 Quyển 2 - Chương 85
#88 Quyển 2 - Chương 86
#89 Quyển 3 - Chương 87: Lam ngọc thạch: Đường về
#90 Quyển 3 - Chương 88
#91 Quyển 3 - Chương 89
#92 Quyển 3 - Chương 90
#93 Quyển 3 - Chương 91
#94 Quyển 3 - Chương 92
#95 Quyển 3 - Chương 93
#96 Quyển 3 - Chương 94
#97 Quyển 3 - Chương 95
#98 Quyển 3 - Chương 96
#99 Quyển 3 - Chương 97
#100 Quyển 3 - Chương 98
#101 Quyển 3 - Chương 99
#102 Quyển 3 - Chương 100
#103 Quyển 3 - Chương 101
#104 Quyển 3 - Chương 102
#105 Quyển 3 - Chương 103
#106 Quyển 3 - Chương 104
#107 Quyển 3 - Chương 105
#108 Quyển 3 - Chương 106
#109 Quyển 3 - Chương 107
#110 Quyển 3 - Chương 108
#111 Quyển 4 - Chương 109: Nguyệt bạch thạch: Hồi cuối
#112 Quyển 4 - Chương 110
#113 Quyển 4 - Chương 111
#114 Quyển 4 - Chương 112
#115 Quyển 4 - Chương 113
#116 Quyển 4 - Chương 114: Vĩ thanh