Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Tình Yêu Darwin FULL

Dịch Trung Quốc Manga 19 chapters 18,144 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Độ dài: 17 chương Chính văn + 1 chương Phiên ngoại.

Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, HE..

Nhân vật chính: Chu Phác Ngọc ♡ Trần Cừu An. 

Bìa: Credit: @vivi_3010 yêu dấu. ^^

Convert: Reine Dunkeln (Wikidich).

Editor: Mina.


Văn án của truyện vô cùng đơn giản, tất cả mọi thứ anh làm đều vì em.


Vì em, viết ra thuyết tiến hóa.


             Ta, Darwin.