Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 3 weeks ago, 02/09/2020

Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ FULL

Dịch Trung Quốc Manga 3 chapters 7,603 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Số chương: 3 chương
Edit: V
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Hoan hỉ oan gia, 1v1, Chủ công

Cậu không bao giờ có thể nghĩ sẽ có một ngày bạn trai cũ sau khi chia tay nay lại trở thành sếp của mình.

Tục ngữ có câu: Ngựa tốt lại quay đầu ăn cỏ cũ *.

(*Thành ngữ Trung Quốc có câu: 好马不吃回头草 – Ý chỉ một con ngựa tốt sẽ không bao giờ quay đầu ăn cỏ cũ. Nhưng trong truyện hai người quay lại với nhau nên tác giả đã sửa lại thành câu như trên.)

CP: Tuấn lãng lưu manh da mặt dày vũ lực max công x Ngoài lạnh trong nóng ngây thơ vũ lực max thụ