Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Trẫm Xuyên Việt Rồi FULL

Dịch Trung Quốc Manga 98 chapters 199,590 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Trong suốt 12 năm trị Giản Ngôn Tây ngồi lên ngai vàng, thì bỏ trống hậu cung, không có phi tần hầu hạ,hoàng cung rộng lớn vậy mà cũng chỉ có  một mình Thái tử là con trai?


Rốt cuốc là vì nguyên nhân gì mà lại xảy ra việc này hoàn toàn trái ngược với thói quen chốn cung cấm? Bởi vì y nghĩ y là một người đàn ông cương trực. 


Sau đó ông trời mở mắt, để y xuyên qua, quen phải một tên gay.


Hàn Triệu Nam làm công tử bột hai mươi năm, có một ngày tâm huyết dâng trào, nổi hứng bao dưỡng một tiểu minh tinh. 


Tiểu minh tinh ấy lớn lên rất dễ nhìn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, Anh cảm thấy có chút không đúng...


Nói như thế nào đây...


Là giống như ánh mắt của người cha đang nhìn đứa con trai của mình (mỉm cười khả ái)

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Ngôn tây
#2 Chương 2: Ngự hạ
#3 Chương 3: Vương anh
#4 Chương 4: Mục sinh
#5 Chương 5: Đại đao
#6 Chương 6: Bất ngờ
#7 Chương 7: Bị thương
#8 Chương 8: Nguyên nhân
#9 Chương 9: Tính kế
#10 Chương 10: Biến hóa
#11 Chương 11: Nguyên nhân
#12 Chương 12: Đáp lại
#13 Chương 13: Chân tướng
#14 Chương 14: Vở kịch lớn
#15 Chương 15: Kế hoạch
#16 Chương 16: Tinh hải
#17 Chương 17: Xế chiều
#18 Chương 18: Cuối cùng
#19 Chương 19: Kết thúc
#20 Chương 20: Vĩnh dạ
#21 Chương 21: Trường Đông
#22 Chương 22: Ngôn thu
#23 Chương 23: Đố kỵ
#24 Chương 24: Vương khả
#25 Chương 25: Nguyên nhân
#26 Chương 26
#27 Chương 27: Gió to
#28 Chương 27-2: Gió to 2
#29 Chương 28: Trình gia
#30 Chương 29: Hàn kiều
#31 Chương 30: Là ai
#32 Chương 31: Ý tứ
#33 Chương 32
#34 Chương 33: Tính toán
#35 Chương 34
#36 Chương 35: Ngọn nguồn
#37 Chương 36: Thật dài
#38 Chương 37: Tức giận
#39 Chương 38: Ăn
#40 Chương 39: Mười một
#41 Chương 40: Tình nhân
#42 Chương 41: Điện thoại
#43 Chương 42: Vàng hoe
#44 Chương 43: Minh sở
#45 Chương 44: Có tiền
#46 Chương 45: Tóc
#47 Chương 46: Ừ
#48 Chương 47: Vui vẻ
#49 Chương 48: Tần vân
#50 Chương 49: Như vậy
#51 Chương 50: Kế hoạch
#52 Chương 51: Rời đi
#53 Chương 52: Thương tâm
#54 Chương 53: Amen
#55 Chương 54: Vườn hoa
#56 Chương 55: Trần Ân
#57 Chương 56: Gặp lại
#58 Chương 57: Phiên ngoại 1
#59 Chương 58: Hù chết
#60 Chương 59: Đối kháng
#61 Chương 60: Diễn kịch
#62 Chương 61: Cái ấy
#63 Chương 62: Độc
#64 Chương 63: Thăm
#65 Chương 64: Lợi hại
#66 Chương 65: Thải vi
#67 Chương 66: Sinh nhật
#68 Chương 67: Tâm cơ
#69 Chương 68: Album
#70 Chương 69: Không được tự nhiên
#71 Chương 70: Thay đổi
#72 Chương 71: Cổ phần
#73 Chương 72: Paris
#74 Chương 73: Hàn lão gia
#75 Chương 74: Gặp cướp
#76 Chương 75: Trong nước
#77 Chương 76: Cảm giác
#78 Chương 77: Sáng tỏ
#79 Chương 78: Ngọn nguồn
#80 Chương 79: Phát sóng
#81 Chương 80: Hành động
#82 Chương 81: Thấy
#83 Chương 82: Tức giận
#84 Chương 83
#85 Chương 84: Bắc yến
#86 Chương 85: Mục đích
#87 Chương 86
#88 Chương 87
#89 Chương 88: Phiên ngoại 2
#90 Chương 89: Phiên ngoại 3
#91 Chương 90: Phiên ngoại 4
#92 Chương 91
#93 Chương 92
#94 Chương 93
#95 Chương 94
#96 Chương 95
#97 Chương 96: Cầm tay
#98 Chương 97: Kết thúc