Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Dịch Trung Quốc Manga 2,381 chapters 3,301,022 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Xuyên qua trở thành bị biếm hoàng tử, may mà ông trời không có làm Tần quân tuyệt vọng, kích hoạt thần thoại hệ thống!


Thần thoại trung hết thảy nhân vật đều có thể bị triệu hoán!


Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, một côn chấn núi sông!


Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, thấy rõ thế giới!


Như Lai phật tổ trong tay Phật quốc, không người có thể trốn!


Hại nước hại dân Tô Đát Kỷ, tu hoa bế nguyệt Thường Nga tiên tử, hỏa bạo Thiết Phiến công chúa, Tam Thánh Mẫu……


Tại đây thần ma thế giới, thế phải làm mạnh nhất thần hoàng!


Cảnh giới:


Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Hóa Hư Cảnh,


Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên Cảnh, Chân Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh


Thái Ất Kim Tiên cảnh, Thái Ất Tán Tiên cảnh, Thái Ất Huyền Tiên cảnh


Đại La Kim Tiên cảnh, Đại La Chí Tiên cảnh, Đại La Thủy Tiên cảnh


Nhập Thánh cảnh, Hiển Thánh cảnh, Thánh Nhân cảnh


Thiên Đạo Chí Thánh cảnh, Đại Đạo Chí Tôn cảnh, Đại Đạo Đế Tôn cảnh!


Vô Cực cảnh chia làm 3:


Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh


Vô Cực Chí Cao Đại Đế


Vô Cực Đại Chúa Tể

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1 : Tô Đát Kỷ Hại nước hại dân
#2 Chương 2 : Lên liền hai cấp
#3 Chương 3 : Hoàng phẩm thượng giai
#4 Chương 4 : Loạn tướng Hạ Hầu Ân
#5 Chương 5 : Triệu hoán Hạo Thiên Khuyển
#6 Chương 6 : Desert Eagle thể hiển uy lực
#7 Chương 7 : Kỹ năng truyền thừa
#8 Chương 8 : Thú triều khủng khiếp
#9 Chương 9 : Yêu Vương
#10 Chương 10 : Thiên cơ bất khả lộ sót
#11 Chương 11 : Thanh Đàn Thành
#12 Chương 12 : Trời sinh chính khí cương trực
#13 Chương 13 : Đại La Thánh Khí
#14 Chương 14 : Tự loạn đầu trận tuyến
#15 Chương 15 : Tu sĩ Ma Đạo
#16 Chương 16 : Trảm thảo trừ căn​
#17 Chương 17 : Ngang ngược vô kỵ​
#18 Chương 18 : Phong khởi vân dũng​
#19 Chương 19 : Ngộ thương
#20 Chương 20 : Cung tiễn Tam Hoàng Tử
#21 Chương 21 : Vô tư phụng hiến
#22 Chương 22 : Thiên Cương tam thập lục biến​
#23 Chương 23 : Huyền Linh tông oanh động​
#24 Chương 24 : Thua
#25 Chương 25 : Bằng phẳng
#26 Chương 26 : Áp bách
#27 Chương 27 : Nhường ngươi 3 chiêu​
#28 Chương 28 : Hoa Khai Khoảnh Khắc​
#29 Chương 29 : Cao thủ ẩn tàng​
#30 Chương 30 : Giá Vụ Đằng Vân​
#31 Chương 31 : Huyết Đao vệ
#32 Chương 32 : Yến gia thương hội​
#33 Chương 33 : Phong Linh Căn​
#34 Chương 34 : Huyết Đao vương​
#35 Chương 35 : Lạc Nhai khách sạn​
#36 Chương 36 : Quan Thánh Đế
#37 Chương 37 : Vũ Thánh Bá đạo​
#38 Chương 38 : Quân công tử​
#39 Chương 39 : Nam công chúa​
#40 Chương 40 :  Vương Đô ngày thứ nhất​
#41 Chương 41 : Các phương triều bái​
#42 Chương 42 : Thái sư Cổ Tuân​
#43 Chương 43 : Hoàng Cung Cấm Vệ​
#44 Chương 44 : Dọa chạy​
#45 Chương 45 : Càn Hoàng Đế​
#46 Chương 46 : Chu Tước đài​
#47 Chương 47 : Thuế Phàm chi chiến​
#48 Chương 48 : Bảo đảm thắng chi pháp​
#49 Chương 49 : Đồng quy vu tận​
#50 Chương 50 : Đổ mệnh​
#51 Chương 51 : Kiêu ngạo​
#52 Chương 52 : Nhất đao
#53 Chương 53 : Thần Trợ công​
#54 Chương 54 : Tham gia hội đàm​
#55 Chương 55 : Cường thế​
#56 Chương 56 : Nàng là con dâu ngươi​
#57 Chương 57 : Giang hồ Khắp nơi là tên ta​
#58 Chương 58 :  Ngân Long Tru Hồn thương​
#59 Chương 59 : Mỹ nhân tắm rửa​
#60 Chương 60 : Tàn bạo​
#61 Chương 61 : Nam Trác Tiềm Long Hội Vũ​
#62 Chương 62 : Hắc Dạ các​
#63 Chương 63 : Nhiệm vụ ban thưởng phong phú​
#64 Chương 64 : Vì hoàng thất làm vẻ vang​
#65 Chương 65 : Cái gì gọi là trách nhiệm​
#66 Chương 66 : Bách binh chi vương​
#67 Chương 67 :  Thôi trừ Cấm Vệ Lệnh​
#68 Chương 68 : Càn Nguyệt Song Tinh​
#69 Chương 69 : Hắc cẩu hạ giá​
#70 Chương 70 : Ngươi thượng bất thượng​
#71 Chương 71 :  Huyền Phẩm pháp thuật​
#72 Chương 72 : Bá lực​
#73 Chương 73 : Nghịch Tri Vị Lai! Đại Tiểu Như Ý!​
#74 Chương 74 : Thái tổ chi dũng​
#75 Chương 75 : Rút thưởng nổ tung!​
#76 Chương 76 : Nam Trác Hoàng Triều​
#77 Chương 77 : Đêm thứ nhất​
#78 Chương 78 : Thương Kỳ lang vương​
#79 Chương 79 : Sát Na Phương Hoa​
#80 Chương 80 : Tọa kỵ​
#81 Chương 81 : Đột nhiên đến triệu hoán​
#82 Chương 82 : Phật giáo cao thủ
#83 Chương 83 :  Tuyên Thượng cao tăng​
#84 Chương 84 : Đệ đệ ngu xuẩn​
#85 Chương 85 :  Đột phá Kim Đan Cảnh​
#86 Chương 86 : Đại thần!​
#87 Chương 87 : Thanh Liên Kiếm Tiên​
#88 Chương 88 : Tiên nhân cùng giang hồ Phiến tử​
#89 Chương 89 : Thần phục​
#90 Chương 90 : Ngô Khi vương quốc Viêm Kình tông​
#91 Chương 91 : Luận tư thái​
#92 Chương 92 : Kim Đan chạy đầy đất​
#93 Chương 93 : Công Tôn Đồ​
#94 Chương 94 : Hắn không phải là đồ Tốt​
#95 Chương 95 : Thế lực khủng bố​
#96 Chương 96 : Đánh cược​
#97 Chương 97 : Thần Long chi uy​
#98 Chương 98 : Nam Hải Long Vương​
#99 Chương 99 : Thông quan
#100 Chương 100 : Mệnh Cơ Các​
#101 Chương 101 : Danh tiếng vang xa​
#102 Chương 102 : Nhất nặng​
#103 Chương 103 : Treo thiên tài lên đánh​
#104 Chương 104 : Tiểu Bá Vương​
#105 Chương 105 : Sát thủ đáng yêu​
#106 Chương 106 : Một chưởng khủng bố​
#107 Chương 107 : Nghiệp Hoa Tự, Vạn Khô Chưởng​
#108 Chương 108 : Bất Diệt Thánh Thể​
#109 Chương 109 : Lại là hắn​
#110 Chương 110 : Tập thành​
#111 Chương 111 : Cái thế bá vương​
#112 Chương 112 : Hung Thần ném bái​
#113 Chương 113 : Xôn xao dư luận​
#114 Chương 114 : Tinh Tú Môn​
#115 Chương 115 : Độc giao​
#116 Chương 116 : Hắc Độc Mê Hoa​
#117 Chương 117 : Thương Lam Tứ Hiệp​
#118 Chương 118 : Không đường về​
#119 Chương 119 : Nháo kịch​
#120 Chương 120 : Lông cánh đầy đủ​
#121 Chương 121 : Vạch mặt
#122 Chương 122 : Max trị số năng lực tìm đường chết​
#123 Chương 123 : Đánh xuyên qua Thương Lam vương quốc​
#124 Chương 124 : Phong vân hội vũ
#125 Chương 125 : Ném ra​
#126 Chương 126 : Thanh Đồng Cự Môn
#127 Chương 127 : Tôn nghiêm​
#128 Chương 128 : Anh hùng​
#129 Chương 129 : Bái ta làm thầy
#130 Chương 130 : Nhân Bảng tên​
#131 Chương 131 : Lạc Yên song ác​
#132 Chương 132 : Đỉnh cấp thiên tài​
#133 Chương 133 : Tư chất bát tinh​
#134 Chương 134 : Lửa lượt toàn thành
#135 Chương 135 : Hoài bích có tội​
#136 Chương 136 : Kiếm Tiên tìm tới​
#137 Chương 137 : Tiểu ma sát​
#138 Chương 138 : Đồ Tôn​
#139 Chương 139 : Danh truyền bát phương​
#140 Chương 140 : Thế thiên hành đạo​
#141 Chương 141 : Một kiếm​
#142 Chương 142 : Không được trêu chọc​
#143 Chương 143 : Sứ giả Thần Kiếm Đường​
#144 Chương 144 : Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt ​
#145 Chương 145 : Quỷ thần​
#146 Chương 146 : Ám sát​
#147 Chương 147 : Vô Thường lấy mạng​
#148 Chương 148 : Hung ma kinh thành
#149 Chương 149 : Thí luyện bắt đầu​
#150 Chương 150 : Ta ở chỗ này​
#151 Chương 151 : Long châu​
#152 Chương 152 : Thượng cổ long hồn​
#153 Chương 153 : Đỉnh thiên lập địa đại anh hùng​
#154 Chương 154 : Nhân long đại chiến​
#155 Chương 155 : Hậu thiên pháp bảo
#156 Chương 156 : Tàn bạo​
#157 Chương 157 : Tạc Thiên Lôi​
#158 Chương 158 : Kỳ chủng thiên tài​
#159 Chương 159 : Thần Ma quân đoàn​
#160 Chương 160 : Đại sát tứ phương​
#161 Chương 161 : Tâm động​
#162 Chương 162 : Tuyệt cảnh​
#163 Chương 163 : Yêu ma phụ thể​
#164 Chương 164 : Ma tu khủng bố​
#165 Chương 165 : Sướng rên​
#166 Chương 166 : Cương cân thiết cốt​
#167 Chương 167 : Thập đại yêu nghiệt​
#168 Chương 168 : Âm phủ
#169 Chương 169 : Chấp nhất​
#170 Chương 170 : Phá lệ​
#171 Chương 171 : Đội hình hào hoa​
#172 Chương 172 : Hoàng đô thịnh thế​
#173 Chương 173 : Thần thú hoàng triều​
#174 Chương 174 : Trượng nghĩa xuất thủ​
#175 Chương 175 : Thánh thượng giá lâm​
#176 Chương 176 : Giận​
#177 Chương 177 : Một lời đã định​
#178 Chương 178 : Địa Tiên Cảnh Bát Tầng​
#179 Chương 179 : Thương Vân Tông
#180 Chương 180 : Hoàng đô phong vân​
#181 Chương 181 : Tam muội chân hỏa​
#182 Chương 182 : Thuế biến
#183 Chương 183 : Một đêm kia​
#184 Chương 184 : Cổ hoặc nhân tâm chi khí​
#185 Chương 185 : Lạc Hoàng​
#186 Chương 186 : Nhằm vào quy tắc​
#187 Chương 187 : Càng thêm không công bằng​
#188 Chương 188 : Nghiền ép toàn trường​
#189 Chương 189 : Sát cục​
#190 Chương 190 : Tuyệt cảnh​
#191 Chương 191 : Kim Sí Đại Bằng Điểu​
#192 Chương 192 : Vô pháp vô thiên​
#193 Chương 193 : Hùng đảm​
#194 Chương 194 : Oanh động toàn thành​
#195 Chương 195 : Cuồng bạo kinh hỉ​
#196 Chương 196 : Thần Khí
#197 Chương 197 : Tứ vô kỵ đạn​
#198 Chương 198 : Uy chấn thiên hạ​
#199 Chương 199 : Ngạo Vô Kiếm giao dịch​
#200 Chương 200 : Thánh Anh Đại Vương​
#201 Chương 201 : Một chỉ khủng bố​
#202 Chương 202 : Bạn ngươi ngàn thu vạn đại​
#203 Chương 203 : Danh dương vạn cổ gọi Hồng Hài​
#204 Chương 204 : Thánh Anh Đại Vương​
#205 Chương 205 : Thiên quân vạn mã tránh bạch bào
#206 Chương 206 : Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào
#207 Chương 207 : Khí Vận Pháp Bảo​
#208 Chương 208 : Quét ngang Hoàng Đô​
#209 Chương 209 : Lưu được núi xanh​
#210 Chương 210 : Sát danh​
#211 Chương 211 : Thiên Mệnh Chi Tử​
#212 Chương 212 : Chiến báo​
#213 Chương 213 : Thâm Uyên Môn​
#214 Chương 214 : Thanh Liên Kiếm Tiên​
#215 Chương 215 : Chính ma bất lưỡng lập​
#216 Chương 216 : Nhiệm vụ trận doanh​
#217 Chương 217 : Triệu hoán dung hợp quyền lực​
#218 Chương 218 : Đại thế đã thành​
#219 Chương 219 : Diệt Thương Lam vương quốc​
#220 Chương 220 : Long Khởi quân đoàn​
#221 Chương 221 : Bá khí​
#222 Chương 222 : Thượng cổ chi hồn​
#223 Chương 223 : Tà vật khủng bố​
#224 Chương 224 : Ngươi không phải là đối thủ của ta​
#225 Chương 225 : Thu phục Thương Lam vương quốc​
#226 Chương 226 : Địa phương thần bí​
#227 Chương 227 : Trăm vạn Hắc Long quân
#228 Chương 228 : Uy chấn chiến trường​
#229 Chương 229 : Thần quân​
#230 Chương 230 : Mệnh Cơ Các​
#231 Chương 231 : Đuổi xuống​
#232 Chương 232 : Mua bán tình báo
#233 Chương 233 : Thần thông xê dịch​
#234 Chương 234 : Thần Thú​
#235 Chương 235 : Chấn động Hắc Long vương quốc​
#236 Chương 236 : Trang bức phong ba​
#237 Chương 237 : Tần Quân rất không tệ​
#238 Chương 238 : Ma Khí
#239 Chương 239 : Ăn Thần Thú​
#240 Chương 240 : Xuất thế​
#241 Chương 241 : Nhan Kinh Hi​
#242 Chương 242 : Mặt người thân rắn​
#243 Chương 243 : Ngang ngược càn rỡ​
#244 Chương 244 : Chúc Long​
#245 Chương 245 : Hoàng Đế tuyệt vọng​
#246 Chương 246 : Đường đường chính chính​
#247 Chương 247 : Chứa đầy vinh dự
#248 Chương 248 : Cái chết của Càn Hoàng Đế​
#249 Chương 249 : Quân đội yêu thú
#250 Chương 250 : Đăng cơ đại điển​
#251 Chương 251 : Hung hăng ngang ngược​
#252 Chương 252 : Thâm Uyên Môn giáng lâm​
#253 Chương 253 : Giận chiến​
#254 Chương 254 : Cự đầu đột kích​
#255 Chương 255 : Hồng Hài Nhi chi nộ​
#256 Chương 256 : Chết thì chết​
#257 Chương 257 :  Chương 257: Kim cương Lôi Chấn Tử​
#258 Chương 258 : Mạt tướng đến chậm​
#259 Chương 259 : Bỏ đá xuống giếng​
#260 Chương 260 : Thần bí ma thủ​
#261 Chương 261 : Thiên cổ yêu nghiệt​
#262 Chương 262 : Tân hoàng đăng cơ​
#263 Chương 263 : Trăm vạn người kính ngưỡng​
#264 Chương 264 : Đại Tần! Tần Đế!
#265 Chương 265 : Âm Binh Bài
#266 Chương 266 : Thánh Hoàng ngự chỉ​
#267 Chương 267 : Sắc phong
#268 Chương 268 : Giác tỉnh thạch​
#269 Chương 269 : Nữ nhân của trẫm
#270 Chương 270 : Giác tỉnh huyết mạch​
#271 Chương 271 : Ba loại người​
#272 Chương 272 : Song yêu đương thời​
#273 Chương 273 : Tứ Thần Tông
#274 Chương 274 : Phệ hồn​
#275 Chương 275 : Phong thủy luân chuyển​
#276 Chương 276 : Thông Tí Viên Hầu​
#277 Chương 277 : Ngũ bá
#278 Chương 278 : Tư thái vô địch​
#279 Chương 279 : Uy chấn Tứ Thần Tông​
#280 Chương 280 : Cấm chế thần bí​
#281 Chương 281 : Như Lai Phật Tổ​
#282 Chương 282 : Tuyệt Vô Hối​
#283 Chương 283 : Cực Viêm U Thủy​
#284 Chương 284 : Lực lượng thần bí​
#285 Chương 285 : Đột phá Hóa Hư Cảnh​
#286 Chương 286 : Nam Vực Thánh Đình Cơ Vĩnh Sinh​
#287 Chương 287 : Nguyền rủa​
#288 Chương 288 : Tuyệt vọng sôi trào
#289 Chương 289 :  Tuyệt Vô Hối tán dương​
#290 Chương 290 : Nhân đồ​
#291 Chương 291 : Thập Vạn Thiên Binh​
#292 Chương 292 : Tham kiến chủ công​
#293 Chương 293 : Đại mục tiêu​
#294 Chương 294 : Hai hạng chức năng mới​
#295 Chương 295 : Tập kích bất ngờ Tứ Thần Tông​
#296 Chương 296 : Diệt Thánh Thú​
#297 Chương 297 : Đan Minh Tử kinh hỉ​
#298 Chương 298 : Minh Mộng Ma Tôn​
#299 Chương 299 : Cổ Đăng thuận theo​
#300 Chương 300 : Thiết kế​
#301 Chương 301 : Lão đầu thần bí​
#302 Chương 302 : Dạ Yểm Lâm​
#303 Chương 303 : Các ngươi quá yếu
#304 Chương 304 : Trời sinh khí vận​
#305 Chương 305 :  Nam Cung Liệt Thiên​
#306 Chương 306 : Lão đầu bá đạo​
#307 Chương 307 : Thần Điện​
#308 Chương 308 : Nam Vực Thánh Đình​
#309 Chương 309 : Thần tiên lại như thế nào​
#310 Chương 310 : Thượng cổ kỳ loại​
#311 Chương 311 : Khốn thú
#312 Chương 312 : Đạo hữu xin dừng bước​
#313 Chương 313 : Bình Thiên Yêu Tôn​
#314 Chương 314 : Vì Hoàng Đế mất mặt​
#315 Chương 315 : Miêu Nhân Chiến Hồn
#316 Chương 316 : Hắc Sát Quyền Ma
#317 Chương 317 : Không chết không thôi​
#318 Chương 318 : Nhiệt huyết​
#319 Chương 319 : Man Tượng vương​
#320 Chương 320 : Ma đạo chấn động​
#321 Chương 321 : Huyền Phong trại​
#322 Chương 322 : Yêu Tộc xâm lấn​
#323 Chương 323 : Xưa nay so sánh
#324 Chương 324 : Chính Khí Minh​
#325 Chương 325 : Tần Đế uy thế​
#326 Chương 326 : Không sợ​
#327 Chương 327 : Chính Khí Minh hạ mã uy​
#328 Chương 328 : Chấn nhiếp tín hiệu​
#329 Chương 329 : Rầm rĩ trương thiếu niên​
#330 Chương 330 : Thái Ất Kim Tiên​
#331 Chương 331 : Hồng Hài Nhi đối Na Tra​
#332 Chương 332 : Lý Nguyên Bá nổi giận​
#333 Chương 333 : Tiến vào phó bản​
#334 Chương 334 : Cự Linh Thần​
#335 Chương 335 : Thế giới Thiên Đạo​
#336 Chương 336 : Chính phật liên thủ​
#337 Chương 337 : Long Vương gửi thư​
#338 Chương 338 : Táng đảm​
#339 Chương 339 : Thần thánh phương nào​
#340 Chương 340 : Thần Ma pháp bảo​
#341 Chương 341 : Thất Tinh Kiếm​
#342 Chương 342 : Lang thôn Vô Chủ Chi Địa​
#343 Chương 343 : Chiến báo liên tiếp
#344 Chương 344 : Đại Bằng trở về​
#345 Chương 345 : Rung động
#346 Chương 346 : Vô thượng thần thông​
#347 Chương 347 : Vọng Thiên Nhai​
#348 Chương 348 : Bình Thiên Yêu Tôn​
#349 Chương 349 : Nhiên Đăng Phật Tổ​
#350 Chương 350 : Nhân yêu khai chiến​
#351 Chương 351 : Đại chiến tới gần​
#352 Chương 352 : Yêu Tôn đột kích​
#353 Chương 353 : Quần chiến Ngưu Ma Vương​
#354 Chương 354 : Yêu Tôn nổi giận​
#355 Chương 355 : Hoàng Phong Đại Vương
#356 Chương 356 : Tam Muội Thần Phong
#357 Chương 357 : Chấn kinh thiên hạ
#358 Chương 358 : Quan Thiên đại hội
#359 Chương 359 : Hắc thủ thần bí
#360 Chương 360 : Ngũ hổ thần tướng
#361 Chương 361 : Thiên hạ bàn cờ
#362 Chương 362 : Phiến động nhân tâm
#363 Chương 363 : Ngôi sao tai họa
#364 Chương 364 : Ma hồn nhiễu thành
#365 Chương 365 : Liên tiếp chiến bại
#366 Chương 366 : Cút
#367 Chương 367 : Lực lượng của thần
#368 Chương 368 : Tinh Thần Châu
#369 Chương 369 : Hàng Long La Hán
#370 Chương 370 : Pháp Ngoại Phân Thân
#371 Chương 371 : Bình Thiên Chi Địa
#372 Chương 372 : Ma binh uy thế
#373 Chương 373 : Ma ảnh Xi Vưu
#374 Chương 374 : Nữ thần
#375 Chương 375 : Màn đêm truy đuổi
#376 Chương 376 : Hạo kiếp
#377 Chương 377 : Địa Bảng cường giả
#378 Chương 378 : Quần hùng hội tụ
#379 Chương 379 : Long Vương giáng lâm
#380 Chương 380 : Thường Nga xuất thế
#381 Chương 381 : Trẫm họ Tần
#382 Chương 382 : Thần nữ xuất thủ
#383 Chương 383 : Thần lại như thế nào
#384 Chương 384 : Nam Vực chi chủ
#385 Chương 385 : Âm Hoàng​
#386 Chương 386 : Diệt Hạo Nhật Minh​
#387 Chương 387 : Bát Tiên Quá Hải
#388 Chương 388 : Hẻm núi thần bí
#389 Chương 389 : Tiểu thế giới
#390 Chương 390 : Đại yêu
#391 Chương 391 : Kinh thiên động địa​
#392 Chương 392 : Tần Hoàng Giới​
#393 Chương 393 : Đại đạo bí chữ​
#394 Chương 394 : Nhìn trộm tâm linh​
#395 Chương 395 : Bản hoàng​
#396 Chương 396 : Ma Hoàng​
#397 Chương 397 :  Quan Thiên Đại Hội
#398 Chương 398 : Thánh Triều phong quang​
#399 Chương 399 : Không nhìn thánh pháp
#400 Chương 400 : Diễn Thiên Thạch
#401 Chương 401 : Lục giới gầm thét
#402 Chương 402 : Thánh Triều chấn động
#403 Chương 403 : Cường thế đột phá
#404 Chương 404 : Phiền muộn Ma Hoàng
#405 Chương 405 : Tiểu bá vương thánh thành​
#406 Chương 406 : Thánh thành​
#407 Chương 407 : Kỳ Lân Chi Tử
#408 Chương 408 : Một miệng nuốt vào
#409 Chương 409 : Thái Tử Cầm
#410 Chương 410 : Thiên từ thần thông
#411 Chương 411 : Dã tâm của Thánh Hậu
#412 Chương 412 : Ma Hoàng cùng Thánh Hậu
#413 Chương 413 : Quan hệ thù địch
#414 Chương 414 : Độn Địa Thần Thuật
#415 Chương 415 : Thánh lê
#416 Chương 416 : Ma Hoàng chi nộ
#417 Chương 417 : Thánh Triều chi tượng
#418 Chương 418 : Tối nay
#419 Chương 419 : Tai tinh
#420 Chương 420 : Yến Hội chi đấu
#421 Chương 421 : Kỳ Lân huyết
#422 Chương 422 : Chúng ta mới là nhân vật chính
#423 Chương 423 : Đối chọi gay gắt
#424 Chương 424 : Trẫm chính là Tần Đế
#425 Chương 425 : Hỏa Kỳ Lân
#426 Chương 426 : Chức năng mới
#427 Chương 427 : Danh khí trị
#428 Chương 428 : Người Thần Điện đến​
#429 Chương 429 : Kim Thân La Hán​
#430 Chương 430 : Thái Ất Tán Tiên Cảnh​
#431 Chương 431 : Tử Hán Hầu​
#432 Chương 432 : Thái Âm Chi Tinh​
#433 Chương 433 : Uy thế của Thái Ất Tán Tiên​
#434 Chương 434 : Dịch Ma Hoàng​
#435 Chương 435 : Mục tiêu Thánh Hoàng chi vị
#436 Chương 436 : Ma Hoàng lộ ra
#437 Chương 437 : Ngộ Bồ Đề
#438 Chương 438 : Thiên Hà Thủy Quân
#439 Chương 439 : Đại thế đã thành
#440 Chương 440 : Chí bảo
#441 Chương 441 : Đột phá Địa Tiên Cảnh
#442 Chương 442 : Thiên phạt kinh thành
#443 Chương 443 : Tử Vi Đế Tinh
#444 Chương 444 : Khí vận hoàng giả
#445 Chương 445 : Thác Tháp Lý Thiên Vương
#446 Chương 446 : Phụ tử tranh phong
#447 Chương 447 : Quan Thiên Thai
#448 Chương 448 : Khí vận chi cao
#449 Chương 449 : Tồn 500
#450 Chương 450 : Phật Như Lai Chưởng
#451 Chương 451 : Đông Phương Cực, Tiểu Ma Quân
#452 Chương 452 : Làm loạn
#453 Chương 453 : Đạo Quả chi bí
#454 Chương 454 : Tử Tuyệt Đao
#455 Chương 455 : Tử Long cường thế​
#456 Chương 456 : Viên Tộc​
#457 Chương 457 : Mạnh mẽ​
#458 Chương 458 : Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân​
#459 Chương 459 : Khe nứt khủng bố
#460 Chương 460 : Đối chọi gay gắt
#461 Chương 461 :  Luyện Vương​
#462 Chương 461 :  Luyện Vương​
#463 Chương 462 : Ngươi chính là Nhị Lang Thần​
#464 Chương 463 : Vận Mệnh Chi Luân
#465 Chương 464 : Trảm Thiên thần thông
#466 Chương 465 : Thỏ Ngọc
#467 Chương 466 : Mỹ hòa thượng
#468 Chương 467 : Như Lai cường
#469 Chương 468 : Oán niệm khủng bố
#470 Chương 469 : Soái tăng cường đại
#471 Chương 470 : Tinh thần chi ngục
#472 Chương 471 : Khí vận hiển hóa​
#473 Chương 472 :  Lực lượng kinh khủng​
#474 Chương 473 : Thần Hàng Chi Thuật
#475 Chương 474 : Khí vận thối thể
#476 Chương 475 : Chiến Tinh Quan
#477 Chương 476 : Năm vị Tinh Quan
#478 Chương 478 : Giết sạch Tinh Quan​
#479 Chương 479 : Sơn băng địa liệt
#480 Chương 480 : Mục tiêu yêu tộc
#481 Chương 481 : Kim Cương Bất Hoại​
#482 Chương 482 : Càng xấu càng tốt​
#483 Chương 483 : Đại chiến khủng bố
#484 Chương 484 : Cừu hận chuyển dời
#485 Chương 485 : Nhị Lang Thần cường thế
#486 Chương 486 : Cực Hạn Đan
#487 Chương 487 : Một đao kia
#488 Chương 488 : Ngươi thật đáng yêu
#489 Chương 489 : Đại hội điên cuồng
#490 Chương 490 : Người có tên
#491 Chương 491 : Hai người song long​
#492 Chương 492 : Thập Bát Tinh Quan diệt​
#493 Chương 493 : Thiên Sư Chung Quỳ
#494 Chương 494 : Quan Thiên Phong
#495 Chương 495 : Đệ nhất!​
#496 Chương 496 : Thần Vô Cơ​
#497 Chương 497 : Thần Ma đỉnh phong​
#498 Chương 498 : Bát Giới​
#499 Chương 499 : Trẫm chính là Thiên Đế​
#500 Chương 500 : Nổi danh bốn phía​
#501 Chương 501 :  Hoàng Tuyền Nộ Khiếu​
#502 Chương 502 :  Đẹp trai cũng là cái tội​
#503 Chương 503 :  Linh Bảo Cảm Ngọc​
#504 Chương 504 : Nhược Lai​
#505 Chương 505 : Thành trì hiu quạnh​
#506 Chương 506 : Hổ Hoàng​
#507 Chương 507 : Dạ Đế​
#508 Chương 508 : Cơ Vĩnh Sinh thức tỉnh​
#509 Chương 509 :  Vạn Yêu Đăng​
#510 Chương 510 : Diệt Thế Yêu Đế chi uy​
#511 Chương 511 : Dạ Đế chi nộ​
#512 Chương 512 : Không gì làm không được
#513 Chương 513 : Vạn Yêu Đăng khủng bố
#514 Chương 514 : Sư phụ
#515 Chương 515 : Thụ yêu kinh thiên
#516 Chương 516 : Dương Tiễn đỉnh phong
#517 Chương 517 : Tư thái vô địch​
#518 Chương 518 : Giẫm thụ vương​
#519 Chương 519 : Thiên Đạo ân trạch​
#520 Chương 520 : Thiên địa chủ giác​
#521 Chương 521 : Lại là hắn​
#522 Chương 522 : Thiên Đạo tức giận​
#523 Chương 523 : Tọa kỵ của trẫm​
#524 Chương 524 : Dạ Đế Cung​
#525 Chương 525 : Nhị Lang Thần chiến Dạ Đế​
#526 Chương 526 : Xưng bá Vô Tận Địa Vực​
#527 Chương 527 : Vạn Kiếp Ngự Trùng​
#528 Chương 528 : Lão thiên bất công​
#529 Chương 529 : Đường Tam Tạng
#530 Chương 530 : Người Hoa khủng bố
#531 Chương 531 : Thần Điện chỗ dựa
#532 Chương 532 : Đao kiếm không có mắt
#533 Chương 533 : Chưởng phách hướng thương khung
#534 Chương 534 : Quyết không bỏ qua
#535 Chương 535 : Thiết Viện
#536 Chương 536 : Đại anh hùng
#537 Chương 537 : Liệt Long Chi Tâm
#538 Chương 538 : Cho gia phụ một cái mặt mũi
#539 Chương 539 : Thanh Hồ Vương​
#540 Chương 540 : Tốc độ siêu việt cực hạn​
#541 Chương 541 : Thân vẫn​
#542 Chương 542 : Mười lần hoàn lại
#543 Chương 543 : Thánh đế giác tỉnh
#544 Chương 544 : Cung phụng muôn đời
#545 Chương 545 : Dã vọng dài đến vạn năm​
#546 Chương 546 : Hổ Quân, Thần Quân​
#547 Chương 547 : Lực Bạt Sơn Hề
#548 Chương 548 : Tiểu Bạch Long
#549 Chương 549 : Chiến Thanh Hồ Vương
#550 Chương 550 : Cái gì gọi là cường thế
#551 Chương 551 : Ngược Hồ Vương
#552 Chương 552 : Đại Đạo Sinh Thiên Luân
#553 Chương 553 : Biên Hải vô địch
#554 Chương 554 : Cùng thiên tề cao
#555 Chương 555 : Quyết chiến tiến đến
#556 Chương 556 : Lực áp​
#557 Chương 557 : Thần thông tầng tầng lớp lớp​
#558 Chương 558 : Thương hải tang điền​
#559 Chương 559 : Sư phụ của Thiết Kình Thiên​
#560 Chương 560 : Thần bí Tần​
#561 Chương 561 : Phục Sinh Đan​
#562 Chương 562 : Thống nhất Âm Phủ​
#563 Chương 563 : Kim Liên Binh Mã Kiếp​
#564 Chương 564 : Cửu Đầu Trùng trở về​
#565 Chương 565 : Song hùng đối chọi​
#566 Chương 566 : Ngang tài cân sức​
#567 Chương 567 : Lục Nhĩ Mi Hầu
#568 Chương 568 : Yêu Tổ
#569 Chương 569 : Đại vu Khoa Phụ
#570 Chương 570 : Long Đế
#571 Chương 571 : Một bàn tay
#572 Chương 572 : Tiên cảnh Long Cung
#573 Chương 573 : Huyết mạch Tổ Long
#574 Chương 574 : Hương vị khói lửa
#575 Chương 575 :  Động tác của Thần Vô Cơ​
#576 Chương 576 :  Về Nam Vực
#577 Chương 577 : Hứa Tiên
#578 Chương 578 : Thánh Đế vạn tuế
#579 Chương 579 : Tây Vực mời
#580 Chương 580 : Chờ mong
#581 Chương 581 : Lấy lực chứng đạo
#582 Chương 582 : Vậy thì đánh đi
#583 Chương 583 : Khoa Phụ khủng bố
#584 Chương 584 : Trấn đình thần tướng
#585 Chương 585 : Đại La! Đại La!​
#586 Chương 586 : Kim Sí Đại Bằng Điểu​
#587 Chương 587 : Thảo Đầu Thần Quân​
#588 Chương 588 : Ngọc Hoàng Đại Đế​
#589 Chương 589 : Kim Ô​
#590 Chương 590 : Độc Thánh​
#591 Chương 591 : Ôn Thần giáng lâm
#592 Chương 592 : Khiêu chiến Đại La
#593 Chương 593 : Chiến ý
#594 Chương 594 : Quốc sĩ vô song
#595 Chương 595 :  Thiên càng lớn hơn​
#596 Chương 596 : Đại chiến sắp đến​
#597 Chương 597 : Đại La đột kích​
#598 Chương 598 :  Đại Tần vô địch​
#599 Chương 599 : Thỉnh Thần Thuật​
#600 Chương 600 : Chặt đứt tình ti
#601 Chương 601 : Chấn nhiếp lục giới
#602 Chương 602 : Tề Thiên Đại Thánh
#603 Chương 603 : Xuyên phá Nam Vực Thiên thế giới
#604 Chương 604 : Nhất Côn Chấn Sơn Hà
#605 Chương 605 : Thần Vô Cơ đánh không chết​
#606 Chương 606 : Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả​
#607 Chương 607 : Ngươi không thích hợp làm vương​
#608 Chương 608 : Đánh cược​
#609 Chương 609 : Chấn thiên hạ
#610 Chương 610 : Long Cung đại chiến
#611 Chương 611 : Huyết Yêu Quân Vương
#612 Chương 612 : Đại Bằng Điểu bá lực
#613 Chương 613 : Yêu Khư ước hẹn
#614 Chương 614 : Thượng Cổ thập đại thần thú
#615 Chương 615 : Binh tôm tướng cua​
#616 Chương 616 : Hắc Hải Vương Kình​
#617 Chương 617 : Bạch Cốt Mệnh Quân
#618 Chương 618 : Phát cuồng
#619 Chương 619 : Đại Bằng Điểu chiến Tôn Ngộ Không
#620 Chương 620 : Thức ăn
#621 Chương 621 : Thiêu đốt thọ mệnh​
#622 Chương 622 : Cực Viêm Ma Thần!​
#623 Chương 623 : Thịt nát xương tan​
#624 Chương 624 : Đấu Đạo bí tự​
#625 Chương 625 : Mười ba vạn năm​
#626 Chương 626 : Xếp hạng Thần Ma​
#627 Chương 627 : Không hiểu phong tình
#628 Chương 628 : Minh Vương Liêm
#629 Chương 629 :  Tranh quyền
#630 Chương 630 : Vận Mệnh Chi Tử
#631 Chương 631 : Viên Hồng mang đến kinh hỉ​
#632 Chương 632 : Kế hoạch vang danh thiên hạ ​
#633 Chương 633 : Mai Sơn Lục Quái
#634 Chương 634 : Thần hầu cái thế
#635 Chương 635 : Nhị Lang Thần uy vũ​
#636 Chương 636 : Thiên Tuyển Phủ​
#637 Chương 637 : Đột phá Chân Tiên Cảnh
#638 Chương 638 : Cuồng thái
#639 Chương 639 : Hấp thu thiên kiếp
#640 Chương 640 : Thạch Cơ Nương Nương
#641 Chương 641 : Cửu vực nguyện đến​
#642 Chương 642 : Yêu hầu đột kích​
#643 Chương 643 : Yến hội thập vực​
#644 Chương 644 : Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận​
#645 Chương 645 : Đại La chi chiến​
#646 Chương 646 : Yêu Hoàng khủng bố​
#647 Chương 647 : Hầu vương kiêu ngạo
#648 Chương 648 : Nhị hầu cái thế
#649 Chương 649 : Long Đế chấn kinh
#650 Chương 650 : Càng chiến càng mạnh
#651 Chương 651 : Đại Thánh quy thuận
#652 Chương 652 : Uy áp các vực
#653 Chương 653 : Niết Bàn Bồ Đề
#654 Chương 654 : Dung hợp phó bản
#655 Chương 655 : Kỳ Lân Chi Tổ
#656 Chương 656 : Đại Bằng chiến Kỳ Lân
#657 Chương 657 : La Sĩ Tín sợ hãi
#658 Chương 658 : Thần Thú
#659 Chương 659 : Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu
#660 Chương 660 : Thần thông của Hắc Điệp Tiên Tử
#661 Chương 661 : Thiên Mệnh Đại Đế​
#662 Chương 662 :  Yêu Hoàng thần bí ​
#663 Chương 663 : Như Ý Chân Tiên
#664 Chương 664 : Lục Nhĩ cường đại
#665 Chương 665 : Tỳ Bà
#666 Chương 666 : Bá đạo tạo áp lực
#667 Chương 667 : Kết cục bi thảm
#668 Chương 668 : Thần Vô Cơ chết
#669 Chương 669 : Trọng Minh Điểu
#670 Chương 670 : Chúc Long gầm
#671 Chương 671 : Thi Hoàng Điện​
#672 Chương 672 :  Thập nhị Thi Nô​
#673 Chương 673 : Chúc Long xuất thế
#674 Chương 674 : Tử Tinh Kim Liên Kiếp
#675 Chương 675 : Trọng Minh Điểu hiển uy
#676 Chương 676 : Thái Ất Huyền Tiên Cảnh viên mãn
#677 Chương 677 : Đại chiến ba ngàn hiệp
#678 Chương 678 : Phật Đà hiện thế
#679 Chương 679 : Như Lai thối lui
#680 Chương 680 : Hùng tâm
#681 Chương 681 : Trở về thiên đình​
#682 Chương 682 :  Khí vận thi pháp​
#683 Chương 683 :  Đại Chu Thiên Chưởng
#684 Chương 684 :  Lôi Âm Tự Tây Vực
#685 Chương 685 : Như Lai chiến Yêu Tổ
#686 Chương 686 :  Thiên hạ người nào không biết quân
#687 Chương 687 : Thiên hạ hùng chủ​
#688 Chương 688 : Cửu đỉnh dẫn khí vận​
#689 Chương 689 : Lịch đại thiên kiêu​
#690 Chương 690 : Chuẩn Đề Đạo Nhân​
#691 Chương 691 : Long Đế cùng Tần​
#692 Chương 692 :  Người thần bí trong kiệu​
#693 Chương 693 :  Thần Cốt​
#694 Chương 694 : Thánh Đế nhập Trung Hoang​
#695 Chương 695 : Ma Tôn đột kích
#696 Chương 696 : Tiễn vô địch
#697 Chương 697 : Kiếm Chủ cùng Yêu Tổ​
#698 Chương 698 : Ưu công tử
#699 Chương 699 : Trảm thủ​
#700 Chương 700 : Uy phong thật lớn
#701 Chương 701 :  Thánh Đế cường thế​
#702 Chương 702 : Cho ta một cái mặt mũi​
#703 Chương 703 : Giết điện chủ​
#704 Chương 704 : Văn Trọng​
#705 Chương 705 : Yêu Tổ đánh tới​
#706 Chương 706 : Thần pháo chi uy​
#707 Chương 707 : Kiếm Chủ chiến Yêu Tổ​
#708 Chương 708 : Cơ gia​
#709 Chương 709 : Hậu Nghệ đỉnh phong​
#710 Chương 710 : Trọng hoạt một thế​
#711 Chương 711 : Viêm Hoàng​
#712 Chương 712 : U Vương Thành​
#713 Chương 713 : Lấy mạng chó của hắn
#714 Chương 714 : Một quyền diệt thế
#715 Chương 715 : Nhất tiễn giết Lang Ma
#716 Chương 716 :  Tru Yêu Tổ
#717 Chương 717 : Yêu Hầu phản nghịch​
#718 Chương 718 : Yêu Hoàng đối Kiếm Chủ​
#719 Chương 719 : Mệnh thành bất hủ​
#720 Chương 720 : Thần thoại U Vương​
#721 Chương 721 : Chưởng khống U Vương thành​
#722 Chương 722 : Gặp lại Ninh Thái Thần​
#723 Chương 723 : Nhiên Đăng xuất thế​
#724 Chương 724 : Thẳng hướng Yêu Khư​
#725 Chương 725 : Chân Vũ Đại Đế​
#726 Chương 726 : Giết Yêu Tổ​
#727 Chương 727 : Anh Chiêu Yêu Quân​
#728 Chương 728 : Thiên hạ chấn kinh​
#729 Chương 729 : Nhiên Đăng chiến Như Lai​
#730 Chương 730 : Chân Võ hiện​
#731 Chương 731 : Huyền Đô đại pháp sư​
#732 Chương 732 : Thuấn Đế xuất thế​
#733 Chương 733 : Bảo Liên Đăng chi uy​
#734 Chương 734 : Bá Vương sính uy​
#735 Chương 735 : Đột phá Đại La Chí Tiên​
#736 Chương 736 : Kết minh​
#737 Chương 737 : Lão tăng cùng yêu​
#738 Chương 738 : Phá thiên kiếp​
#739 Chương 739 : Ngộ Không như thế nào​
#740 Chương 740 : Chinh chiến Tây Vực​
#741 Chương 741 : Tiêu điểm Nam Vực​
#742 Chương 742 : Đại Tần song mãnh
#743 Chương 743 : Trấn áp nộ phật​
#744 Chương 744 : Chí Tiên truyền thiên hạ​
#745 Chương 745 : Thiết giáp chiến thần​
#746 Chương 746 :  Thánh Đình Cơ Vĩnh Sinh​
#747 Chương 747 : Kiếm tiên cùng quỷ thần​
#748 Chương 748 : Kéo dài trăm vạn dặm​
#749 Chương 749 :  Đã từng là người mạnh nhất​
#750 Chương 750 :  Âm Đế đột kích​
#751 Chương 751 :  Tiên binh​
#752 Chương 752 :  Diệt Thế Yêu Đế​
#753 Chương 753 : Ngươi chính là Chiến Thần​
#754 Chương 754 : Cửu Đế cử thế​
#755 Chương 755 : Chiến Thần chuyển thế chấn bát phương​
#756 Chương 756 : Giác tỉnh kiếp trước​
#757 Chương 757 : Hùng Chủ Bảng đổi mới​
#758 Chương 758 : Đột phá Kim Tiên cảnh​
#759 Chương 759 : Đại Chu Thiên Phục Hải Chưởng​
#760 Chương 760 : Tuyên chiến, kiếm chỉ Tây Vực​
#761 Chương 761 : Chiến Thần Hình Thiên​
#762 Chương 762 : Thiên hạ chú ý​
#763 Chương 763 : Bá Vương chiến Đại Thánh​
#764 Chương 764 : Ngộ Không điên dại ​
#765 Chương 765 : Đại Bàn Nhược Kinh​
#766 Chương 766 : Nhất bổng nứt đại lục​
#767 Chương 767 : Đấu Chiến Thắng Phật​
#768 Chương 768 : Tại hạ là Hình Thiên​
#769 Chương 769 : Linh Sơn chiến​
#770 Chương 770 : Như Lai tàn nhẫn​
#771 Chương 771 : Hình Thiên bá đạo​
#772 Chương 772 : Đấu Chiến Thắng Phật thần võ​
#773 Chương 773 :  Chương 773: Ta nếu như toàn thịnh​
#774 Chương 774 :  Chương 774: Truy trách tiền kiếp​
#775 Chương 775 :  Chương 775: Ta là Tề Thiên Đại Thánh​
#776 Chương 776 :  Chương 776: Rơi vào Phật Môn​
#777 Chương 777 : Vĩnh thế vì Tề Thiên Đại Thánh​
#778 Chương 778 : Như Lai giác tỉnh​
#779 Chương 779 : Bồ Đề Tổ Sư
#780 Chương 780 : Thả đồ Nhi ta ra​
#781 Chương 781 : Tổ Sư cường thế​
#782 Chương 782 : Phế bỏ ngươi​
#783 Chương 783 :  Tổ Sư tọa trấn​
#784 Chương 784 : Mình lúc trước​
#785 Chương 785 : Bồ Đề truyền thiên hạ
#786 Chương 786 : Ma Thần chi mê
#787 Chương 787 :  Thánh Thai​
#788 Chương 788 : Bách hùng đại hội​
#789 Chương 790 : Thuyết phục Như Lai​
#790 Chương 791 : Tiên Thiên Chi Thể
#791 Chương 792 :  Vận Mệnh lực​
#792 Chương 793 : Kim Quang Thánh Mẫu
#793 Chương 794 : Chí Tôn Pháp Nhãn
#794 Chương 795 : Đại tiên Sở Câu Hoài
#795 Chương 796 : Đại La Thủy Tiên
#796 Chương 797 : Pháp nhãn độ kiếp​
#797 Chương 798 : Đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất​
#798 Chương 799 : Lực lượng của thần tiên​
#799 Chương 800 : Kim Quang Trận hiển uy​
#800 Chương 801 : Đại tiên chật vật​
#801 Chương 802 : Đạo nhân điên​
#802 Chương 803 : Truy nã Sở Câu Hoài​
#803 Chương 804 : Yêu ma kinh thiên hạ​
#804 Chương 805 : Như Lai quy tâm
#805 Chương 806 : Mệnh Quân​
#806 Chương 807 : Âm mưu của Yêu Hoàng​
#807 Chương 808 : Nhan đế​
#808 Chương 809 :  Oán Vương Tháp
#809 Chương 810 : Chỉ vì một lời hứa
#810 Chương 811 :  Hoàng Tuyền Cung​
#811 Chương 812 : Trăm vạn Thiên Tiên thi​
#812 Chương 813 : Chân Vũ Đãng Ma
#813 Chương 814 : Không xứng biết tên ta
#814 Chương 815 : Quay đầu là bờ
#815 Chương 816 : Oán Thần
#816 Chương 817 : Cửu U Chi Thế​
#817 Chương 818 : Phật Tổ vinh quang​
#818 Chương 819 : Oán khí trùng thiên
#819 Chương 820 : Nhan Đế khủng bố
#820 Chương 821 : Đại chiến âm dương nhị giới​
#821 Chương 822 : Đối thủ của Tần Thánh Đế​
#822 Chương 823 : Cửu U Âm Đế chi nộ
#823 Chương 824 : Đại Đế khảo nghiệm
#824 Chương 825 : Đông Hoàng Thái Nhất
#825 Chương 826 : Cửu U đại quân khủng bố
#826 Chương 827 : Trận chiến vang dội cổ kim​
#827 Chương 828 : Độ Ác hiển uy​
#828 Chương 829 : Truyền thuyết Cổ Phật
#829 Chương 830 : Cửu U Long Khí
#830 Chương 831 : Bất tử bất diệt​
#831 Chương 832 : Như Lai như thần​
#832 Chương 833 : Vĩnh viễn không được bình an
#833 Chương 834 : Thật là náo nhiệt
#834 Chương 835 : Nhan Đế quá yếu​
#835 Chương 836 : Phản đồ​
#836 Chương 837 : Liên thủ​
#837 Chương 838 :  Đánh chìm Yêu Khư​
#838 Chương 839 : Đại năng sắp tới chiến trường​
#839 Chương 840 :  Kiếm Chủ xuất thủ​
#840 Chương 841 : Kiếm Chủ bá khí​
#841 Chương 842 : Hai tên hỗn đản​
#842 Chương 843 : Đại Đế cùng Lão Quân
#843 Chương 844 : Muốn chết phải không
#844 Chương 845 : Không chịu nổi một kích
#845 Chương 846 : Lựa chọn của kẻ yếu
#846 Chương 847 : Cửu U rút lui​
#847 Chương 848 : Thiên Mệnh chiến Lão Quân​
#848 Chương 849 : Đánh bại thiên địa chủ giác
#849 Chương 850 : Đại cục thiên hạ
#850 Chương 851 :  Thập Điện Diêm Vương​
#851 Chương 852 :  Mục tiêu Trung Hoang​
#852 Chương 853 : Vận Mệnh Chi Nhãn​
#853 Chương 854 : Bao trùm Vận Mệnh​
#854 Chương 855 :  Ta không tin số mệnh
#855 Chương 856 : Giận chiến Vận Mệnh
#856 Chương 857 :  Ước chiến
#857 Chương 858 : Trẫm muốn làm vạn vực chi đế
#858 Chương 859 : Đệ nhị
#859 Chương 860 : Tổ Sư đối Lão Quân
#860 Chương 861 : Nhập kiếp mới có thể siêu thoát​
#861 Chương 862 : Hình Thiên đỉnh phong​
#862 Chương 863 : Lên đường​
#863 Chương 864 : Yêu Hoàng xuất cung
#864 Chương 865 : Ba ngàn đại thế giới
#865 Chương 866 : Kỳ Lang Vương cùng Hoa Nhất Kiếm
#866 Chương 867 : Tần Thánh Đế oai
#867 Chương 868 :  Kiếm Chủ đối Thánh Đế
#868 Chương 869 : Hình Thiên vô địch
#869 Chương 870 :  Biến số lớn nhất
#870 Chương 871 : Tín ngưỡng sụp đổ​
#871 Chương 872 : Thập vực chi chủ​
#872 Chương 873 : Cơ gia sợ hãi
#873 Chương 874 : Lẽ ra nên thần phục
#874 Chương 875 : Chí bảo Thánh Đình
#875 Chương 876 : Khác thường
#876 Chương 877 : Chiến Thần đối Chiến Thần
#877 Chương 878 : Chiến hồn bất khuất
#878 Chương 879 : Cái gọi là chí bảo
#879 Chương 880 : Thánh cốt
#880 Chương 881 : Chiến thần tiên đầy trời​
#881 Chương 882 : Thánh Nhân Chi Lộ​
#882 Chương 883 : Huyết mạch áp chế​
#883 Chương 884 : Phương pháp thành thánh​
#884 Chương 885 : Tuyệt Thiên Thành​
#885 Chương 886 : Hùng chủ tụ tập​
#886 Chương 887 : Yêu Hoàng chiến Oán Vương​
#887 Chương 888 : Thánh Đế vào thành​
#888 Chương 889 : Trực diện Đông Hoàng Thái Nhất
#889 Chương 890 : Hình Thiên đối Đông Hoàng​
#890 Chương 891 : Bóng dáng Nhân Tổ​
#891 Chương 892 : Bác dịch bắt đầu​
#892 Chương 893 : Vì phá thiên lập Cửu Đế
#893 Chương 894 : Can Tương Mạc Tà
#894 Chương 895 : Một chân đạp chết
#895 Chương 896 : Thái Sơn Thạch Cảm Đương
#896 Chương 897 : Côn Bằng
#897 Chương 898 : Tư thái vô địch​
#898 Chương 899 : Không thể địch lại​
#899 Chương 900 : Khiêu chiến Đại Đế​
#900 Chương 901 : Truyền thừa Cơ gia
#901 Chương 902 : Hình Thiên bá đạo
#902 Chương 903 : Thạch Cảm Đương đối Diệt Thế Yêu Đế
#903 Chương 904 : U Vương cừu hận
#904 Chương 905 : Tôn Ngộ Không nổi giận
#905 Chương 906 : Ngộ Không chiến Viêm Hoàng
#906 Chương 907 : Tên của Yêu Đế
#907 Chương 908 : Đế Nữ thần bí
#908 Chương 909 : Hậu tuyển giả Cửu Đế
#909 Chương 910 : Đại năng Cổ Tiên Giới
#910 Chương 911 : U Vương tái hiện​
#911 Chương 912 : Ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao​
#912 Chương 913 : Yêu Hoàng vô địch
#913 Chương 914 : Hình Thiên chiến Đông Hoàng Thái Nhất
#914 Chương 915 : Thiên Mệnh Đại Đế chiến Đông Hoàng
#915 Chương 916 : Thái Dương Thần Lâm
#916 Chương 917 : Thái Ất Chân Nhân​
#917 Chương 918 : Hỗn Độn Chung​
#918 Chương 919 : Đột phá Thái Ất Cảnh​
#919 Chương 920 : Thần đều cản không được​
#920 Chương 921 : Uy chấn các vực​
#921 Chương 922 : Thái Nhất duy ta độc tôn​
#922 Chương 923 : Thần Hình Kiếp​
#923 Chương 924 : Cùng Kỳ nộ cắn Hỗn Độn Chung​
#924 Chương 925 : Khinh miệt​
#925 Chương 926 : Bạch Đế​
#926 Chương 927 : Vĩnh Sinh chân chính
#927 Chương 928 : Chủ hồn giác tỉnh
#928 Chương 929 : Con kiến hôi năm đó
#929 Chương 930 : Khinh thường loài bò sát
#930 Chương 931 : Cường giả trong truyền thuyết​
#931 Chương 932 : Không thể đối địch​
#932 Chương 933 : Muốn đạp biến ba ngàn thế giới
#933 Chương 934 : Quần ẩu Đông Hoàng Thái Nhất
#934 Chương 935 : Hút Thái Dương Chân Hỏa
#935 Chương 936 : Đạo Hành Thiên Tôn
#936 Chương 937 : Chiến lực bão táp
#937 Chương 938 : Thiên hạ đệ nhất đế
#938 Chương 939 : Thế đạo thay đổi​
#939 Chương 940 : Kiếp trước trôi đi​
#940 Chương 941 :  Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn​
#941 Chương 942 : Nhất thống thiên hạ​
#942 Chương 943 : Thương Hoa Tiên Tôn​
#943 Chương 944 :  Thiên hạ cửu đế lập​
#944 Chương 945 : Hệ Thống Thăng cấp​
#945 Chương 946 : Truyền xướng ức vạn nhân khẩu​
#946 Chương 947 : Tần Thiên Đế​
#947 Chương 948 : Đánh khắp thiên hạ​
#948 Chương 949 :  Tử trung đỉnh phong
#949 Chương 950 : Hiển Thánh luyện công đức
#950 Chương 951 : Kỳ Lân Chi Tổ​
#951 Chương 952 :  Yêu Tộc muốn quật khởi​
#952 Chương 953 : Hùng đồ Thiên hạ! Đại Tần vô địch!
#953 Chương 954 : Nghiền ép chiến trường
#954 Chương 955 : Tiên Thiên Bồ Đề Căn
#955 Chương 956 : Thâu Nguyệt Giáo hiện
#956 Chương 957 : Địa Tạng Vương
#957 Chương 958 : Đại kiếp tiến đến
#958 Chương 959 : Thẳng tiến Cửu U Chi Địa
#959 Chương 960 : Địa Tạng Vương xuất thủ
#960 Chương 961 : Long Khí thuế biến​
#961 Chương 962 : Văn Thù ngược Kiếm Chủ​
#962 Chương 964 :  Đại Đạo chi lộ
#963 Chương 965 : Bách vực chi chủ
#964 Chương 966 : Nghiêu Đế
#965 Chương 967 : Thâu Nguyệt Giáo Tôn​
#966 Chương 968 : Đông Hoàng Thái Nhất giác tỉnh​
#967 Chương 969 : Địa Tạng Vương bạo tẩu​
#968 Chương 970 : Đừng thả chạy một cái​
#969 Chương 971 : Cửu U Minh Long
#970 Chương 972 : Lực lượng Hiển Thánh​
#971 Chương 973 : Chúng tiên thương
#972 Chương 974 : Thưởng thức hắn mà thôi
#973 Chương 975 : Thiên Mệnh đột phá​
#974 Chương 976 : Trước giờ Quyết chiến​
#975 Chương 977 :  Vũ trụ gặp nhau​
#976 Chương 978 :  Thiên Thư thành tiên​
#977 Chương 979 : Chỗ dựa thần bí
#978 Chương 980 : Vạn cổ nhất đế
#979 Chương 981 : Thời đại vực cấp​
#980 Chương 982 : Tổ Vu Cường Lương​
#981 Chương 983 : Tầng mây năm mươi vạn dặm ​
#982 Chương 984 : Nam Tố Tiên Tử​
#983 Chương 985 :  Cường Lương hung tàn
#984 Chương 986 :  Thiên Kiêu Bảng Tam Thiên
#985 Chương 987 : Đại La Thủy Tiên cảnh long
#986 Chương 988 :  Thiên kiêu giằng co
#987 Chương 989 : Giai Đạo Bí Tự
#988 Chương 990 : Tổ Vu lực
#989 Chương 991 :  Tây Môn Ngục​
#990 Chương 992 : Tự tìm đường chết​
#991 Chương 993 : Ngông cuồng không giới hạn​
#992 Chương 994 :  Thương Đình chi nộ​
#993 Chương 995 : Vạn Pháp Đảo
#994 Chương 996 : Đại năng truyền kỳ
#995 Chương 997 : Phong gia Cổ Tiên Giới
#996 Chương 998 : Trẫm chính là Tần Thiên Đế​
#997 Chương 999 : Nhập Thánh xuất thủ​
#998 Chương 1000 : Chém tận giết tuyệt​
#999 Chương 1001 :  Nổi tiếng tinh không​
#1,000 Chương 1002 :  Bất Diệt Thánh Thân thần bí​
#1,001 Chương 1003 : Thiên Đạo khó dung! Thành tựu Thái Ất Tán Tiên!​
#1,002 Chương 1004 : Bá đạo phá thiên kiếp​
#1,003 Chương 1005 : Triệu Công Minh xuất thế
#1,004 Chương 1006 : Nhân Hoàng Phục Hi
#1,005 Chương 1007 : Định Hải Châu thần uy​
#1,006 Chương 1008 : Phục Hi giận đối Cường Lương​
#1,007 Chương 1009 : Phong vũ nổi lên​
#1,008 Chương 1010 : Thương lang bối cung An Như Mệnh​
#1,009 Chương 1011 : Thần tượng Trưởng Tham Thương
#1,010 Chương 1012 : Kinh động toàn thành​
#1,011 Chương 1013 : Tiên Tôn Cung​
#1,012 Chương 1014 :  Ma thai chí tà​
#1,013 Chương 1015 : Phong Oa xông Tiên Tôn Cung​
#1,014 Chương 1016 : Thiên Phôi chi tranh​
#1,015 Chương 1017 : Không đội trời chung​
#1,016 Chương 1018 : Hỗn Độn Ma Thai lộ ra dữ tợn
#1,017 Chương 1019 : Phong Oa chiến ma thai
#1,018 Chương 1020 : Ngươi có thể xưng ta là Thiên Hoàng
#1,019 Chương 1021 : Phượng Hoàng Cầm cùng Huyền Hư Đao​
#1,020 Chương 1022 :  Người ngươi không chọc nổi
#1,021 Chương 1023 : Cổ Tiên Giới một chia thành hai​
#1,022 Chương 1024 :  Hà Đồ Hiển uy​
#1,023 Chương 1025 :  Trảm thiên tuyệt địa​
#1,024 Chương 1026 : Yêu Thần Anh Chiêu​
#1,025 Chương 1027 : Thiên uy hạo đãng​
#1,026 Chương 1028 : Thương Hoa Tiên Tôn hoảng sợ​
#1,027 Chương 1029 : Yêu Thần tìm tới​
#1,028 Chương 1030 : Cường Lương đỉnh phong​
#1,029 Chương 1031 : Thiên Thư đến tay​
#1,030 Chương 1032 : Ma Minh khủng bố​
#1,031 Chương 1033 : Ma Quân cùng Khổng Tuyên​
#1,032 Chương 1034 : Thành tiên​
#1,033 Chương 1035 : Người đàn ông mạnh mẽ nhất mặt đất​
#1,034 Chương 1036 : Huyết Sát Ma Đế​
#1,035 Chương 1037 : Thánh Nhân cảnh​
#1,036 Chương 1038 : Cường Lương phá thiên​
#1,037 Chương 1039 : Trẫm trở về​
#1,038 Chương 1040 : Nhóm Thần Ma chấn kinh​
#1,039 Chương 1041 : Vĩnh viễn không có chừng mực​
#1,040 Chương 1042 :  Nhan Đế thần bí​
#1,041 Chương 1043 : Thống nhất Huyền Đương đại thế giới​
#1,042 Chương 1044 : Trấn Nguyên Đại Tiên​
#1,043 Chương 1045 : Dạ Quy đại thế giới​
#1,044 Chương 1046 : La Sĩ Tín thần uy
#1,045 Chương 1047 : Đột nhiên tăng mạnh​
#1,046 Chương 1048 : Thực lực của Như Lai cùng Nhiên Đăng​
#1,047 Chương 1049 : Tu vị song phật
#1,048 Chương 1050 : Kiếm Thần Dương Bắc Minh
#1,049 Chương 1051 : Thiên Đế chi tử​
#1,050 Chương 1052 : Tù Mệnh Đế Tôn​
#1,051 Chương 1053 : Cổ Thánh Đế Đạo​
#1,052 Chương 1054 : Nhan Vương Thành phi thăng​
#1,053 Chương 1055 : Vũ trụ bắt chuyện​
#1,054 Chương 1056 : Tù Mệnh Ngục quỷ dị​
#1,055 Chương 1057 : Ác oan lực​
#1,056 Chương 1058 : Bất Tử Bất Diệt Chi Thân​
#1,057 Chương 1059 : Kỷ nguyên đại hư không​
#1,058 Chương 1060 :  Bí mật của Trưởng Tham Thương​
#1,059 Chương 1061 : Bí mật Tuyên Cổ​
#1,060 Chương 1062 : Trăm vạn năm có một Đế Thiên Vô​
#1,061 Chương 1063 : Chủng tộc mạnh nhất​
#1,062 Chương 1064 : Cơ Bất Bại​
#1,063 Chương 1065 :  Dã nhân khủng bố​
#1,064 Chương 1066 : Cường Lương bại trận​
#1,065 Chương 1067 : Mạnh ngoại hạng​
#1,066 Chương 1068 :  Tử Đạo chi ân​
#1,067 Chương 1069 : Kiếm Ma Lâm Mạnh Triều​
#1,068 Chương 1070 :  Võ Chiến Thần xuất thế
#1,069 Chương 1071 : Ai so với ai cuồng hơn​
#1,070 Chương 1072 : Nhân Vương phong mang​
#1,071 Chương 1073 : Ma Thai loạn thế! Đại Đế tái hiện!​
#1,072 Chương 1074 : Ta tên Tù Mệnh​
#1,073 Chương 1075 : Cực hạn giác tỉnh​
#1,074 Chương 1076 :  Quần thần xuất động​
#1,075 Chương 1077 : Thần tiên triều bái​
#1,076 Chương 1078 :  Đã được quyết định từ lâu​
#1,077 Chương 1079 : Dương Bắc Minh vô địch​
#1,078 Chương 1080 :  Sát kiếp​
#1,079 Chương 1081 : Trần Vô Kỵ cùng Thần Nông​
#1,080 Chương 1082 :  Nhẹ nhõm diệt sát​
#1,081 Chương 1083 : Tiểu yêu nghiệt
#1,082 Chương 1084 : Kiếm Thần xuất thế
#1,083 Chương 1085 : Vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh
#1,084 Chương 1086 :  Tân thiên quy
#1,085 Chương 1087 : Tần Thiên Đế điên cuồng​
#1,086 Chương 1088 : A Tu La Tộc​
#1,087 Chương 1089 : Minh Hà oai​
#1,088 Chương 1090 : Tề tụ Tần Tiên Giới​
#1,089 Chương 1091 : Đại Trảm Diệt Phủ đối Huyền Hoàng Phá Pháp Quyền​
#1,090 Chương 1092 : Kiếm Thần tới​
#1,091 Chương 1093 : Kiếm ý của Dương Bắc Minh
#1,092 Chương 1094 : Cực hạn kiếm ý
#1,093 Chương 1095 : Tuyên Cổ Thần Kiếm
#1,094 Chương 1096 :  Tổ Vu thủ bá
#1,095 Chương 1097 : Nửa bước Thánh Nhân​
#1,096 Chương 1098 : Năm người lập đoàn​
#1,097 Chương 1099 : Tốc độ không gian
#1,098 Chương 1100 : Át chủ bài lớn nhất
#1,099 Chương 1101 : Trùng phùng​
#1,100 Chương 1102 : Thừa dịp hắn chưa thụ thương​
#1,101 Chương 1103 : Ngũ Sắc Thần Quang đối Tuyên Cổ Thần Kiếm​
#1,102 Chương 1104 : Chưa từng bại​
#1,103 Chương 1105 : Thần thoại phá diệt
#1,104 Chương 1106 : Ngộ Không thành Thánh
#1,105 Chương 1107 : Dương Tiễn Bán Thánh
#1,106 Chương 1108 : Dương Tiễn chiến Khổng Tuyên
#1,107 Chương 1109 :  Chiến thần mạnh nhất​
#1,108 Chương 1110 : Lão thiên trêu cợt​
#1,109 Chương 1111 : Uy danh của Nhị Lang​
#1,110 Chương 1112 :  Hỗn Thế Ma Vương​
#1,111 Chương 1113 : Đệ nhất vũ trụ
#1,112 Chương 1114 : Dưới Thánh Nhân tất cả đều là kiến hôi​
#1,113 Chương 1115 :  Phong vân tái khởi​
#1,114 Chương 1116 : Huyết Phệ Ma Thần​
#1,115 Chương 1117 :  Đại kiếp diệt thế​
#1,116 Chương 1118 : Nhân Hoàng Hiên Viên​
#1,117 Chương 1119 :  Thiên kiêu thứ tám​
#1,118 Chương 1120 :  Hỗn Độn Ma Thai tiến hóa​
#1,119 Chương 1121 : Thiên kiêu thứ tư, thứ năm​
#1,120 Chương 1122 :  Hạo Nhiên Chính Khí​
#1,121 Chương 1123 :  Hiên Viên Kiếm​
#1,122 Chương 1124 : Ta chính là Hiên Viên tọa hạ dưới trướng Nhan Đế​
#1,123 Chương 1125 : Nhan đế oai​
#1,124 Chương 1126 : Truyền thuyết Cổ Phật
#1,125 Chương 1127 : Ngọc Hoàng Đại Đế​
#1,126 Chương 1128 : Nhân quả báo ứng​
#1,127 Chương 1129 : Trương Bách Nhẫn​
#1,128 Chương 1130 : Hai tầng thân phận​
#1,129 Chương 1131 : Cực Lôi Chí Tinh​
#1,130 Chương 1132 : Thời Không Tuyệt Địa
#1,131 Chương 1133 :  Sơn cùng thuỷ tận​
#1,132 Chương 1134 : Giới diện thần bí​
#1,133 Chương 1135 : Một người một thụ tinh​
#1,134 Chương 1136 : Thiên Đế bá đạo​
#1,135 Chương 1137 : Cốt nhục thân sinh​
#1,136 Chương 1138 :  Đại bí mật kinh thiên​
#1,137 Chương 1139 : Trẫm là lão tử ngươi​
#1,138 Chương 1140 : Quỳ xuống​
#1,139 Chương 1141 : Quá khứ của Cơ Bất Bại​
#1,140 Chương 1142 : Đột phá Thánh Cảnh​
#1,141 Chương 1143 : Nhậm Ngã Tiếu thần bí mà cường đại ​
#1,142 Chương 1144 : Hỏa Thần Chúc Dung​
#1,143 Chương 1145 : Thành tựu Đại La Kim Tiên​
#1,144 Chương 1146 : Đế Tuấn​
#1,145 Chương 1147 : Yêu Đế chiến Huyền Đô​
#1,146 Chương 1148 : Đế Tuấn đấu Chúc Dung​
#1,147 Chương 1149 :  Sáng Thế Thần chuyển thế​
#1,148 Chương 1150 :  Cuồng ngạo vô song​
#1,149 Chương 1151 :  Đại truy sát​
#1,150 Chương 1152 :  Tử cục​
#1,151 Chương 1153 :  Phục Hi độ kiếp​
#1,152 Chương 1154 : Ta muốn thành thánh​
#1,153 Chương 1155 : Tử Đạo chấn kinh​
#1,154 Chương 1156 : Huy hoàng của trẫm mới chỉ bắt đầu​
#1,155 Chương 1157 : Cơ Bất Bại chiến Tử Đạo​
#1,156 Chương 1158 : Hành tung của Bạch Đế​
#1,157 Chương 1159 : Thông Thiên Giáo Chủ xuất thế​
#1,158 Chương 1160 : Vận Mệnh Chi Tử hiện​
#1,159 Chương 1161 : Thánh Nhân cảnh sơ kỳ​
#1,160 Chương 1162 : Địa Tiên Chi Tổ​
#1,161 Chương 1163 : Trảm tình vấn thánh
#1,162 Chương 1164 : Bốn tôn cường giả
#1,163 Chương 1165 : Đại Tần Thiên Đình cường thịnh
#1,164 Chương 1166 :  Phục Hi trợ giúp Dương Tiễn
#1,165 Chương 1167 : Khai chiến​
#1,166 Chương 1168 : Ngộ Không, nhưng nguyện thành thánh​
#1,167 Chương 1169 : Hồng Quân giảng đạo​
#1,168 Chương 1170 : Thành tựu Đại La Thủy Tiên​
#1,169 Chương 1171 : Hồng Quân muốn thu Tần Quân​
#1,170 Chương 1172 : Đệ nhất thiên kiêu
#1,171 Chương 1173 : Hỗn Độn Tử Kim Bổng
#1,172 Chương 1174 : Người nào dám cùng trẫm chiến một trận​
#1,173 Chương 1175 : Đệ nhất thiên kiêu tương lai​
#1,174 Chương 1176 : Chiến Đế Thiên Vô​
#1,175 Chương 1177 : Thiên phú như thế nào là mạnh nhất​
#1,176 Chương 1178 : Đại Trảm Diệt Phủ​
#1,177 Chương 1179 : Một tay chấn biển lửa​
#1,178 Chương 1180 : Huyền Trì mở​
#1,179 Chương 1181 : Năm mươi người​
#1,180 Chương 1182 : Khảo hạch giết chóc​
#1,181 Chương 1183 : Côn Lôn Thần Quyển​
#1,182 Chương 1184 : Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ​
#1,183 Chương 1185 : Phục Thần Bạo Hoang Quyền! Cực Quang Tuyên Cổ!​
#1,184 Chương 1186 :  Vào Thánh môn​
#1,185 Chương 1187 : Gặp mặt chư thánh​
#1,186 Chương 1188 : Đạo Tổ cùng Kiếm Tôn​
#1,187 Chương 1189 : Thành kiến
#1,188 Chương 1190 : Lai lịch của Tần Thiên Đế
#1,189 Chương 1191 : Các Thánh Nhân kiêng kị
#1,190 Chương 1192 : Chuẩn bị chiến tranh​
#1,191 Chương 1193 : Thử nghĩ phách lối​
#1,192 Chương 1194 : Lục Áp Đạo Nhân xuất thế​
#1,193 Chương 1195 : Tôn Ngộ Không cực hạn giác tỉnh​
#1,194 Chương 1196 : Chư thánh giận dữ​
#1,195 Chương 1197 : Có ta vô địch​
#1,196 Chương 1198 : Tử Đạo thần lâm​
#1,197 Chương 1199 : Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết
#1,198 Chương 1200 : Đại Tần Thiên Đình ở đâu
#1,199 Chương 1201 : Toàn diện khai chiến​
#1,200 Chương 1202 : Chí Tôn Thuỷ Tinh Thể​
#1,201 Chương 1203 : Cực Viêm Ma Thần toàn chân thể​
#1,202 Chương 1204 : Thiên Đạo lực​
#1,203 Chương 1205 : Nhị Lang Thần hiển hóa vô biên
#1,204 Chương 1206 : Chỉ phụng Tần Thiên Đế
#1,205 Chương 1207 : Nổi giận sát thánh​
#1,206 Chương 1208 :  Đạo Tổ tức giận​
#1,207 Chương 1209 : Thiên Cổ Nhất Đế​
#1,208 Chương 1210 : Tái thế vi thánh​
#1,209 Chương 1211 : Luân Hồi Đại Bàn​
#1,210 Chương 1212 : Lý Nguyên Bá, thành thánh!​
#1,211 Chương 1213 : Cực Viêm Ma Thần nổi giận​
#1,212 Chương 1214 : Kim Bằng bạo lệ​
#1,213 Chương 1215 : Hai chùy nện bạo​
#1,214 Chương 1216 : Cuồng lực chấn chiến trường​
#1,215 Chương 1217 : Thánh Môn trọng thương​
#1,216 Chương 1218 : Một chưởng trấn ngũ thánh​
#1,217 Chương 1219 : Bồ Đề cực hạn giác tỉnh​
#1,218 Chương 1220 : Âm Dương Nhị Khí​
#1,219 Chương 1221 : Ra đi, Tề Thiên Đại Thánh!​
#1,220 Chương 1222 : Đại Tần Thiên Đình Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không​
#1,221 Chương 1223 : Muốn ngươi vạn kiếp bất phục​
#1,222 Chương 1224 : Ngộ Không điên dại​
#1,223 Chương 1225 : Bổng định càn khôn​
#1,224 Chương 1226 : Ta muốn tề thiên​
#1,225 Chương 1227 : Yêu Tộc chí tôn​
#1,226 Chương 1228 : Nội vũ trụ​
#1,227 Chương 1229 : Truyền thuyết Tô Đế​
#1,228 Chương 1230 :  Tù Mệnh Đế Tôn xuất thủ​
#1,229 Chương 1231 : Tân Kỷ Nguyên​
#1,230 Chương 1232 : Trở lại Trái Đất​
#1,231 Chương 1233 : Thiên Đạo Chí Thánh​
#1,232 Chương 1234 : Bát Hoang thần bí​
#1,233 Chương 1235 : Mạnh mẽ xông vào Cổ Phật giới​
#1,234 Chương 1236 : Cường thế bức bách​
#1,235 Chương 1237 : Truyền thừa Đại Đạo! Hệ thống ân trạch!​
#1,236 Chương 1238 : Chúc Cửu Âm​
#1,237 Chương 1239 : Thiên Hổ Tông Thạch Vô Song​
#1,238 Chương 1240 : Ai dám ra mặt​
#1,239 Chương 1241 : Ngươi còn dám có ý kiến gì không​
#1,240 Chương 1242 : Lại là yêu hầu​
#1,241 Chương 1243 : Thiên Hổ Tông, bị tiêu diệt
#1,242 Chương 1244 : Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao​
#1,243 Chương 1245 : Hỗn Độn Chí Bảo
#1,244 Chương 1246 : Khinh người quá đáng
#1,245 Chương 1247 : Tân tông chủ​
#1,246 Chương 1248 : Vạn cổ yêu nghiệt
#1,247 Chương 1249 : Nhạc thổ của cự thú​
#1,248 Chương 1250 : Cảm giác Thánh Nhân tồn tại​
#1,249 Chương 1251 : Hoang Thần​
#1,250 Chương 1252 : Bồ Đề xuất thủ​
#1,251 Chương 1253 : Tồn tại đã lâu
#1,252 Chương 1254 : Quý Long Uyên
#1,253 Chương 1255 : Tồn tại siêu việt Thánh Nhân​
#1,254 Chương 1256 :  Thái Sơ​
#1,255 Chương 1257 : Một tay chế phục Thánh Quân​
#1,256 Chương 1258 : Sát Hỏa Phiến​
#1,257 Chương 1259 : Như Lai lại hiện ra​
#1,258 Chương 1260 : Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống​
#1,259 Chương 1261 : Viễn Cổ Thiên Đế​
#1,260 Chương 1262 : Như Lai cực hạn chiến Bồ Đề cực hạn​
#1,261 Chương 1263 : Ma Tổ hiện thân​
#1,262 Chương 1264 : Lại gặp Nhậm Ngã Tiếu​
#1,263 Chương 1265 :  Ngươi có thể cút​
#1,264 Chương 1266 : Ta nói, ngươi liền phải nhận​
#1,265 Chương 1267 : Ma Tổ đáng thương​
#1,266 Chương 1268 : Tô Đế cùng Hoang Thần​
#1,267 Chương 1269 :  Thần Hoàng phẫn nộ​
#1,268 Chương 1270 : Tần Thiên Đế trở về​
#1,269 Chương 1271 : Diệt Ma Đế! Bắt Minh Hà!​
#1,270 Chương 1272 :  Tuyên cổ vô song​
#1,271 Chương 1273 : Ác mộng của Minh Hà
#1,272 Chương 1274 : Tề Thiên Đại Thánh chiến Tây Sở Bá Vương
#1,273 Chương 1275 : Nữ Oa giảng đạo
#1,274 Chương 1276 :  Nhập Thánh cảnh hậu kỳ
#1,275 Chương 1277 : Bách Lý Chí Nam​
#1,276 Chương 1278 : Đắc Kỷ cực hạn giác tỉnh​
#1,277 Chương 1279 : Tần Thiên Đế chi uy​
#1,278 Chương 1280 : Tù Mệnh Ngục bạo động​
#1,279 Chương 1281 : Ma Tộc chi loạn​
#1,280 Chương 1282 : Ma Tổ tái hiện​
#1,281 Chương 1283 : Huyền Đương​
#1,282 Chương 1284 : Chỉ có Thiên Đế trường tồn​
#1,283 Chương 1285 : Chiến đấu Đại Đạo​
#1,284 Chương 1286 : Thủ Tần Thiên Đế​
#1,285 Chương 1287 : Đại Đạo Chí Tôn cảnh​
#1,286 Chương 1288 : Song đế tranh phong​
#1,287 Chương 1289 :  Hoang Thần chấn kinh​
#1,288 Chương 1290 :  Là Tề Thiên Đại Thánh!​
#1,289 Chương 1291 : Chí Tôn Pháp Nhãn kinh khủng​
#1,290 Chương 1292 :  Toàn bộ vẫn lạc​
#1,291 Chương 1293 : Thành tựu Chí Tôn Bá Thể​
#1,292 Chương 1294 : Đại Đế Nhân Tộc Hạ Thần Võ​
#1,293 Chương 1295 : Vô song chi kiếp​
#1,294 Chương 1296 : Diệt​
#1,295 Chương 1297 : Trương Đạo Nhai cùng Triệu Hàn Dao​
#1,296 Chương 1298 : Bách Lý Hồng Cương oai thế​
#1,297 Chương 1299 : Ứng Long xuất thế​
#1,298 Chương 1300 : Vô song sát tinh​
#1,299 Chương 1301 : Đại năng thần thoại xuất thủ​
#1,300 Chương 1302 : Đại Đế sắp trở về​
#1,301 Chương 1303 : Thiên Đế chi mê​
#1,302 Chương 1304 : Trấn Hải Tây Phương Côn​
#1,303 Chương 1305 : Hoàng Phủ Gia
#1,304 Chương 1306 : Trong ba đao
#1,305 Chương 1307 : Nhị tôn giáng lâm​
#1,306 Chương 1308 : Ai dám tổn thương Thiên Đế
#1,307 Chương 1309 : Yêu Tộc chờ mong
#1,308 Chương 1310 : Thương Khung Yêu Đế
#1,309 Chương 1311 : Nhân Trung Lữ Bố​
#1,310 Chương 1312 : Vô Song Chiến mở ra​
#1,311 Chương 1313 : Hạ Thần Võ tái xuất
#1,312 Chương 1314 :  Hình Thiên cực hạn giác tỉnh
#1,313 Chương 1315 : Đừng trêu chọc Tần Thiên Đế​
#1,314 Chương 1316 :  Diệt Bách Lý Gia
#1,315 Chương 1317 : Liệt Diễm Đại Đạo​
#1,316 Chương 1318 :  Chuẩn Đề Đạo Nhân​
#1,317 Chương 1319 : Đông Vương Công! Xa Bỉ Thi!
#1,318 Chương 1320 : Đột phá
#1,319 Chương 1321 : Hỗn Độn sinh linh triều bái​
#1,320 Chương 1322 : Thiên Đế bất hủ​
#1,321 Chương 1323 :  Hồng Mông Đế Kiếm chiến Thất Bảo Diệu Thụ​
#1,322 Chương 1324 : Truyền Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp​
#1,323 Chương 1325 : Nguyên Sơ Đại Đế​
#1,324 Chương 1326 : Đại Đạo công đức
#1,325 Chương 1327 : Thiên Đế thành thánh
#1,326 Chương 1328 : Phong lang cư tư
#1,327 Chương 1329 : Ma đầu đầu tiên
#1,328 Chương 1330 : Cơ Hạo Dạ
#1,329 Chương 1331 : Cực Đế cùng Tô Đế​
#1,330 Chương 1332 : Ma Tổ quật khởi​
#1,331 Chương 1333 : Thiên Đế vĩ lực​
#1,332 Chương 1334 : Trấn áp Vận Mệnh Chi Tử​
#1,333 Chương 1335 : Bách Lý Thủ Ước​
#1,334 Chương 1336 : Thiên Đế như là thầy của ta
#1,335 Chương 1337 : Đại tranh chi thế​
#1,336 Chương 1338 : Ma Tộc xưng bá​
#1,337 Chương 1339 : Song đế cuồng chiến​
#1,338 Chương 1340 : Đại Chu Thiên Na Nhật Chưởng
#1,339 Chương 1341 :  Tam đế đấu​
#1,340 Chương 1342 : Con đường của Cực Đế​
#1,341 Chương 1343 : Huyết Phệ Ma Thần
#1,342 Chương 1344 : Khổng Thánh Nhân
#1,343 Chương 1345 : Chí Tôn Cửu Long Ỷ
#1,344 Chương 1346 : Ma Tổ đối Khổng Thánh
#1,345 Chương 1347 : Chính khí trấn ma​
#1,346 Chương 1348 : Kiếm lạc thánh cảnh​
#1,347 Chương 1349 : Huyết mạch giác tỉnh​
#1,348 Chương 1350 : Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần​
#1,349 Chương 1351 : Hỗn Độn đại địa nhất thống (1)
#1,350 Chương 1352 : Hỗn Độn đại địa nhất thống (2)
#1,351 Chương 1353 : Mệnh thành rõ ràng (1)
#1,352 Chương 1354 : Mệnh thành rõ ràng (2)
#1,353 Chương 1355 : Ma tộc mệnh số (1)
#1,354 Chương 1356 : Ma tộc mệnh số (2)
#1,355 Chương 1357 : Thời đại chư thiên vũ trụ (1)
#1,356 Chương 1358 : Thời đại chư thiên vũ trụ (2)
#1,357 Chương 1359 : Thiên Đế chiến Bạch Đế (1)
#1,358 Chương 1360 : Thiên Đế chiến Bạch Đế (2)
#1,359 Chương 1361 : Vận Mệnh mạnh (1)
#1,360 Chương 1362 : Vận Mệnh mạnh (2)
#1,361 Chương 1363 : Hỗn Độn Đại thế giới (1)
#1,362 Chương 1364 : Hỗn Độn Đại thế giới (2)
#1,363 Chương 1365 : Nô Dịch Vận Mệnh (1)
#1,364 Chương 1366 : Nô Dịch Vận Mệnh (2)
#1,365 Chương 1367 : Bao trùm (1)
#1,366 Chương 1368 : Bao trùm (2)
#1,367 Chương 1369 : Thần Ma yếu nhất trong lịch sử (1)
#1,368 Chương 1370 : Thần Ma yếu nhất trong lịch sử (2)
#1,369 Chương 1371 : Vùng đất Đại Năng tập hợp (1)
#1,370 Chương 1372 : Vùng đất Đại Năng tập hợp (2)
#1,371 Chương 1373 : Quách Gia khẩn trương (1)
#1,372 Chương 1374 : Quách Gia khẩn trương (2)
#1,373 Chương 1375 : Thiên Đế trở v (1)
#1,374 Chương 1376 : Thiên Đế trở v (2)
#1,375 Chương 1377 : Câu Trần! Quản Trọng! (1)
#1,376 Chương 1378 : Câu Trần! Quản Trọng! (2)
#1,377 Chương 1379 : Đại Đế thành Thánh (1)
#1,378 Chương 1380 : Đại Đế thành Thánh (2)
#1,379 Chương 1381 : Năm Thánh xuất thế (1)
#1,380 Chương 1382 : Năm Thánh xuất thế (2)
#1,381 Chương 1383 : Vì Nhân tộc (1)
#1,382 Chương 1384 : Vì Nhân tộc (2)
#1,383 Chương 1385 : Ma tộc hạo kiếp (1)
#1,384 Chương 1386 : Ma tộc hạo kiếp (2)
#1,385 Chương 1387 : Trảm Ma trợ Yêu (1)
#1,386 Chương 1388 : Trảm Ma trợ Yêu (2)
#1,387 Chương 1389 : Đại Đạo khí vận (1)
#1,388 Chương 1390 : Đại Đạo khí vận (2)
#1,389 Chương 1391 : Thiên Đế tham chiến (1)
#1,390 Chương 1392 : Thiên Đế tham chiến (2)
#1,391 Chương 1393 : Ma Tổ vẫn lạc (1)
#1,392 Chương 1394 : Ma Tổ vẫn lạc (2)
#1,393 Chương 1395 : Hỗn Độn Chí Thánh (1)
#1,394 Chương 1396 : Hỗn Độn Chí Thánh (2)
#1,395 Chương 1397 : Còn sống đợi ngươi đến (1)
#1,396 Chương 1398 : Còn sống đợi ngươi đến (2)
#1,397 Chương 1399 : Trẫm gọi Tần Quân (1)
#1,398 Chương 1400 : Trẫm gọi Tần Quân (2)
#1,399 Chương 1401 : Khí vận của Nhân tộc (1)
#1,400 Chương 1402 : Khí vận của Nhân tộc (2)
#1,401 Chương 1403 : Thiên Đế trường tồn (1)
#1,402 Chương 1404 : Thiên Đế trường tồn (2)
#1,403 Chương 1405 : Trở về (1)
#1,404 Chương 1406 : Trở về (2)
#1,405 Chương 1407 : Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn (1)
#1,406 Chương 1408 : Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn (2)
#1,407 Chương 1409 : Hỗn Độn Thần Chủ (1)
#1,408 Chương 1410 : Hỗn Độn Thần Chủ (2)
#1,409 Chương 1411 : Hỗn Độn Viễn Cổ, Thiên Đạo Trung Cổ (1)
#1,410 Chương 1412 : Hỗn Độn Viễn Cổ, Thiên Đạo Trung Cổ (2)
#1,411 Chương 1413 : Cực hạn Hình Thiên (1)
#1,412 Chương 1414 : Cực hạn Hình Thiên (2)
#1,413 Chương 1415 : Đỉnh phong chi chiến (1)
#1,414 Chương 1416 : Đỉnh phong chi chiến (2)
#1,415 Chương 1417 : Thương Thái Sơ (1)
#1,416 Chương 1418 : Thương Thái Sơ (2)
#1,417 Chương 1419 : Đại Tần phấn chấn (1)
#1,418 Chương 1420 : Chí Tôn Quan Vũ
#1,419 Chương 1421 : Đại Tần phấn chấn (2)
#1,420 Chương 1422 : Nhân Vương Đỉnh (1)
#1,421 Chương 1423 : Nhân Vương Đỉnh (2)
#1,422 Chương 1424 : Vũ Thánh vô song (1)
#1,423 Chương 1425 : Vũ Thánh vô song (2)
#1,424 Chương 1426 : Đại Tần Vũ Thần (1)
#1,425 Chương 1427 : Đại Tần Vũ Thần (2)
#1,426 Chương 1428 : Các Đế Hoàng chấn kinh (1)
#1,427 Chương 1429 : Các Đế Hoàng chấn kinh (2)
#1,428 Chương 1430 : Khen thưởng dung hợp (1)
#1,429 Chương 1431 : Khen thưởng dung hợp (2)
#1,430 Chương 1432 : Thương Khung Yêu Đế nhập chiến (1)
#1,431 Chương 1433 : Thương Khung Yêu Đế nhập chiến (2)
#1,432 Chương 1434 : Long Đảm Thần uy (1)
#1,433 Chương 1435 : Long Đảm Thần uy (2)
#1,434 Chương 1436 : Vô Song quy tắc (1)
#1,435 Chương 1437 : Vô Song quy tắc (2)
#1,436 Chương 1438 : Chí Tôn Vô Địch trở về (1)
#1,437 Chương 1439 : Chí Tôn Vô Địch trở về (2)
#1,438 Chương 1440 : Phá Diệt Cực Thương (1)
#1,439 Chương 1441 : Phá Diệt Cực Thương (2)
#1,440 Chương 1442 : Đại Đế nhúng tay (1)
#1,441 Chương 1443 : Đại Đế nhúng tay (2)
#1,442 Chương 1444 : Kim Cương Lý Nguyên Bá (1)
#1,443 Chương 1445 : Kim Cương Lý Nguyên Bá (2)
#1,444 Chương 1446 : Thập Trọng Thiên (1)
#1,445 Chương 1447 : Thập Trọng Thiên (2)
#1,446 Chương 1448 : Hoàng Kim Cự Tháp (1)
#1,447 Chương 1449 : Hoàng Kim Cự Tháp (2)
#1,448 Chương 1450 : Cực Lôi đại đạo (1)
#1,449 Chương 1451 : Cực Lôi đại đạo (2)
#1,450 Chương 1452 : Đại Đạo Đế Tôn (1)
#1,451 Chương 1453 : Đại Đạo Đế Tôn (2)
#1,452 Chương 1454 : Vô Song đại chiến bắt đầu (1)
#1,453 Chương 1455 : Vô Song đại chiến bắt đầu (2)
#1,454 Chương 1456 : Oanh động xuất hiện (1)
#1,455 Chương 1457 : Oanh động xuất hiện (2)
#1,456 Chương 1458 : Thần Tướng ra sân (1)
#1,457 Chương 1459 : Thần Tướng ra sân (2)
#1,458 Chương 1460 : Tần Thiên Đế chiến Quý Long Uyên (1)
#1,459 Chương 1461 : Tần Thiên Đế chiến Quý Long Uyên (2)
#1,460 Chương 1462 : Vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất, tốt (1)
#1,461 Chương 1463 : Vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất, tốt (2)
#1,462 Chương 1464 : Đại Tần thiên đình nổi danh (1)
#1,463 Chương 1465 : Đại Tần thiên đình nổi danh (2)
#1,464 Chương 1466 : Cổ Ma thần điện Bạch Vô Sinh (1)
#1,465 Chương 1467 : Cổ Ma thần điện Bạch Vô Sinh (2)
#1,466 Chương 1468 : Thanh thế vô song (1)
#1,467 Chương 1469 : Thanh thế vô song (2)
#1,468 Chương 1470 : Yên tĩnh (1)
#1,469 Chương 1471 : Yên tĩnh (2)
#1,470 Chương 1472 : Thần uy của Triệu Vân (1)
#1,471 Chương 1473 : Thần uy của Triệu Vân (2)
#1,472 Chương 1474 : Lý Nguyên Bá chiến Chí Tôn Vô Địch (1)
#1,473 Chương 1475 : Lý Nguyên Bá chiến Chí Tôn Vô Địch (2)
#1,474 Chương 1476 : Đại Đế muốn thu đồ đệ (1)
#1,475 Chương 1477 : Đại Đế muốn thu đồ đệ (2)
#1,476 Chương 1478 : Như thế nào là Chí Tôn (1)
#1,477 Chương 1479 : Như thế nào là Chí Tôn (2)
#1,478 Chương 1480 : Lòng dạ của Đại Đế (1)
#1,479 Chương 1481 : Lòng dạ của Đại Đế (2)
#1,480 Chương 1482 : Long khí sôi trào (1)
#1,481 Chương 1483 : Long khí sôi trào (2)
#1,482 Chương 1484 : Chí Tôn Vô Địch chiến Tần Thiên Đế (1)
#1,483 Chương 1485 : Chí Tôn Vô Địch chiến Tần Thiên Đế (2)
#1,484 Chương 1486 : Thiên Đế lộ ra Thần uy (1)
#1,485 Chương 1487 : Thiên Đế lộ ra Thần uy (2)
#1,486 Chương 1488 : 3000 Đại Đạo cũng có thể đốt (1)
#1,487 Chương 1489 : 3000 Đại Đạo cũng có thể đốt (2)
#1,488 Chương 1490 : Thiên Đế Thần thông (1)
#1,489 Chương 1491 : Thiên Đế Thần thông (2)
#1,490 Chương 1492 : Trảm Đại Đế (1)
#1,491 Chương 1493 : Trảm Đại Đế (2)
#1,492 Chương 1494 : Chiến Quân đến (1)
#1,493 Chương 1495 : Chiến Quân đến (2)
#1,494 Chương 1496 : Thành Cát Tư Hãn (1)
#1,495 Chương 1497 : Thành Cát Tư Hãn (2)
#1,496 Chương 1498 : Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh (1)
#1,497 Chương 1499 : Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh (2)
#1,498 Chương 1500 : Thiên Đế chi đồ (1)
#1,499 Chương 1501 : Thiên Đế chi đồ (2)
#1,500 Chương 1502 : Cực hạn Đế Tuấn (1)
#1,501 Chương 1503 : Cực hạn Đế Tuấn (2)
#1,502 Chương 1504 : Cổ Thánh Đao Quân (1)
#1,503 Chương 1505 : Cổ Thánh Đao Quân (2)
#1,504 Chương 1506 : Chung cực đại hỗn chiến (1)
#1,505 Chương 1507 : Chung cực đại hỗn chiến (2)
#1,506 Chương 1508 : Tô Đế Nhập Ma (1)
#1,507 Chương 1509 : Tô Đế Nhập Ma (2)
#1,508 Chương 1510 : Hỗn Độn song kiệt tới (1)
#1,509 Chương 1511 : Hỗn Độn song kiệt tới (2)
#1,510 Chương 1512 : Hoành phách một thời đại (1)
#1,511 Chương 1513 : Hoành phách một thời đại (2)
#1,512 Chương 1514 : Hí kịch kết thúc (1)
#1,513 Chương 1515 : Hí kịch kết thúc (2)
#1,514 Chương 1516 : Ngục Đạo Thần Đế (1)
#1,515 Chương 1517 : Ngục Đạo Thần Đế (2)
#1,516 Chương 1518 : Ma Tổ đột kích (1)
#1,517 Chương 1519 : Ma Tổ đột kích (2)
#1,518 Chương 1520 : Hỗn Độn U Linh Chi Tinh Phách (1)
#1,519 Chương 1521 : Hỗn Độn U Linh Chi Tinh Phách (2)
#1,520 Chương 1522 : Hai hài tử (1)
#1,521 Chương 1523 : Hai hài tử (2)
#1,522 Chương 1524 : Phượng Tổ Cú Mang (1)
#1,523 Chương 1525 : Phượng Tổ Cú Mang (2)
#1,524 Chương 1526 : Chí Tôn chiến, Vận Mệnh hiện (1)
#1,525 Chương 1527 : Chí Tôn chiến, Vận Mệnh hiện (2)
#1,526 Chương 1528 : Ta chính là Bạch Đế (1)
#1,527 Chương 1529 : Ta chính là Bạch Đế (2)
#1,528 Chương 1530 : Cha con gặp nhau (1)
#1,529 Chương 1531 : Cha con gặp nhau (2)
#1,530 Chương 1532 : Sở Điệu Thánh tổ (1)
#1,531 Chương 1533 : Sở Điệu Thánh tổ (2)
#1,532 Chương 1534 : Tà Vận chi pháp (1)
#1,533 Chương 1535 : Tà Vận chi pháp (2)
#1,534 Chương 1536 : Hai Đại Đế (1)
#1,535 Chương 1537 : Hai Đại Đế (2)
#1,536 Chương 1538 : Thiên Đế vũ trụ (1)
#1,537 Chương 1539 : Thiên Đế vũ trụ (2)
#1,538 Chương 1540 : Cơ Càn Khôn (1)
#1,539 Chương 1541 : Cơ Càn Khôn (2)
#1,540 Chương 1542 : Vũ trụ dung hợp (1)
#1,541 Chương 1543 : Vũ trụ dung hợp (2)
#1,542 Chương 1544 : Đại Tần U Linh (1)
#1,543 Chương 1545 : Đại Tần U Linh (2)
#1,544 Chương 1546 : Trái tim của Bạch Đế (1)
#1,545 Chương 1547 : Trái tim của Bạch Đế (2)
#1,546 Chương 1548 : Đại Đạo Đắc Kỷ (1)
#1,547 Chương 1549 : Đại Đạo Đắc Kỷ (2)
#1,548 Chương 1550 : Công Tây Độc Nha (1)
#1,549 Chương 1551 : Công Tây Độc Nha (2)
#1,550 Chương 1552 : Thiên Đế cùng con rối (1)
#1,551 Chương 1553 : Thiên Đế cùng con rối (2)
#1,552 Chương 1554 : Đấu Chiến Đại Đạo (1)
#1,553 Chương 1555 : Đấu Chiến Đại Đạo (2)
#1,554 Chương 1556 : Công Tây Độc Nha đối chiến Bạch Đế (1)
#1,555 Chương 1557 : Công Tây Độc Nha đối chiến Bạch Đế (2)
#1,556 Chương 1558 : Thả Bệ Hạ của ta ra (1)
#1,557 Chương 1559 : Thả Bệ Hạ của ta ra (2)
#1,558 Chương 1560 : Cơ Hạo Dạ chiến Sở Điệu Thánh Tổ (1)
#1,559 Chương 1561 : Cơ Hạo Dạ chiến Sở Điệu Thánh Tổ (2)
#1,560 Chương 1562 : Hỗn Độn Thần Viên (1)
#1,561 Chương 1563 : Hỗn Độn Thần Viên (2)
#1,562 Chương 1564 : Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn (1)
#1,563 Chương 1565 : Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn (2)
#1,564 Chương 1566 : Đại Đạo Hỗn Độn (1)
#1,565 Chương 1567 : Đại Đạo Hỗn Độn (2)
#1,566 Chương 1568 : Thời Gian đại đạo (1)
#1,567 Chương 1569 : Thời Gian đại đạo (2)
#1,568 Chương 1570 : Chư thiên vũ trụ cúng bái (1)
#1,569 Chương 1571 : Chư thiên vũ trụ cúng bái (2)
#1,570 Chương 1572 : Thiên Đế Thần thể (1)
#1,571 Chương 1573 : Thiên Đế Thần thể (2)
#1,572 Chương 1574 : Thập Tam Trọng Thiên (1)
#1,573 Chương 1575 : Thập Tam Trọng Thiên (2)
#1,574 Chương 1576 : Đại Tần đệ nhất kiếm (1)
#1,575 Chương 1577 : Đại Tần đệ nhất kiếm (2)
#1,576 Chương 1578 : Đấu Chiến Tề Thiên Đại Thánh (1)
#1,577 Chương 1579 : Đấu Chiến Tề Thiên Đại Thánh (2)
#1,578 Chương 1580 : Hỗn Độn chi chủ! Hồng Mông chi chủ! (1)
#1,579 Chương 1581 : Hỗn Độn chi chủ! Hồng Mông chi chủ! (2)
#1,580 Chương 1582 : Thanh Liên Trường Ca (1)
#1,581 Chương 1583 : Thanh Liên Trường Ca (2)
#1,582 Chương 1584 : Thiên Đế vĩnh thùy bất hủ (1)
#1,583 Chương 1585 : Thiên Đế vĩnh thùy bất hủ (2)
#1,584 Chương 1586 : Hắn là cha ngươi (1)
#1,585 Chương 1587 : Hắn là cha ngươi (2)
#1,586 Chương 1588 : Duy trẫm Độc Tôn (1)
#1,587 Chương 1589 : Duy trẫm Độc Tôn (2)
#1,588 Chương 1590 : Song đế kéo thù (1)
#1,589 Chương 1591 : Song đế kéo thù (2)
#1,590 Chương 1592 : Tà Đạo Câu Trần (1)
#1,591 Chương 1593 : Tà Đạo Câu Trần (2)
#1,592 Chương 1594 : Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần đại chiến Độc Cô Thiên Tông (1)
#1,593 Chương 1595 : Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần đại chiến Độc Cô Thiên Tông (2)
#1,594 Chương 1596 : Tề Thiên Đại Thánh đại chiến Độc Cô Thiên Tông (1)
#1,595 Chương 1597 : Tề Thiên Đại Thánh đại chiến Độc Cô Thiên Tông (2)
#1,596 Chương 1598 : Ngục Đạo Thần Đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông (1)
#1,597 Chương 1599 : Ngục Đạo Thần Đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông (2)
#1,598 Chương 1600 : Câu Trần Đại Đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông (1)
#1,599 Chương 1601 : Câu Trần Đại Đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông (2)
#1,600 Chương 1602 : Viêm Tuyên Đế Quân đại chiến Độc Cô Thiên Tông (1)
#1,601 Chương 1603 : Viêm Tuyên Đế Quân đại chiến Độc Cô Thiên Tông (2)
#1,602 Chương 1604 : Viêm Quân cung gia nhập Đại Tần thiên đình (1)
#1,603 Chương 1605 : Viêm Quân cung gia nhập Đại Tần thiên đình (2)
#1,604 Chương 1606 : Nhất minh động Đế Đạo (1)
#1,605 Chương 1607 : Nhất minh động Đế Đạo (2)
#1,606 Chương 1608 : Trời không tuyệt đường người (1)
#1,607 Chương 1609 : Trời không tuyệt đường người (2)
#1,608 Chương 1610 : Tiêu Yêu Thiên Tôn (1)
#1,609 Chương 1611 : Tiêu Yêu Thiên Tôn (2)
#1,610 Chương 1612 : Hỗn Độn Thổ Linh cùng Hỗn Độn Phong Linh (1)
#1,611 Chương 1613 : Hỗn Độn Thổ Linh cùng Hỗn Độn Phong Linh (2)
#1,612 Chương 1614 : Ngươi không biết Bắc Trụ Đại Đạo Tôn sao (1)
#1,613 Chương 1615 : Ngươi không biết Bắc Trụ Đại Đạo Tôn sao (2)
#1,614 Chương 1616 : Độc Cô Thiên Tông gặp Tô Đế (1)
#1,615 Chương 1617 : Độc Cô Thiên Tông gặp Tô Đế (2)
#1,616 Chương 1618 : Thái Thương Ngân Long (1)
#1,617 Chương 1619 : Thái Thương Ngân Long (2)
#1,618 Chương 1620 : Nhân Vương Đỉnh chi tranh (1)
#1,619 Chương 1621 : Nhân Vương Đỉnh chi tranh (2)
#1,620 Chương 1622 : Thiên Tôn giáng lâm (1)
#1,621 Chương 1623 : Thiên Tôn giáng lâm (2)
#1,622 Chương 1624 : Chiến Tiêu Yêu Thiên Tôn (1)
#1,623 Chương 1625 : Chiến Tiêu Yêu Thiên Tôn (2)
#1,624 Chương 1626 : Thiên Đế tọa hạ Thanh Liên Kiếm Tiên (1)
#1,625 Chương 1627 : Thiên Đế tọa hạ Thanh Liên Kiếm Tiên (2)
#1,626 Chương 1628 : Đạo Binh sơ hiển (1)
#1,627 Chương 1629 : Đạo Binh sơ hiển (2)
#1,628 Chương 1630 : Thái Thương Ngân Long hiện thế (1)
#1,629 Chương 1631 : Thái Thương Ngân Long hiện thế (2)
#1,630 Chương 1632 : Kiếm Tiên mạnh (1)
#1,631 Chương 1633 : Kiếm Tiên mạnh (2)
#1,632 Chương 1634 : Hồng Mông Dung Đạo (1)
#1,633 Chương 1635 : Hồng Mông Dung Đạo (2)
#1,634 Chương 1636 : Song đế gặp mặt (1)
#1,635 Chương 1637 : Song đế gặp mặt (2)
#1,636 Chương 1638 : Đại Đạo Tôn vẫn lạc (1)
#1,637 Chương 1639 : Đại Đạo Tôn vẫn lạc (2)
#1,638 Chương 1640 : Tô Đế muốn chiến Nhậm Ngã Tiếu (1)
#1,639 Chương 1641 : Tô Đế muốn chiến Nhậm Ngã Tiếu (2)
#1,640 Chương 1642 : Đọa Thiên Kiếm Đế (1)
#1,641 Chương 1643 : Đọa Thiên Kiếm Đế (2)
#1,642 Chương 1644 : Uy hiếp Ngũ đế (1)
#1,643 Chương 1645 : Uy hiếp Ngũ đế (2)
#1,644 Chương 1646 : Minh Trùng tộc (1)
#1,645 Chương 1647 : Minh Trùng tộc (2)
#1,646 Chương 1648 : Đại Đế lời thề (1)
#1,647 Chương 1649 : Đại Đế lời thề (2)
#1,648 Chương 1650 : Sở Minh Hoàng (1)
#1,649 Chương 1651 : Sở Minh Hoàng (2)
#1,650 Chương 1652 : Đi chết đi, hiệp sĩ bàn phím! (1)
#1,651 Chương 1653 : Đi chết đi, hiệp sĩ bàn phím! (2)
#1,652 Chương 1654 : Hảo Vận Đại Đạo (1)
#1,653 Chương 1655 : Hảo Vận Đại Đạo (2)
#1,654 Chương 1656 : Ngàn vạn Thánh Nhân (1)
#1,655 Chương 1657 : Ngàn vạn Thánh Nhân (2)
#1,656 Chương 1658 : Nguyên Thuỷ Thiên Tôn xuất thế (1)
#1,657 Chương 1659 : Nguyên Thuỷ Thiên Tôn xuất thế (2)
#1,658 Chương 1660 : Tà Đạo Cuồng Đế (1)
#1,659 Chương 1661 : Tà Đạo Cuồng Đế (2)
#1,660 Chương 1662 : Ngạo Thần Quân (1)
#1,661 Chương 1663 : Ngạo Thần Quân (2)
#1,662 Chương 1664 : Thiên Đế ở đâu (1)
#1,663 Chương 1665 : Thiên Đế ở đâu (2)
#1,664 Chương 1666 : Đế Giang đại chiến Tằng Cuồng Đế (1)
#1,665 Chương 1667 : Đế Giang đại chiến Tằng Cuồng Đế (2)
#1,666 Chương 1668 : Nữ Đế nguy hiểm (1)
#1,667 Chương 1669 : Nữ Đế nguy hiểm (2)
#1,668 Chương 1670 : Đế Tộc Kiếm (1)
#1,669 Chương 1671 : Đế Tộc Kiếm (2)
#1,670 Chương 1672 : Đăng Tiên đài (1)
#1,671 Chương 1673 : Đăng Tiên đài (2)
#1,672 Chương 1674 : Thần Chủ sử giả (1)
#1,673 Chương 1675 : Thần Chủ sử giả (2)
#1,674 Chương 1676 : Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc (1)
#1,675 Chương 1677 : Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc (2)
#1,676 Chương 1678 : Hắc ám Ma Tổ Lữ Bố (1)
#1,677 Chương 1679 : Hắc ám Ma Tổ Lữ Bố (2)
#1,678 Chương 1680 : Nguyên Sơ đại đế giáng lâm (1)
#1,679 Chương 1681 : Nguyên Sơ đại đế giáng lâm (2)
#1,680 Chương 1682 : Tứ Đế đối Ngạo Thần Quân (1)
#1,681 Chương 1683 : Tứ Đế đối Ngạo Thần Quân (2)
#1,682 Chương 1684 : Nhậm Ngã Tiếu đối Ngạo Thần Quân (1)
#1,683 Chương 1685 : Nhậm Ngã Tiếu đối Ngạo Thần Quân (2)
#1,684 Chương 1686 : Triệu Vân chiến Ngạo Thần Quân (1)
#1,685 Chương 1687 : Triệu Vân chiến Ngạo Thần Quân (2)
#1,686 Chương 1688 : Sát Thần Bạch Khởi! Đông Hoàng Thái Nhất! (1)
#1,687 Chương 1689 : Sát Thần Bạch Khởi! Đông Hoàng Thái Nhất! (2)
#1,688 Chương 1690 : Sơ Thái Dương Thần lâm (1)
#1,689 Chương 1691 : Sơ Thái Dương Thần lâm (2)
#1,690 Chương 1692 : Hỗn Độn lực (1)
#1,691 Chương 1693 : Hỗn Độn lực (2)
#1,692 Chương 1694 : Giao ra Nữ Đế, chuyện cũ sẽ bỏ qua (1)
#1,693 Chương 1695 : Giao ra Nữ Đế, chuyện cũ sẽ bỏ qua (2)
#1,694 Chương 1696 : Thần Chủ giáng lâm (1)
#1,695 Chương 1697 : Thần Chủ giáng lâm (2)
#1,696 Chương 1698 : Đại Tần bách chiến bách thắng (1)
#1,697 Chương 1699 : Đại Tần bách chiến bách thắng (2)
#1,698 Chương 1700 : Đại Tần Thần uy (1)
#1,699 Chương 1701 : Đại Tần Thần uy (2)
#1,700 Chương 1702 : Ngũ Sắc Thần Quang lộ ra bá uy (1)
#1,701 Chương 1703 : Ngũ Sắc Thần Quang lộ ra bá uy (2)
#1,702 Chương 1704 : Nhậm Ngã Tiếu chiến Hỗn Độn Thần Chủ (1)
#1,703 Chương 1705 : Nhậm Ngã Tiếu chiến Hỗn Độn Thần Chủ (2)
#1,704 Chương 1706 : Hồng Mông Đại Tự Tại (1)
#1,705 Chương 1707 : Hồng Mông Đại Tự Tại (2)
#1,706 Chương 1708 : Vô Tận Hư Không Ngục (1)
#1,707 Chương 1709 : Vô Tận Hư Không Ngục (2)
#1,708 Chương 1710 : Tô Đế đại chiến Đại Tần thiên đình (1)
#1,709 Chương 1711 : Tô Đế đại chiến Đại Tần thiên đình (2)
#1,710 Chương 1712 : Đại Tự Tại oai (1)
#1,711 Chương 1713 : Đại Tự Tại oai (2)
#1,712 Chương 1714 : Đông Hoàng Thái Nhất Đại Tự Tại (1)
#1,713 Chương 1715 : Đông Hoàng Thái Nhất Đại Tự Tại (2)
#1,714 Chương 1716 : Thần Chủ Vân Điện (1)
#1,715 Chương 1717 : Thần Chủ Vân Điện (2)
#1,716 Chương 1718 : Long tranh đế đấu (1)
#1,717 Chương 1719 : Long tranh đế đấu (2)
#1,718 Chương 1720 : Cực lạc tu luyện (1)
#1,719 Chương 1721 : Cực lạc tu luyện (2)
#1,720 Chương 1722 : Vạn Đạo Sát Lộ (1)
#1,721 Chương 1723 : Vạn Đạo Sát Lộ (2)
#1,722 Chương 1724 : Tồn tại không phải người (1)
#1,723 Chương 1725 : Tồn tại không phải người (2)
#1,724 Chương 1726 : Thương Bá Huyền Hổ (1)
#1,725 Chương 1727 : Thương Bá Huyền Hổ (2)
#1,726 Chương 1728 : Hồng Mông Ma Giáo (1)
#1,727 Chương 1729 : Hồng Mông Ma Giáo (2)
#1,728 Chương 1730 : Liệt Diễm yêu ma (1)
#1,729 Chương 1731 : Liệt Diễm yêu ma (2)
#1,730 Chương 1732 : Thành tựu Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh (1)
#1,731 Chương 1733 : Thành tựu Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh (2)
#1,732 Chương 1734 : Ma Tôn hung tàn (1)
#1,733 Chương 1735 : Ma Tôn hung tàn (2)
#1,734 Chương 1736 : Đừng lãng phí thời gian (1)
#1,735 Chương 1737 : Đừng lãng phí thời gian (2)
#1,736 Chương 1738 : Cực hạn Nhiễm Mẫn (1)
#1,737 Chương 1739 : Cực hạn Nhiễm Mẫn (2)
#1,738 Chương 1740 : Ma Tôn đột kích (1)
#1,739 Chương 1741 : Ma Tôn đột kích (2)
#1,740 Chương 1742 : Huyết Bức tộc cùng Kim Diêu thần giáo (1)
#1,741 Chương 1743 : Huyết Bức tộc cùng Kim Diêu thần giáo (2)
#1,742 Chương 1744 : Cửa thứ một vạn (1)
#1,743 Chương 1745 : Cửa thứ một vạn (2)
#1,744 Chương 1746 : Vũ Điệu Thiên Vương đại chiến Cực Đế (1)
#1,745 Chương 1747 : Vũ Điệu Thiên Vương đại chiến Cực Đế (2)
#1,746 Chương 1748 : Sơn Hà Xã Tắc Đồ hiển uy (1)
#1,747 Chương 1749 : Sơn Hà Xã Tắc Đồ hiển uy (2)
#1,748 Chương 1750 : Thông quan thành công (1)
#1,749 Chương 1751 : Thông quan thành công (2)
#1,750 Chương 1752 : Ma Vũ Đại Đạo (1)
#1,751 Chương 1753 : Ma Vũ Đại Đạo (2)
#1,752 Chương 1754 : Bất Bại Đại Đế (1)
#1,753 Chương 1755 : Bất Bại Đại Đế (2)
#1,754 Chương 1756 : Nhậm Ngã Tiếu đấu Cực Đế (1)
#1,755 Chương 1757 : Nhậm Ngã Tiếu đấu Cực Đế (2)
#1,756 Chương 1758 : Không Gian Đại Đạo (1)
#1,757 Chương 1759 : Không Gian Đại Đạo (2)
#1,758 Chương 1760 : Thôn Phệ Đại Đạo (1)
#1,759 Chương 1761 : Thôn Phệ Đại Đạo (2)
#1,760 Chương 1762 : Xa Hoàng! Đông Đế! (1)
#1,761 Chương 1763 : Xa Hoàng! Đông Đế! (2)
#1,762 Chương 1764 : Đại Tần chí cao (1)
#1,763 Chương 1765 : Đại Tần chí cao (2)
#1,764 Chương 1766 : Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ (1)
#1,765 Chương 1767 : Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ (2)
#1,766 Chương 1768 : Đại Tần nguy cơ (1)
#1,767 Chương 1769 : Đại Tần nguy cơ (2)
#1,768 Chương 1770 : Thịnh nộ (1)
#1,769 Chương 1771 : Thịnh nộ (2)
#1,770 Chương 1772 : Thái Nguyên Thủy Tổ giáng lâm (1)
#1,771 Chương 1773 : Thái Nguyên Thủy Tổ giáng lâm (2)
#1,772 Chương 1774 : Nhị Lang cái thế vô song (1)
#1,773 Chương 1775 : Nhị Lang cái thế vô song (2)
#1,774 Chương 1776 : Mạnh (1)
#1,775 Chương 1777 : Mạnh (2)
#1,776 Chương 1778 : Dung hợp (1)
#1,777 Chương 1779 : Dung hợp (2)
#1,778 Chương 1780 : Đông Đế cường thế (1)
#1,779 Chương 1781 : Đông Đế cường thế (2)
#1,780 Chương 1782 : Thiên Đế thành (1)
#1,781 Chương 1783 : Thiên Đế thành (2)
#1,782 Chương 1784 : Đại Tần Công Đức Uy Võ Thần Tôn (1)
#1,783 Chương 1785 : Đại Tần Công Đức Uy Võ Thần Tôn (2)
#1,784 Chương 1786 : Thôn Phệ Thao Thiết (1)
#1,785 Chương 1787 : Thôn Phệ Thao Thiết (2)
#1,786 Chương 1788 : Thực lực của Thiên Đế (1)
#1,787 Chương 1789 : Thực lực của Thiên Đế (2)
#1,788 Chương 1790 : Âm Dương Hắc Bạch Vô Thường (1)
#1,789 Chương 1791 : Âm Dương Hắc Bạch Vô Thường (2)
#1,790 Chương 1792 : Ma Tổ khủng bố (1)
#1,791 Chương 1793 : Ma Tổ khủng bố (2)
#1,792 Chương 1794 : Cửu Cung Vô Thượng muốn chiến (1)
#1,793 Chương 1795 : Cửu Cung Vô Thượng muốn chiến (2)
#1,794 Chương 1796 : Thời không dung hợp (1)
#1,795 Chương 1797 : Thời không dung hợp (2)
#1,796 Chương 1798 : Hoàng Cừu Thiên! Ma Cảnh Thương! (1)
#1,797 Chương 1799 : Hoàng Cừu Thiên! Ma Cảnh Thương! (2)
#1,798 Chương 1800 : Hồng Mông Ngũ Tử! Lăng Đế! (1)
#1,799 Chương 1801 : Hồng Mông Ngũ Tử! Lăng Đế! (2)
#1,800 Chương 1802 : Hai mươi bốn Mộc Quan (1)
#1,801 Chương 1803 : Hai mươi bốn Mộc Quan (2)
#1,802 Chương 1804 : Thời Không tuyến (1)
#1,803 Chương 1805 : Thời Không tuyến (2)
#1,804 Chương 1806 : Trắng xoá vô tận (1)
#1,805 Chương 1807 : Trắng xoá vô tận (2)
#1,806 Chương 1808 : Hồng Mông chưa mở (1)
#1,807 Chương 1809 : Hồng Mông chưa mở (2)
#1,808 Chương 1810 : Vốn là người mạnh nhất (1)
#1,809 Chương 1811 : Vốn là người mạnh nhất (2)
#1,810 Chương 1812 : Thủy Nguyên khí (1)
#1,811 Chương 1813 : Thủy Nguyên khí (2)
#1,812 Chương 1814 : Thiên Đế vô địch (1)
#1,813 Chương 1815 : Thiên Đế vô địch (2)
#1,814 Chương 1816 : Hồng Mông bắt đầu (1)
#1,815 Chương 1817 : Hồng Mông bắt đầu (2)
#1,816 Chương 1818 : Hồng Mông hiện, Thiên Đế vô thượng (1)
#1,817 Chương 1819 : Hồng Mông hiện, Thiên Đế vô thượng (2)
#1,818 Chương 1820 : Thần Thoại trợ giúp Hồng Mông (1)
#1,819 Chương 1821 : Thần Thoại trợ giúp Hồng Mông (2)
#1,820 Chương 1822 : Chí Cao Thần Tọa (1)
#1,821 Chương 1823 : Chí Cao Thần Tọa (2)
#1,822 Chương 1824 : Thời đại sinh linh (1)
#1,823 Chương 1825 : Thời đại sinh linh (2)
#1,824 Chương 1826 : Chu Ma đại đế (1)
#1,825 Chương 1827 : Chu Ma đại đế (2)
#1,826 Chương 1828 : Luân hồi vô tận, chỉ có Thiên Đế trường tồn (1)
#1,827 Chương 1829 : Luân hồi vô tận, chỉ có Thiên Đế trường tồn (2)
#1,828 Chương 1830 : Tạo Hóa Thái Hư Tôn (1)
#1,829 Chương 1831 : Tạo Hóa Thái Hư Tôn (2)
#1,830 Chương 1832 : Thần Thoại sáng lập (1)
#1,831 Chương 1833 : Thần Thoại sáng lập (2)
#1,832 Chương 1834 : Bao phủ Hồng Mông (1)
#1,833 Chương 1835 : Bao phủ Hồng Mông (2)
#1,834 Chương 1836 : Hồng Mông Hỗn Độn (1)
#1,835 Chương 1837 : Hồng Mông Hỗn Độn (2)
#1,836 Chương 1838 : Hệ thống chấn kinh (1)
#1,837 Chương 1839 : Hệ thống chấn kinh (2)
#1,838 Chương 1840 : Thiên Đế khiêu chiến Cửu Cung Vô Thượng (1)
#1,839 Chương 1841 : Thiên Đế khiêu chiến Cửu Cung Vô Thượng (2)
#1,840 Chương 1842 : Tín nhiệm (1)
#1,841 Chương 1843 : Tín nhiệm (2)
#1,842 Chương 1844 : Thiên Đế lực lượng (1)
#1,843 Chương 1845 : Thiên Đế lực lượng (2)
#1,844 Chương 1846 : Thần Thoại phục sinh (1)
#1,845 Chương 1847 : Thần Thoại phục sinh (2)
#1,846 Chương 1848 : Thần bí Chính Hoa (1)
#1,847 Chương 1849 : Thần bí Chính Hoa (2)
#1,848 Chương 1850 : Chính Hoa Tà Phật (1)
#1,849 Chương 1851 : Chính Hoa Tà Phật (2)
#1,850 Chương 1852 : Lăng Đế xuất thế (1)
#1,851 Chương 1853 : Lăng Đế xuất thế (2)
#1,852 Chương 1854 : Tạo Hóa Tôn Ngộ Không (1)
#1,853 Chương 1855 : Tạo Hóa Tôn Ngộ Không (2)
#1,854 Chương 1856 : Đấu Chiến chi khí (1)
#1,855 Chương 1857 : Đấu Chiến chi khí (2)
#1,856 Chương 1858 : Nam Hồng Mông Chấp Pháp giả (1)
#1,857 Chương 1859 : Nam Hồng Mông Chấp Pháp giả (2)
#1,858 Chương 1860 : Thiên Đế bá đạo (1)
#1,859 Chương 1861 : Thiên Đế bá đạo (2)
#1,860 Chương 1862 : Tiếp Dẫn đạo nhân (1)
#1,861 Chương 1863 : Tiếp Dẫn đạo nhân (2)
#1,862 Chương 1864 : Ma Cảnh Thương đại chiến Hoàng Cừu Thiên (1)
#1,863 Chương 1865 : Ma Cảnh Thương đại chiến Hoàng Cừu Thiên (2)
#1,864 Chương 1866 : Hai cường giả Tạo Hóa (1)
#1,865 Chương 1867 : Hai cường giả Tạo Hóa (2)
#1,866 Chương 1868 : Kim Diêu thần giáo diệt (1)
#1,867 Chương 1869 : Kim Diêu thần giáo diệt (2)
#1,868 Chương 1870 : Đại Đế trở về (1)
#1,869 Chương 1871 : Đại Đế trở về (2)
#1,870 Chương 1872 : Mục đích của Cực Đế (1)
#1,871 Chương 1873 : Mục đích của Cực Đế (2)
#1,872 Chương 1874 : Hỗn Độn Thần Tôn (1)
#1,873 Chương 1875 : Hỗn Độn Thần Tôn (2)
#1,874 Chương 1876 : Chuẩn Đề kích động (1)
#1,875 Chương 1877 : Chuẩn Đề kích động (2)
#1,876 Chương 1878 : Khánh Đế ước hẹn (1)
#1,877 Chương 1879 : Khánh Đế ước hẹn (2)
#1,878 Chương 1880 : Bát Đại Chí Tà (1)
#1,879 Chương 1881 : Bát Đại Chí Tà (2)
#1,880 Chương 1882 : Thiên Đế chiến Cực Đế! (1)
#1,881 Chương 1883 : Thiên Đế chiến Cực Đế! (2)
#1,882 Chương 1884 : Song đế tranh huy! (1)
#1,883 Chương 1885 : Song đế tranh huy! (2)
#1,884 Chương 1886 : Chư thiên loạn chiến (1)
#1,885 Chương 1887 : Chư thiên loạn chiến (2)
#1,886 Chương 1888 : Lăng Đế xuất thế (1)
#1,887 Chương 1889 : Lăng Đế xuất thế (2)
#1,888 Chương 1890 : Bắc Hồng Mông Nạp Lan Tôn Vương (1)
#1,889 Chương 1891 : Bắc Hồng Mông Nạp Lan Tôn Vương (2)
#1,890 Chương 1892 : Cả một đời (1)
#1,891 Chương 1893 : Cả một đời (2)
#1,892 Chương 1894 : Thủy chung (1)
#1,893 Chương 1895 : Thủy chung (2)
#1,894 Chương 1896 : Như thế nào vô địch (1)
#1,895 Chương 1897 : Như thế nào vô địch (2)
#1,896 Chương 1898 : Lục Đao thần tôn (1)
#1,897 Chương 1899 : Lục Đao thần tôn (2)
#1,898 Chương 1900 : Cửu Cung chí nguyện (1)
#1,899 Chương 1901 : Cửu Cung chí nguyện (2)
#1,900 Chương 1902 : Kêu gọi Thần linh (1)
#1,901 Chương 1903 : Kêu gọi Thần linh (2)
#1,902 Chương 1904 : Chu Ma đại đế phục sinh (1)
#1,903 Chương 1905 : Chu Ma đại đế phục sinh (2)
#1,904 Chương 1906 : Hồng Mông điên, Hỗn Độn đảo (1)
#1,905 Chương 1907 : Hồng Mông điên, Hỗn Độn đảo (2)
#1,906 Chương 1908 : Cửu Cực Càn Đế (1)
#1,907 Chương 1909 : Cửu Cực Càn Đế (2)
#1,908 Chương 1910 : Cực Đế muốn chiến Lăng Đế (1)
#1,909 Chương 1911 : Cực Đế muốn chiến Lăng Đế (2)
#1,910 Chương 1912 : Tô Đế Tông kiếm (1)
#1,911 Chương 1913 : Tô Đế Tông kiếm (2)
#1,912 Chương 1914 : Vô hạn trưởng thành (1)
#1,913 Chương 1915 : Vô hạn trưởng thành (2)
#1,914 Chương 1916 : Đại Diễn Thần chi (1)
#1,915 Chương 1917 : Đại Diễn Thần chi (2)
#1,916 Chương 1918 : Cái thế đại chiến (1)
#1,917 Chương 1919 : Cái thế đại chiến (2)
#1,918 Chương 1920 : Ngũ Tướng Thông Thần (1)
#1,919 Chương 1921 : Ngũ Tướng Thông Thần (2)
#1,920 Chương 1922 : Đại kiếp tà số (1)
#1,921 Chương 1923 : Đại kiếp tà số (2)
#1,922 Chương 1924 : Trẫm muốn hắn sống (1)
#1,923 Chương 1925 : Trẫm muốn hắn sống (2)
#1,924 Chương 1926 : Vô địch Thiên Đế (1)
#1,925 Chương 1927 : Vô địch Thiên Đế (2)
#1,926 Chương 1928 : Coi trời bằng vung! (1)
#1,927 Chương 1929 : Coi trời bằng vung! (2)
#1,928 Chương 1930 : Trẫm lửa giận (1)
#1,929 Chương 1931 : Trẫm lửa giận (2)
#1,930 Chương 1932 : Cực hạn miểu sát (1)
#1,931 Chương 1933 : Cực hạn miểu sát (2)
#1,932 Chương 1934 : Thần linh lực lượng (1)
#1,933 Chương 1935 : Thần linh lực lượng (2)
#1,934 Chương 1936 : Thành Thần chiến (1)
#1,935 Chương 1937 : Thành Thần chiến (2)
#1,936 Chương 1938 : Cửu Cung Bá Thượng (1)
#1,937 Chương 1939 : Cửu Cung Bá Thượng (2)
#1,938 Chương 1940 : Triều Thiên Phượng (1)
#1,939 Chương 1941 : Triều Thiên Phượng (2)
#1,940 Chương 1942 : Tuyên Minh Lệ hung tàn (1)
#1,941 Chương 1943 : Tuyên Minh Lệ hung tàn (2)
#1,942 Chương 1944 : Lão Tử cùng Tử Vi Đại Đế. (1)
#1,943 Chương 1945 : Lão Tử cùng Tử Vi Đại Đế. (2)
#1,944 Chương 1946 : Biến đổi (1)
#1,945 Chương 1947 : Biến đổi (2)
#1,946 Chương 1948 : Không xứng thành Thần (1)
#1,947 Chương 1949 : Không xứng thành Thần (2)
#1,948 Chương 1950 : Đọa Lạc cùng Tà Phật (1)
#1,949 Chương 1951 : Đọa Lạc cùng Tà Phật (2)
#1,950 Chương 1952 : Chí Tà hành tung (1)
#1,951 Chương 1953 : Chí Tà hành tung (2)
#1,952 Chương 1954 : Lý Họa Hồn (1)
#1,953 Chương 1955 : Lý Họa Hồn (2)
#1,954 Chương 1956 : Đại Đế Tà Lang (1)
#1,955 Chương 1957 : Đại Đế Tà Lang (2)
#1,956 Chương 1958 : Đấu Chiến Thắng Phật xuất thế (1)
#1,957 Chương 1959 : Đấu Chiến Thắng Phật xuất thế (2)
#1,958 Chương 1960 : Chiến Cửu Cung Bá Thượng (1)
#1,959 Chương 1961 : Chiến Cửu Cung Bá Thượng (2)
#1,960 Chương 1962 : Lý Họa Hồn cường đại (1)
#1,961 Chương 1963 : Lý Họa Hồn cường đại (2)
#1,962 Chương 1964 : Hỗn Độn Thuỷ Kỳ Lân (1)
#1,963 Chương 1965 : Hỗn Độn Thuỷ Kỳ Lân (2)
#1,964 Chương 1966 : Thủy Nguyên chi tinh (1)
#1,965 Chương 1967 : Thủy Nguyên chi tinh (2)
#1,966 Chương 1968 : Hồng Mông đại chiến (1)
#1,967 Chương 1969 : Hồng Mông đại chiến (2)
#1,968 Chương 1970 : Vũ Văn gia tộc (1)
#1,969 Chương 1971 : Vũ Văn gia tộc (2)
#1,970 Chương 1972 : Thái Dịch Trường Sinh (1)
#1,971 Chương 1973 : Thái Dịch Trường Sinh (2)
#1,972 Chương 1974 : Lý Họa Hồn trở về (1)
#1,973 Chương 1975 : Lý Họa Hồn trở về (2)
#1,974 Chương 1976 : Vô địch đội hình (1)
#1,975 Chương 1977 : Vô địch đội hình (2)
#1,976 Chương 1978 : Thế lực thần bí (1)
#1,977 Chương 1979 : Thế lực thần bí (2)
#1,978 Chương 1980 : Lực lượng vượt qua cực hạn (1)
#1,979 Chương 1981 : Lực lượng vượt qua cực hạn (2)
#1,980 Chương 1982 : Nghiền ép (1)
#1,981 Chương 1983 : Nghiền ép (2)
#1,982 Chương 1984 : Lý Họa Hồn chiến Đọa Lạc (1)
#1,983 Chương 1985 : Lý Họa Hồn chiến Đọa Lạc (2)
#1,984 Chương 1986 : Khống chế Huyền Ngạ Nộ Thú (1)
#1,985 Chương 1987 : Khống chế Huyền Ngạ Nộ Thú (2)
#1,986 Chương 1988 : Thiên Đế là thần (1)
#1,987 Chương 1989 : Thiên Đế là thần (2)
#1,988 Chương 1990 : Âm Dương Hám Thần (1)
#1,989 Chương 1991 : Âm Dương Hám Thần (2)
#1,990 Chương 1992 : Thủy Nguyên ý thức (1)
#1,991 Chương 1993 : Thủy Nguyên ý thức (2)
#1,992 Chương 1994 : Bá Hàn U (1)
#1,993 Chương 1995 : Bá Hàn U (2)
#1,994 Chương 1996 : Tà Phật cúi đầu (1)
#1,995 Chương 1997 : Tà Phật cúi đầu (2)
#1,996 Chương 1998 : Nguyên Đế (1)
#1,997 Chương 1999 : Nguyên Đế (2)
#1,998 Chương 2000 : Tôn Mệnh Vận (1)
#1,999 Chương 2001 : Tôn Mệnh Vận (2)
#2,000 Chương 2002 : Đông Đế sợ hãi (1)
#2,001 Chương 2003 : Đông Đế sợ hãi (2)
#2,002 Chương 2004 : Cửu Cực Chí Cao chiến Hồng Mông (1)
#2,003 Chương 2005 : Cửu Cực Chí Cao chiến Hồng Mông (2)
#2,004 Chương 2006 : Minh Võ Thần Khải (1)
#2,005 Chương 2007 : Minh Võ Thần Khải (2)
#2,006 Chương 2008 : Tái chiến Lăng Đế (1)
#2,007 Chương 2009 : Tái chiến Lăng Đế (2)
#2,008 Chương 2010 : Đại Đạo hiển hóa (1)
#2,009 Chương 2011 : Đại Đạo hiển hóa (2)
#2,010 Chương 2012 : Tam Thần Ma tề tụ (1)
#2,011 Chương 2013 : Tam Thần Ma tề tụ (2)
#2,012 Chương 2014 : Lại tiến một vị trí (1)
#2,013 Chương 2015 : Lại tiến một vị trí (2)
#2,014 Chương 2016 : Chiến bại (1)
#2,015 Chương 2017 : Chiến bại (2)
#2,016 Chương 2018 : Thiên Đế chiến Tôn Vương (1)
#2,017 Chương 2019 : Thiên Đế chiến Tôn Vương (2)
#2,018 Chương 2020 : Thiên Đế cùng Cửu Cực Chí Cao (1)
#2,019 Chương 2021 : Thiên Đế cùng Cửu Cực Chí Cao (2)
#2,020 Chương 2022 : Song đế lại tụ họp (1)
#2,021 Chương 2023 : Song đế lại tụ họp (2)
#2,022 Chương 2024 : Cửu Cung Bá Thượng phẫn nộ (1)
#2,023 Chương 2025 : Cửu Cung Bá Thượng phẫn nộ (2)
#2,024 Chương 2026 : Khuất nhục chết đi (1)
#2,025 Chương 2027 : Khuất nhục chết đi (2)
#2,026 Chương 2028 : Thành Thần bảng thứ tư (1)
#2,027 Chương 2029 : Thành Thần bảng thứ tư (2)
#2,028 Chương 2030 : Con đường chính xác (1)
#2,029 Chương 2031 : Con đường chính xác (2)
#2,030 Chương 2032 : Thành tựu Đại Diễn Thần Chi (1)
#2,031 Chương 2033 : Thành tựu Đại Diễn Thần Chi (2)
#2,032 Chương 2034 : Nhận lầm (1)
#2,033 Chương 2035 : Nhận lầm (2)
#2,034 Chương 2036 : Thái Dịch Trường Sinh (1)
#2,035 Chương 2037 : Thái Dịch Trường Sinh (2)
#2,036 Chương 2038 : Trường Sinh xưng mạnh nhất (1)
#2,037 Chương 2039 : Trường Sinh xưng mạnh nhất (2)
#2,038 Chương 2040 : Thành Thần bảng đệ nhất (1)
#2,039 Chương 2041 : Thành Thần bảng đệ nhất (2)
#2,040 Chương 2042 : Thất Thải chi khí (1)
#2,041 Chương 2043 : Thất Thải chi khí (2)
#2,042 Chương 2044 : Hồng Mông chi tử thứ năm (1)
#2,043 Chương 2045 : Hồng Mông chi tử thứ năm (2)
#2,044 Chương 2046 : Thập đại Tổ Vu! Chấn kinh Hồng Mông! (1)
#2,045 Chương 2047 : Thập đại Tổ Vu! Chấn kinh Hồng Mông! (2)
#2,046 Chương 2048 : Tôn Mệnh Vận muốn Thí Thần (1)
#2,047 Chương 2049 : Tôn Mệnh Vận muốn Thí Thần (2)
#2,048 Chương 2050 : Trấn Linh bia (1)
#2,049 Chương 2051 : Trấn Linh bia (2)
#2,050 Chương 2052 : Lực lượng mới xuất hiện (1)
#2,051 Chương 2053 : Lực lượng mới xuất hiện (2)
#2,052 Chương 2054 : Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận (1)
#2,053 Chương 2055 : Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận (2)
#2,054 Chương 2056 : Trường Sinh vẫn lạc (1)
#2,055 Chương 2057 : Trường Sinh vẫn lạc (2)
#2,056 Chương 2058 : Thần linh không thể chiến thắng (1)
#2,057 Chương 2059 : Thần linh không thể chiến thắng (2)
#2,058 Chương 2060 : Thông Thiên bày trận (1)
#2,059 Chương 2061 : Thông Thiên bày trận (2)
#2,060 Chương 2062 : Hồn Sơ chi địa (1)
#2,061 Chương 2063 : Hồn Sơ chi địa (2)
#2,062 Chương 2064 : Thần lực sơ hiển (1)
#2,063 Chương 2065 : Thần lực sơ hiển (2)
#2,064 Chương 2066 : Vứt cũ lập mới (1)
#2,065 Chương 2067 : Vứt cũ lập mới (2)
#2,066 Chương 2068 : Âm Giới định chiến (1)
#2,067 Chương 2069 : Âm Giới định chiến (2)
#2,068 Chương 2070 : Thí Thần chiến (1)
#2,069 Chương 2071 : Thí Thần chiến (2)
#2,070 Chương 2072 : Thập đại Thần Đế (1)
#2,071 Chương 2073 : Thập đại Thần Đế (2)
#2,072 Chương 2074 : Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ (1)
#2,073 Chương 2075 : Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ (2)
#2,074 Chương 2076 : Chúng Thần chấn kinh (1)
#2,075 Chương 2077 : Chúng Thần chấn kinh (2)
#2,076 Chương 2078 : Nhị trọng Tạo Hóa Mỹ Hầu Vương (1)
#2,077 Chương 2079 : Nhị trọng Tạo Hóa Mỹ Hầu Vương (2)
#2,078 Chương 2080 : Thần linh sụp đổ (1)
#2,079 Chương 2081 : Thần linh sụp đổ (2)
#2,080 Chương 2082 : Âm Dương Nguyên Đế vẫn lạc (1)
#2,081 Chương 2083 : Âm Dương Nguyên Đế vẫn lạc (2)
#2,082 Chương 2084 : Âm Dương Tạo Hóa (1)
#2,083 Chương 2085 : Âm Dương Tạo Hóa (2)
#2,084 Chương 2086 : Ngươi chỉ có chút lực lượng này? (1)
#2,085 Chương 2087 : Ngươi chỉ có chút lực lượng này? (2)
#2,086 Chương 2088 : Thời Không Tạo Hóa (1)
#2,087 Chương 2089 : Thời Không Tạo Hóa (2)
#2,088 Chương 2090 : Chấn kinh (1)
#2,089 Chương 2091 : Chấn kinh (2)
#2,090 Chương 2092 : Phân thân cực hạn. (1)
#2,091 Chương 2093 : Phân thân cực hạn. (2)
#2,092 Chương 2094 : Thủy Nguyên thần tộc khủng hoảng (1)
#2,093 Chương 2095 : Thủy Nguyên thần tộc khủng hoảng (2)
#2,094 Chương 2096 : Có nên giết hay không (1)
#2,095 Chương 2097 : Có nên giết hay không (2)
#2,096 Chương 2098 : Chết không có gì đáng tiếc (1)
#2,097 Chương 2099 : Chết không có gì đáng tiếc (2)
#2,098 Chương 2100 : Tạo Hóa tứ trọng (1)
#2,099 Chương 2101 : Tạo Hóa tứ trọng (2)
#2,100 Chương 2102 : Vô tận động (1)
#2,101 Chương 2103 : Vô tận động (2)
#2,102 Chương 2104 : Chúng Thần chiến (1)
#2,103 Chương 2105 : Chúng Thần chiến (2)
#2,104 Chương 2106 : Tuyền Khải Nữ Hoàng (1)
#2,105 Chương 2107 : Tuyền Khải Nữ Hoàng (2)
#2,106 Chương 2108 : Hùng Phong thần vực (1)
#2,107 Chương 2109 : Hùng Phong thần vực (2)
#2,108 Chương 2110 : Lấy Thiên Đế vi tôn (1)
#2,109 Chương 2111 : Lấy Thiên Đế vi tôn (2)
#2,110 Chương 2112 : Giàu trước nay chưa từng có (1)
#2,111 Chương 2113 : Giàu trước nay chưa từng có (2)
#2,112 Chương 2114 : Đế Đình Táng Ma sơn (1)
#2,113 Chương 2115 : Đế Đình Táng Ma sơn (2)
#2,114 Chương 2116 : Hồng Mông Đại Đế phục sinh (1)
#2,115 Chương 2117 : Hồng Mông Đại Đế phục sinh (2)
#2,116 Chương 2118 : Tử Vi đến (1)
#2,117 Chương 2119 : Tử Vi đến (2)
#2,118 Chương 2120 : Đế Đình công chính (1)
#2,119 Chương 2121 : Đế Đình công chính (2)
#2,120 Chương 2122 : Bất Hủ Pháp Tiên Thiên (1)
#2,121 Chương 2123 : Bất Hủ Pháp Tiên Thiên (2)
#2,122 Chương 2124 : Thiên Đế dị thường (1)
#2,123 Chương 2125 : Thiên Đế dị thường (2)
#2,124 Chương 2126 : Quỷ Thần Mưu (1)
#2,125 Chương 2127 : Quỷ Thần Mưu (2)
#2,126 Chương 2128 : Cửu Túc Cụ Quyền (1)
#2,127 Chương 2129 : Cửu Túc Cụ Quyền (2)
#2,128 Chương 2130 : Càn Long Đại Đế (1)
#2,129 Chương 2131 : Càn Long Đại Đế (2)
#2,130 Chương 2132 : Đại Đế tam đẳng (1)
#2,131 Chương 2133 : Đại Đế tam đẳng (2)
#2,132 Chương 2134 : Nhớ kỹ tên của ta (1)
#2,133 Chương 2135 : Nhớ kỹ tên của ta (2)
#2,134 Chương 2136 : Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế (1)
#2,135 Chương 2137 : Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế (2)
#2,136 Chương 2138 : Mục tiêu mạnh nhất (1)
#2,137 Chương 2139 : Mục tiêu mạnh nhất (2)
#2,138 Chương 2140 : Vận rủi biến số (1)
#2,139 Chương 2141 : Vận rủi biến số (2)
#2,140 Chương 2142 : Tề tụ Thánh Long lĩnh (1)
#2,141 Chương 2143 : Tề tụ Thánh Long lĩnh (2)
#2,142 Chương 2144 : Thiên Đình chiến Đế Đình (1)
#2,143 Chương 2145 : Thiên Đình chiến Đế Đình (2)
#2,144 Chương 2146 : Thiên Đế át chủ bài (1)
#2,145 Chương 2147 : Thiên Đế át chủ bài (2)
#2,146 Chương 2148 : Trảm Bất Hủ (1)
#2,147 Chương 2149 : Trảm Bất Hủ (2)
#2,148 Chương 2150 : Đường Tuyệt Thế (1)
#2,149 Chương 2151 : Đường Tuyệt Thế (2)
#2,150 Chương 2152 : Thần niệm diệt địch (1)
#2,151 Chương 2153 : Thần niệm diệt địch (2)
#2,152 Chương 2154 : Thiên Đình cường thế (1)
#2,153 Chương 2155 : Thiên Đình cường thế (2)
#2,154 Chương 2156 : Kết quả thần bí (1)
#2,155 Chương 2157 : Kết quả thần bí (2)
#2,156 Chương 2158 : Trở về Hồng Mông (1)
#2,157 Chương 2159 : Trở về Hồng Mông (2)
#2,158 Chương 2160 : Thiên Đế nổi giận (1)
#2,159 Chương 2161 : Thiên Đế nổi giận (2)
#2,160 Chương 2162 : Trẫm muốn chúng sinh tín ngưỡng trẫm (1)
#2,161 Chương 2163 : Trẫm muốn chúng sinh tín ngưỡng trẫm (2)
#2,162 Chương 2164 : Chế bá Thành Thần bảng (1)
#2,163 Chương 2165 : Chế bá Thành Thần bảng (2)
#2,164 Chương 2166 : Hấp thu Thủy Nguyên ý thức (1)
#2,165 Chương 2167 : Hấp thu Thủy Nguyên ý thức (2)
#2,166 Chương 2168 : Tô Đế vô địch (1)
#2,167 Chương 2169 : Tô Đế vô địch (2)
#2,168 Chương 2170 : Thiên Đế cường đại (1)
#2,169 Chương 2171 : Thiên Đế cường đại (2)
#2,170 Chương 2172 : Dung hợp Nguyên Vị Diện (1)
#2,171 Chương 2173 : Dung hợp Nguyên Vị Diện (2)
#2,172 Chương 2174 : Chúng sinh vui mừng (1)
#2,173 Chương 2175 : Chúng sinh vui mừng (2)
#2,174 Chương 2176 : Triệu hoán chí cao! Bàn Cổ Cự Thần! (1)
#2,175 Chương 2177 : Triệu hoán chí cao! Bàn Cổ Cự Thần! (2)
#2,176 Chương 2178 : Mạnh nhất Cự Thần (1)
#2,177 Chương 2179 : Mạnh nhất Cự Thần (2)
#2,178 Chương 2180 : Thiên Đế Thần cung (1)
#2,179 Chương 2181 : Thiên Đế Thần cung (2)
#2,180 Chương 2182 : Chí Cao Thần giới (1)
#2,181 Chương 2183 : Chí Cao Thần giới (2)
#2,182 Chương 2184 : Cường cường quyết đấu (1)
#2,183 Chương 2185 : Cường cường quyết đấu (2)
#2,184 Chương 2186 : Thẳng hướng Đế Đình (1)
#2,185 Chương 2187 : Thẳng hướng Đế Đình (2)
#2,186 Chương 2188 : Tổ Nguyên thần tượng (1)
#2,187 Chương 2189 : Tổ Nguyên thần tượng (2)
#2,188 Chương 2190 : Bàn Cổ đại chiến Đế Đình giới (1)
#2,189 Chương 2191 : Bàn Cổ đại chiến Đế Đình giới (2)
#2,190 Chương 2192 : Vĩnh Hằng Thần Mệnh (1)
#2,191 Chương 2193 : Vĩnh Hằng Thần Mệnh (2)
#2,192 Chương 2194 : Côn Bằng trùng sinh (1)
#2,193 Chương 2195 : Côn Bằng trùng sinh (2)
#2,194 Chương 2196 : Ngươi là mạnh nhất (1)
#2,195 Chương 2197 : Ngươi là mạnh nhất (2)
#2,196 Chương 2198 : Con mồi rất béo tốt (1)
#2,197 Chương 2199 : Con mồi rất béo tốt (2)
#2,198 Chương 2200 : Thời Thần quân chủ (1)
#2,199 Chương 2201 : Thời Thần quân chủ (2)
#2,200 Chương 2202 : Cùng tiến lên (1)
#2,201 Chương 2203 : Cùng tiến lên (2)
#2,202 Chương 2204 : Nguyên Vị Diện đứng im (1)
#2,203 Chương 2205 : Nguyên Vị Diện đứng im (2)
#2,204 Chương 2206 : Chuyển thế mạnh nhất (1)
#2,205 Chương 2207 : Chuyển thế mạnh nhất (2)
#2,206 Chương 2208 : Không người có thể siêu việt (1)
#2,207 Chương 2209 : Không người có thể siêu việt (2)
#2,208 Chương 2210 : Khống chế thứ tám thời không (1)
#2,209 Chương 2211 : Khống chế thứ tám thời không (2)
#2,210 Chương 2212 : Thần bí ánh sáng (1)
#2,211 Chương 2213 : Thần bí ánh sáng (2)
#2,212 Chương 2214 : Bất Hủ Vĩnh Hằng (1)
#2,213 Chương 2215 : Bất Hủ Vĩnh Hằng (2)
#2,214 Chương 2216 : Các ngươi sẽ trở thành Thần (1)
#2,215 Chương 2217 : Các ngươi sẽ trở thành Thần (2)
#2,216 Chương 2218 : Bất Hủ Thần tộc! Vĩnh Hằng Thần tộc! (1)
#2,217 Chương 2219 : Bất Hủ Thần tộc! Vĩnh Hằng Thần tộc! (2)
#2,218 Chương 2220 : Bất Hủ Thần tộc! Vĩnh Hằng Thần tộc! (1)
#2,219 Chương 2221 : Bất Hủ Thần tộc! Vĩnh Hằng Thần tộc! (2)
#2,220 Chương 2222 : Vạn Sinh Sáng Tạo nhất cảnh (1)
#2,221 Chương 2223 : Vạn Sinh Sáng Tạo nhất cảnh (2)
#2,222 Chương 2224 : Sơ đại Sáng Tạo thần (1)
#2,223 Chương 2225 : Sơ đại Sáng Tạo thần (2)
#2,224 Chương 2226 : Hình Hủy Diệt (1)
#2,225 Chương 2227 : Hình Hủy Diệt (2)
#2,226 Chương 2228 : Chúng tộc sinh ra (1)
#2,227 Chương 2229 : Chúng tộc sinh ra (2)
#2,228 Chương 2230 : Thiên Đế bố cục (1)
#2,229 Chương 2231 : Thiên Đế bố cục (2)
#2,230 Chương 2232 : Thiên Đế sinh ra (1)
#2,231 Chương 2233 : Thiên Đế sinh ra (2)
#2,232 Chương 2234 : Dòng sông lịch sử (1)
#2,233 Chương 2235 : Dòng sông lịch sử (2)
#2,234 Chương 2236 : Hắn đã thức tỉnh (1)
#2,235 Chương 2237 : Hắn đã thức tỉnh (2)
#2,236 Chương 2238 : Thời gian luân hồi (1)
#2,237 Chương 2239 : Thời gian luân hồi (2)
#2,238 Chương 2240 : Hỗn loạn bắt đầu (1)
#2,239 Chương 2241 : Hỗn loạn bắt đầu (2)
#2,240 Chương 2242 : Vi tình sở khốn (1)
#2,241 Chương 2243 : Vi tình sở khốn (2)
#2,242 Chương 2244 : Siêu Thiên sợ hãi (1)
#2,243 Chương 2245 : Siêu Thiên sợ hãi (2)
#2,244 Chương 2246 : Đối thủ cạnh tranh (1)
#2,245 Chương 2247 : Đối thủ cạnh tranh (2)
#2,246 Chương 2248 : Nguyên Vị Diện thứ nhất (1)
#2,247 Chương 2249 : Nguyên Vị Diện thứ nhất (2)
#2,248 Chương 2250 : Hồn Tinh của Thần linh sơ đại (1)
#2,249 Chương 2251 : Hồn Tinh của Thần linh sơ đại (2)
#2,250 Chương 2252 : Hoàng tước ở phía sau (1)
#2,251 Chương 2253 : Hoàng tước ở phía sau (2)
#2,252 Chương 2254 : Dám động thủ nữa (1)
#2,253 Chương 2255 : Dám động thủ nữa (2)
#2,254 Chương 2256 : Điên cuồng tác chiến (1)
#2,255 Chương 2257 : Điên cuồng tác chiến (2)
#2,256 Chương 2258 : Ôm cây đợi thỏ (1)
#2,257 Chương 2259 : Ôm cây đợi thỏ (2)
#2,258 Chương 2260 : Tàng Mệnh Luân (1)
#2,259 Chương 2261 : Tàng Mệnh Luân (2)
#2,260 Chương 2262 : Siêu Thoát Thần Nguyên (1)
#2,261 Chương 2263 : Siêu Thoát Thần Nguyên (2)
#2,262 Chương 2264 : Pháp Tiên Thiên (1)
#2,263 Chương 2265 : Pháp Tiên Thiên (2)
#2,264 Chương 2266 : Tái hiện vinh quang (1)
#2,265 Chương 2267 : Tái hiện vinh quang (2)
#2,266 Chương 2268 : Vĩnh Hằng Như Một (1)
#2,267 Chương 2269 : Vĩnh Hằng Như Một (2)
#2,268 Chương 2270 : Nguyên Chủ mưu tính (1)
#2,269 Chương 2271 : Nguyên Chủ mưu tính (2)
#2,270 Chương 2272 : Nguyên Kỷ Nguyên đại chiến (1)
#2,271 Chương 2273 : Nguyên Kỷ Nguyên đại chiến (2)
#2,272 Chương 2274 : Tứ cảnh oai (1)
#2,273 Chương 2275 : Tứ cảnh oai (2)
#2,274 Chương 2276 : Đoàn tụ (1)
#2,275 Chương 2277 : Đoàn tụ (2)
#2,276 Chương 2278 : Thần Mệnh chi tử (1)
#2,277 Chương 2279 : Thần Mệnh chi tử (2)
#2,278 Chương 2280 : Mệnh cách (1)
#2,279 Chương 2281 : Mệnh cách (2)
#2,280 Chương 2282 : Đồ sát Thiên Nguyên đế tộc (1)
#2,281 Chương 2283 : Đồ sát Thiên Nguyên đế tộc (2)
#2,282 Chương 2284 : Muốn đồ Thần (1)
#2,283 Chương 2285 : Muốn đồ Thần (2)
#2,284 Chương 2286 : Hủy Diệt Nguyên Thần (1)
#2,285 Chương 2287 : Hủy Diệt Nguyên Thần (2)
#2,286 Chương 2288 : Nguyên Vị Diện thứ nhất, diệt (1)
#2,287 Chương 2289 : Nguyên Vị Diện thứ nhất, diệt (2)
#2,288 Chương 2290 : Vô pháp vô thiên (1)
#2,289 Chương 2291 : Tổ thần đối chiến Sáng Tạo Thần
#2,290 Chương 2292 : Vô pháp vô thiên (2)
#2,291 Chương 2293 : Thần chiến (1)
#2,292 Chương 2294 : Thần chiến (2)
#2,293 Chương 2295 : Thành toàn (1)
#2,294 Chương 2296 : Thành toàn (2)
#2,295 Chương 2297 : Vô Thượng Nguyên Thần (1)
#2,296 Chương 2298 : Vô Thượng Nguyên Thần (2)
#2,297 Chương 2299 : Thiên Đế trở về, Đại Diễn khôi phục (1)
#2,298 Chương 2300 : Thiên Đế trở về, Đại Diễn khôi phục (2)
#2,299 Chương 2301 : Chiến Thần nguy hiểm (1)
#2,300 Chương 2302 : Chiến Thần nguy hiểm (2)
#2,301 Chương 2303 : Dã tâm của Đại Diễn (1)
#2,302 Chương 2304 : Dã tâm của Đại Diễn (2)
#2,303 Chương 2305 : Tìm kiếm Thiên Nguyên (1)
#2,304 Chương 2306 : Tìm kiếm Thiên Nguyên (2)
#2,305 Chương 2307 : Vạn Sinh Sáng Tạo ngũ cảnh (1)
#2,306 Chương 2308 : Vạn Sinh Sáng Tạo ngũ cảnh (2)
#2,307 Chương 2309 : Trống rỗng (1)
#2,308 Chương 2310 : Trống rỗng (2)
#2,309 Chương 2311 : Thủy Ác (1)
#2,310 Chương 2312 : Thủy Ác (2)
#2,311 Chương 2313 : Uy hiếp (1)
#2,312 Chương 2314 : Uy hiếp (2)
#2,313 Chương 2315 : Thành Sáng Tạo thần (1)
#2,314 Chương 2316 : Thành Sáng Tạo thần (2)
#2,315 Chương 2317 : Thần Ma tề tụ (1)
#2,316 Chương 2318 : Thần Ma tề tụ (2)
#2,317 Chương 2319 : Thiên Đế mạnh nhất (1)
#2,318 Chương 2320 : Thiên Đế mạnh nhất (2)
#2,319 Chương 2321 : Lửa giận của các Hồng Mông Thần linh (1)
#2,320 Chương 2322 : Lửa giận của các Hồng Mông Thần linh (2)
#2,321 Chương 2323 : Quá khứ (1)
#2,322 Chương 2324 : Quá khứ (2)
#2,323 Chương 2325 : Đấu quy tắc (1)
#2,324 Chương 2326 : Đấu quy tắc (2)
#2,325 Chương 2327 : Đại Diễn hận (1)
#2,326 Chương 2328 : Đại Diễn hận (2)
#2,327 Chương 2329 : Tần Thiên Thừa (1)
#2,328 Chương 2330 : Tần Thiên Thừa (2)
#2,329 Chương 2331 : Thủy Ác Bất Phụ (1)
#2,330 Chương 2332 : Thủy Ác Bất Phụ (2)
#2,331 Chương 2333 : Thần Ma nhập Thần giới cao nhất (1)
#2,332 Chương 2334 : Thần Ma nhập Thần giới cao nhất (2)
#2,333 Chương 2335 : Cực Đế chi kiếp (1)
#2,334 Chương 2336 : Cực Đế chi kiếp (2)
#2,335 Chương 2337 : Thần niệm va chạm (1)
#2,336 Chương 2338 : Thần niệm va chạm (2)
#2,337 Chương 2339 : Âm thanh chấn Thần giới (1)
#2,338 Chương 2340 : Âm thanh chấn Thần giới (2)
#2,339 Chương 2341 : Nhập Chúng Thần khởi nguyên (1)
#2,340 Chương 2342 : Nhập Chúng Thần khởi nguyên (2)
#2,341 Chương 2343 : Tà vật làm Thiên Đế sợ hãi (1)
#2,342 Chương 2344 : Tà vật làm Thiên Đế sợ hãi (2)
#2,343 Chương 2345 : Bóng người thần bí (1)
#2,344 Chương 2346 : Bóng người thần bí (2)
#2,345 Chương 2347 : Hắc Ám đại đế (1)
#2,346 Chương 2348 : Hắc Ám đại đế (2)
#2,347 Chương 2349 : Chiến Cực Đế (1)
#2,348 Chương 2350 : Chiến Cực Đế (2)
#2,349 Chương 2351 : Sản phẩm nhân quả (1)
#2,350 Chương 2352 : Sản phẩm nhân quả (2)
#2,351 Chương 2353 : Kế tiếp Nguyên Kỷ Nguyên (1)
#2,352 Chương 2354 : Kế tiếp Nguyên Kỷ Nguyên (2)
#2,353 Chương 2355 : Thiên phú (1)
#2,354 Chương 2356 : Thiên phú (2)
#2,355 Chương 2357 : Hóa thân thành hắc ám (1)
#2,356 Chương 2358 : Hóa thân thành hắc ám (2)
#2,357 Chương 2359 : Phục sinh Hủy Diệt Nguyên Thần (1)
#2,358 Chương 2360 : Phục sinh Hủy Diệt Nguyên Thần (2)
#2,359 Chương 2361 : Kiềm chế (1)
#2,360 Chương 2362 : Kiềm chế (2)
#2,361 Chương 2363 : Hạo kiếp giáng lâm (1)
#2,362 Chương 2364 : Hạo kiếp giáng lâm (2)
#2,363 Chương 2365 : Cực Đế quyết tuyệt (1)
#2,364 Chương 2366 : Cực Đế quyết tuyệt (2)
#2,365 Chương 2367 : Chỉ tồn một vị (1)
#2,366 Chương 2368 : Chỉ tồn một vị (2)
#2,367 Chương 2369 : Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết (1)
#2,368 Chương 2370 : Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết (2)
#2,369 Chương 2371 : Thần Ma tề tụ (1)
#2,370 Chương 2372 : Thần Ma tề tụ (2)
#2,371 Chương 2373 : Tiến hóa vô hạn! Thần Ma mạnh nhất! (1)
#2,372 Chương 2374 : Tiến hóa vô hạn! Thần Ma mạnh nhất! (2)
#2,373 Chương 2375 : Vì Thiên Đế muôn lần chết không chối từ (1)
#2,374 Chương 2376 : Vì Thiên Đế muôn lần chết không chối từ (2)
#2,375 Chương 2377 : Thần Ma thề chết (1)
#2,376 Chương 2378 : Thần Ma thề chết (2)
#2,377 Chương 2379 : Vạn Sinh Sáng Tạo thất cảnh (1)
#2,378 Chương 2380 : Vạn Sinh Sáng Tạo thất cảnh (2)
#2,379 Chương 2381 : Trẫm tức hết thảy (*Đại Kết Cục) (1)
#2,380 Chương 2382 : Trẫm tức hết thảy (*Đại Kết Cục) (2)
#2,381 Chương 2383 : Nguyên Kỷ Nguyên mới (Đại Kết Cục)